Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha smíšených fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Cenné papíry jiné než akcie - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2010 17 973.78
Min 30.06.2005 9 291.37

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 17 580.03 17 568.70 11.33 0.06% 15 715.62 1 864.41 11.86%
31.10.2014 17 568.70 16 816.01 752.69 4.48% 15 333.55 2 235.15 14.58%
30.09.2014 16 816.01 17 146.47 - 330.46 -1.93% 15 185.33 1 630.69 10.74%
31.08.2014 17 146.47 16 757.91 388.56 2.32% 15 060.58 2 085.89 13.85%
31.07.2014 16 757.91 16 481.45 276.46 1.68% 15 114.03 1 643.87 10.88%
30.06.2014 16 481.45 16 806.14 - 324.69 -1.93% 15 263.27 1 218.18 7.98%
31.05.2014 16 806.14 16 697.21 108.94 0.65% 15 613.01 1 193.13 7.64%
30.04.2014 16 697.21 16 818.44 - 121.23 -0.72% 15 744.10 953.11 6.05%
31.03.2014 16 818.44 16 692.58 125.86 0.75% 15 572.32 1 246.12 8.00%
28.02.2014 16 692.58 15 918.84 773.74 4.86% 15 678.88 1 013.70 6.47%
31.01.2014 15 918.84 15 451.72 467.12 3.02% 15 834.72 84.13 0.53%
31.12.2013 15 451.72 15 715.62 - 263.90 -1.68% 15 742.84 - 291.13 -1.85%
30.11.2013 15 715.62 15 333.55 382.07 2.49% 15 873.81 - 158.19 -1.00%
31.10.2013 15 333.55 15 185.33 148.22 0.98% 15 494.83 - 161.28 -1.04%
30.09.2013 15 185.33 15 060.58 124.75 0.83% 15 092.04 93.29 0.62%
31.08.2013 15 060.58 15 114.03 -53.46 -0.35% 15 292.96 - 232.39 -1.52%
31.07.2013 15 114.03 15 263.27 - 149.23 -0.98% 16 089.04 - 975.00 -6.06%
30.06.2013 15 263.27 15 613.01 - 349.74 -2.24% 16 059.38 - 796.11 -4.96%
31.05.2013 15 613.01 15 744.10 - 131.09 -0.83% 15 751.89 - 138.88 -0.88%
30.04.2013 15 744.10 15 572.32 171.78 1.10% 15 598.33 145.77 0.93%
31.03.2013 15 572.32 15 678.88 - 106.56 -0.68% 15 752.14 - 179.81 -1.14%
28.02.2013 15 678.88 15 834.72 - 155.84 -0.98% 16 710.94 -1 032.06 -6.18%
31.01.2013 15 834.72 15 742.84 91.87 0.58% 17 482.40 -1 647.69 -9.42%
31.12.2012 15 742.84 15 873.81 - 130.96 -0.82% 17 522.10 -1 779.26 -10.15%
30.11.2012 15 873.81 15 494.83 378.98 2.45% 17 198.62 -1 324.81 -7.70%
31.10.2012 15 494.83 15 092.04 402.79 2.67% 17 288.67 -1 793.84 -10.38%
30.09.2012 15 092.04 15 292.96 - 200.92 -1.31% 16 539.64 -1 447.60 -8.75%
31.08.2012 15 292.96 16 089.04 - 796.08 -4.95% 16 531.33 -1 238.37 -7.49%
31.07.2012 16 089.04 16 059.38 29.66 0.18% 16 481.04 - 392.00 -2.38%
30.06.2012 16 059.38 15 751.89 307.49 1.95% 16 570.54 - 511.17 -3.08%
31.05.2012 15 751.89 15 598.33 153.56 0.98% 16 334.63 - 582.74 -3.57%
30.04.2012 15 598.33 15 752.14 - 153.81 -0.98% 15 909.30 - 310.97 -1.95%
31.03.2012 15 752.14 16 710.94 - 958.81 -5.74% 15 956.33 - 204.19 -1.28%
29.02.2012 16 710.94 17 482.40 - 771.46 -4.41% 16 474.92 236.02 1.43%
31.01.2012 17 482.40 17 522.10 -39.70 -0.23% 16 547.58 934.82 5.65%
31.12.2011 17 522.10 17 198.62 323.48 1.88% 16 772.42 749.69 4.47%
30.11.2011 17 198.62 17 288.67 -90.05 -0.52% 17 255.24 -56.62 -0.33%
31.10.2011 17 288.67 16 539.64 749.03 4.53% 17 077.27 211.40 1.24%
30.09.2011 16 539.64 16 531.33 8.31 0.05% 17 361.06 - 821.42 -4.73%
31.08.2011 16 531.33 16 481.04 50.28 0.30% 17 087.79 - 556.47 -3.26%
31.07.2011 16 481.04 16 570.54 -89.50 -0.54% 17 898.55 -1 417.51 -7.92%
30.06.2011 16 570.54 16 334.63 235.91 1.44% 17 973.78 -1 403.23 -7.81%
31.05.2011 16 334.63 15 909.30 425.33 2.67% 17 900.49 -1 565.86 -8.75%
30.04.2011 15 909.30 15 956.33 -47.03 -0.29% 17 761.50 -1 852.20 -10.43%
31.03.2011 15 956.33 16 474.92 - 518.59 -3.15% 17 442.69 -1 486.36 -8.52%
28.02.2011 16 474.92 16 547.58 -72.66 -0.44% 16 711.83 - 236.91 -1.42%
31.01.2011 16 547.58 16 772.42 - 224.83 -1.34% 16 410.74 136.84 0.83%
31.12.2010 16 772.42 17 255.24 - 482.83 -2.80% 14 917.01 1 855.41 12.44%
30.11.2010 17 255.24 17 077.27 177.98 1.04% 15 262.27 1 992.97 13.06%
31.10.2010 17 077.27 17 361.06 - 283.79 -1.63% 15 372.79 1 704.48 11.09%
30.09.2010 17 361.06 17 087.79 273.27 1.60% 15 248.03 2 113.03 13.86%
31.08.2010 17 087.79 17 898.55 - 810.76 -4.53% 15 457.47 1 630.33 10.55%
31.07.2010 17 898.55 17 973.78 -75.22 -0.42% 15 676.63 2 221.93 14.17%
30.06.2010 17 973.78 17 900.49 73.29 0.41% 15 937.84 2 035.94 12.77%
31.05.2010 17 900.49 17 761.50 138.99 0.78% 15 787.67 2 112.81 13.38%
30.04.2010 17 761.50 17 442.69 318.81 1.83% 15 542.83 2 218.67 14.27%
31.03.2010 17 442.69 16 711.83 730.85 4.37% 14 751.48 2 691.21 18.24%
28.02.2010 16 711.83 16 410.74 301.09 1.83% 15 666.50 1 045.33 6.67%
31.01.2010 16 410.74 14 917.01 1 493.73 10.01% 15 843.52 567.22 3.58%
31.12.2009 14 917.01 15 262.27 - 345.26 -2.26% 15 846.49 - 929.48 -5.87%
30.11.2009 15 262.27 15 372.79 - 110.52 -0.72% 14 682.77 579.50 3.95%
31.10.2009 15 372.79 15 248.03 124.76 0.82% 14 682.77 690.02 4.70%
30.09.2009 15 248.03 15 457.47 - 209.43 -1.35% 14 682.77 565.27 3.85%
31.08.2009 15 457.47 15 676.63 - 219.16 -1.40% 14 489.45 968.01 6.68%
31.07.2009 15 676.63 15 937.84 - 261.21 -1.64% 14 489.45 1 187.17 8.19%
30.06.2009 15 937.84 15 787.67 150.16 0.95% 14 489.45 1 448.38 10.00%
31.05.2009 15 787.67 15 542.83 244.84 1.58% 14 466.62 1 321.05 9.13%
30.04.2009 15 542.83 14 751.48 791.35 5.36% 14 466.62 1 076.21 7.44%
31.03.2009 14 751.48 15 666.50 - 915.02 -5.84% 14 466.62 284.86 1.97%
28.02.2009 15 666.50 15 843.52 - 177.02 -1.12% 13 872.49 1 794.02 12.93%
31.01.2009 15 843.52 15 846.49 -2.97 -0.02% 13 872.49 1 971.03 14.21%
31.12.2008 15 846.49 14 682.77 1 163.72 7.93% 13 872.49 1 974.00 14.23%
30.09.2008 14 682.77 14 489.45 193.31 1.33% 13 635.04 1 047.73 7.68%
30.06.2008 14 489.45 14 466.62 22.83 0.16% 12 468.80 2 020.65 16.21%
31.03.2008 14 466.62 13 872.49 594.13 4.28% 12 520.59 1 946.03 15.54%
31.12.2007 13 872.49 13 635.04 237.45 1.74% 11 416.90 2 455.59 21.51%
30.09.2007 13 635.04 12 468.80 1 166.24 9.35% 11 419.42 2 215.63 19.40%
30.06.2007 12 468.80 12 520.59 -51.78 -0.41% 11 103.28 1 365.52 12.30%
31.03.2007 12 520.59 11 416.90 1 103.69 9.67% 10 962.26 1 558.33 14.22%
31.12.2006 11 416.90 11 419.42 -2.52 -0.02% 10 576.52 840.38 7.95%
30.09.2006 11 419.42 11 103.28 316.13 2.85% 10 730.39 689.02 6.42%
30.06.2006 11 103.28 10 962.26 141.02 1.29% 9 291.37 1 811.91 19.50%
31.03.2006 10 962.26 10 576.52 385.74 3.65% 9 364.46 1 597.80 17.06%
31.12.2005 10 576.52 10 730.39 - 153.87 -1.43% 10 105.28 471.24 4.66%
30.09.2005 10 730.39 9 291.37 1 439.02 15.49% 9 632.90 1 097.49 11.39%
30.06.2005 9 291.37 9 364.46 -73.09 -0.78% - - -
31.03.2005 9 364.46 10 105.28 - 740.82 -7.33% - - -
31.12.2004 10 105.28 9 632.90 472.38 4.90% - - -
30.09.2004 9 632.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Cenné papíry jiné než akcie - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.