standardní (v tis. Kč) (Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Aktiva celkem 135 344 606.00 136 130 049.00 -0.58% 131 689 691.00 2.78%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 100 242 118 753.00 98 749 621 761.00 1.51% 88 881 575 226.00 12.78%
UK3 3. Kapitálové fondy 101 060 575.00 99 605 721.00 1.46% 89 222 350.00 13.27%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku 11 351 715.00 50 861 914.00 -77.68% 11 161 493.00 1.70%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku 9 955 277.00 39 694 980.00 -74.92% 7 779 656.00 27.97%
UK6 6. Čistý zisk celkem -1 519 385.00 3 862 947.00 - 139.33% 1 583 963.00 - 195.92%
UK7 7. Finanční investice celkem 110 960 527.00 115 310 646.00 -3.77% 98 664 029.00 12.46%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem 47 198 359.00 49 790 865.00 -5.21% 47 495 735.00 -0.63%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem 19 090 700.00 21 249 940.00 -10.16% 23 734 938.00 -19.57%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem 63 762 168.00 65 519 781.00 -2.68% 51 168 294.00 24.61%
UK11 7.2.1. Akcie 30 438 942.00 29 444 145.00 3.38% 24 364 345.00 24.93%
UK12 7.2.2. Podílové listy 33 323 226.00 36 075 328.00 -7.63% 26 803 949.00 24.32%
UK13 7.2.3. Ostatní 0.00 308.00 - 0.00 -
UK14 8. Vklady u bank 23 497 704.00 19 965 878.00 17.69% 31 852 129.00 -26.23%

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
31.03.2018 135 344 606.00
31.12.2017 136 130 049.00
30.09.2017 133 668 948.00
30.06.2017 131 565 493.00
31.03.2017 131 689 691.00
31.12.2016 120 432 780.00
30.09.2016 116 684 686.00
30.06.2016 112 398 600.00
31.03.2016 111 789 582.00
31.12.2015 110 921 351.00
Další »
Aktiva celkem,standardní (v tis. Kč)

Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

ObdobíHodnota
31.03.2018 100 242 118 753.00
31.12.2017 98 749 621 761.00
30.09.2017 93 409 682 984.00
30.06.2017 91 141 914 022.00
31.03.2017 88 881 575 226.00
31.12.2016 86 435 230 418.00
30.09.2016 83 587 203 427.00
30.06.2016 82 055 098 517.00
31.03.2016 81 562 623 775.00
31.12.2015 81 081 083 142.00
Další »
Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks),standardní (v tis. Kč)

Kapitálové fondy

ObdobíHodnota
31.03.2018 101 060 575.00
31.12.2017 99 605 721.00
30.09.2017 94 050 538.00
30.06.2017 91 230 350.00
31.03.2017 89 222 350.00
31.12.2016 86 650 002.00
30.09.2016 83 675 519.00
30.06.2016 82 070 798.00
31.03.2016 81 763 402.00
31.12.2015 81 196 704.00
Další »
Kapitálové fondy,standardní (v tis. Kč)

Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku

ObdobíHodnota
31.03.2018 11 351 715.00
31.12.2017 50 861 914.00
30.09.2017 32 135 047.00
30.06.2017 22 049 241.00
31.03.2017 11 161 493.00
31.12.2016 34 959 674.00
30.09.2016 24 255 683.00
30.06.2016 15 816 499.00
31.03.2016 7 539 644.00
31.12.2015 43 985 869.00
Další »
Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku,standardní (v tis. Kč)

Objem odkoupených podílových listů od počátku roku

ObdobíHodnota
31.03.2018 9 955 277.00
31.12.2017 39 694 980.00
30.09.2017 23 921 145.00
30.06.2017 16 166 897.00
31.03.2017 7 779 656.00
31.12.2016 27 905 358.00
30.09.2016 21 518 993.00
30.06.2016 14 868 437.00
31.03.2016 6 843 607.00
31.12.2015 27 461 741.00
Další »
Objem odkoupených podílových listů od počátku roku,standardní (v tis. Kč)

Čistý zisk celkem

ObdobíHodnota
31.03.2018 -1 519 385.00
31.12.2017 3 862 947.00
30.09.2017 2 825 818.00
30.06.2017 1 862 552.00
31.03.2017 1 583 963.00
31.12.2016 2 458 859.00
30.09.2016 2 820 120.00
30.06.2016 - 155 633.00
31.03.2016 - 643 341.00
31.12.2015 335 780.00
Další »
Čistý zisk celkem,standardní (v tis. Kč)

Finanční investice celkem

ObdobíHodnota
31.03.2018 110 960 527.00
31.12.2017 115 310 646.00
30.09.2017 107 836 029.00
30.06.2017 107 380 855.00
31.03.2017 98 664 029.00
31.12.2016 104 767 842.00
30.09.2016 100 866 166.00
30.06.2016 96 118 663.00
31.03.2016 95 286 847.00
31.12.2015 92 550 737.00
Další »
Finanční investice celkem,standardní (v tis. Kč)

Dluhopisy celkem

ObdobíHodnota
31.03.2018 47 198 359.00
31.12.2017 49 790 865.00
30.09.2017 47 545 305.00
30.06.2017 50 969 750.00
31.03.2017 47 495 735.00
31.12.2016 51 350 502.00
30.09.2016 48 501 754.00
30.06.2016 45 363 296.00
31.03.2016 45 735 469.00
31.12.2015 44 872 962.00
Další »
Dluhopisy celkem,standardní (v tis. Kč)

Dluhopisy vydané vládním sektorem

ObdobíHodnota
31.03.2018 19 090 700.00
31.12.2017 21 249 940.00
30.09.2017 20 825 442.00
30.06.2017 26 370 922.00
31.03.2017 23 734 938.00
31.12.2016 27 618 387.00
30.09.2016 24 726 953.00
30.06.2016 21 851 867.00
31.03.2016 22 114 784.00
31.12.2015 21 745 638.00
Další »
Dluhopisy vydané vládním sektorem,standardní (v tis. Kč)

Akcie, podílové listy a ostatní celkem

ObdobíHodnota
31.03.2018 63 762 168.00
31.12.2017 65 519 781.00
30.09.2017 60 290 724.00
30.06.2017 56 411 105.00
31.03.2017 51 168 294.00
31.12.2016 53 417 340.00
30.09.2016 52 364 412.00
30.06.2016 50 755 367.00
31.03.2016 49 551 378.00
31.12.2015 47 677 775.00
Další »
Akcie, podílové listy a ostatní celkem,standardní (v tis. Kč)

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2018 30 438 942.00
31.12.2017 29 444 145.00
30.09.2017 27 311 795.00
30.06.2017 25 057 225.00
31.03.2017 24 364 345.00
31.12.2016 22 687 709.00
30.09.2016 21 446 893.00
30.06.2016 19 895 878.00
31.03.2016 19 212 114.00
31.12.2015 19 480 922.00
Další »
Akcie,standardní (v tis. Kč)

Podílové listy

ObdobíHodnota
31.03.2018 33 323 226.00
31.12.2017 36 075 328.00
30.09.2017 32 978 929.00
30.06.2017 31 353 556.00
31.03.2017 26 803 949.00
31.12.2016 30 729 343.00
30.09.2016 30 917 518.00
30.06.2016 30 859 255.00
31.03.2016 30 339 263.00
31.12.2015 28 196 623.00
Další »
Podílové listy,standardní (v tis. Kč)

Ostatní

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 308.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 324.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 287.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 234.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 230.00
Další »
Ostatní,standardní (v tis. Kč)

Vklady u bank

ObdobíHodnota
31.03.2018 23 497 704.00
31.12.2017 19 965 878.00
30.09.2017 24 647 167.00
30.06.2017 22 174 051.00
31.03.2017 31 852 129.00
31.12.2016 15 459 170.00
30.09.2016 15 219 124.00
30.06.2016 15 760 837.00
31.03.2016 15 327 318.00
31.12.2015 17 778 363.00
Další »
Vklady u bank,standardní (v tis. Kč)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
standardní (v tis. Kč) (Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
standardní úvěry ze stavebního spoření celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Stavební spořitelny - standardní úvěry ze stavebního spoření - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Stavební spořitelny - standardní úvěry ze stavebního spoření - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů