vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2018 28 434.39
Min 31.12.2015 1 361.91

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 3 166.74 12 103.70 -8 936.96 -73.84% 11 249.15 -8 082.41 -71.85%
31.05.2020 12 103.70 8 206.56 3 897.14 47.49% 22 226.77 -10 123.07 -45.54%
30.04.2020 8 206.56 4 100.92 4 105.64 100.11% 22 072.20 -13 865.64 -62.82%
31.03.2020 4 100.92 22 733.23 -18 632.31 -81.96% 7 396.83 -3 295.91 -44.56%
29.02.2020 22 733.23 21 538.29 1 194.94 5.55% 17 901.89 4 831.34 26.99%
31.01.2020 21 538.29 1 369.55 20 168.74 1 472.65% 18 659.38 2 878.91 15.43%
31.12.2019 1 369.55 20 339.95 -18 970.40 -93.27% 2 262.85 - 893.30 -39.48%
30.11.2019 20 339.95 21 585.89 -1 245.94 -5.77% 20 825.14 - 485.19 -2.33%
31.10.2019 21 585.89 23 495.09 -1 909.20 -8.13% 21 971.65 - 385.76 -1.76%
30.09.2019 23 495.09 24 092.68 - 597.59 -2.48% 12 963.71 10 531.38 81.24%
31.08.2019 24 092.68 25 816.51 -1 723.83 -6.68% 23 358.77 733.91 3.14%
31.07.2019 25 816.51 11 249.15 14 567.36 129.50% 23 164.99 2 651.52 11.45%
30.06.2019 11 249.15 22 226.77 -10 977.62 -49.39% 5 716.21 5 532.94 96.79%
31.05.2019 22 226.77 22 072.20 154.57 0.70% 23 371.27 -1 144.50 -4.90%
30.04.2019 22 072.20 7 396.83 14 675.37 198.40% 25 907.13 -3 834.93 -14.80%
31.03.2019 7 396.83 17 901.89 -10 505.06 -58.68% 4 546.90 2 849.93 62.68%
28.02.2019 17 901.89 18 659.38 - 757.49 -4.06% 25 113.08 -7 211.19 -28.71%
31.01.2019 18 659.38 2 262.85 16 396.53 724.60% 28 434.39 -9 775.01 -34.38%
31.12.2018 2 262.85 20 825.14 -18 562.29 -89.13% 1 531.03 731.82 47.80%
30.11.2018 20 825.14 21 971.65 -1 146.51 -5.22% 23 048.52 -2 223.38 -9.65%
31.10.2018 21 971.65 12 963.71 9 007.94 69.49% 25 948.05 -3 976.40 -15.32%
30.09.2018 12 963.71 23 358.77 -10 395.06 -44.50% 7 884.42 5 079.29 64.42%
31.08.2018 23 358.77 23 164.99 193.78 0.84% 23 022.05 336.72 1.46%
31.07.2018 23 164.99 5 716.21 17 448.78 305.25% 19 890.61 3 274.38 16.46%
30.06.2018 5 716.21 23 371.27 -17 655.06 -75.54% 8 170.82 -2 454.61 -30.04%
31.05.2018 23 371.27 25 907.13 -2 535.86 -9.79% 19 211.07 4 160.20 21.66%
30.04.2018 25 907.13 4 546.90 21 360.23 469.78% 15 129.30 10 777.83 71.24%
31.03.2018 4 546.90 25 113.08 -20 566.18 -81.89% 6 722.74 -2 175.84 -32.37%
28.02.2018 25 113.08 28 434.39 -3 321.31 -11.68% 16 217.28 8 895.80 54.85%
31.01.2018 28 434.39 1 531.03 26 903.36 1 757.21% 17 912.76 10 521.63 58.74%
31.12.2017 1 531.03 23 048.52 -21 517.49 -93.36% 1 468.71 62.32 4.24%
30.11.2017 23 048.52 25 948.05 -2 899.53 -11.17% 13 073.48 9 975.04 76.30%
31.10.2017 25 948.05 7 884.42 18 063.63 229.11% 10 179.16 15 768.89 154.91%
30.09.2017 7 884.42 23 022.05 -15 137.63 -65.75% 6 529.62 1 354.80 20.75%
31.08.2017 23 022.05 19 890.61 3 131.44 15.74% 9 453.64 13 568.41 143.53%
31.07.2017 19 890.61 8 170.82 11 719.79 143.43% 7 639.14 12 251.47 160.38%
30.06.2017 8 170.82 19 211.07 -11 040.25 -57.47% 3 511.28 4 659.54 132.70%
31.05.2017 19 211.07 15 129.30 4 081.77 26.98% 6 080.65 13 130.42 215.94%
30.04.2017 15 129.30 6 722.74 8 406.56 125.05% 4 929.87 10 199.43 206.89%
31.03.2017 6 722.74 16 217.28 -9 494.54 -58.55% 2 739.18 3 983.56 145.43%
28.02.2017 16 217.28 17 912.76 -1 695.48 -9.47% 5 032.56 11 184.72 222.25%
31.01.2017 17 912.76 1 468.71 16 444.05 1 119.63% 5 311.19 12 601.57 237.26%
31.12.2016 1 468.71 13 073.48 -11 604.77 -88.77% 1 361.91 106.80 7.84%
30.11.2016 13 073.48 10 179.16 2 894.32 28.43% 4 585.73 8 487.75 185.09%
31.10.2016 10 179.16 6 529.62 3 649.54 55.89% 3 623.69 6 555.47 180.91%
30.09.2016 6 529.62 9 453.64 -2 924.02 -30.93% 2 796.07 3 733.55 133.53%
31.08.2016 9 453.64 7 639.14 1 814.50 23.75% 4 866.66 4 586.98 94.25%
31.07.2016 7 639.14 3 511.28 4 127.86 117.56% 3 034.83 4 604.31 151.72%
30.06.2016 3 511.28 6 080.65 -2 569.37 -42.25% 3 052.32 458.96 15.04%
31.05.2016 6 080.65 4 929.87 1 150.78 23.34% 1 426.21 4 654.44 326.35%
30.04.2016 4 929.87 2 739.18 2 190.69 79.98% 2 744.28 2 185.59 79.64%
31.03.2016 2 739.18 5 032.56 -2 293.38 -45.57% 4 126.26 -1 387.08 -33.62%
29.02.2016 5 032.56 5 311.19 - 278.63 -5.25% 4 631.46 401.10 8.66%
31.01.2016 5 311.19 1 361.91 3 949.28 289.98% 5 647.78 - 336.59 -5.96%
31.12.2015 1 361.91 4 585.73 -3 223.82 -70.30% 2 624.17 -1 262.26 -48.10%
30.11.2015 4 585.73 3 623.69 962.04 26.55% 3 307.43 1 278.30 38.65%
31.10.2015 3 623.69 2 796.07 827.62 29.60% 4 192.19 - 568.50 -13.56%
30.09.2015 2 796.07 4 866.66 -2 070.59 -42.55% 2 815.80 -19.73 -0.70%
31.08.2015 4 866.66 3 034.83 1 831.83 60.36% 2 428.61 2 438.05 100.39%
31.07.2015 3 034.83 3 052.32 -17.49 -0.57% 4 538.36 -1 503.53 -33.13%
30.06.2015 3 052.32 1 426.21 1 626.11 114.02% 5 346.91 -2 294.59 -42.91%
31.05.2015 1 426.21 2 744.28 -1 318.07 -48.03% 8 623.74 -7 197.53 -83.46%
30.04.2015 2 744.28 4 126.26 -1 381.98 -33.49% 7 727.46 -4 983.18 -64.49%
31.03.2015 4 126.26 4 631.46 - 505.20 -10.91% 2 421.08 1 705.18 70.43%
28.02.2015 4 631.46 5 647.78 -1 016.32 -18.00% 4 966.94 - 335.48 -6.75%
31.01.2015 5 647.78 2 624.17 3 023.61 115.22% 4 276.32 1 371.46 32.07%
31.12.2014 2 624.17 3 307.43 - 683.26 -20.66% 5 432.84 -2 808.67 -51.70%
30.11.2014 3 307.43 4 192.19 - 884.76 -21.10% 5 132.18 -1 824.75 -35.55%
31.10.2014 4 192.19 2 815.80 1 376.39 48.88% 4 817.46 - 625.27 -12.98%
30.09.2014 2 815.80 2 428.61 387.19 15.94% 3 587.76 - 771.96 -21.52%
31.08.2014 2 428.61 4 538.36 -2 109.75 -46.49% 3 464.72 -1 036.11 -29.90%
31.07.2014 4 538.36 5 346.91 - 808.55 -15.12% 4 652.32 - 113.96 -2.45%
30.06.2014 5 346.91 8 623.74 -3 276.83 -38.00% 3 547.86 1 799.05 50.71%
31.05.2014 8 623.74 7 727.46 896.28 11.60% 3 370.01 5 253.73 155.90%
30.04.2014 7 727.46 2 421.08 5 306.38 219.17% 4 565.90 3 161.56 69.24%
31.03.2014 2 421.08 4 966.94 -2 545.86 -51.26% 3 570.79 -1 149.71 -32.20%
28.02.2014 4 966.94 4 276.32 690.62 16.15% 5 290.14 - 323.20 -6.11%
31.01.2014 4 276.32 5 432.84 -1 156.52 -21.29% 4 993.00 - 716.68 -14.35%
31.12.2013 5 432.84 5 132.18 300.66 5.86% 4 968.22 464.62 9.35%
30.11.2013 5 132.18 4 817.46 314.72 6.53% 7 142.21 -2 010.03 -28.14%
31.10.2013 4 817.46 3 587.76 1 229.70 34.27% 6 383.46 -1 566.00 -24.53%
30.09.2013 3 587.76 3 464.72 123.04 3.55% 2 495.25 1 092.51 43.78%
31.08.2013 3 464.72 4 652.32 -1 187.60 -25.53% 2 950.19 514.53 17.44%
31.07.2013 4 652.32 3 547.86 1 104.46 31.13% 2 846.52 1 805.80 63.44%
30.06.2013 3 547.86 3 370.01 177.85 5.28% 4 089.79 - 541.93 -13.25%
31.05.2013 3 370.01 4 565.90 -1 195.89 -26.19% 5 082.81 -1 712.80 -33.70%
30.04.2013 4 565.90 3 570.79 995.11 27.87% 7 250.25 -2 684.35 -37.02%
31.03.2013 3 570.79 5 290.14 -1 719.35 -32.50% 6 925.46 -3 354.67 -48.44%
28.02.2013 5 290.14 4 993.00 297.14 5.95% 8 353.12 -3 062.98 -36.67%
31.01.2013 4 993.00 4 968.22 24.78 0.50% 6 690.81 -1 697.81 -25.38%
31.12.2012 4 968.22 7 142.21 -2 173.99 -30.44% - - -
30.11.2012 7 142.21 6 383.46 758.75 11.89% - - -
31.10.2012 6 383.46 2 495.25 3 888.21 155.82% - - -
30.09.2012 2 495.25 2 950.19 - 454.94 -15.42% - - -
31.08.2012 2 950.19 2 846.52 103.67 3.64% - - -
31.07.2012 2 846.52 4 089.79 -1 243.27 -30.40% - - -
30.06.2012 4 089.79 5 082.81 - 993.02 -19.54% - - -
31.05.2012 5 082.81 7 250.25 -2 167.44 -29.89% - - -
30.04.2012 7 250.25 6 925.46 324.79 4.69% - - -
31.03.2012 6 925.46 8 353.12 -1 427.66 -17.09% - - -
29.02.2012 8 353.12 6 690.81 1 662.31 24.84% - - -
31.01.2012 6 690.81 - - - - - -

Graf jako obrázek

vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I (Ostatní vybrané položky - v mil. USD)
2010=100, tuzemsko + export, měsíční data (část 1) (Metodika 2010)
2010=100, tuzemsko + export, měsíční data (část 2) (Metodika 2010)
2010=100, tuzemsko, měsíční data (část 1) (Metodika 2010)
2010=100, tuzemsko, měsíční data (část 2) (Metodika 2010)
2010=100, export, měsíční data (část 1) (Metodika 2010)
2010=100, export, měsíční data (část 2) (Metodika 2010)
Měnový přehled (historická data do března 2004) - část I. - Aktiva - v mld. Kč (Měnový přehled - historická data)
Měnový přehled (historická data do března 2004) - část II. - Pasíva - v mld. Kč (Měnový přehled - historická data)
Měnový přehled (historická data do března 2004) - část III. - Meziroční změny v % (Měnový přehled - historická data)
Repo operace (část M3-M2) - stavy (Členění komponent M3 podle sektoru klienta)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies