Běžný účet (Statistika platební bilance (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. Kč) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. Kč) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Statistika platební bilance (v mil. Kč) - Běžný účet - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2014 72 269.40
Min 30.09.2010 - 106 367.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 -34 070.90 72 269.40 - 106 340.30 - 147.14% -13 846.10 -20 224.80 146.07%
31.03.2014 72 269.40 -9 885.90 82 155.30 - 831.04% 9 926.80 62 342.60 628.02%
31.12.2013 -9 885.90 -42 175.40 32 289.50 -76.56% -31 977.10 22 091.20 -69.08%
30.09.2013 -42 175.40 -13 846.10 -28 329.30 204.60% -41 994.90 - 180.50 0.43%
30.06.2013 -13 846.10 9 926.80 -23 772.90 - 239.48% -4 488.60 -9 357.50 208.47%
31.03.2013 9 926.80 -31 977.10 41 903.90 - 131.04% 27 169.00 -17 242.20 -63.46%
31.12.2012 -31 977.10 -41 994.90 10 017.80 -23.85% -17 317.00 -14 660.10 84.66%
30.09.2012 -41 994.90 -4 488.60 -37 506.30 835.59% -29 900.80 -12 094.10 40.45%
30.06.2012 -4 488.60 27 169.00 -31 657.60 - 116.52% -89 652.30 85 163.70 -94.99%
31.03.2012 27 169.00 -17 317.00 44 486.00 - 256.89% 32 911.20 -5 742.20 -17.45%
31.12.2011 -17 317.00 -29 900.80 12 583.80 -42.09% -34 499.50 17 182.50 -49.80%
30.09.2011 -29 900.80 -89 652.30 59 751.50 -66.65% - 106 367.10 76 466.30 -71.89%
30.06.2011 -89 652.30 32 911.20 - 122 563.50 - 372.41% -28 084.50 -61 567.80 219.22%
31.03.2011 32 911.20 -34 499.50 67 410.70 - 195.40% 22 307.30 10 603.90 47.54%
31.12.2010 -34 499.50 - 106 367.10 71 867.60 -67.57% -14 786.30 -19 713.20 133.32%
30.09.2010 - 106 367.10 -28 084.50 -78 282.60 278.74% -34 815.90 -71 551.20 205.51%
30.06.2010 -28 084.50 22 307.30 -50 391.80 - 225.90% -48 748.30 20 663.80 -42.39%
31.03.2010 22 307.30 -14 786.30 37 093.60 - 250.86% 9 070.00 13 237.30 145.95%
31.12.2009 -14 786.30 -34 815.90 20 029.60 -57.53% -41 060.60 26 274.30 -63.99%
30.09.2009 -34 815.90 -48 748.30 13 932.40 -28.58% -19 490.00 -15 325.90 78.63%
30.06.2009 -48 748.30 9 070.00 -57 818.30 - 637.47% -50 466.90 1 718.60 -3.41%
31.03.2009 9 070.00 -41 060.60 50 130.60 - 122.09% 29 765.30 -20 695.30 -69.53%
31.12.2008 -41 060.60 -19 490.00 -21 570.60 110.68% -53 080.60 12 020.00 -22.64%
30.09.2008 -19 490.00 -50 466.90 30 976.90 -61.38% -66 558.00 47 068.00 -70.72%
30.06.2008 -50 466.90 29 765.30 -80 232.20 - 269.55% -56 133.00 5 666.10 -10.09%
31.03.2008 29 765.30 -53 080.60 82 845.90 - 156.08% 18 911.40 10 853.90 57.39%
31.12.2007 -53 080.60 -66 558.00 13 477.40 -20.25% -42 921.20 -10 159.40 23.67%
30.09.2007 -66 558.00 -56 133.00 -10 425.00 18.57% -25 698.60 -40 859.40 158.99%
30.06.2007 -56 133.00 18 911.40 -75 044.40 - 396.82% -29 831.10 -26 301.90 88.17%
31.03.2007 18 911.40 -42 921.20 61 832.60 - 144.06% 31 369.00 -12 457.60 -39.71%
31.12.2006 -42 921.20 -25 698.60 -17 222.60 67.02% -10 302.70 -32 618.50 316.60%
30.09.2006 -25 698.60 -29 831.10 4 132.50 -13.85% -22 757.30 -2 941.30 12.92%
30.06.2006 -29 831.10 31 369.00 -61 200.10 - 195.10% -25 007.60 -4 823.50 19.29%
31.03.2006 31 369.00 -10 302.70 41 671.70 - 404.47% 27 216.50 4 152.50 15.26%
31.12.2005 -10 302.70 -22 757.30 12 454.60 -54.73% -34 436.80 24 134.10 -70.08%
30.09.2005 -22 757.30 -25 007.60 2 250.30 -9.00% -58 690.90 35 933.60 -61.23%
30.06.2005 -25 007.60 27 216.50 -52 224.10 - 191.88% -41 253.20 16 245.60 -39.38%
31.03.2005 27 216.50 -34 436.80 61 653.30 - 179.03% -13 074.80 40 291.30 - 308.16%
31.12.2004 -34 436.80 -58 690.90 24 254.10 -41.33% -66 136.10 31 699.30 -47.93%
30.09.2004 -58 690.90 -41 253.20 -17 437.70 42.27% -49 505.40 -9 185.50 18.55%
30.06.2004 -41 253.20 -13 074.80 -28 178.40 215.52% -38 116.50 -3 136.70 8.23%
31.03.2004 -13 074.80 -66 136.10 53 061.30 -80.23% -6 856.60 -6 218.20 90.69%
31.12.2003 -66 136.10 -49 505.40 -16 630.70 33.59% -44 239.90 -21 896.20 49.49%
30.09.2003 -49 505.40 -38 116.50 -11 388.90 29.88% -45 172.50 -4 332.90 9.59%
30.06.2003 -38 116.50 -6 856.60 -31 259.90 455.91% -25 416.40 -12 700.10 49.97%
31.03.2003 -6 856.60 -44 239.90 37 383.30 -84.50% -21 549.30 14 692.70 -68.18%
31.12.2002 -44 239.90 -45 172.50 932.60 -2.06% -29 596.10 -14 643.80 49.48%
30.09.2002 -45 172.50 -25 416.40 -19 756.10 77.73% -34 256.60 -10 915.90 31.87%
30.06.2002 -25 416.40 -21 549.30 -3 867.10 17.95% -30 799.30 5 382.90 -17.48%
31.03.2002 -21 549.30 -29 596.10 8 046.80 -27.19% -29 826.30 8 277.00 -27.75%
31.12.2001 -29 596.10 -34 256.60 4 660.50 -13.60% -43 655.20 14 059.10 -32.20%
30.09.2001 -34 256.60 -30 799.30 -3 457.30 11.23% -24 568.90 -9 687.70 39.43%
30.06.2001 -30 799.30 -29 826.30 - 973.00 3.26% -19 372.80 -11 426.50 58.98%
31.03.2001 -29 826.30 -43 655.20 13 828.90 -31.68% -17 280.20 -12 546.10 72.60%
31.12.2000 -43 655.20 -24 568.90 -19 086.30 77.68% -26 746.90 -16 908.30 63.22%
30.09.2000 -24 568.90 -19 372.80 -5 196.10 26.82% -5 011.60 -19 557.30 390.24%
30.06.2000 -19 372.80 -17 280.20 -2 092.60 12.11% -6 621.60 -12 751.20 192.57%
31.03.2000 -17 280.20 -26 746.90 9 466.70 -35.39% -12 216.30 -5 063.90 41.45%
31.12.1999 -26 746.90 -5 011.60 -21 735.30 433.70% -26 353.20 - 393.70 1.49%
30.09.1999 -5 011.60 -6 621.60 1 610.00 -24.31% -4 458.90 - 552.70 12.40%
30.06.1999 -6 621.60 -12 216.30 5 594.70 -45.80% -88.40 -6 533.20 7 390.50%
31.03.1999 -12 216.30 -26 353.20 14 136.90 -53.64% -9 591.50 -2 624.80 27.37%
31.12.1998 -26 353.20 -4 458.90 -21 894.30 491.02% -23 963.90 -2 389.30 9.97%
30.09.1998 -4 458.90 -88.40 -4 370.50 4 944.00% -23 226.80 18 767.90 -80.80%
30.06.1998 -88.40 -9 591.50 9 503.10 -99.08% -33 270.70 33 182.30 -99.73%
31.03.1998 -9 591.50 -23 963.90 14 372.40 -59.98% -32 575.80 22 984.30 -70.56%
31.12.1997 -23 963.90 -23 226.80 - 737.10 3.17% -37 023.90 13 060.00 -35.27%
30.09.1997 -23 226.80 -33 270.70 10 043.90 -30.19% -33 254.70 10 027.90 -30.15%
30.06.1997 -33 270.70 -32 575.80 - 694.90 2.13% -24 239.60 -9 031.10 37.26%
31.03.1997 -32 575.80 -37 023.90 4 448.10 -12.01% -17 350.60 -15 225.20 87.75%
31.12.1996 -37 023.90 -33 254.70 -3 769.20 11.33% -19 387.30 -17 636.60 90.97%
30.09.1996 -33 254.70 -24 239.60 -9 015.10 37.19% -2 374.70 -30 880.00 1 300.37%
30.06.1996 -24 239.60 -17 350.60 -6 889.00 39.70% -9 075.50 -15 164.10 167.09%
31.03.1996 -17 350.60 -19 387.30 2 036.70 -10.51% -5 493.80 -11 856.80 215.82%
31.12.1995 -19 387.30 -2 374.70 -17 012.60 716.41% -14 301.70 -5 085.60 35.56%
30.09.1995 -2 374.70 -9 075.50 6 700.80 -73.83% -12 176.10 9 801.40 -80.50%
30.06.1995 -9 075.50 -5 493.80 -3 581.70 65.20% -2 012.70 -7 062.80 350.91%
31.03.1995 -5 493.80 -14 301.70 8 807.90 -61.59% 5 847.30 -11 341.10 - 193.95%
31.12.1994 -14 301.70 -12 176.10 -2 125.60 17.46% -12 034.00 -2 267.70 18.84%
30.09.1994 -12 176.10 -2 012.70 -10 163.40 504.96% 3 134.40 -15 310.50 - 488.47%
30.06.1994 -2 012.70 5 847.30 -7 860.00 - 134.42% 11 074.60 -13 087.30 - 118.17%
31.03.1994 5 847.30 -12 034.00 17 881.30 - 148.59% 11 111.70 -5 264.40 -47.38%
31.12.1993 -12 034.00 3 134.40 -15 168.40 - 483.93% - - -
30.09.1993 3 134.40 11 074.60 -7 940.20 -71.70% - - -
30.06.1993 11 074.60 11 111.70 -37.10 -0.33% - - -
31.03.1993 11 111.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Běžný účet - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Běžný účet (Měsíc)
Běžný účet (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
BĚŽNÝ ÚČET (SDDS - PLATEBNÍ BILANCE)
Běžný účet (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies