Nerezidenti (Statistická data»Statistika finančních účtů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Závazky, stavy, Nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 7 029 207.00 7 140 215.00 -1.55% 6 733 039.00 4.40%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 14 305.00 14 785.00 -3.25% 14 273.00 0.22%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 14 305.00 14 785.00 -3.25% 14 273.00 0.22%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 1 787 031.00 1 851 949.00 -3.51% 1 761 308.00 1.46%
UK6 Oběživo (AF.21) 11 021.00 9 553.00 15.37% 9 662.00 14.07%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 1 776 010.00 1 842 396.00 -3.60% 1 751 646.00 1.39%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 1 274 696.00 991 998.00 28.50% 1 329 298.00 -4.11%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 501 314.00 850 398.00 -41.05% 422 348.00 18.70%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 961 973.00 1 956 221.00 0.29% 1 926 700.00 1.83%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 83 958.00 26 964.00 211.37% 47 417.00 77.06%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 1 878 015.00 1 929 257.00 -2.66% 1 879 283.00 -0.07%
UK13 Půjčky (AF.4) 882 547.00 933 678.00 -5.48% 862 194.00 2.36%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 433 683.00 471 594.00 -8.04% 399 437.00 8.57%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 448 864.00 462 084.00 -2.86% 462 757.00 -3.00%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 1 739 013.00 1 712 670.00 1.54% 1 505 310.00 15.53%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 434 620.00 1 411 896.00 1.61% 1 212 134.00 18.35%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 444 201.00 431 726.00 2.89% 328 504.00 35.22%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 816 596.00 811 395.00 0.64% 777 386.00 5.04%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 173 823.00 168 775.00 2.99% 106 244.00 63.61%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 304 393.00 300 774.00 1.20% 293 176.00 3.83%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 36 042.00 39 299.00 -8.29% 35 431.00 1.72%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 36 042.00 39 299.00 -8.29% 35 431.00 1.72%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 130 432.00 123 099.00 5.96% 142 014.00 -8.16%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 477 864.00 508 514.00 -6.03% 485 809.00 -1.64%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 469 533.00 498 067.00 -5.73% 478 320.00 -1.84%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 8 331.00 10 447.00 -20.25% 7 489.00 11.24%
UK30 Čistá finanční aktiva 1 238 103.00 1 107 807.00 11.76% 1 279 387.00 -3.23%

Závazky, transakce, Nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem -2 240.00 55 501.00 - 104.04% -11 375.00 -80.31%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) -47 549.00 23 182.00 - 305.11% 4 569.00 -1 140.69%
UK6 Oběživo (F.21) 1 670.00 - 197.00 - 947.72% 148.00 1 028.38%
UK7 Vklady (F.22+F.29) -49 219.00 23 379.00 - 310.53% 4 421.00 -1 213.30%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 294 194.00 - 211 720.00 - 238.95% 240 901.00 22.12%
UK9 Ostatní vklady (F.29) - 343 413.00 235 099.00 - 246.07% - 236 480.00 45.22%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 75 179.00 15 631.00 380.96% 11 319.00 564.18%
UK11 Krátkodobé (F.31) 56 994.00 -7 836.00 - 827.34% -11 726.00 - 586.05%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 18 185.00 23 467.00 -22.51% 23 045.00 -21.09%
UK13 Půjčky (F.4) -37 109.00 3 933.00 -1 043.53% -8 478.00 337.71%
UK14 Krátkodobé (F.41) -30 224.00 - 928.00 3 156.90% -14 745.00 104.98%
UK15 Dlouhodobé (F.42) -6 885.00 4 861.00 - 241.64% 6 267.00 - 209.86%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 40 789.00 27 863.00 46.39% -30 372.00 - 234.30%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 45 836.00 47 003.00 -2.48% -33 132.00 - 238.34%
UK18 Kotované akcie (F.511) 20 147.00 10 591.00 90.23% -46 579.00 - 143.25%
UK19 Nekotované akcie (F.512) 20 641.00 28 315.00 -27.10% 6 246.00 230.47%
UK20 Jiné účasti (F.519) 5 048.00 8 097.00 -37.66% 7 201.00 -29.90%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) -5 047.00 -19 140.00 -73.63% 2 760.00 - 282.86%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -3 257.00 695.00 - 568.63% - 891.00 265.54%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -3 257.00 695.00 - 568.63% - 891.00 265.54%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -5 322.00 -8 273.00 -35.67% -20 859.00 -74.49%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) -24 971.00 -7 530.00 231.62% 33 337.00 - 174.90%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -22 961.00 -4 560.00 403.53% 33 722.00 - 168.09%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -2 010.00 -2 970.00 -32.32% - 385.00 422.08%
UK30 Čisté finanční transakce -11 964.00 -44 433.00 -73.07% -1 014.00 1 079.88%

Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 8 267 310.00 8 248 022.00 0.23% 8 012 426.00 3.18%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 24 405.00 25 234.00 -3.29% 24 378.00 0.11%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 24 405.00 25 234.00 -3.29% 24 378.00 0.11%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 1 372 491.00 1 335 389.00 2.78% 1 424 931.00 -3.68%
UK6 Oběživo (AF.21) 11 032.00 10 346.00 6.63% 9 672.00 14.06%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 1 361 459.00 1 325 043.00 2.75% 1 415 259.00 -3.80%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 302 394.00 289 039.00 4.62% 282 882.00 6.90%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 1 059 065.00 1 036 004.00 2.23% 1 132 377.00 -6.47%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 1 374 535.00 1 447 672.00 -5.05% 1 271 177.00 8.13%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 399 354.00 406 946.00 -1.87% 341 546.00 16.93%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 975 181.00 1 040 726.00 -6.30% 929 631.00 4.90%
UK13 Půjčky (AF.4) 1 115 217.00 1 137 679.00 -1.97% 1 197 530.00 -6.87%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 473 104.00 473 577.00 -0.10% 478 946.00 -1.22%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 642 113.00 664 102.00 -3.31% 718 584.00 -10.64%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 767 709.00 3 687 986.00 2.16% 3 482 426.00 8.19%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 729 366.00 3 650 572.00 2.16% 3 451 637.00 8.05%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 321 184.00 308 919.00 3.97% 324 072.00 -0.89%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 1 928 796.00 1 879 080.00 2.65% 1 717 451.00 12.31%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 1 479 386.00 1 462 573.00 1.15% 1 410 114.00 4.91%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 38 343.00 37 414.00 2.48% 30 789.00 24.53%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 26 093.00 27 730.00 -5.90% 22 285.00 17.09%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 20 328.00 20 701.00 -1.80% 16 214.00 25.37%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 3 063.00 4 908.00 -37.59% 4 999.00 -38.73%
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 2 702.00 2 121.00 27.39% 1 072.00 152.05%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 129 738.00 129 372.00 0.28% 145 849.00 -11.05%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 457 122.00 456 960.00 0.04% 443 850.00 2.99%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 435 273.00 433 458.00 0.42% 421 089.00 3.37%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 21 849.00 23 502.00 -7.03% 22 761.00 -4.01%

Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem -14 204.00 11 068.00 - 228.33% -12 389.00 14.65%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 48 764.00 43 307.00 12.60% -59 884.00 - 181.43%
UK6 Oběživo (F.21) 686.00 1 067.00 -35.71% - 527.00 - 230.17%
UK7 Vklady (F.22+F.29) 48 078.00 42 240.00 13.82% -59 357.00 - 181.00%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 15 925.00 3 089.00 415.54% 10 440.00 52.54%
UK9 Ostatní vklady (F.29) 32 153.00 39 151.00 -17.87% -69 797.00 - 146.07%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -47 628.00 -19 707.00 141.68% 18 031.00 - 364.14%
UK11 Krátkodobé (F.31) -7 592.00 -2 503.00 203.32% -10 078.00 -24.67%
UK12 Dlouhodobé (F.32) -40 036.00 -17 204.00 132.71% 28 109.00 - 242.43%
UK13 Půjčky (F.4) -4 440.00 -8 885.00 -50.03% 19 011.00 - 123.35%
UK14 Krátkodobé (F.41) 7 503.00 2 898.00 158.90% 29 005.00 -74.13%
UK15 Dlouhodobé (F.42) -11 943.00 -11 783.00 1.36% -9 994.00 19.50%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) -3 823.00 -20 415.00 -81.27% -2 950.00 29.59%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -4 769.00 -20 968.00 -77.26% -3 842.00 24.13%
UK18 Kotované akcie (F.511) -4 903.00 1 729.00 - 383.57% -4 120.00 19.00%
UK19 Nekotované akcie (F.512) 11 838.00 -23 195.00 - 151.04% -1 161.00 -1 119.64%
UK20 Jiné účasti (F.519) -11 704.00 498.00 -2 450.20% 1 439.00 - 913.34%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 946.00 553.00 71.07% 892.00 6.05%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) -1 637.00 519.00 - 415.41% -2 823.00 -42.01%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) - 373.00 825.00 - 145.21% -2 387.00 -84.37%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 845.00 - 395.00 367.09% - 370.00 398.65%
UK25 Penzijní nároky (F.63) 581.00 89.00 552.81% -66.00 - 980.30%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -10 885.00 -2 805.00 288.06% -10 699.00 1.74%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 5 445.00 19 054.00 -71.42% 26 925.00 -79.78%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 6 837.00 16 259.00 -57.95% 19 828.00 -65.52%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -1 392.00 2 795.00 - 149.80% 7 097.00 - 119.61%
Závazky, transakce, Nerezidenti
Závazky celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (F.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (F.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (F.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (F.22+F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (F.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (F.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (F.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (F.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (F.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (F.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Čisté finanční transakce (64 hodnoty, 31.12.2019)
Závazky, stavy, Nerezidenti
Závazky celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (AF.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (AF.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (AF.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (AF.22+AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (AF.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (AF.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (AF.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (AF.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (AF.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Čistá finanční aktiva (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti
Finanční aktiva celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (AF.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (AF.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (AF.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (AF.22+AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (AF.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (AF.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (AF.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (AF.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (AF.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti
Finanční aktiva celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (F.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (F.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (F.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (F.22+F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (F.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (F.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (F.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (F.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (F.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (F.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nerezidenti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
Nerezidenti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
Nerezidenti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
Nerezidenti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
Nerezidenti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
Nerezidenti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
Nerezidenti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
Nerezidenti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
Nerezidenti (Archív (ESA95))
Nerezidenti (Statistika finančních účtů)
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva)
Aktiva bilanční celkem, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Pokladna, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies