1994=100, čtvrtletní data (Spotřebitelské ceny»Metodika 1994) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1994=100, čtvrtletní data (Spotřebitelské ceny»Metodika 1994) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 0 ÚHRN
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 07 DOPRAVA

1994=100, čtvrtletní data - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2000 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ÚHRN 152.80 152.10 0.46% 146.60 4.23%
UK2 POTRAVINY, NÁPOJE, TABÁK 131.90 129.40 1.93% 127.00 3.86%
UK3 ODÍVÁNÍ (TEXTIL,ODĚVY,OBUV,TEXTILNÍ GALANTERIE) 137.40 137.30 0.07% 140.50 -2.21%
UK4 BYDLENÍ, VODA, ELEKTŘINA, PLYN A OSTATNÍ PALIVA 228.80 227.60 0.53% 211.60 8.13%
UK5 ZAŘÍZENÍ A PROVOZ DOMÁCNOSTI 125.80 125.90 -0.08% 126.10 -0.24%
UK6 ZDRAVOTNICTVÍ 119.20 119.20 0.00 118.30 0.76%
UK7 DOPRAVA 157.70 158.80 -0.69% 145.10 8.68%
UK8 VOLNÝ ČAS 138.70 141.60 -2.05% 135.10 2.66%
UK9 VZDĚLÁNÍ 229.00 226.00 1.33% 221.60 3.34%
UK10 VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (POHOSTINSTVÍ) 146.80 145.80 0.69% 142.20 3.23%
UK11 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 149.40 148.60 0.54% 144.80 3.18%

ÚHRN

ObdobíHodnota
31.12.2000 152.80
30.09.2000 152.10
30.06.2000 150.30
31.03.2000 149.90
31.12.1999 146.60
30.09.1999 146.20
30.06.1999 144.80
31.03.1999 144.60
31.12.1998 143.80
30.09.1998 144.40
Další »
ÚHRN,1994=100, čtvrtletní data

POTRAVINY, NÁPOJE, TABÁK

ObdobíHodnota
31.12.2000 131.90
30.09.2000 129.40
30.06.2000 128.30
31.03.2000 129.00
31.12.1999 127.00
30.09.1999 126.60
30.06.1999 127.70
31.03.1999 128.70
31.12.1998 129.40
30.09.1998 131.80
Další »
POTRAVINY, NÁPOJE, TABÁK,1994=100, čtvrtletní data

ODÍVÁNÍ (TEXTIL,ODĚVY,OBUV,TEXTILNÍ GALANTERIE)

ObdobíHodnota
31.12.2000 137.40
30.09.2000 137.30
30.06.2000 138.40
31.03.2000 139.10
31.12.1999 140.50
30.09.1999 140.40
30.06.1999 141.00
31.03.1999 141.20
31.12.1998 142.50
30.09.1998 141.00
Další »
ODÍVÁNÍ (TEXTIL,ODĚVY,OBUV,TEXTILNÍ GALANTERIE),1994=100, čtvrtletní data

BYDLENÍ, VODA, ELEKTŘINA, PLYN A OSTATNÍ PALIVA

ObdobíHodnota
31.12.2000 228.80
30.09.2000 227.60
30.06.2000 223.60
31.03.2000 222.50
31.12.1999 211.60
30.09.1999 210.80
30.06.1999 205.50
31.03.1999 205.00
31.12.1998 201.70
30.09.1998 200.50
Další »
BYDLENÍ, VODA, ELEKTŘINA, PLYN A OSTATNÍ PALIVA,1994=100, čtvrtletní data

ZAŘÍZENÍ A PROVOZ DOMÁCNOSTI

ObdobíHodnota
31.12.2000 125.80
30.09.2000 125.90
30.06.2000 126.30
31.03.2000 126.30
31.12.1999 126.10
30.09.1999 125.60
30.06.1999 125.10
31.03.1999 124.60
31.12.1998 123.70
30.09.1998 123.70
Další »
ZAŘÍZENÍ A PROVOZ DOMÁCNOSTI,1994=100, čtvrtletní data

ZDRAVOTNICTVÍ

ObdobíHodnota
31.12.2000 119.20
30.09.2000 119.20
30.06.2000 118.90
31.03.2000 118.50
31.12.1999 118.30
30.09.1999 118.20
30.06.1999 117.70
31.03.1999 117.20
31.12.1998 117.00
30.09.1998 116.80
Další »
ZDRAVOTNICTVÍ,1994=100, čtvrtletní data

DOPRAVA

ObdobíHodnota
31.12.2000 157.70
30.09.2000 158.80
30.06.2000 154.80
31.03.2000 149.90
31.12.1999 145.10
30.09.1999 142.30
30.06.1999 137.80
31.03.1999 134.30
31.12.1998 133.30
30.09.1998 134.10
Další »
DOPRAVA,1994=100, čtvrtletní data

VOLNÝ ČAS

ObdobíHodnota
31.12.2000 138.70
30.09.2000 141.60
30.06.2000 136.80
31.03.2000 137.60
31.12.1999 135.10
30.09.1999 137.50
30.06.1999 134.20
31.03.1999 134.20
31.12.1998 132.70
30.09.1998 134.70
Další »
VOLNÝ ČAS,1994=100, čtvrtletní data

VZDĚLÁNÍ

ObdobíHodnota
31.12.2000 229.00
30.09.2000 226.00
30.06.2000 224.20
31.03.2000 223.80
31.12.1999 221.60
30.09.1999 219.10
30.06.1999 217.70
31.03.1999 217.30
31.12.1998 215.80
30.09.1998 209.70
Další »
VZDĚLÁNÍ,1994=100, čtvrtletní data

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (POHOSTINSTVÍ)

ObdobíHodnota
31.12.2000 146.80
30.09.2000 145.80
30.06.2000 145.30
31.03.2000 144.50
31.12.1999 142.20
30.09.1999 142.10
30.06.1999 141.00
31.03.1999 139.90
31.12.1998 139.10
30.09.1998 138.60
Další »
VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (POHOSTINSTVÍ),1994=100, čtvrtletní data

OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

ObdobíHodnota
31.12.2000 149.40
30.09.2000 148.60
30.06.2000 148.30
31.03.2000 147.80
31.12.1999 144.80
30.09.1999 144.20
30.06.1999 143.70
31.03.1999 143.30
31.12.1998 138.60
30.09.1998 137.90
Další »
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY,1994=100, čtvrtletní data

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1994=100, čtvrtletní data (Metodika 1994)
%, 1994=100, čtvrtletní data (Metodika 1994)
1994=100, čtvrtletní data (Metodika 1994)
1994=100, čtvrtletní data (Úhrn)
1994=100, čtvrtletní data (Těžební průmysl)
1994=100, čtvrtletní data (Zpracovatelský průmysl)
1994=100, čtvrtletní data (Energetika)
1994=100, čtvrtletní data (Metodika 1994)
1994=100, čtvrtletní data (Metodika 1994)
1994=100, čtvrtletní data (Metodika 1994)
Statistical data (Time series database - ARAD)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Historical data (Monetary and financial statistics)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets (Monetary survey - historical data)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities (Monetary survey - historical data)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - year-on-year changes (%) (Monetary survey - historical data)
Monetary Survey (historical data up to December 2016) - annual growth rate (%) (Monetary survey - historical data)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part I. - Assets - CZK bn (Monetary survey - historical data)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part II. - Liabilities - CZK bn (Monetary survey - historical data)
Monetary survey (historical data up to March 2004) - part III. - Year-on-year changes in % (Monetary survey - historical data)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.