Metodika 2015 (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.40 100.20 0.20% 100.20 0.20%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 99.50 100.40 -0.90% 98.10 1.43%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 99.60 99.40 0.20% 100.20 -0.60%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 97.50 99.40 -1.91% 97.40 0.10%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.20 100.30 -0.10% 100.20 0.00
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.50 100.00 0.50% 100.40 0.10%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.00 100.30 -0.30% 100.30 -0.30%
UK8 07 DOPRAVA 99.70 100.20 -0.50% 100.30 -0.60%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.70 99.90 -0.20% 99.80 -0.10%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 105.80 101.30 4.44% 105.40 0.38%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.40 100.40 0.00 100.40 0.00
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.60 99.90 0.70% 100.50 0.10%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.90 102.70 0.19% 102.30 0.59%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 104.10 102.70 1.36% 99.90 4.20%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 101.20 101.80 -0.59% 102.90 -1.65%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98.40 98.20 0.20% 98.70 -0.30%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 105.50 105.50 0.00 102.90 2.53%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.60 101.50 0.10% 101.70 -0.10%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.10 103.40 -0.29% 103.60 -0.48%
UK8 07 DOPRAVA 99.30 99.90 -0.60% 105.40 -5.79%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.60 98.70 -0.10% 98.40 0.20%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.70 101.40 0.30% 103.10 -1.36%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.10 102.10 0.00 101.60 0.49%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 104.20 104.10 0.10% 103.60 0.58%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 103.90 103.80 0.10% 102.90 0.97%

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 108.90 108.50 0.37% 105.80 2.93%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 108.80 109.40 -0.55% 104.50 4.11%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 111.00 111.50 -0.45% 109.70 1.19%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 97.80 100.30 -2.49% 99.40 -1.61%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 111.10 110.90 0.18% 105.30 5.51%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 102.90 102.40 0.49% 101.30 1.58%
UK7 06 ZDRAVÍ 114.70 114.70 0.00 111.20 3.15%
UK8 07 DOPRAVA 105.80 106.10 -0.28% 106.50 -0.66%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 95.60 95.90 -0.31% 97.00 -1.44%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 110.20 104.20 5.76% 108.40 1.66%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 106.60 106.60 0.00 104.40 2.11%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 116.10 115.60 0.43% 111.40 4.22%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 109.60 109.00 0.55% 105.50 3.89%

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.60 102.50 0.10% 102.30 0.29%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.20 100.90 0.30% 103.80 -2.50%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 102.60 102.70 -0.10% 102.40 0.20%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98.40 98.50 -0.10% 99.50 -1.11%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 104.70 104.50 0.19% 102.40 2.25%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.50 101.50 0.00 100.80 0.69%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.50 103.60 -0.10% 104.00 -0.48%
UK8 07 DOPRAVA 101.60 102.10 -0.49% 102.60 -0.97%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.80 98.80 0.00 98.20 0.61%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.20 101.40 -0.20% 101.00 0.20%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.10 102.10 0.00 101.60 0.49%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.80 103.70 0.10% 104.50 -0.67%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 104.10 104.00 0.10% 101.60 2.46%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.80 102.70 0.10% 102.30 0.49%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 102.50 101.00 1.49% 102.30 0.20%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 101.70 103.30 -1.55% 103.60 -1.83%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98.10 98.90 -0.81% 99.00 -0.91%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 105.70 105.40 0.28% 102.60 3.02%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.10 101.40 -0.30% 101.30 -0.20%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.50 103.60 -0.10% 103.80 -0.29%
UK8 07 DOPRAVA 100.80 100.60 0.20% 103.00 -2.14%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.70 98.80 -0.10% 97.90 0.82%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.00 101.70 -0.69% 100.60 0.40%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.20 102.20 0.00 101.50 0.69%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 104.00 103.80 0.19% 103.60 0.39%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 104.10 104.30 -0.19% 102.40 1.66%

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 108.10 107.30 0.75% 105.20 2.76%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 108.40 107.30 1.03% 105.80 2.46%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 111.40 112.20 -0.71% 109.50 1.74%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.80 98.50 2.33% 102.80 -1.95%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 110.60 109.40 1.10% 104.60 5.74%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 102.20 101.70 0.49% 101.10 1.09%
UK7 06 ZDRAVÍ 114.30 112.50 1.60% 110.40 3.53%
UK8 07 DOPRAVA 105.90 103.90 1.92% 105.00 0.86%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 96.00 96.40 -0.41% 97.30 -1.34%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 103.40 104.80 -1.34% 102.40 0.98%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 106.60 106.60 0.00 104.30 2.21%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 115.10 113.70 1.23% 110.70 3.97%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 109.00 107.90 1.02% 104.70 4.11%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.30 100.50 -0.20% 100.40 -0.10%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.60 100.60 0.00 100.30 0.30%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 99.80 100.80 -0.99% 100.30 -0.50%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.60 98.90 1.72% 100.70 -0.10%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.30 100.80 -0.50% 100.40 -0.10%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.00 100.30 -0.30% 100.10 -0.10%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.40 100.70 -0.30% 100.50 -0.10%
UK8 07 DOPRAVA 100.60 100.00 0.60% 100.90 -0.30%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 99.90 0.00 99.90 0.00
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.20 100.70 -0.50% 100.00 0.20%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.40 100.30 0.10% 100.30 0.10%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.20 100.60 -0.40% 100.30 -0.10%

SOPR=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.10 102.50 -0.39% 102.50 -0.39%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.30 105.20 -3.71% 105.20 -3.71%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103.00 101.80 1.18% 101.80 1.18%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98.90 100.30 -1.40% 100.30 -1.40%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 103.00 101.70 1.28% 101.70 1.28%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.50 99.80 1.70% 99.80 1.70%
UK7 06 ZDRAVÍ 103.70 103.70 0.00 103.70 0.00
UK8 07 DOPRAVA 102.80 103.70 -0.87% 103.70 -0.87%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.40 99.20 -0.81% 99.20 -0.81%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.00 101.00 0.00 101.00 0.00
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.70 101.90 -0.20% 101.90 -0.20%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 103.60 105.70 -1.99% 105.70 -1.99%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 102.90 101.20 1.68% 101.20 1.68%

2015=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 105.30 103.10 2.13% 103.10 2.13%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 105.60 104.20 1.34% 104.20 1.34%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 109.40 106.20 3.01% 106.20 3.01%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.00 102.10 -1.08% 102.10 -1.08%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 105.30 102.30 2.93% 102.30 2.93%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 101.10 99.60 1.51% 99.60 1.51%
UK7 06 ZDRAVÍ 110.40 106.50 3.66% 106.50 3.66%
UK8 07 DOPRAVA 104.80 101.90 2.85% 101.90 2.85%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 97.20 98.80 -1.62% 98.80 -1.62%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 103.40 102.40 0.98% 102.40 0.98%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 105.10 103.30 1.74% 103.30 1.74%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 111.20 107.30 3.63% 107.30 3.63%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 105.10 102.20 2.84% 102.20 2.84%

Průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.20 100.20 0.00 100.20 0.00
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.00 100.50 -0.50% 100.50 -0.50%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.20 100.20 0.00 100.20 0.00
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.90 99.90 0.00 99.90 0.00
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.30 100.20 0.10% 100.20 0.10%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.10 100.10 0.00 100.10 0.00
UK7 06 ZDRAVÍ 100.30 100.30 0.00 100.30 0.00
UK8 07 DOPRAVA 100.10 100.20 -0.10% 100.20 -0.10%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 99.90 0.00 99.90 0.00
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.10 100.00 0.10% 100.00 0.10%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.20 100.10 0.10% 100.10 0.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.30 100.30 0.00 100.30 0.00
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.30 100.10 0.20% 100.10 0.20%
Podle sektorového hlediska
Měsíční
Podle časového hlediska
Měsíční
SOPR=100, měsíční data
ÚHRN (31 hodnota, 31.07.2019)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (31 hodnota, 31.07.2019)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (31 hodnota, 31.07.2019)
ODÍVÁNÍ A OBUV (31 hodnota, 31.07.2019)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (31 hodnota, 31.07.2019)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (31 hodnota, 31.07.2019)
ZDRAVÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
DOPRAVA (31 hodnota, 31.07.2019)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (31 hodnota, 31.07.2019)
REKREACE A KULTURA (31 hodnota, 31.07.2019)
VZDĚLÁVÁNÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (31 hodnota, 31.07.2019)
2015=100, měsíční data
ÚHRN (31 hodnota, 31.07.2019)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (31 hodnota, 31.07.2019)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (31 hodnota, 31.07.2019)
ODÍVÁNÍ A OBUV (31 hodnota, 31.07.2019)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (31 hodnota, 31.07.2019)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (31 hodnota, 31.07.2019)
ZDRAVÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
DOPRAVA (31 hodnota, 31.07.2019)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (31 hodnota, 31.07.2019)
REKREACE A KULTURA (31 hodnota, 31.07.2019)
VZDĚLÁVÁNÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (31 hodnota, 31.07.2019)
Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data
ÚHRN (31 hodnota, 31.07.2019)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (31 hodnota, 31.07.2019)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (31 hodnota, 31.07.2019)
ODÍVÁNÍ A OBUV (31 hodnota, 31.07.2019)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (31 hodnota, 31.07.2019)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (31 hodnota, 31.07.2019)
ZDRAVÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
DOPRAVA (31 hodnota, 31.07.2019)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (31 hodnota, 31.07.2019)
REKREACE A KULTURA (31 hodnota, 31.07.2019)
VZDĚLÁVÁNÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (31 hodnota, 31.07.2019)
Předchozí období=100, měsíční data
ÚHRN (31 hodnota, 31.07.2019)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (31 hodnota, 31.07.2019)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (31 hodnota, 31.07.2019)
ODÍVÁNÍ A OBUV (31 hodnota, 31.07.2019)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (31 hodnota, 31.07.2019)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (31 hodnota, 31.07.2019)
ZDRAVÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
DOPRAVA (31 hodnota, 31.07.2019)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (31 hodnota, 31.07.2019)
REKREACE A KULTURA (31 hodnota, 31.07.2019)
VZDĚLÁVÁNÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (31 hodnota, 31.07.2019)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (31 hodnota, 31.07.2019)
SOPR=100, čtvrtletní data
ÚHRN (10 hodnot, 30.06.2019)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (10 hodnot, 30.06.2019)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (10 hodnot, 30.06.2019)
ODÍVÁNÍ A OBUV (10 hodnot, 30.06.2019)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (10 hodnot, 30.06.2019)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (10 hodnot, 30.06.2019)
ZDRAVÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
DOPRAVA (10 hodnot, 30.06.2019)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (10 hodnot, 30.06.2019)
REKREACE A KULTURA (10 hodnot, 30.06.2019)
VZDĚLÁVÁNÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (10 hodnot, 30.06.2019)
2015=100, čtvrtletní data
ÚHRN (10 hodnot, 30.06.2019)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (10 hodnot, 30.06.2019)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (10 hodnot, 30.06.2019)
ODÍVÁNÍ A OBUV (10 hodnot, 30.06.2019)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (10 hodnot, 30.06.2019)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (10 hodnot, 30.06.2019)
ZDRAVÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
DOPRAVA (10 hodnot, 30.06.2019)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (10 hodnot, 30.06.2019)
REKREACE A KULTURA (10 hodnot, 30.06.2019)
VZDĚLÁVÁNÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (10 hodnot, 30.06.2019)
Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data
ÚHRN (10 hodnot, 30.06.2019)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (10 hodnot, 30.06.2019)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (10 hodnot, 30.06.2019)
ODÍVÁNÍ A OBUV (10 hodnot, 30.06.2019)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (10 hodnot, 30.06.2019)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (10 hodnot, 30.06.2019)
ZDRAVÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
DOPRAVA (10 hodnot, 30.06.2019)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (10 hodnot, 30.06.2019)
REKREACE A KULTURA (10 hodnot, 30.06.2019)
VZDĚLÁVÁNÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (10 hodnot, 30.06.2019)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (10 hodnot, 30.06.2019)
SOPR=100, roční data
ÚHRN (2 hodnoty, 31.12.2018)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (2 hodnoty, 31.12.2018)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (2 hodnoty, 31.12.2018)
ODÍVÁNÍ A OBUV (2 hodnoty, 31.12.2018)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (2 hodnoty, 31.12.2018)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (2 hodnoty, 31.12.2018)
ZDRAVÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
DOPRAVA (2 hodnoty, 31.12.2018)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (2 hodnoty, 31.12.2018)
REKREACE A KULTURA (2 hodnoty, 31.12.2018)
VZDĚLÁVÁNÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (2 hodnoty, 31.12.2018)
Průměrný měsíční index v roce, roční data
ÚHRN (2 hodnoty, 31.12.2018)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (2 hodnoty, 31.12.2018)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (2 hodnoty, 31.12.2018)
ODÍVÁNÍ A OBUV (2 hodnoty, 31.12.2018)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (2 hodnoty, 31.12.2018)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (2 hodnoty, 31.12.2018)
ZDRAVÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
DOPRAVA (2 hodnoty, 31.12.2018)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (2 hodnoty, 31.12.2018)
REKREACE A KULTURA (2 hodnoty, 31.12.2018)
VZDĚLÁVÁNÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (2 hodnoty, 31.12.2018)
2015=100, roční data
ÚHRN (2 hodnoty, 31.12.2018)
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (2 hodnoty, 31.12.2018)
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (2 hodnoty, 31.12.2018)
ODÍVÁNÍ A OBUV (2 hodnoty, 31.12.2018)
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (2 hodnoty, 31.12.2018)
BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (2 hodnoty, 31.12.2018)
ZDRAVÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
DOPRAVA (2 hodnoty, 31.12.2018)
POŠTY A TELEKOMUNIKACE (2 hodnoty, 31.12.2018)
REKREACE A KULTURA (2 hodnoty, 31.12.2018)
VZDĚLÁVÁNÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (2 hodnoty, 31.12.2018)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (2 hodnoty, 31.12.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Metodika 2015 (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ)
Metodika 2015 (Ceny průmyslových výrobců)
Metodika 2015 (Ceny zemědělských výrobců)
Metodika 2015 (Ceny tržních služeb)
Metodika 2015 (Průmysl)
Metodika 2015 (Stavebnictví)
Metodika 2015 (Nové zakázky v průmyslu)
Metodika 2015 (Tržby v maloobchodě)
Metodika 2015 (Vývozní ceny)
Metodika 2015 (Dovozní ceny)
Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Methodology 2015 (Consumer Prices - CZSO data)
Nominal effective exchange rate CZK (2015=100) monthly (Monthly)
Weight: foreign trade turnover, year 2015=100 (%) (Nominal effective exchange rate CZK (2015=100) monthly)
Weight: foreign trade turnover in groups 5 - 8 SITC, year 2015=100 (%) (Nominal effective exchange rate CZK (2015=100) monthly)
Nominal effective exchange rate CZK (2015=100) yearly (Yearly)
Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (Měsíční)
V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % (Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční)
V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % (Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční)
2015=100, roční data (Metodika 2015)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies