Finanční aktiva, stavy, Domácnosti (Domácnosti) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Finanční aktiva, stavy, Domácnosti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 8 846 596.00 8 720 962.00 1.44% 8 542 834.00 3.56%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 4 002 567.00 3 984 494.00 0.45% 3 889 911.00 2.90%
UK3 Oběživo (AF.21) 588 990.00 578 711.00 1.78% 549 330.00 7.22%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 3 413 577.00 3 405 783.00 0.23% 3 340 581.00 2.19%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 2 754 105.00 2 835 676.00 -2.88% 2 816 420.00 -2.21%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 659 472.00 570 107.00 15.68% 524 161.00 25.81%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 214 145.00 146 141.00 46.53% 155 782.00 37.46%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 7 421.00 8 005.00 -7.30% 9 702.00 -23.51%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 206 724.00 138 136.00 49.65% 146 080.00 41.51%
UK10 Půjčky (AF.4) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 512 814.00 3 472 868.00 1.15% 3 370 386.00 4.23%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 2 771 237.00 2 760 919.00 0.37% 2 776 814.00 -0.20%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 282 156.00 260 111.00 8.48% 277 635.00 1.63%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 986 938.00 997 919.00 -1.10% 1 027 032.00 -3.90%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 1 502 143.00 1 502 889.00 -0.05% 1 472 147.00 2.04%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 741 577.00 711 949.00 4.16% 593 572.00 24.93%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 871 379.00 873 875.00 -0.29% 845 191.00 3.10%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 42 179.00 43 722.00 -3.53% 43 975.00 -4.08%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 263 192.00 269 333.00 -2.28% 269 277.00 -2.26%
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 566 008.00 560 820.00 0.93% 531 939.00 6.40%
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 97.00 97.00 0.00 153.00 -36.60%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 245 594.00 243 487.00 0.87% 281 411.00 -12.73%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 99 701.00 99 631.00 0.07% 121 940.00 -18.24%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 145 893.00 143 856.00 1.42% 159 471.00 -8.51%

Finanční aktiva celkem

ObdobíHodnota
31.03.2022 8 846 596.00
31.12.2021 8 720 962.00
30.09.2021 8 689 235.00
30.06.2021 8 563 378.00
31.03.2021 8 542 834.00
31.12.2020 8 303 849.00
30.09.2020 8 110 111.00
30.06.2020 7 910 350.00
31.03.2020 7 666 028.00
31.12.2019 7 537 171.00
Další »
Finanční aktiva celkem,Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Oběživo a vklady (AF.2)

ObdobíHodnota
31.03.2022 4 002 567.00
31.12.2021 3 984 494.00
30.09.2021 3 996 680.00
30.06.2021 3 952 350.00
31.03.2021 3 889 911.00
31.12.2020 3 736 044.00
30.09.2020 3 630 325.00
30.06.2020 3 559 092.00
31.03.2020 3 457 455.00
31.12.2019 3 348 072.00
Další »
Oběživo a vklady (AF.2),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Oběživo (AF.21)

ObdobíHodnota
31.03.2022 588 990.00
31.12.2021 578 711.00
30.09.2021 579 862.00
30.06.2021 556 922.00
31.03.2021 549 330.00
31.12.2020 537 241.00
30.09.2020 521 185.00
30.06.2020 517 498.00
31.03.2020 487 817.00
31.12.2019 480 395.00
Další »
Oběživo (AF.21),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Vklady (AF.22+AF.29)

ObdobíHodnota
31.03.2022 3 413 577.00
31.12.2021 3 405 783.00
30.09.2021 3 416 818.00
30.06.2021 3 395 428.00
31.03.2021 3 340 581.00
31.12.2020 3 198 803.00
30.09.2020 3 109 140.00
30.06.2020 3 041 594.00
31.03.2020 2 969 638.00
31.12.2019 2 867 677.00
Další »
Vklady (AF.22+AF.29),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Převoditelné vklady (AF.22)

ObdobíHodnota
31.03.2022 2 754 105.00
31.12.2021 2 835 676.00
30.09.2021 2 911 749.00
30.06.2021 2 883 859.00
31.03.2021 2 816 420.00
31.12.2020 2 661 018.00
30.09.2020 2 573 324.00
30.06.2020 2 490 182.00
31.03.2020 2 383 138.00
31.12.2019 2 276 582.00
Další »
Převoditelné vklady (AF.22),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Ostatní vklady (AF.29)

ObdobíHodnota
31.03.2022 659 472.00
31.12.2021 570 107.00
30.09.2021 505 069.00
30.06.2021 511 569.00
31.03.2021 524 161.00
31.12.2020 537 785.00
30.09.2020 535 816.00
30.06.2020 551 412.00
31.03.2020 586 500.00
31.12.2019 591 095.00
Další »
Ostatní vklady (AF.29),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Dluhové cenné papíry (AF.3)

ObdobíHodnota
31.03.2022 214 145.00
31.12.2021 146 141.00
30.09.2021 168 447.00
30.06.2021 161 697.00
31.03.2021 155 782.00
31.12.2020 158 345.00
30.09.2020 150 001.00
30.06.2020 146 313.00
31.03.2020 143 188.00
31.12.2019 145 257.00
Další »
Dluhové cenné papíry (AF.3),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Krátkodobé (AF.31)

ObdobíHodnota
31.03.2022 7 421.00
31.12.2021 8 005.00
30.09.2021 9 071.00
30.06.2021 8 923.00
31.03.2021 9 702.00
31.12.2020 9 382.00
30.09.2020 8 882.00
30.06.2020 8 354.00
31.03.2020 9 123.00
31.12.2019 8 463.00
Další »
Krátkodobé (AF.31),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Dlouhodobé (AF.32)

ObdobíHodnota
31.03.2022 206 724.00
31.12.2021 138 136.00
30.09.2021 159 376.00
30.06.2021 152 774.00
31.03.2021 146 080.00
31.12.2020 148 963.00
30.09.2020 141 119.00
30.06.2020 137 959.00
31.03.2020 134 065.00
31.12.2019 136 794.00
Další »
Dlouhodobé (AF.32),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Půjčky (AF.4)

ObdobíHodnota
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
31.03.2021 0.00
31.12.2020 0.00
30.09.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
Další »
Půjčky (AF.4),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Krátkodobé (AF.41)

ObdobíHodnota
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
31.03.2021 0.00
31.12.2020 0.00
30.09.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
Další »
Krátkodobé (AF.41),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Dlouhodobé (AF.42)

ObdobíHodnota
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
31.03.2021 0.00
31.12.2020 0.00
30.09.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.03.2020 0.00
31.12.2019 0.00
Další »
Dlouhodobé (AF.42),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5)

ObdobíHodnota
31.03.2022 3 512 814.00
31.12.2021 3 472 868.00
30.09.2021 3 427 687.00
30.06.2021 3 290 118.00
31.03.2021 3 370 386.00
31.12.2020 3 310 515.00
30.09.2020 3 263 526.00
30.06.2020 3 151 049.00
31.03.2020 3 042 458.00
31.12.2019 3 026 477.00
Další »
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Akcie a ostatní účasti (AF.51)

ObdobíHodnota
31.03.2022 2 771 237.00
31.12.2021 2 760 919.00
30.09.2021 2 755 296.00
30.06.2021 2 649 966.00
31.03.2021 2 776 814.00
31.12.2020 2 744 038.00
30.09.2020 2 719 675.00
30.06.2020 2 630 606.00
31.03.2020 2 547 644.00
31.12.2019 2 506 095.00
Další »
Akcie a ostatní účasti (AF.51),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Kotované akcie (AF.511)

ObdobíHodnota
31.03.2022 282 156.00
31.12.2021 260 111.00
30.09.2021 271 980.00
30.06.2021 243 602.00
31.03.2021 277 635.00
31.12.2020 260 594.00
30.09.2020 245 669.00
30.06.2020 257 657.00
31.03.2020 237 619.00
31.12.2019 78 941.00
Další »
Kotované akcie (AF.511),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Nekotované akcie (AF.512)

ObdobíHodnota
31.03.2022 986 938.00
31.12.2021 997 919.00
30.09.2021 994 175.00
30.06.2021 960 839.00
31.03.2021 1 027 032.00
31.12.2020 1 023 068.00
30.09.2020 1 024 742.00
30.06.2020 987 802.00
31.03.2020 960 841.00
31.12.2019 1 142 850.00
Další »
Nekotované akcie (AF.512),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Jiné účasti (AF.519)

ObdobíHodnota
31.03.2022 1 502 143.00
31.12.2021 1 502 889.00
30.09.2021 1 489 141.00
30.06.2021 1 445 525.00
31.03.2021 1 472 147.00
31.12.2020 1 460 376.00
30.09.2020 1 449 264.00
30.06.2020 1 385 147.00
31.03.2020 1 349 184.00
31.12.2019 1 284 304.00
Další »
Jiné účasti (AF.519),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52)

ObdobíHodnota
31.03.2022 741 577.00
31.12.2021 711 949.00
30.09.2021 672 391.00
30.06.2021 640 152.00
31.03.2021 593 572.00
31.12.2020 566 477.00
30.09.2020 543 851.00
30.06.2020 520 443.00
31.03.2020 494 814.00
31.12.2019 520 382.00
Další »
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6)

ObdobíHodnota
31.03.2022 871 379.00
31.12.2021 873 875.00
30.09.2021 866 749.00
30.06.2021 861 044.00
31.03.2021 845 191.00
31.12.2020 835 783.00
30.09.2020 822 022.00
30.06.2020 811 681.00
31.03.2020 790 724.00
31.12.2019 794 777.00
Další »
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61)

ObdobíHodnota
31.03.2022 42 179.00
31.12.2021 43 722.00
30.09.2021 44 177.00
30.06.2021 46 614.00
31.03.2021 43 975.00
31.12.2020 44 434.00
30.09.2020 45 640.00
30.06.2020 45 385.00
31.03.2020 44 691.00
31.12.2019 43 736.00
Další »
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62)

ObdobíHodnota
31.03.2022 263 192.00
31.12.2021 269 333.00
30.09.2021 271 671.00
30.06.2021 270 786.00
31.03.2021 269 277.00
31.12.2020 268 406.00
30.09.2020 264 472.00
30.06.2020 263 665.00
31.03.2020 256 871.00
31.12.2019 267 585.00
Další »
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Penzijní nároky (AF.63)

ObdobíHodnota
31.03.2022 566 008.00
31.12.2021 560 820.00
30.09.2021 550 901.00
30.06.2021 543 644.00
31.03.2021 531 939.00
31.12.2020 522 943.00
30.09.2020 511 910.00
30.06.2020 502 631.00
31.03.2020 489 162.00
31.12.2019 483 456.00
Další »
Penzijní nároky (AF.63),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7)

ObdobíHodnota
31.03.2022 97.00
31.12.2021 97.00
30.09.2021 97.00
30.06.2021 97.00
31.03.2021 153.00
31.12.2020 153.00
30.09.2020 170.00
30.06.2020 185.00
31.03.2020 178.00
31.12.2019 181.00
Další »
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Ostatní pohledávky (AF.8)

ObdobíHodnota
31.03.2022 245 594.00
31.12.2021 243 487.00
30.09.2021 229 575.00
30.06.2021 298 072.00
31.03.2021 281 411.00
31.12.2020 263 009.00
30.09.2020 244 067.00
30.06.2020 242 030.00
31.03.2020 232 025.00
31.12.2019 222 407.00
Další »
Ostatní pohledávky (AF.8),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Obchodní úvěry a zálohy (AF.81)

ObdobíHodnota
31.03.2022 99 701.00
31.12.2021 99 631.00
30.09.2021 99 562.00
30.06.2021 125 084.00
31.03.2021 121 940.00
31.12.2020 117 547.00
30.09.2020 113 150.00
30.06.2020 136 821.00
31.03.2020 132 196.00
31.12.2019 127 753.00
Další »
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89)

ObdobíHodnota
31.03.2022 145 893.00
31.12.2021 143 856.00
30.09.2021 130 013.00
30.06.2021 172 988.00
31.03.2021 159 471.00
31.12.2020 145 462.00
30.09.2020 130 917.00
30.06.2020 105 209.00
31.03.2020 99 829.00
31.12.2019 94 654.00
Další »
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89),Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční aktiva, stavy, Domácnosti (Domácnosti)
Finanční aktiva, stavy, Domácnosti (Domácnosti)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.