vývoz zboží a služeb (SDDS - PLATEBNÍ BILANCE) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, SDDS - PLATEBNÍ BILANCE

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... SDDS - PLATEBNÍ BILANCE - vývoz zboží a služeb - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2016 978 713.50
Min 31.03.1993 117 342.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2016 900 203.30 978 713.50 -78 510.20 -8.02% 917 163.00 -16 959.70 -1.85%
30.06.2016 978 713.50 934 275.50 44 438.00 4.76% 955 544.40 23 169.10 2.42%
31.03.2016 934 275.50 974 095.80 -39 820.30 -4.09% 935 938.80 -1 663.30 -0.18%
31.12.2015 974 095.80 917 163.00 56 932.80 6.21% 918 529.80 55 566.00 6.05%
30.09.2015 917 163.00 955 544.40 -38 381.40 -4.02% 883 716.60 33 446.40 3.78%
30.06.2015 955 544.40 935 938.80 19 605.60 2.09% 889 448.80 66 095.60 7.43%
31.03.2015 935 938.80 918 529.80 17 409.00 1.90% 868 920.10 67 018.70 7.71%
31.12.2014 918 529.80 883 716.60 34 813.20 3.94% 841 552.60 76 977.20 9.15%
30.09.2014 883 716.60 889 448.80 -5 732.20 -0.64% 777 175.50 106 541.10 13.71%
30.06.2014 889 448.80 868 920.10 20 528.70 2.36% 786 457.40 102 991.40 13.10%
31.03.2014 868 920.10 841 552.60 27 367.50 3.25% 745 660.50 123 259.60 16.53%
31.12.2013 841 552.60 777 175.50 64 377.10 8.28% 781 831.60 59 721.00 7.64%
30.09.2013 777 175.50 786 457.40 -9 281.90 -1.18% 751 292.50 25 883.00 3.45%
30.06.2013 786 457.40 745 660.50 40 796.90 5.47% 778 717.10 7 740.30 0.99%
31.03.2013 745 660.50 781 831.60 -36 171.10 -4.63% 786 681.80 -41 021.30 -5.21%
31.12.2012 781 831.60 751 292.50 30 539.10 4.06% 752 466.10 29 365.50 3.90%
30.09.2012 751 292.50 778 717.10 -27 424.60 -3.52% 702 233.20 49 059.30 6.99%
30.06.2012 778 717.10 786 681.80 -7 964.70 -1.01% 725 428.70 53 288.40 7.35%
31.03.2012 786 681.80 752 466.10 34 215.70 4.55% 698 521.30 88 160.50 12.62%
31.12.2011 752 466.10 702 233.20 50 232.90 7.15% 703 615.40 48 850.70 6.94%
30.09.2011 702 233.20 725 428.70 -23 195.50 -3.20% 651 182.20 51 051.00 7.84%
30.06.2011 725 428.70 698 521.30 26 907.40 3.85% 663 141.60 62 287.10 9.39%
31.03.2011 698 521.30 703 615.40 -5 094.10 -0.72% 594 805.40 103 715.90 17.44%
31.12.2010 703 615.40 651 182.20 52 433.20 8.05% 612 952.30 90 663.10 14.79%
30.09.2010 651 182.20 663 141.60 -11 959.40 -1.80% 561 863.90 89 318.30 15.90%
30.06.2010 663 141.60 594 805.40 68 336.20 11.49% 565 408.60 97 733.00 17.29%
31.03.2010 594 805.40 612 952.30 -18 146.90 -2.96% 560 846.70 33 958.70 6.05%
31.12.2009 612 952.30 561 863.90 51 088.40 9.09% 605 090.20 7 862.10 1.30%
30.09.2009 561 863.90 565 408.60 -3 544.70 -0.63% 622 550.10 -60 686.20 -9.75%
30.06.2009 565 408.60 560 846.70 4 561.90 0.81% 669 999.60 - 104 591.00 -15.61%
31.03.2009 560 846.70 605 090.20 -44 243.50 -7.31% 644 431.10 -83 584.40 -12.97%
31.12.2008 605 090.20 622 550.10 -17 459.90 -2.80% 680 791.30 -75 701.10 -11.12%
30.09.2008 622 550.10 669 999.60 -47 449.50 -7.08% 620 687.00 1 863.10 0.30%
30.06.2008 669 999.60 644 431.10 25 568.50 3.97% 633 665.80 36 333.80 5.73%
31.03.2008 644 431.10 680 791.30 -36 360.20 -5.34% 608 420.30 36 010.80 5.92%
31.12.2007 680 791.30 620 687.00 60 104.30 9.68% 624 016.40 56 774.90 9.10%
30.09.2007 620 687.00 633 665.80 -12 978.80 -2.05% 553 022.30 67 664.70 12.24%
30.06.2007 633 665.80 608 420.30 25 245.50 4.15% 563 721.10 69 944.70 12.41%
31.03.2007 608 420.30 624 016.40 -15 596.10 -2.50% 542 950.00 65 470.30 12.06%
31.12.2006 624 016.40 553 022.30 70 994.10 12.84% 555 862.10 68 154.30 12.26%
30.09.2006 553 022.30 563 721.10 -10 698.80 -1.90% 505 548.70 47 473.60 9.39%
30.06.2006 563 721.10 542 950.00 20 771.10 3.83% 516 197.20 47 523.90 9.21%
31.03.2006 542 950.00 555 862.10 -12 912.10 -2.32% 453 965.90 88 984.10 19.60%
31.12.2005 555 862.10 505 548.70 50 313.40 9.95% 485 148.40 70 713.70 14.58%
30.09.2005 505 548.70 516 197.20 -10 648.50 -2.06% 450 812.90 54 735.80 12.14%
30.06.2005 516 197.20 453 965.90 62 231.30 13.71% 466 736.60 49 460.60 10.60%
31.03.2005 453 965.90 485 148.40 -31 182.50 -6.43% 359 544.40 94 421.50 26.26%
31.12.2004 485 148.40 450 812.90 34 335.50 7.62% 348 942.00 136 206.40 39.03%
30.09.2004 450 812.90 466 736.60 -15 923.70 -3.41% 326 280.20 124 532.70 38.17%
30.06.2004 466 736.60 359 544.40 107 192.20 29.81% 329 840.20 136 896.40 41.50%
31.03.2004 359 544.40 348 942.00 10 602.40 3.04% 310 490.70 49 053.70 15.80%
31.12.2003 348 942.00 326 280.20 22 661.80 6.95% 314 053.20 34 888.80 11.11%
30.09.2003 326 280.20 329 840.20 -3 560.00 -1.08% 289 580.30 36 699.90 12.67%
30.06.2003 329 840.20 310 490.70 19 349.50 6.23% 308 447.10 21 393.10 6.94%
31.03.2003 310 490.70 314 053.20 -3 562.50 -1.13% 299 796.70 10 694.00 3.57%
31.12.2002 314 053.20 289 580.30 24 472.90 8.45% 322 297.50 -8 244.30 -2.56%
30.09.2002 289 580.30 308 447.10 -18 866.80 -6.12% 308 853.50 -19 273.20 -6.24%
30.06.2002 308 447.10 299 796.70 8 650.40 2.89% 323 903.10 -15 456.00 -4.77%
31.03.2002 299 796.70 322 297.50 -22 500.80 -6.98% 295 587.60 4 209.10 1.42%
31.12.2001 322 297.50 308 853.50 13 444.00 4.35% 312 760.90 9 536.60 3.05%
30.09.2001 308 853.50 323 903.10 -15 049.60 -4.65% 285 446.80 23 406.70 8.20%
30.06.2001 323 903.10 295 587.60 28 315.50 9.58% 286 043.90 37 859.20 13.24%
31.03.2001 295 587.60 312 760.90 -17 173.30 -5.49% 252 545.80 43 041.80 17.04%
31.12.2000 312 760.90 285 446.80 27 314.10 9.57% 257 855.30 54 905.60 21.29%
30.09.2000 285 446.80 286 043.90 - 597.10 -0.21% 245 874.00 39 572.80 16.09%
30.06.2000 286 043.90 252 545.80 33 498.10 13.26% 245 691.90 40 352.00 16.42%
31.03.2000 252 545.80 257 855.30 -5 309.50 -2.06% 210 499.40 42 046.40 19.97%
31.12.1999 257 855.30 245 874.00 11 981.30 4.87% 211 930.70 45 924.60 21.67%
30.09.1999 245 874.00 245 691.90 182.10 0.07% 224 917.90 20 956.10 9.32%
30.06.1999 245 691.90 210 499.40 35 192.50 16.72% 241 011.40 4 680.50 1.94%
31.03.1999 210 499.40 211 930.70 -1 431.30 -0.68% 221 942.50 -11 443.10 -5.16%
31.12.1998 211 930.70 224 917.90 -12 987.20 -5.77% 229 314.80 -17 384.10 -7.58%
30.09.1998 224 917.90 241 011.40 -16 093.50 -6.68% 204 144.30 20 773.60 10.18%
30.06.1998 241 011.40 221 942.50 19 068.90 8.59% 189 866.80 51 144.60 26.94%
31.03.1998 221 942.50 229 314.80 -7 372.30 -3.21% 159 619.70 62 322.80 39.04%
31.12.1997 229 314.80 204 144.30 25 170.50 12.33% 187 395.10 41 919.70 22.37%
30.09.1997 204 144.30 189 866.80 14 277.50 7.52% 174 474.90 29 669.40 17.00%
30.06.1997 189 866.80 159 619.70 30 247.10 18.95% 173 287.70 16 579.10 9.57%
31.03.1997 159 619.70 187 395.10 -27 775.40 -14.82% 154 346.30 5 273.40 3.42%
31.12.1996 187 395.10 174 474.90 12 920.20 7.41% 171 131.00 16 264.10 9.50%
30.09.1996 174 474.90 173 287.70 1 187.20 0.69% 161 696.40 12 778.50 7.90%
30.06.1996 173 287.70 154 346.30 18 941.40 12.27% 161 252.80 12 034.90 7.46%
31.03.1996 154 346.30 171 131.00 -16 784.70 -9.81% 143 382.30 10 964.00 7.65%
31.12.1995 171 131.00 161 696.40 9 434.60 5.83% 142 894.50 28 236.50 19.76%
30.09.1995 161 696.40 161 252.80 443.60 0.28% 134 198.10 27 498.30 20.49%
30.06.1995 161 252.80 143 382.30 17 870.50 12.46% 141 130.00 20 122.80 14.26%
31.03.1995 143 382.30 142 894.50 487.80 0.34% 120 604.00 22 778.30 18.89%
31.12.1994 142 894.50 134 198.10 8 696.40 6.48% 134 110.40 8 784.10 6.55%
30.09.1994 134 198.10 141 130.00 -6 931.90 -4.91% 128 309.70 5 888.40 4.59%
30.06.1994 141 130.00 120 604.00 20 526.00 17.02% 134 989.90 6 140.10 4.55%
31.03.1994 120 604.00 134 110.40 -13 506.40 -10.07% 117 342.20 3 261.80 2.78%
31.12.1993 134 110.40 128 309.70 5 800.70 4.52% - - -
30.09.1993 128 309.70 134 989.90 -6 680.20 -4.95% - - -
30.06.1993 134 989.90 117 342.20 17 647.70 15.04% - - -
31.03.1993 117 342.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

vývoz zboží a služeb - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vývoz zboží a služeb (SOPR=100)
Vývoz zboží a služeb (Q-1=100, sezónně očištěno)
Vývoz zboží a služeb (2005=100, sezónně očištěno)
Vývoz zboží a služeb (Q-1=100, sezónně očištěno)
Vývoz zboží a služeb (2010=100, sezónně očištěno)
Vývoz zboží a služeb (SOPR=100)
vývoz zboží a služeb (SDDS - PLATEBNÍ BILANCE)
Vývoz zboží a služeb (2010=100)
Vývoz zboží a služeb (SOPR=100)
Vývoz zboží a služeb (2005=100)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které poskytují služby přes pobočku (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které poskytují služby přes zástupce (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet platebních institucí, které neposkytují služby ani přes pobočku ani přes zástupce (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies