Domácnosti (Statistická data»Statistika finančních účtů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Závazky, stavy, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 1 943 642.00 1 912 636.00 1.62% 1 828 251.00 6.31%
UK2 Dluhové cenné papíry (AF.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (AF.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (AF.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (AF.4) 1 814 773.00 1 786 280.00 1.60% 1 708 711.00 6.21%
UK6 Krátkodobé (AF.41) 57 013.00 56 594.00 0.74% 59 885.00 -4.80%
UK7 Dlouhodobé (AF.42) 1 757 760.00 1 729 686.00 1.62% 1 648 826.00 6.61%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (AF.8) 128 869.00 126 356.00 1.99% 119 540.00 7.80%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 80 542.00 77 835.00 3.48% 70 227.00 14.69%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 48 327.00 48 521.00 -0.40% 49 313.00 -2.00%
UK12 Čistá finanční aktiva 5 072 306.00 4 889 173.00 3.75% 4 635 262.00 9.43%

Závazky, transakce, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky celkem 31 006.00 30 868.00 0.45% 32 903.00 -5.77%
UK2 Dluhové cenné papíry (F.3) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 Krátkodobé (F.31) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Dlouhodobé (F.32) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Půjčky (F.4) 28 493.00 28 520.00 -0.09% 30 588.00 -6.85%
UK6 Krátkodobé (F.41) 419.00 - 261.00 - 260.54% 489.00 -14.31%
UK7 Dlouhodobé (F.42) 28 074.00 28 781.00 -2.46% 30 099.00 -6.73%
UK8 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Ostatní pohledávky (F.8) 2 513.00 2 348.00 7.03% 2 315.00 8.55%
UK10 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 2 707.00 2 541.00 6.53% 2 725.00 -0.66%
UK11 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) - 194.00 - 193.00 0.52% - 410.00 -52.68%
UK12 Čisté finanční transakce 102 846.00 25 341.00 305.85% 35 519.00 189.55%

Finanční aktiva, stavy, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 7 015 948.00 6 801 809.00 3.15% 6 463 513.00 8.55%
UK2 Oběživo a vklady (AF.2) 3 358 781.00 3 307 800.00 1.54% 3 172 205.00 5.88%
UK3 Oběživo (AF.21) 484 432.00 478 052.00 1.33% 458 594.00 5.63%
UK4 Vklady (AF.22+AF.29) 2 874 349.00 2 829 748.00 1.58% 2 713 611.00 5.92%
UK5 Převoditelné vklady (AF.22) 2 283 254.00 2 239 724.00 1.94% 2 142 268.00 6.58%
UK6 Ostatní vklady (AF.29) 591 095.00 590 024.00 0.18% 571 343.00 3.46%
UK7 Dluhové cenné papíry (AF.3) 145 257.00 150 401.00 -3.42% 128 628.00 12.93%
UK8 Krátkodobé (AF.31) 8 463.00 10 036.00 -15.67% 7 920.00 6.86%
UK9 Dlouhodobé (AF.32) 136 794.00 140 365.00 -2.54% 120 708.00 13.33%
UK10 Půjčky (AF.4) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Krátkodobé (AF.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (AF.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 2 495 497.00 2 345 232.00 6.41% 2 217 398.00 12.54%
UK14 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 1 975 115.00 1 835 781.00 7.59% 1 765 816.00 11.85%
UK15 Kotované akcie (AF.511) 78 941.00 78 813.00 0.16% 69 713.00 13.24%
UK16 Nekotované akcie (AF.512) 576 078.00 522 048.00 10.35% 494 832.00 16.42%
UK17 Jiné účasti (AF.519) 1 320 096.00 1 234 920.00 6.90% 1 201 271.00 9.89%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 520 382.00 509 451.00 2.15% 451 582.00 15.24%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 794 777.00 783 785.00 1.40% 752 781.00 5.58%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 43 736.00 44 220.00 -1.09% 41 309.00 5.88%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 267 585.00 266 027.00 0.59% 265 162.00 0.91%
UK22 Penzijní nároky (AF.63) 483 456.00 473 538.00 2.09% 446 310.00 8.32%
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 79.00 81.00 -2.47% 87.00 -9.20%
UK24 Ostatní pohledávky (AF.8) 221 557.00 214 510.00 3.29% 192 414.00 15.15%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 130 159.00 126 013.00 3.29% 113 186.00 15.00%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 91 398.00 88 497.00 3.28% 79 228.00 15.36%

Finanční aktiva, transakce, Domácnosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 133 852.00 56 209.00 138.13% 68 422.00 95.63%
UK2 Oběživo a vklady (F.2) 55 807.00 41 698.00 33.84% 70 432.00 -20.76%
UK3 Oběživo (F.21) 6 380.00 4 156.00 53.51% 12 677.00 -49.67%
UK4 Vklady (F.22+F.29) 49 427.00 37 542.00 31.66% 57 755.00 -14.42%
UK5 Převoditelné vklady (F.22) 47 844.00 28 405.00 68.44% 43 760.00 9.33%
UK6 Ostatní vklady (F.29) 1 583.00 9 137.00 -82.67% 13 995.00 -88.69%
UK7 Dluhové cenné papíry (F.3) -5 362.00 7 357.00 - 172.88% -12 945.00 -58.58%
UK8 Krátkodobé (F.31) -1 573.00 1 052.00 - 249.52% 668.00 - 335.48%
UK9 Dlouhodobé (F.32) -3 789.00 6 305.00 - 160.10% -13 613.00 -72.17%
UK10 Půjčky (F.4) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 Krátkodobé (F.41) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 Dlouhodobé (F.42) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 65 367.00 -9 267.00 - 805.37% 4 770.00 1 270.38%
UK14 Akcie a ostatní účasti (F.51) 64 278.00 - 881.00 -7 396.03% -4 370.00 -1 570.89%
UK15 Kotované akcie (F.511) - 375.00 3 404.00 - 111.02% 507.00 - 173.96%
UK16 Nekotované akcie (F.512) 10 047.00 - 668.00 -1 604.04% 392.00 2 463.01%
UK17 Jiné účasti (F.519) 54 606.00 -3 617.00 -1 609.70% -5 269.00 -1 136.36%
UK18 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 1 089.00 -8 386.00 - 112.99% 9 140.00 -88.09%
UK19 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 992.00 9 562.00 14.96% -1 368.00 - 903.51%
UK20 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) - 484.00 991.00 - 148.84% -3 205.00 -84.90%
UK21 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) 1 558.00 416.00 274.52% -7 317.00 - 121.29%
UK22 Penzijní nároky (F.63) 9 918.00 8 155.00 21.62% 9 154.00 8.35%
UK23 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 1.00 3.00 -66.67% 4.00 -75.00%
UK24 Ostatní pohledávky (F.8) 7 047.00 6 856.00 2.79% 7 529.00 -6.40%
UK25 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 4 146.00 3 982.00 4.12% 4 405.00 -5.88%
UK26 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 2 901.00 2 874.00 0.94% 3 124.00 -7.14%
Závazky, stavy, Domácnosti
Závazky celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (AF.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Čistá finanční aktiva (64 hodnoty, 31.12.2019)
Závazky, transakce, Domácnosti
Závazky celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (F.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Čisté finanční transakce (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční aktiva, stavy, Domácnosti
Finanční aktiva celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (AF.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (AF.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (AF.22+AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (AF.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (AF.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (AF.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (AF.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (AF.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (AF.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (AF.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (AF.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (AF.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (AF.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční aktiva, transakce, Domácnosti
Finanční aktiva celkem (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo a vklady (F.2) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Oběživo (F.21) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Vklady (F.22+F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Převoditelné vklady (F.22) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní vklady (F.29) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dluhové cenné papíry (F.3) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.31) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.32) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Půjčky (F.4) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Krátkodobé (F.41) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Dlouhodobé (F.42) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Kotované akcie (F.511) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Nekotované akcie (F.512) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Jiné účasti (F.519) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Penzijní nároky (F.63) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky (F.8) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (64 hodnoty, 31.12.2019)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (64 hodnoty, 31.12.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti (Klientské)
Domácnosti (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Domácnosti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
Domácnosti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
Domácnosti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
Domácnosti (Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
Domácnosti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
Domácnosti (Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
Domácnosti (Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies