Investiční pozice - pasíva (Statistika platební bilance (v mil. CZK)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Investiční pozice - pasíva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 8 033 404.20
Min 31.12.1993 423 237.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 8 033 404.20 7 996 346.00 37 058.20 0.46% 7 739 830.70 293 573.50 3.79%
31.03.2019 7 996 346.00 7 925 760.50 70 585.50 0.89% 7 639 711.70 356 634.30 4.67%
31.12.2018 7 925 760.50 7 924 385.10 1 375.40 0.02% 7 681 972.40 243 788.10 3.17%
30.09.2018 7 924 385.10 7 739 830.70 184 554.40 2.38% 7 768 427.80 155 957.30 2.01%
30.06.2018 7 739 830.70 7 639 711.70 100 119.00 1.31% 7 665 141.80 74 688.90 0.97%
31.03.2018 7 639 711.70 7 681 972.40 -42 260.70 -0.55% 7 555 240.10 84 471.60 1.12%
31.12.2017 7 681 972.40 7 768 427.80 -86 455.40 -1.11% 6 607 921.90 1 074 050.50 16.25%
30.09.2017 7 768 427.80 7 665 141.80 103 286.00 1.35% 6 452 694.60 1 315 733.20 20.39%
30.06.2017 7 665 141.80 7 555 240.10 109 901.70 1.45% 6 318 880.70 1 346 261.10 21.31%
31.03.2017 7 555 240.10 6 607 921.90 947 318.20 14.34% 6 182 588.90 1 372 651.20 22.20%
31.12.2016 6 607 921.90 6 452 694.60 155 227.30 2.41% 6 083 294.20 524 627.70 8.62%
30.09.2016 6 452 694.60 6 318 880.70 133 813.90 2.12% 6 038 855.90 413 838.70 6.85%
30.06.2016 6 318 880.70 6 182 588.90 136 291.80 2.20% 5 824 398.20 494 482.50 8.49%
31.03.2016 6 182 588.90 6 083 294.20 99 294.70 1.63% 5 828 017.80 354 571.10 6.08%
31.12.2015 6 083 294.20 6 038 855.90 44 438.30 0.74% 5 732 518.50 350 775.70 6.12%
30.09.2015 6 038 855.90 5 824 398.20 214 457.70 3.68% 5 715 719.50 323 136.40 5.65%
30.06.2015 5 824 398.20 5 828 017.80 -3 619.60 -0.06% 5 629 482.90 194 915.30 3.46%
31.03.2015 5 828 017.80 5 732 518.50 95 499.30 1.67% 5 487 875.80 340 142.00 6.20%
31.12.2014 5 732 518.50 5 715 719.50 16 799.00 0.29% 5 431 999.80 300 518.70 5.53%
30.09.2014 5 715 719.50 5 629 482.90 86 236.60 1.53% 5 156 908.80 558 810.70 10.84%
30.06.2014 5 629 482.90 5 487 875.80 141 607.10 2.58% 5 168 281.60 461 201.30 8.92%
31.03.2014 5 487 875.80 5 431 999.80 55 876.00 1.03% 5 111 308.20 376 567.60 7.37%
31.12.2013 5 431 999.80 5 156 908.80 275 091.00 5.33% 5 053 436.00 378 563.80 7.49%
30.09.2013 5 156 908.80 5 168 281.60 -11 372.80 -0.22% 4 995 045.00 161 863.80 3.24%
30.06.2013 5 168 281.60 5 111 308.20 56 973.40 1.11% 4 977 086.80 191 194.80 3.84%
31.03.2013 5 111 308.20 5 053 436.00 57 872.20 1.15% 4 920 829.10 190 479.10 3.87%
31.12.2012 5 053 436.00 4 995 045.00 58 391.00 1.17% 4 798 069.50 255 366.50 5.32%
30.09.2012 4 995 045.00 4 977 086.80 17 958.20 0.36% 4 716 308.90 278 736.10 5.91%
30.06.2012 4 977 086.80 4 920 829.10 56 257.70 1.14% 4 664 160.60 312 926.20 6.71%
31.03.2012 4 920 829.10 4 798 069.50 122 759.60 2.56% 4 601 490.90 319 338.20 6.94%
31.12.2011 4 798 069.50 4 716 308.90 81 760.60 1.73% 4 659 844.30 138 225.20 2.97%
30.09.2011 4 716 308.90 4 664 160.60 52 148.30 1.12% 4 605 512.40 110 796.50 2.41%
30.06.2011 4 664 160.60 4 601 490.90 62 669.70 1.36% 4 548 390.80 115 769.80 2.55%
31.03.2011 4 601 490.90 4 659 844.30 -58 353.40 -1.25% 4 381 101.80 220 389.10 5.03%
31.12.2010 4 659 844.30 4 605 512.40 54 331.90 1.18% 4 369 764.70 290 079.60 6.64%
30.09.2010 4 605 512.40 4 548 390.80 57 121.60 1.26% 4 216 469.10 389 043.30 9.23%
30.06.2010 4 548 390.80 4 381 101.80 167 289.00 3.82% 4 178 573.80 369 817.00 8.85%
31.03.2010 4 381 101.80 4 369 764.70 11 337.10 0.26% 4 158 673.00 222 428.80 5.35%
31.12.2009 4 369 764.70 4 216 469.10 153 295.60 3.64% 4 159 093.00 210 671.70 5.07%
30.09.2009 4 216 469.10 4 178 573.80 37 895.30 0.91% 4 054 991.20 161 477.90 3.98%
30.06.2009 4 178 573.80 4 158 673.00 19 900.80 0.48% 3 974 025.40 204 548.40 5.15%
31.03.2009 4 158 673.00 4 159 093.00 - 420.00 -0.01% 3 797 959.80 360 713.20 9.50%
31.12.2008 4 159 093.00 4 054 991.20 104 101.80 2.57% 3 747 820.80 411 272.20 10.97%
30.09.2008 4 054 991.20 3 974 025.40 80 965.80 2.04% 3 554 493.10 500 498.10 14.08%
30.06.2008 3 974 025.40 3 797 959.80 176 065.60 4.64% 3 472 848.70 501 176.70 14.43%
31.03.2008 3 797 959.80 3 747 820.80 50 139.00 1.34% 3 241 878.70 556 081.10 17.15%
31.12.2007 3 747 820.80 3 554 493.10 193 327.70 5.44% 3 115 636.80 632 184.00 20.29%
30.09.2007 3 554 493.10 3 472 848.70 81 644.40 2.35% 2 972 736.50 581 756.60 19.57%
30.06.2007 3 472 848.70 3 241 878.70 230 970.00 7.12% 2 928 606.00 544 242.70 18.58%
31.03.2007 3 241 878.70 3 115 636.80 126 241.90 4.05% 2 860 879.90 380 998.80 13.32%
31.12.2006 3 115 636.80 2 972 736.50 142 900.30 4.81% 2 820 795.60 294 841.20 10.45%
30.09.2006 2 972 736.50 2 928 606.00 44 130.50 1.51% 2 819 022.40 153 714.10 5.45%
30.06.2006 2 928 606.00 2 860 879.90 67 726.10 2.37% 2 737 208.40 191 397.60 6.99%
31.03.2006 2 860 879.90 2 820 795.60 40 084.30 1.42% 2 520 576.20 340 303.70 13.50%
31.12.2005 2 820 795.60 2 819 022.40 1 773.20 0.06% 2 436 342.60 384 453.00 15.78%
30.09.2005 2 819 022.40 2 737 208.40 81 814.00 2.99% 2 323 060.80 495 961.60 21.35%
30.06.2005 2 737 208.40 2 520 576.20 216 632.20 8.59% 2 264 147.80 473 060.60 20.89%
31.03.2005 2 520 576.20 2 436 342.60 84 233.60 3.46% 2 148 274.40 372 301.80 17.33%
31.12.2004 2 436 342.60 2 323 060.80 113 281.80 4.88% 2 064 768.30 371 574.30 18.00%
30.09.2004 2 323 060.80 2 264 147.80 58 913.00 2.60% 1 997 048.00 326 012.80 16.32%
30.06.2004 2 264 147.80 2 148 274.40 115 873.40 5.39% 1 947 596.00 316 551.80 16.25%
31.03.2004 2 148 274.40 2 064 768.30 83 506.10 4.04% 1 939 841.60 208 432.80 10.74%
31.12.2003 2 064 768.30 1 997 048.00 67 720.30 3.39% 1 977 177.70 87 590.60 4.43%
30.09.2003 1 997 048.00 1 947 596.00 49 452.00 2.54% 1 906 154.40 90 893.60 4.77%
30.06.2003 1 947 596.00 1 939 841.60 7 754.40 0.40% 1 833 182.80 114 413.20 6.24%
31.03.2003 1 939 841.60 1 977 177.70 -37 336.10 -1.89% 1 793 894.70 145 946.90 8.14%
31.12.2002 1 977 177.70 1 906 154.40 71 023.30 3.73% 1 789 030.70 188 147.00 10.52%
30.09.2002 1 906 154.40 1 833 182.80 72 971.60 3.98% 1 748 632.20 157 522.20 9.01%
30.06.2002 1 833 182.80 1 793 894.70 39 288.10 2.19% 1 764 448.90 68 733.90 3.90%
31.03.2002 1 793 894.70 1 789 030.70 4 864.00 0.27% 1 704 290.00 89 604.70 5.26%
31.12.2001 1 789 030.70 1 748 632.20 40 398.50 2.31% 1 640 270.00 148 760.70 9.07%
30.09.2001 1 748 632.20 1 764 448.90 -15 816.70 -0.90% 1 589 570.60 159 061.60 10.01%
30.06.2001 1 764 448.90 1 704 290.00 60 158.90 3.53% 1 535 914.80 228 534.10 14.88%
31.03.2001 1 704 290.00 1 640 270.00 64 020.00 3.90% 1 518 867.10 185 422.90 12.21%
31.12.2000 1 640 270.00 1 589 570.60 50 699.40 3.19% 1 458 893.30 181 376.70 12.43%
30.09.2000 1 589 570.60 1 535 914.80 53 655.80 3.49% 1 204 984.00 384 586.60 31.92%
30.06.2000 1 535 914.80 1 518 867.10 17 047.70 1.12% 1 204 984.00 330 930.80 27.46%
31.03.2000 1 518 867.10 1 458 893.30 59 973.80 4.11% 1 204 984.00 313 883.10 26.05%
31.12.1999 1 458 893.30 1 204 984.00 253 909.30 21.07% 1 204 984.00 253 909.30 21.07%
31.12.1998 1 204 984.00 1 138 248.10 66 735.90 5.86% 1 138 248.10 66 735.90 5.86%
31.12.1997 1 138 248.10 906 073.20 232 174.90 25.62% 906 073.20 232 174.90 25.62%
31.12.1996 906 073.20 723 101.90 182 971.30 25.30% 723 101.90 182 971.30 25.30%
31.12.1995 723 101.90 507 337.90 215 764.00 42.53% 507 337.90 215 764.00 42.53%
31.12.1994 507 337.90 423 237.70 84 100.20 19.87% 423 237.70 84 100.20 19.87%
31.12.1993 423 237.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Investiční pozice - pasíva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční pozice - pasíva (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
Investiční pozice - pasíva (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní pasiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Pasiva (konsolidovaná) (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies