Zahraniční zadluženost (Statistika platební bilance (v mil. CZK)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zahraniční zadluženost - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 4 464 676.70
Min 31.12.1993 287 713.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 4 341 684.40 4 365 497.40 -23 813.00 -0.55% 4 331 109.90 10 574.50 0.24%
31.03.2019 4 365 497.40 4 355 443.30 10 054.10 0.23% 4 299 510.90 65 986.50 1.53%
31.12.2018 4 355 443.30 4 339 257.00 16 186.30 0.37% 4 370 284.70 -14 841.40 -0.34%
30.09.2018 4 339 257.00 4 331 109.90 8 147.10 0.19% 4 464 676.70 - 125 419.70 -2.81%
30.06.2018 4 331 109.90 4 299 510.90 31 599.00 0.73% 4 425 764.10 -94 654.20 -2.14%
31.03.2018 4 299 510.90 4 370 284.70 -70 773.80 -1.62% 4 365 798.70 -66 287.80 -1.52%
31.12.2017 4 370 284.70 4 464 676.70 -94 392.00 -2.11% 3 497 681.00 872 603.70 24.95%
30.09.2017 4 464 676.70 4 425 764.10 38 912.60 0.88% 3 362 039.20 1 102 637.50 32.80%
30.06.2017 4 425 764.10 4 365 798.70 59 965.40 1.37% 3 271 423.70 1 154 340.40 35.29%
31.03.2017 4 365 798.70 3 497 681.00 868 117.70 24.82% 3 175 769.80 1 190 028.90 37.47%
31.12.2016 3 497 681.00 3 362 039.20 135 641.80 4.03% 3 118 587.50 379 093.50 12.16%
30.09.2016 3 362 039.20 3 271 423.70 90 615.50 2.77% 3 186 322.80 175 716.40 5.51%
30.06.2016 3 271 423.70 3 175 769.80 95 653.90 3.01% 2 996 924.40 274 499.30 9.16%
31.03.2016 3 175 769.80 3 118 587.50 57 182.30 1.83% 2 981 684.70 194 085.10 6.51%
31.12.2015 3 118 587.50 3 186 322.80 -67 735.30 -2.13% 2 947 236.50 171 351.00 5.81%
30.09.2015 3 186 322.80 2 996 924.40 189 398.40 6.32% 2 921 877.50 264 445.30 9.05%
30.06.2015 2 996 924.40 2 981 684.70 15 239.70 0.51% 2 884 559.30 112 365.10 3.90%
31.03.2015 2 981 684.70 2 947 236.50 34 448.20 1.17% 2 735 980.50 245 704.20 8.98%
31.12.2014 2 947 236.50 2 921 877.50 25 359.00 0.87% 2 732 952.50 214 284.00 7.84%
30.09.2014 2 921 877.50 2 884 559.30 37 318.20 1.29% 2 488 089.60 433 787.90 17.43%
30.06.2014 2 884 559.30 2 735 980.50 148 578.80 5.43% 2 529 579.80 354 979.50 14.03%
31.03.2014 2 735 980.50 2 732 952.50 3 028.00 0.11% 2 477 796.70 258 183.80 10.42%
31.12.2013 2 732 952.50 2 488 089.60 244 862.90 9.84% 2 434 207.10 298 745.40 12.27%
30.09.2013 2 488 089.60 2 529 579.80 -41 490.20 -1.64% 2 349 100.40 138 989.20 5.92%
30.06.2013 2 529 579.80 2 477 796.70 51 783.10 2.09% 2 370 901.10 158 678.70 6.69%
31.03.2013 2 477 796.70 2 434 207.10 43 589.60 1.79% 2 381 600.10 96 196.60 4.04%
31.12.2012 2 434 207.10 2 349 100.40 85 106.70 3.62% 2 312 369.80 121 837.30 5.27%
30.09.2012 2 349 100.40 2 370 901.10 -21 800.70 -0.92% 2 236 924.20 112 176.20 5.01%
30.06.2012 2 370 901.10 2 381 600.10 -10 699.00 -0.45% 2 169 529.10 201 372.00 9.28%
31.03.2012 2 381 600.10 2 312 369.80 69 230.30 2.99% 2 092 462.90 289 137.20 13.82%
31.12.2011 2 312 369.80 2 236 924.20 75 445.60 3.37% 2 164 445.00 147 924.80 6.83%
30.09.2011 2 236 924.20 2 169 529.10 67 395.10 3.11% 2 094 874.60 142 049.60 6.78%
30.06.2011 2 169 529.10 2 092 462.90 77 066.20 3.68% 2 051 216.30 118 312.80 5.77%
31.03.2011 2 092 462.90 2 164 445.00 -71 982.10 -3.33% 1 919 092.30 173 370.60 9.03%
31.12.2010 2 164 445.00 2 094 874.60 69 570.40 3.32% 1 956 011.90 208 433.10 10.66%
30.09.2010 2 094 874.60 2 051 216.30 43 658.30 2.13% 1 828 320.50 266 554.10 14.58%
30.06.2010 2 051 216.30 1 919 092.30 132 124.00 6.88% 1 821 968.70 229 247.60 12.58%
31.03.2010 1 919 092.30 1 956 011.90 -36 919.60 -1.89% 1 816 334.50 102 757.80 5.66%
31.12.2009 1 956 011.90 1 828 320.50 127 691.40 6.98% 1 862 228.10 93 783.80 5.04%
30.09.2009 1 828 320.50 1 821 968.70 6 351.80 0.35% 1 820 778.80 7 541.70 0.41%
30.06.2009 1 821 968.70 1 816 334.50 5 634.20 0.31% 1 735 620.20 86 348.50 4.97%
31.03.2009 1 816 334.50 1 862 228.10 -45 893.60 -2.46% 1 609 800.60 206 533.90 12.83%
31.12.2008 1 862 228.10 1 820 778.80 41 449.30 2.28% 1 588 674.90 273 553.20 17.22%
30.09.2008 1 820 778.80 1 735 620.20 85 158.60 4.91% 1 445 838.80 374 940.00 25.93%
30.06.2008 1 735 620.20 1 609 800.60 125 819.60 7.82% 1 444 960.10 290 660.10 20.12%
31.03.2008 1 609 800.60 1 588 674.90 21 125.70 1.33% 1 349 166.00 260 634.60 19.32%
31.12.2007 1 588 674.90 1 445 838.80 142 836.10 9.88% 1 340 094.20 248 580.70 18.55%
30.09.2007 1 445 838.80 1 444 960.10 878.70 0.06% 1 264 002.00 181 836.80 14.39%
30.06.2007 1 444 960.10 1 349 166.00 95 794.10 7.10% 1 258 430.80 186 529.30 14.82%
31.03.2007 1 349 166.00 1 340 094.20 9 071.80 0.68% 1 234 663.60 114 502.40 9.27%
31.12.2006 1 340 094.20 1 264 002.00 76 092.20 6.02% 1 252 329.60 87 764.60 7.01%
30.09.2006 1 264 002.00 1 258 430.80 5 571.20 0.44% 1 241 998.90 22 003.10 1.77%
30.06.2006 1 258 430.80 1 234 663.60 23 767.20 1.92% 1 194 410.80 64 020.00 5.36%
31.03.2006 1 234 663.60 1 252 329.60 -17 666.00 -1.41% 1 101 232.00 133 431.60 12.12%
31.12.2005 1 252 329.60 1 241 998.90 10 330.70 0.83% 1 073 822.10 178 507.50 16.62%
30.09.2005 1 241 998.90 1 194 410.80 47 588.10 3.98% 1 001 019.60 240 979.30 24.07%
30.06.2005 1 194 410.80 1 101 232.00 93 178.80 8.46% 975 678.00 218 732.80 22.42%
31.03.2005 1 101 232.00 1 073 822.10 27 409.90 2.55% 891 813.10 209 418.90 23.48%
31.12.2004 1 073 822.10 1 001 019.60 72 802.50 7.27% 895 139.60 178 682.50 19.96%
30.09.2004 1 001 019.60 975 678.00 25 341.60 2.60% 813 641.80 187 377.80 23.03%
30.06.2004 975 678.00 891 813.10 83 864.90 9.40% 780 421.70 195 256.30 25.02%
31.03.2004 891 813.10 895 139.60 -3 326.50 -0.37% 791 513.40 100 299.70 12.67%
31.12.2003 895 139.60 813 641.80 81 497.80 10.02% 813 305.20 81 834.40 10.06%
30.09.2003 813 641.80 780 421.70 33 220.10 4.26% 762 794.00 50 847.80 6.67%
30.06.2003 780 421.70 791 513.40 -11 091.70 -1.40% 746 109.70 34 312.00 4.60%
31.03.2003 791 513.40 813 305.20 -21 791.80 -2.68% 772 904.90 18 608.50 2.41%
31.12.2002 813 305.20 762 794.00 50 511.20 6.62% 811 258.10 2 047.10 0.25%
30.09.2002 762 794.00 746 109.70 16 684.30 2.24% 824 755.20 -61 961.20 -7.51%
30.06.2002 746 109.70 772 904.90 -26 795.20 -3.47% 851 009.50 - 104 899.80 -12.33%
31.03.2002 772 904.90 811 258.10 -38 353.20 -4.73% 840 270.40 -67 365.50 -8.02%
31.12.2001 811 258.10 824 755.20 -13 497.10 -1.64% 817 073.70 -5 815.60 -0.71%
30.09.2001 824 755.20 851 009.50 -26 254.30 -3.08% 804 210.40 20 544.80 2.55%
30.06.2001 851 009.50 840 270.40 10 739.10 1.28% 787 236.60 63 772.90 8.10%
31.03.2001 840 270.40 817 073.70 23 196.70 2.84% 793 158.60 47 111.80 5.94%
31.12.2000 817 073.70 804 210.40 12 863.30 1.60% 822 502.20 -5 428.50 -0.66%
30.09.2000 804 210.40 787 236.60 16 973.80 2.16% 726 920.30 77 290.10 10.63%
30.06.2000 787 236.60 793 158.60 -5 922.00 -0.75% 726 920.30 60 316.30 8.30%
31.03.2000 793 158.60 822 502.20 -29 343.60 -3.57% 726 920.30 66 238.30 9.11%
31.12.1999 822 502.20 726 920.30 95 581.90 13.15% 726 920.30 95 581.90 13.15%
31.12.1998 726 920.30 748 711.10 -21 790.80 -2.91% 748 711.10 -21 790.80 -2.91%
31.12.1997 748 711.10 578 904.30 169 806.80 29.33% 578 904.30 169 806.80 29.33%
31.12.1996 578 904.30 457 295.20 121 609.10 26.59% 457 295.20 121 609.10 26.59%
31.12.1995 457 295.20 342 468.80 114 826.40 33.53% 342 468.80 114 826.40 33.53%
31.12.1994 342 468.80 287 713.40 54 755.40 19.03% 287 713.40 54 755.40 19.03%
31.12.1993 287 713.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Zahraniční zadluženost - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Zahraniční zadluženost (V metodice BPM5)
Zahraniční zadluženost (Statistika platební bilance)
Zahraniční zadluženost (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
Zahraniční zadluženost (Externí sektor)
Zahraniční zadluženost (Platební bilance)
Zahraniční zadluženost (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Zahraniční zadluženost (Zahraniční zadluženost)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Zahraniční pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies