standardní (v tis. Kč) (Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 142 001 001.00 139 485 992.00 1.80% 122 977 750.00 15.47%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 95 132 534 123.00 92 794 121 392.00 2.52% 84 816 322 418.00 12.16%
UK3 3. Kapitálové fondy 101 743 850.00 98 739 345.00 3.04% 89 660 345.00 13.48%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 34 640 187.00 24 080 616.00 43.85% 25 458 087.00 36.07%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 24 979 467.00 16 940 108.00 47.46% 22 260 988.00 12.21%
UK6 6. Čistý zisk celkem 3 314 965.00 2 204 816.00 50.35% 3 057 153.00 8.43%
UK7 7. Finanční investice celkem 114 939 183.00 114 237 364.00 0.61% 106 285 670.00 8.14%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 51 080 473.00 54 397 760.00 -6.10% 51 284 625.00 -0.40%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 21 868 677.00 27 518 656.00 -20.53% 25 777 308.00 -15.16%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 63 858 710.00 59 839 604.00 6.72% 55 001 045.00 16.10%
UK11 7.2.1. Akcie 29 827 696.00 27 477 724.00 8.55% 23 254 151.00 28.27%
UK12 7.2.2. Podílové listy 34 031 014.00 32 361 556.00 5.16% 31 746 893.00 7.19%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 324.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 25 786 204.00 23 163 960.00 11.32% 16 022 071.00 60.94%

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 142 001 001.00
30.06.2017 139 485 992.00
31.03.2017 139 538 949.00
31.12.2016 127 040 837.00
30.09.2016 122 977 750.00
30.06.2016 118 338 366.00
31.03.2016 117 490 450.00
31.12.2015 116 497 710.00
30.09.2015 113 384 729.00
30.06.2015 110 116 185.00
Další »
Aktiva celkem,standardní (v tis. Kč)

Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

ObdobíHodnota
30.09.2017 95 132 534 123.00
30.06.2017 92 794 121 392.00
31.03.2017 90 364 410 478.00
31.12.2016 87 689 519 813.00
30.09.2016 84 816 322 418.00
30.06.2016 83 224 243 980.00
31.03.2016 82 709 990 671.00
31.12.2015 82 215 285 028.00
30.09.2015 80 992 543 434.00
30.06.2015 79 553 994 356.00
Další »
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks),standardní (v tis. Kč)

Kapitálové fondy

ObdobíHodnota
30.09.2017 101 743 850.00
30.06.2017 98 739 345.00
31.03.2017 96 605 975.00
31.12.2016 92 877 922.00
30.09.2016 89 660 345.00
30.06.2016 87 644 940.00
31.03.2016 87 191 419.00
31.12.2015 86 488 800.00
30.09.2015 85 228 515.00
30.06.2015 79 485 297.00
Další »
Kapitálové fondy,standardní (v tis. Kč)

Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku

ObdobíHodnota
30.09.2017 34 640 187.00
30.06.2017 24 080 616.00
31.03.2017 12 544 921.00
31.12.2016 36 551 076.00
30.09.2016 25 458 087.00
30.06.2016 16 526 218.00
31.03.2016 7 898 971.00
31.12.2015 44 907 794.00
30.09.2015 35 511 133.00
30.06.2015 26 865 498.00
Další »
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku,standardní (v tis. Kč)

Objem odkoupených podílových listů od počátku roku

ObdobíHodnota
30.09.2017 24 979 467.00
30.06.2017 16 940 108.00
31.03.2017 8 164 874.00
31.12.2016 28 829 729.00
30.09.2016 22 260 988.00
30.06.2016 15 397 487.00
31.03.2016 7 091 991.00
31.12.2015 28 612 380.00
30.09.2015 21 093 814.00
30.06.2015 14 575 235.00
Další »
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku,standardní (v tis. Kč)

Čistý zisk celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 3 314 965.00
30.06.2017 2 204 816.00
31.03.2017 1 785 357.00
31.12.2016 2 765 755.00
30.09.2016 3 057 153.00
30.06.2016 -77 228.00
31.03.2016 - 578 657.00
31.12.2015 249 369.00
30.09.2015 -1 463 278.00
30.06.2015 1 141 800.00
Další »
Čistý zisk celkem,standardní (v tis. Kč)

Finanční investice celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 114 939 183.00
30.06.2017 114 237 364.00
31.03.2017 105 349 003.00
31.12.2016 110 648 403.00
30.09.2016 106 285 670.00
30.06.2016 101 242 329.00
31.03.2016 100 337 579.00
31.12.2015 97 512 086.00
30.09.2015 95 185 453.00
30.06.2015 96 974 488.00
Další »
Finanční investice celkem,standardní (v tis. Kč)

Dluhopisy celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 51 080 473.00
30.06.2017 54 397 760.00
31.03.2017 50 598 990.00
31.12.2016 54 349 889.00
30.09.2016 51 284 625.00
30.06.2016 47 928 685.00
31.03.2016 48 281 174.00
31.12.2015 47 338 963.00
30.09.2015 47 249 322.00
30.06.2015 46 329 895.00
Další »
Dluhopisy celkem,standardní (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané vládním sektorem

ObdobíHodnota
30.09.2017 21 868 677.00
30.06.2017 27 518 656.00
31.03.2017 24 859 685.00
31.12.2016 28 697 751.00
30.09.2016 25 777 308.00
30.06.2016 22 955 470.00
31.03.2016 23 175 447.00
31.12.2015 22 782 845.00
30.09.2015 23 010 818.00
30.06.2015 23 628 165.00
Další »
Dluhopisy vydané vládním sektorem,standardní (v tis. Kč)

Akcie, podílové listy a ostatní celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 63 858 710.00
30.06.2017 59 839 604.00
31.03.2017 54 750 013.00
31.12.2016 56 298 514.00
30.09.2016 55 001 045.00
30.06.2016 53 313 644.00
31.03.2016 52 056 405.00
31.12.2015 50 173 123.00
30.09.2015 47 936 131.00
30.06.2015 50 644 593.00
Další »
Akcie, podílové listy a ostatní celkem,standardní (v tis. Kč)

Akcie

ObdobíHodnota
30.09.2017 29 827 696.00
30.06.2017 27 477 724.00
31.03.2017 26 953 933.00
31.12.2016 24 685 347.00
30.09.2016 23 254 151.00
30.06.2016 21 644 443.00
31.03.2016 20 949 138.00
31.12.2015 21 198 919.00
30.09.2015 19 886 667.00
30.06.2015 18 838 403.00
Další »
Akcie,standardní (v tis. Kč)

Podílové listy

ObdobíHodnota
30.09.2017 34 031 014.00
30.06.2017 32 361 556.00
31.03.2017 27 796 080.00
31.12.2016 31 612 879.00
30.09.2016 31 746 893.00
30.06.2016 31 668 966.00
31.03.2016 31 107 267.00
31.12.2015 28 973 974.00
30.09.2015 28 049 465.00
30.06.2015 31 802 371.00
Další »
Podílové listy,standardní (v tis. Kč)

Ostatní

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.00
30.06.2017 324.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 287.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 234.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 230.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 3 816.00
Další »
Ostatní,standardní (v tis. Kč)

Vklady u bank

ObdobíHodnota
30.09.2017 25 786 204.00
30.06.2017 23 163 960.00
31.03.2017 32 905 060.00
31.12.2016 16 119 194.00
30.09.2016 16 022 071.00
30.06.2016 16 520 626.00
31.03.2016 15 868 502.00
31.12.2015 18 320 483.00
30.09.2015 17 771 992.00
30.06.2015 12 249 378.00
Další »
Vklady u bank,standardní (v tis. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
standardní (v tis. Kč) (Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
standardní úvěry ze stavebního spoření celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Stavební spořitelny - standardní úvěry ze stavebního spoření - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - standardní úvěry ze stavebního spoření - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů