Kapitálový účet (Statistika platební bilance (v mil. CZK)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Statistika platební bilance (v mil. CZK) - Kapitálový účet - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2013 56 329.80
Min 31.12.2004 -18 112.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 8 320.50 -6 229.90 14 550.40 - 233.56% -1 289.60 9 610.10 - 745.20%
31.03.2019 -6 229.90 9 748.50 -15 978.40 - 163.91% 1 335.60 -7 565.50 - 566.45%
31.12.2018 9 748.50 4 209.30 5 539.20 131.59% 27 241.10 -17 492.60 -64.21%
30.09.2018 4 209.30 -1 289.60 5 498.90 - 426.40% 6 959.10 -2 749.80 -39.51%
30.06.2018 -1 289.60 1 335.60 -2 625.20 - 196.56% 6 650.30 -7 939.90 - 119.39%
31.03.2018 1 335.60 27 241.10 -25 905.50 -95.10% - 251.10 1 586.70 - 631.90%
31.12.2017 27 241.10 6 959.10 20 282.00 291.45% 1 215.30 26 025.80 2 141.51%
30.09.2017 6 959.10 6 650.30 308.80 4.64% 12 094.30 -5 135.20 -42.46%
30.06.2017 6 650.30 - 251.10 6 901.40 -2 748.47% 21 698.10 -15 047.80 -69.35%
31.03.2017 - 251.10 1 215.30 -1 466.40 - 120.66% 18 502.00 -18 753.10 - 101.36%
31.12.2016 1 215.30 12 094.30 -10 879.00 -89.95% 10 569.90 -9 354.60 -88.50%
30.09.2016 12 094.30 21 698.10 -9 603.80 -44.26% 7 938.60 4 155.70 52.35%
30.06.2016 21 698.10 18 502.00 3 196.10 17.27% 52 674.50 -30 976.40 -58.81%
31.03.2016 18 502.00 10 569.90 7 932.10 75.04% 30 712.10 -12 210.10 -39.76%
31.12.2015 10 569.90 7 938.60 2 631.30 33.15% 7 910.90 2 659.00 33.61%
30.09.2015 7 938.60 52 674.50 -44 735.90 -84.93% 2 204.20 5 734.40 260.16%
30.06.2015 52 674.50 30 712.10 21 962.40 71.51% 870.20 51 804.30 5 953.15%
31.03.2015 30 712.10 7 910.90 22 801.20 288.23% 21 333.30 9 378.80 43.96%
31.12.2014 7 910.90 2 204.20 5 706.70 258.90% 21 702.20 -13 791.30 -63.55%
30.09.2014 2 204.20 870.20 1 334.00 153.30% 56 329.80 -54 125.60 -96.09%
30.06.2014 870.20 21 333.30 -20 463.10 -95.92% 3 809.70 -2 939.50 -77.16%
31.03.2014 21 333.30 21 702.20 - 368.90 -1.70% 595.00 20 738.30 3 485.43%
31.12.2013 21 702.20 56 329.80 -34 627.60 -61.47% 44 839.60 -23 137.40 -51.60%
30.09.2013 56 329.80 3 809.70 52 520.10 1 378.59% 7 306.20 49 023.60 670.99%
30.06.2013 3 809.70 595.00 3 214.70 540.29% 320.70 3 489.00 1 087.93%
31.03.2013 595.00 44 839.60 -44 244.60 -98.67% 544.50 50.50 9.27%
31.12.2012 44 839.60 7 306.20 37 533.40 513.72% 11 305.40 33 534.20 296.62%
30.09.2012 7 306.20 320.70 6 985.50 2 178.20% 630.00 6 676.20 1 059.71%
30.06.2012 320.70 544.50 - 223.80 -41.10% 77.50 243.20 313.81%
31.03.2012 544.50 11 305.40 -10 760.90 -95.18% 697.20 - 152.70 -21.90%
31.12.2011 11 305.40 630.00 10 675.40 1 694.51% 7 824.40 3 481.00 44.49%
30.09.2011 630.00 77.50 552.50 712.90% 16 570.20 -15 940.20 -96.20%
30.06.2011 77.50 697.20 - 619.70 -88.88% 10 458.90 -10 381.40 -99.26%
31.03.2011 697.20 7 824.40 -7 127.20 -91.09% 2 743.00 -2 045.80 -74.58%
31.12.2010 7 824.40 16 570.20 -8 745.80 -52.78% 23 677.10 -15 852.70 -66.95%
30.09.2010 16 570.20 10 458.90 6 111.30 58.43% 6 228.00 10 342.20 166.06%
30.06.2010 10 458.90 2 743.00 7 715.90 281.29% 5 498.70 4 960.20 90.21%
31.03.2010 2 743.00 23 677.10 -20 934.10 -88.41% 15 870.90 -13 127.90 -82.72%
31.12.2009 23 677.10 6 228.00 17 449.10 280.17% 4 334.00 19 343.10 446.31%
30.09.2009 6 228.00 5 498.70 729.30 13.26% 1 822.40 4 405.60 241.75%
30.06.2009 5 498.70 15 870.90 -10 372.20 -65.35% 12 898.00 -7 399.30 -57.37%
31.03.2009 15 870.90 4 334.00 11 536.90 266.20% 6 969.80 8 901.10 127.71%
31.12.2008 4 334.00 1 822.40 2 511.60 137.82% 13 575.20 -9 241.20 -68.07%
30.09.2008 1 822.40 12 898.00 -11 075.60 -85.87% 3 811.20 -1 988.80 -52.18%
30.06.2008 12 898.00 6 969.80 5 928.20 85.06% 530.90 12 367.10 2 329.46%
31.03.2008 6 969.80 13 575.20 -6 605.40 -48.66% 4 006.60 2 963.20 73.96%
31.12.2007 13 575.20 3 811.20 9 764.00 256.19% 5 198.20 8 377.00 161.15%
30.09.2007 3 811.20 530.90 3 280.30 617.88% 2 725.30 1 085.90 39.85%
30.06.2007 530.90 4 006.60 -3 475.70 -86.75% - 920.90 1 451.80 - 157.65%
31.03.2007 4 006.60 5 198.20 -1 191.60 -22.92% 4 412.70 - 406.10 -9.20%
31.12.2006 5 198.20 2 725.30 2 472.90 90.74% 9 406.40 -4 208.20 -44.74%
30.09.2006 2 725.30 - 920.90 3 646.20 - 395.94% -65.00 2 790.30 -4 292.77%
30.06.2006 - 920.90 4 412.70 -5 333.60 - 120.87% 1 172.20 -2 093.10 - 178.56%
31.03.2006 4 412.70 9 406.40 -4 993.70 -53.09% 13 753.50 -9 340.80 -67.92%
31.12.2005 9 406.40 -65.00 9 471.40 -14 571.38% -18 112.20 27 518.60 - 151.93%
30.09.2005 -65.00 1 172.20 -1 237.20 - 105.55% 3 123.20 -3 188.20 - 102.08%
30.06.2005 1 172.20 13 753.50 -12 581.30 -91.48% 496.30 675.90 136.19%
31.03.2005 13 753.50 -18 112.20 31 865.70 - 175.94% 314.20 13 439.30 4 277.31%
31.12.2004 -18 112.20 3 123.20 -21 235.40 - 679.92% -17.10 -18 095.10 105 819.30%
30.09.2004 3 123.20 496.30 2 626.90 529.30% 10.80 3 112.40 28 818.52%
30.06.2004 496.30 314.20 182.10 57.96% -36.30 532.60 -1 467.22%
31.03.2004 314.20 -17.10 331.30 -1 937.43% -39.60 353.80 - 893.43%
31.12.2003 -17.10 10.80 -27.90 - 258.33% -23.20 6.10 -26.29%
30.09.2003 10.80 -36.30 47.10 - 129.75% - 143.60 154.40 - 107.52%
30.06.2003 -36.30 -39.60 3.30 -8.33% 25.40 -61.70 - 242.91%
31.03.2003 -39.60 -23.20 -16.40 70.69% 22.00 -61.60 - 280.00%
31.12.2002 -23.20 - 143.60 120.40 -83.84% - 252.10 228.90 -90.80%
30.09.2002 - 143.60 25.40 - 169.00 - 665.35% -13.10 - 130.50 996.18%
30.06.2002 25.40 22.00 3.40 15.45% -22.50 47.90 - 212.89%
31.03.2002 22.00 - 252.10 274.10 - 108.73% -43.00 65.00 - 151.16%
31.12.2001 - 252.10 -13.10 - 239.00 1 824.43% -68.80 - 183.30 266.42%
30.09.2001 -13.10 -22.50 9.40 -41.78% -72.80 59.70 -82.01%
30.06.2001 -22.50 -43.00 20.50 -47.67% -2.30 -20.20 878.26%
31.03.2001 -43.00 -68.80 25.80 -37.50% -54.30 11.30 -20.81%
31.12.2000 -68.80 -72.80 4.00 -5.49% -16.00 -52.80 330.00%
30.09.2000 -72.80 -2.30 -70.50 3 065.22% 3.70 -76.50 -2 067.57%
30.06.2000 -2.30 -54.30 52.00 -95.76% -30.50 28.20 -92.46%
31.03.2000 -54.30 -16.00 -38.30 239.38% -30.40 -23.90 78.62%
31.12.1999 -16.00 3.70 -19.70 - 532.43% 17.10 -33.10 - 193.57%
30.09.1999 3.70 -30.50 34.20 - 112.13% -7.40 11.10 - 150.00%
30.06.1999 -30.50 -30.40 -0.10 0.33% 166.60 - 197.10 - 118.31%
31.03.1999 -30.40 17.10 -47.50 - 277.78% - 110.50 80.10 -72.49%
31.12.1998 17.10 -7.40 24.50 - 331.08% 6.90 10.20 147.83%
30.09.1998 -7.40 166.60 - 174.00 - 104.44% 4.80 -12.20 - 254.17%
30.06.1998 166.60 - 110.50 277.10 - 250.77% -23.20 189.80 - 818.10%
31.03.1998 - 110.50 6.90 - 117.40 -1 701.45% 327.40 - 437.90 - 133.75%
31.12.1997 6.90 4.80 2.10 43.75% -1.30 8.20 - 630.77%
30.09.1997 4.80 -23.20 28.00 - 120.69% 6.70 -1.90 -28.36%
30.06.1997 -23.20 327.40 - 350.60 - 107.09% 10.60 -33.80 - 318.87%
31.03.1997 327.40 -1.30 328.70 -25 284.62% -0.40 327.80 -81 950.00%
31.12.1996 -1.30 6.70 -8.00 - 119.40% 33.50 -34.80 - 103.88%
30.09.1996 6.70 10.60 -3.90 -36.79% 7.60 -0.90 -11.84%
30.06.1996 10.60 -0.40 11.00 -2 750.00% 100.70 -90.10 -89.47%
31.03.1996 -0.40 33.50 -33.90 - 101.19% 37.30 -37.70 - 101.07%
31.12.1995 33.50 7.60 25.90 340.79% 0.00 33.50 -
30.09.1995 7.60 100.70 -93.10 -92.45% 0.00 7.60 -
30.06.1995 100.70 37.30 63.40 169.97% 0.00 100.70 -
31.03.1995 37.30 0.00 37.30 - 0.00 37.30 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - -16 175.00 16 175.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 -16 175.00 16 175.00 - - - -
30.06.1993 -16 175.00 0.00 -16 175.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Kapitálový účet - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Kapitálový účet (Měsíc)
Kapitálový účet (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
KAPITÁLOVÝ ÚČET (SDDS - PLATEBNÍ BILANCE)
Kapitálový účet (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Celkové kapitálové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: kapitálové daně (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové kapitálové výdaje (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies