Finanční účet (Statistika platební bilance (v mil. CZK)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Statistika platební bilance (v mil. CZK) - Finanční účet - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2016 124 774.10
Min 30.06.2011 -94 633.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 47 552.10 55 574.70 -8 022.60 -14.44% 8 435.10 39 117.00 463.74%
31.03.2019 55 574.70 1 869.30 53 705.40 2 873.02% 64 975.60 -9 400.90 -14.47%
31.12.2018 1 869.30 -63 041.70 64 911.00 - 102.97% 3 948.50 -2 079.20 -52.66%
30.09.2018 -63 041.70 8 435.10 -71 476.80 - 847.37% -6 450.80 -56 590.90 877.27%
30.06.2018 8 435.10 64 975.60 -56 540.50 -87.02% 28 307.40 -19 872.30 -70.20%
31.03.2018 64 975.60 3 948.50 61 027.10 1 545.58% 94 726.60 -29 751.00 -31.41%
31.12.2017 3 948.50 -6 450.80 10 399.30 - 161.21% 9 826.80 -5 878.30 -59.82%
30.09.2017 -6 450.80 28 307.40 -34 758.20 - 122.79% -3 285.00 -3 165.80 96.37%
30.06.2017 28 307.40 94 726.60 -66 419.20 -70.12% -14 459.10 42 766.50 - 295.78%
31.03.2017 94 726.60 9 826.80 84 899.80 863.96% 124 774.10 -30 047.50 -24.08%
31.12.2016 9 826.80 -3 285.00 13 111.80 - 399.14% 40 762.80 -30 936.00 -75.89%
30.09.2016 -3 285.00 -14 459.10 11 174.10 -77.28% -15 137.20 11 852.20 -78.30%
30.06.2016 -14 459.10 124 774.10 - 139 233.20 - 111.59% 32 184.20 -46 643.30 - 144.93%
31.03.2016 124 774.10 40 762.80 84 011.30 206.10% 117 450.40 7 323.70 6.24%
31.12.2015 40 762.80 -15 137.20 55 900.00 - 369.29% 10 940.80 29 822.00 272.58%
30.09.2015 -15 137.20 32 184.20 -47 321.40 - 147.03% -11 975.50 -3 161.70 26.40%
30.06.2015 32 184.20 117 450.40 -85 266.20 -72.60% -25 739.50 57 923.70 - 225.04%
31.03.2015 117 450.40 10 940.80 106 509.60 973.51% 90 368.70 27 081.70 29.97%
31.12.2014 10 940.80 -11 975.50 22 916.30 - 191.36% -3 717.10 14 657.90 - 394.34%
30.09.2014 -11 975.50 -25 739.50 13 764.00 -53.47% 43 098.10 -55 073.60 - 127.79%
30.06.2014 -25 739.50 90 368.70 - 116 108.20 - 128.48% -12 081.60 -13 657.90 113.05%
31.03.2014 90 368.70 -3 717.10 94 085.80 -2 531.16% 41 008.10 49 360.60 120.37%
31.12.2013 -3 717.10 43 098.10 -46 815.20 - 108.62% 23 619.80 -27 336.90 - 115.74%
30.09.2013 43 098.10 -12 081.60 55 179.70 - 456.73% -10 511.80 53 609.90 - 510.00%
30.06.2013 -12 081.60 41 008.10 -53 089.70 - 129.46% -32 958.70 20 877.10 -63.34%
31.03.2013 41 008.10 23 619.80 17 388.30 73.62% 31 539.50 9 468.60 30.02%
31.12.2012 23 619.80 -10 511.80 34 131.60 - 324.70% -9 239.80 32 859.60 - 355.63%
30.09.2012 -10 511.80 -32 958.70 22 446.90 -68.11% 7 198.30 -17 710.10 - 246.03%
30.06.2012 -32 958.70 31 539.50 -64 498.20 - 204.50% -94 633.00 61 674.30 -65.17%
31.03.2012 31 539.50 -9 239.80 40 779.30 - 441.34% 21 910.90 9 628.60 43.94%
31.12.2011 -9 239.80 7 198.30 -16 438.10 - 228.36% -70 206.50 60 966.70 -86.84%
30.09.2011 7 198.30 -94 633.00 101 831.30 - 107.61% -66 452.60 73 650.90 - 110.83%
30.06.2011 -94 633.00 21 910.90 - 116 543.90 - 531.90% -20 935.50 -73 697.50 352.02%
31.03.2011 21 910.90 -70 206.50 92 117.40 - 131.21% 35 255.70 -13 344.80 -37.85%
31.12.2010 -70 206.50 -66 452.60 -3 753.90 5.65% -43 004.00 -27 202.50 63.26%
30.09.2010 -66 452.60 -20 935.50 -45 517.10 217.42% -27 625.20 -38 827.40 140.55%
30.06.2010 -20 935.50 35 255.70 -56 191.20 - 159.38% -40 668.10 19 732.60 -48.52%
31.03.2010 35 255.70 -43 004.00 78 259.70 - 181.98% 38 950.50 -3 694.80 -9.49%
31.12.2009 -43 004.00 -27 625.20 -15 378.80 55.67% -50 911.50 7 907.50 -15.53%
30.09.2009 -27 625.20 -40 668.10 13 042.90 -32.07% -41 875.30 14 250.10 -34.03%
30.06.2009 -40 668.10 38 950.50 -79 618.60 - 204.41% -23 317.80 -17 350.30 74.41%
31.03.2009 38 950.50 -50 911.50 89 862.00 - 176.51% 72 875.50 -33 925.00 -46.55%
31.12.2008 -50 911.50 -41 875.30 -9 036.20 21.58% -40 061.30 -10 850.20 27.08%
30.09.2008 -41 875.30 -23 317.80 -18 557.50 79.59% -64 450.90 22 575.60 -35.03%
30.06.2008 -23 317.80 72 875.50 -96 193.30 - 132.00% -26 585.30 3 267.50 -12.29%
31.03.2008 72 875.50 -40 061.30 112 936.80 - 281.91% 20 035.80 52 839.70 263.73%
31.12.2007 -40 061.30 -64 450.90 24 389.60 -37.84% -44 902.80 4 841.50 -10.78%
30.09.2007 -64 450.90 -26 585.30 -37 865.60 142.43% -34 087.00 -30 363.90 89.08%
30.06.2007 -26 585.30 20 035.80 -46 621.10 - 232.69% -19 130.60 -7 454.70 38.97%
31.03.2007 20 035.80 -44 902.80 64 938.60 - 144.62% 15 211.50 4 824.30 31.71%
31.12.2006 -44 902.80 -34 087.00 -10 815.80 31.73% -28 614.00 -16 288.80 56.93%
30.09.2006 -34 087.00 -19 130.60 -14 956.40 78.18% -40 535.50 6 448.50 -15.91%
30.06.2006 -19 130.60 15 211.50 -34 342.10 - 225.76% -17 862.50 -1 268.10 7.10%
31.03.2006 15 211.50 -28 614.00 43 825.50 - 153.16% 33 455.50 -18 244.00 -54.53%
31.12.2005 -28 614.00 -40 535.50 11 921.50 -29.41% -78 600.30 49 986.30 -63.60%
30.09.2005 -40 535.50 -17 862.50 -22 673.00 126.93% -38 866.40 -1 669.10 4.29%
30.06.2005 -17 862.50 33 455.50 -51 318.00 - 153.39% -55 067.90 37 205.40 -67.56%
31.03.2005 33 455.50 -78 600.30 112 055.80 - 142.56% 21 267.90 12 187.60 57.31%
31.12.2004 -78 600.30 -38 866.40 -39 733.90 102.23% -64 735.30 -13 865.00 21.42%
30.09.2004 -38 866.40 -55 067.90 16 201.50 -29.42% -32 372.40 -6 494.00 20.06%
30.06.2004 -55 067.90 21 267.90 -76 335.80 - 358.92% -25 281.00 -29 786.90 117.82%
31.03.2004 21 267.90 -64 735.30 86 003.20 - 132.85% -21 801.40 43 069.30 - 197.55%
31.12.2003 -64 735.30 -32 372.40 -32 362.90 99.97% -26 466.40 -38 268.90 144.59%
30.09.2003 -32 372.40 -25 281.00 -7 091.40 28.05% -43 217.90 10 845.50 -25.09%
30.06.2003 -25 281.00 -21 801.40 -3 479.60 15.96% -20 843.50 -4 437.50 21.29%
31.03.2003 -21 801.40 -26 466.40 4 665.00 -17.63% -40 354.60 18 553.20 -45.98%
31.12.2002 -26 466.40 -43 217.90 16 751.50 -38.76% -30 742.30 4 275.90 -13.91%
30.09.2002 -43 217.90 -20 843.50 -22 374.40 107.34% -11 063.40 -32 154.50 290.64%
30.06.2002 -20 843.50 -40 354.60 19 511.10 -48.35% -33 760.50 12 917.00 -38.26%
31.03.2002 -40 354.60 -30 742.30 -9 612.30 31.27% -30 130.70 -10 223.90 33.93%
31.12.2001 -30 742.30 -11 063.40 -19 678.90 177.87% -56 106.40 25 364.10 -45.21%
30.09.2001 -11 063.40 -33 760.50 22 697.10 -67.23% -20 188.20 9 124.80 -45.20%
30.06.2001 -33 760.50 -30 130.70 -3 629.80 12.05% -14 228.50 -19 532.00 137.27%
31.03.2001 -30 130.70 -56 106.40 25 975.70 -46.30% -25 930.70 -4 200.00 16.20%
31.12.2000 -56 106.40 -20 188.20 -35 918.20 177.92% -15 002.40 -41 104.00 273.98%
30.09.2000 -20 188.20 -14 228.50 -5 959.70 41.89% -18 636.30 -1 551.90 8.33%
30.06.2000 -14 228.50 -25 930.70 11 702.20 -45.13% -1 470.70 -12 757.80 867.46%
31.03.2000 -25 930.70 -15 002.40 -10 928.30 72.84% -14 318.30 -11 612.40 81.10%
31.12.1999 -15 002.40 -18 636.30 3 633.90 -19.50% -19 893.20 4 890.80 -24.59%
30.09.1999 -18 636.30 -1 470.70 -17 165.60 1 167.17% 241.80 -18 878.10 -7 807.32%
30.06.1999 -1 470.70 -14 318.30 12 847.60 -89.73% -5 799.60 4 328.90 -74.64%
31.03.1999 -14 318.30 -19 893.20 5 574.90 -28.02% -6 258.50 -8 059.80 128.78%
31.12.1998 -19 893.20 241.80 -20 135.00 -8 327.13% -19 278.70 - 614.50 3.19%
30.09.1998 241.80 -5 799.60 6 041.40 - 104.17% -19 510.00 19 751.80 - 101.24%
30.06.1998 -5 799.60 -6 258.50 458.90 -7.33% -29 239.90 23 440.30 -80.17%
31.03.1998 -6 258.50 -19 278.70 13 020.20 -67.54% -22 330.50 16 072.00 -71.97%
31.12.1997 -19 278.70 -19 510.00 231.30 -1.19% -37 742.80 18 464.10 -48.92%
30.09.1997 -19 510.00 -29 239.90 9 729.90 -33.28% -53 967.40 34 457.40 -63.85%
30.06.1997 -29 239.90 -22 330.50 -6 909.40 30.94% -28 866.60 - 373.30 1.29%
31.03.1997 -22 330.50 -37 742.80 15 412.30 -40.84% -15 480.80 -6 849.70 44.25%
31.12.1996 -37 742.80 -53 967.40 16 224.60 -30.06% -5 297.40 -32 445.40 612.48%
30.09.1996 -53 967.40 -28 866.60 -25 100.80 86.95% -3 303.70 -50 663.70 1 533.54%
30.06.1996 -28 866.60 -15 480.80 -13 385.80 86.47% -8 431.10 -20 435.50 242.38%
31.03.1996 -15 480.80 -5 297.40 -10 183.40 192.23% -3 340.60 -12 140.20 363.41%
31.12.1995 -5 297.40 -3 303.70 -1 993.70 60.35% -13 725.10 8 427.70 -61.40%
30.09.1995 -3 303.70 -8 431.10 5 127.40 -60.82% -16 914.50 13 610.80 -80.47%
30.06.1995 -8 431.10 -3 340.60 -5 090.50 152.38% 312.00 -8 743.10 -2 802.28%
31.03.1995 -3 340.60 -13 725.10 10 384.50 -75.66% 1 562.50 -4 903.10 - 313.80%
31.12.1994 -13 725.10 -16 914.50 3 189.40 -18.86% -3 930.00 -9 795.10 249.24%
30.09.1994 -16 914.50 312.00 -17 226.50 -5 521.31% 21 042.50 -37 957.00 - 180.38%
30.06.1994 312.00 1 562.50 -1 250.50 -80.03% -15 690.10 16 002.10 - 101.99%
31.03.1994 1 562.50 -3 930.00 5 492.50 - 139.76% -1 290.90 2 853.40 - 221.04%
31.12.1993 -3 930.00 21 042.50 -24 972.50 - 118.68% - - -
30.09.1993 21 042.50 -15 690.10 36 732.60 - 234.11% - - -
30.06.1993 -15 690.10 -1 290.90 -14 399.20 1 115.44% - - -
31.03.1993 -1 290.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Finanční účet - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční účet (Statistika platební bilance (v mil. Kč))
FINANČNÍ ÚČET (SDDS - PLATEBNÍ BILANCE)
Finanční účet (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: běžné účty - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies