Národní hospodářství celkem (Statistika finančních účtů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Závazky, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 31 915 586.00 32 093 025.00 -0.55% 30 105 568.00 6.01%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 24 405.00 25 234.00 -3.29% 24 378.00 0.11%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 24 405.00 25 234.00 -3.29% 24 378.00 0.11%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 9 235 399.00 9 593 818.00 -3.74% 8 883 379.00 3.96%
UK6 Oběživo (AF.21) 644 367.00 630 253.00 2.24% 618 629.00 4.16%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 8 591 032.00 8 963 565.00 -4.16% 8 264 750.00 3.95%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 4 098 488.00 3 804 023.00 7.74% 3 974 007.00 3.13%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 4 492 544.00 5 159 542.00 -12.93% 4 290 743.00 4.70%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 062 174.00 3 160 692.00 -3.12% 2 873 133.00 6.58%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 431 998.00 451 876.00 -4.40% 375 774.00 14.96%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 630 176.00 2 708 816.00 -2.90% 2 497 359.00 5.32%
UK13 Půjčky (AF.4) 5 690 642.00 5 643 679.00 0.83% 5 448 565.00 4.44%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 535 431.00 1 510 586.00 1.64% 1 393 417.00 10.19%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 4 155 211.00 4 133 093.00 0.54% 4 055 148.00 2.47%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 8 772 746.00 8 553 572.00 2.56% 8 051 760.00 8.95%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 8 227 611.00 8 028 560.00 2.48% 7 598 830.00 8.27%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 593 853.00 579 963.00 2.39% 605 421.00 -1.91%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 4 197 325.00 4 119 452.00 1.89% 3 847 433.00 9.09%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 3 436 433.00 3 329 145.00 3.22% 3 145 976.00 9.23%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 545 135.00 525 012.00 3.83% 452 930.00 20.36%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 889 260.00 881 292.00 0.90% 848 667.00 4.78%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 132 454.00 134 698.00 -1.67% 131 124.00 1.01%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 270 648.00 270 935.00 -0.11% 270 161.00 0.18%
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 486 158.00 475 659.00 2.21% 447 382.00 8.67%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 212 588.00 216 118.00 -1.63% 225 010.00 -5.52%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 4 028 372.00 4 018 620.00 0.24% 3 750 676.00 7.40%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 178 785.00 2 166 402.00 0.57% 2 351 202.00 -7.33%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 849 587.00 1 852 218.00 -0.14% 1 399 474.00 32.16%
UK30 Čistá finanční aktiva -1 229 262.00 -1 098 762.00 11.88% -1 271 270.00 -3.30%

Závazky, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem - 297 293.00 130 399.00 - 327.99% - 241 238.00 23.24%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) - 335 243.00 122 570.00 - 373.51% - 250 907.00 33.61%
UK6 Oběživo (F.21) 14 114.00 4 321.00 226.64% 15 724.00 -10.24%
UK7 Vklady (F.22+F.29) - 349 357.00 118 249.00 - 395.44% - 266 631.00 31.03%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 302 801.00 -72 964.00 - 515.00% 166 589.00 81.77%
UK9 Ostatní vklady (F.29) - 652 158.00 191 213.00 - 441.06% - 433 220.00 50.54%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -73 009.00 11 508.00 - 734.42% 3 527.00 -2 170.00%
UK11 Krátkodobé (F.31) -19 878.00 - 689.00 2 785.05% -24 616.00 -19.25%
UK12 Dlouhodobé (F.32) -53 131.00 12 197.00 - 535.61% 28 143.00 - 288.79%
UK13 Půjčky (F.4) 67 702.00 -9 262.00 - 830.97% -13 802.00 - 590.52%
UK14 Krátkodobé (F.41) 33 424.00 -25 674.00 - 230.19% -57 924.00 - 157.70%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 34 278.00 16 412.00 108.86% 44 122.00 -22.31%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 34 103.00 -25 220.00 - 235.22% 3 667.00 830.00%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 15 239.00 -37 244.00 - 140.92% -4 397.00 - 446.58%
UK18 Kotované akcie (F.511) -4.00 -12.00 -66.67% -1.00 300.00%
UK19 Nekotované akcie (F.512) 31 451.00 -32 423.00 - 197.00% -9 262.00 - 439.57%
UK20 Jiné účasti (F.519) -16 208.00 -4 809.00 237.03% 4 866.00 - 433.09%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 18 864.00 12 024.00 56.89% 8 064.00 133.93%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 7 968.00 8 360.00 -4.69% -2 987.00 - 366.76%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -2 244.00 95.00 -2 462.11% -4 388.00 -48.86%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) - 287.00 21.00 -1 466.67% -7 687.00 -96.27%
UK25 Penzijní nároky (F.63) 10 499.00 8 244.00 27.35% 9 088.00 15.53%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -13 849.00 -6 020.00 130.05% -14 330.00 -3.36%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 15 035.00 28 463.00 -47.18% 33 594.00 -55.24%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 17 405.00 32 107.00 -45.79% -22 651.00 - 176.84%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -2 370.00 -3 644.00 -34.96% 56 245.00 - 104.21%
UK30 Čisté finanční transakce 11 964.00 44 433.00 -73.07% 1 014.00 1 079.88%

Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 30 686 324.00 30 994 263.00 -0.99% 28 834 298.00 6.42%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 23 146.00 23 830.00 -2.87% 22 390.00 3.38%
UK3 Měnové zlato (AF.11) 8 841.00 9 045.00 -2.26% 8 117.00 8.92%
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 14 305.00 14 785.00 -3.25% 14 273.00 0.22%
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 9 649 939.00 10 110 378.00 -4.55% 9 219 756.00 4.67%
UK6 Oběživo (AF.21) 644 356.00 629 460.00 2.37% 618 619.00 4.16%
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 9 005 583.00 9 480 918.00 -5.01% 8 601 137.00 4.70%
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 5 070 790.00 4 506 982.00 12.51% 5 020 423.00 1.00%
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 3 934 793.00 4 973 936.00 -20.89% 3 580 714.00 9.89%
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 649 612.00 3 669 241.00 -0.53% 3 528 656.00 3.43%
UK11 Krátkodobé (AF.31) 116 602.00 71 894.00 62.19% 81 645.00 42.82%
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 3 533 010.00 3 597 347.00 -1.79% 3 447 011.00 2.49%
UK13 Půjčky (AF.4) 5 457 972.00 5 439 678.00 0.34% 5 113 229.00 6.74%
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 496 010.00 1 508 603.00 -0.83% 1 313 908.00 13.86%
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 3 961 962.00 3 931 075.00 0.79% 3 799 321.00 4.28%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 6 744 050.00 6 578 256.00 2.52% 6 074 644.00 11.02%
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 5 932 865.00 5 789 884.00 2.47% 5 359 327.00 10.70%
UK18 Kotované akcie (AF.511) 716 870.00 702 770.00 2.01% 609 853.00 17.55%
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 3 085 125.00 3 051 767.00 1.09% 2 907 368.00 6.11%
UK20 Jiné účasti (AF.519) 2 130 870.00 2 035 347.00 4.69% 1 842 106.00 15.68%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 811 185.00 788 372.00 2.89% 715 317.00 13.40%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 899 209.00 892 861.00 0.71% 861 813.00 4.34%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 148 168.00 153 296.00 -3.35% 150 341.00 -1.45%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 267 585.00 266 027.00 0.59% 265 162.00 0.91%
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 483 456.00 473 538.00 2.09% 446 310.00 8.32%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 213 282.00 209 845.00 1.64% 221 175.00 -3.57%
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 4 049 114.00 4 070 174.00 -0.52% 3 792 635.00 6.76%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 213 045.00 2 231 011.00 -0.81% 2 408 433.00 -8.11%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 836 069.00 1 839 163.00 -0.17% 1 384 202.00 32.64%

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem - 285 329.00 174 832.00 - 263.20% - 240 224.00 18.78%
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Měnové zlato (F.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) - 431 556.00 102 445.00 - 521.26% - 186 454.00 131.45%
UK6 Oběživo (F.21) 15 098.00 3 057.00 393.88% 16 399.00 -7.93%
UK7 Vklady (F.22+F.29) - 446 654.00 99 388.00 - 549.40% - 202 853.00 120.19%
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 581 070.00 - 287 773.00 - 301.92% 397 050.00 46.35%
UK9 Ostatní vklady (F.29) -1 027 724.00 387 161.00 - 365.45% - 599 903.00 71.31%
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) 49 798.00 46 846.00 6.30% -3 185.00 -1 663.52%
UK11 Krátkodobé (F.31) 44 708.00 -6 022.00 - 842.41% -26 264.00 - 270.23%
UK12 Dlouhodobé (F.32) 5 090.00 52 868.00 -90.37% 23 079.00 -77.95%
UK13 Půjčky (F.4) 35 033.00 3 556.00 885.18% -41 291.00 - 184.84%
UK14 Krátkodobé (F.41) -4 303.00 -29 500.00 -85.41% - 101 674.00 -95.77%
UK15 Dlouhodobé (F.42) 39 336.00 33 056.00 19.00% 60 383.00 -34.86%
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 78 715.00 23 058.00 241.38% -23 755.00 - 431.36%
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) 65 844.00 30 727.00 114.29% -33 687.00 - 295.46%
UK18 Kotované akcie (F.511) 25 046.00 8 850.00 183.01% -42 460.00 - 158.99%
UK19 Nekotované akcie (F.512) 40 254.00 19 087.00 110.90% -1 855.00 -2 270.03%
UK20 Jiné účasti (F.519) 544.00 2 790.00 -80.50% 10 628.00 -94.88%
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 12 871.00 -7 669.00 - 267.83% 9 932.00 29.59%
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 6 348.00 8 536.00 -25.63% -1 055.00 - 701.71%
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) -5 128.00 -35.00 14 551.43% -2 892.00 77.32%
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 1 558.00 416.00 274.52% -7 317.00 - 121.29%
UK25 Penzijní nároky (F.63) 9 918.00 8 155.00 21.62% 9 154.00 8.35%
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) -8 286.00 -11 488.00 -27.87% -24 490.00 -66.17%
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) -15 381.00 1 879.00 - 918.57% 40 006.00 - 138.45%
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) -12 393.00 11 288.00 - 209.79% -8 757.00 41.52%
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) -2 988.00 -9 409.00 -68.24% 48 763.00 - 106.13%
Závazky, stavy, Národní hospodářství
Závazky celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (AF.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (AF.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (AF.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (AF.22+AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (AF.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (AF.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (AF.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (AF.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (AF.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Čistá finanční aktiva (64 hodnoty, 31.12.2019)
Závazky, transakce, Národní hospodářství
Závazky celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (F.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (F.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (F.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (F.22+F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (F.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (F.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (F.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (F.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (F.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (F.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Čisté finanční transakce (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (AF.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (AF.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (AF.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (AF.22+AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (AF.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (AF.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (AF.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (AF.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (AF.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Měnové zlato (F.11) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (F.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (F.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (F.22+F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (F.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (F.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (F.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (F.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (F.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (F.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Národní hospodářství celkem (Archív (ESA95))
Národní hospodářství celkem (Statistika finančních účtů)
Národní hospodářství celkem (Archív (ESA95))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies