Přijaté úvěry (Rozvaha ostatních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha ostatních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha ostatních fondů - toky - Přijaté úvěry - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2018 - 875.23
Max 31.01.2015 1 435.94

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 545.29 527.27 18.02 3.42% - 184.32 729.61 - 395.83%
31.07.2020 527.27 22.51 504.76 2 241.97% -44.31 571.58 -1 289.91%
30.06.2020 22.51 - 340.69 363.20 - 106.61% - 114.03 136.55 - 119.74%
31.05.2020 - 340.69 230.57 - 571.26 - 247.76% 330.39 - 671.08 - 203.12%
30.04.2020 230.57 -78.80 309.37 - 392.62% 76.86 153.71 199.99%
31.03.2020 -78.80 259.34 - 338.14 - 130.38% - 278.07 199.27 -71.66%
29.02.2020 259.34 -55.89 315.24 - 564.01% -90.97 350.31 - 385.10%
31.01.2020 -55.89 145.03 - 200.92 - 138.54% - 367.78 311.88 -84.80%
31.12.2019 145.03 -46.66 191.68 - 410.85% - 875.23 1 020.26 - 116.57%
30.11.2019 -46.66 23.60 -70.26 - 297.69% 73.82 - 120.47 - 163.20%
31.10.2019 23.60 94.94 -71.34 -75.14% - 275.45 299.05 - 108.57%
30.09.2019 94.94 - 184.32 279.27 - 151.51% -27.84 122.79 - 441.00%
31.08.2019 - 184.32 -44.31 - 140.01 315.97% 71.27 - 255.59 - 358.64%
31.07.2019 -44.31 - 114.03 69.72 -61.14% 150.60 - 194.92 - 129.42%
30.06.2019 - 114.03 330.39 - 444.43 - 134.51% 466.56 - 580.60 - 124.44%
31.05.2019 330.39 76.86 253.53 329.87% 333.56 -3.17 -0.95%
30.04.2019 76.86 - 278.07 354.93 - 127.64% - 155.65 232.51 - 149.38%
31.03.2019 - 278.07 -90.97 - 187.10 205.68% 46.12 - 324.19 - 702.89%
28.02.2019 -90.97 - 367.78 276.81 -75.27% 96.53 - 187.49 - 194.24%
31.01.2019 - 367.78 - 875.23 507.45 -57.98% 573.43 - 941.20 - 164.14%
31.12.2018 - 875.23 73.82 - 949.05 -1 285.66% 82.12 - 957.35 -1 165.83%
30.11.2018 73.82 - 275.45 349.26 - 126.80% -21.79 95.60 - 438.85%
31.10.2018 - 275.45 -27.84 - 247.60 889.28% - 553.22 277.77 -50.21%
30.09.2018 -27.84 71.27 -99.11 - 139.07% 912.82 - 940.66 - 103.05%
31.08.2018 71.27 150.60 -79.34 -52.68% 79.41 -8.14 -10.25%
31.07.2018 150.60 466.56 - 315.96 -67.72% 467.94 - 317.33 -67.82%
30.06.2018 466.56 333.56 133.00 39.87% 172.19 294.37 170.95%
31.05.2018 333.56 - 155.65 489.21 - 314.30% 363.46 -29.90 -8.23%
30.04.2018 - 155.65 46.12 - 201.77 - 437.47% 218.03 - 373.68 - 171.39%
31.03.2018 46.12 96.53 -50.41 -52.22% - 212.07 258.20 - 121.75%
28.02.2018 96.53 573.43 - 476.90 -83.17% -85.50 182.02 - 212.90%
31.01.2018 573.43 82.12 491.31 598.30% - 652.45 1 225.88 - 187.89%
31.12.2017 82.12 -21.79 103.90 - 476.94% 57.59 24.53 42.59%
30.11.2017 -21.79 - 553.22 531.43 -96.06% 23.35 -45.14 - 193.28%
31.10.2017 - 553.22 912.82 -1 466.04 - 160.61% 6.83 - 560.04 -8 200.98%
30.09.2017 912.82 79.41 833.41 1 049.57% 81.52 831.30 1 019.78%
31.08.2017 79.41 467.94 - 388.53 -83.03% 118.28 -38.88 -32.87%
31.07.2017 467.94 172.19 295.75 171.75% 228.14 239.80 105.11%
30.06.2017 172.19 363.46 - 191.27 -52.62% 564.86 - 392.67 -69.52%
31.05.2017 363.46 218.03 145.43 66.70% -25.81 389.27 -1 508.22%
30.04.2017 218.03 - 212.07 430.10 - 202.81% -8.20 226.23 -2 757.91%
31.03.2017 - 212.07 -85.50 - 126.58 148.05% 20.06 - 232.13 -1 157.41%
28.02.2017 -85.50 - 652.45 566.95 -86.90% -39.48 -46.02 116.59%
31.01.2017 - 652.45 57.59 - 710.04 -1 232.90% - 682.99 30.54 -4.47%
31.12.2016 57.59 23.35 34.24 146.60% - 234.94 292.53 - 124.51%
30.11.2016 23.35 6.83 16.52 241.98% 281.72 - 258.37 -91.71%
31.10.2016 6.83 81.52 -74.69 -91.62% 44.37 -37.54 -84.61%
30.09.2016 81.52 118.28 -36.77 -31.08% -48.87 130.38 - 266.82%
31.08.2016 118.28 228.14 - 109.86 -48.15% -23.36 141.64 - 606.37%
31.07.2016 228.14 564.86 - 336.72 -59.61% 145.63 82.51 56.65%
30.06.2016 564.86 -25.81 590.67 -2 288.54% -2.28 567.14 -24 896.36%
31.05.2016 -25.81 -8.20 -17.61 214.64% 72.61 -98.42 - 135.55%
30.04.2016 -8.20 20.06 -28.26 - 140.90% 324.16 - 332.36 - 102.53%
31.03.2016 20.06 -39.48 59.53 - 150.81% -31.18 51.23 - 164.33%
29.02.2016 -39.48 - 682.99 643.52 -94.22% 16.59 -56.06 - 337.94%
31.01.2016 - 682.99 - 234.94 - 448.05 190.71% 1 435.94 -2 118.94 - 147.56%
31.12.2015 - 234.94 281.72 - 516.66 - 183.39% 670.57 - 905.51 - 135.04%
30.11.2015 281.72 44.37 237.35 534.94% 197.95 83.78 42.32%
31.10.2015 44.37 -48.87 93.24 - 190.80% -3.25 47.62 -1 466.07%
30.09.2015 -48.87 -23.36 -25.51 109.20% 0.10 -48.97 -49 964.29%
31.08.2015 -23.36 145.63 - 168.99 - 116.04% 114.03 - 137.39 - 120.49%
31.07.2015 145.63 -2.28 147.91 -6 493.06% 37.62 108.01 287.11%
30.06.2015 -2.28 72.61 -74.89 - 103.14% 33.59 -35.86 - 106.78%
31.05.2015 72.61 324.16 - 251.55 -77.60% -7.81 80.42 -1 029.22%
30.04.2015 324.16 -31.18 355.33 -1 139.77% 1.83 322.32 17 574.97%
31.03.2015 -31.18 16.59 -47.77 - 287.92% 162.57 - 193.75 - 119.18%
28.02.2015 16.59 1 435.94 -1 419.36 -98.84% 11.68 4.92 42.10%
31.01.2015 1 435.94 670.57 765.37 114.14% 2.62 1 433.33 54 769.89%
31.12.2014 670.57 197.95 472.63 238.76% 343.15 327.42 95.41%
30.11.2014 197.95 -3.25 201.19 -6 194.43% 0.00 197.95 -
31.10.2014 -3.25 0.10 -3.35 -3 414.29% 0.00 -3.25 -
30.09.2014 0.10 114.03 - 113.93 -99.91% 0.00 0.10 -
31.08.2014 114.03 37.62 76.41 203.10% 0.00 114.03 -
31.07.2014 37.62 33.59 4.04 12.02% 0.00 37.62 -
30.06.2014 33.59 -7.81 41.40 - 529.81% -23.39 56.97 - 243.59%
31.05.2014 -7.81 1.83 -9.65 - 526.06% -0.02 -7.79 38 970.00%
30.04.2014 1.83 162.57 - 160.74 -98.87% 0.00 1.83 -
31.03.2014 162.57 11.68 150.90 1 292.48% 11.40 151.17 1 326.32%
28.02.2014 11.68 2.62 9.06 346.12% 17.91 -6.24 -34.82%
31.01.2014 2.62 343.15 - 340.54 -99.24% 3.89 -1.28 -32.78%
31.12.2013 343.15 0.00 343.15 - 11.38 331.77 2 915.41%
30.11.2013 0.00 0.00 0.00 - 5.38 -5.38 -
31.10.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2013 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2013 0.00 0.00 0.00 - 15.07 -15.07 -
31.07.2013 0.00 -23.39 23.39 - 0.00 0.00 -
30.06.2013 -23.39 -0.02 -23.37 116 845.00% 172.72 - 196.11 - 113.54%
31.05.2013 -0.02 0.00 -0.02 - 0.00 -0.02 -
30.04.2013 0.00 11.40 -11.40 - -0.02 0.02 -
31.03.2013 11.40 17.91 -6.51 -36.36% 0.00 11.40 -
28.02.2013 17.91 3.89 14.02 360.08% 0.00 17.91 -
31.01.2013 3.89 11.38 -7.49 -65.79% 0.02 3.87 16 120.83%
31.12.2012 11.38 5.38 6.00 111.41% 0.00 11.38 1 137 900.00%
30.11.2012 5.38 0.00 5.38 - 0.00 5.38 -
31.10.2012 0.00 0.00 0.00 - -0.00 0.00 -
30.09.2012 0.00 15.07 -15.07 - 0.00 -0.00 -
31.08.2012 15.07 0.00 15.07 - -0.02 15.09 -62 891.67%
31.07.2012 0.00 172.72 - 172.72 - 0.02 -0.02 -
30.06.2012 172.72 0.00 172.72 - -0.00 172.72 -17 272 500.00%
31.05.2012 0.00 -0.02 0.02 - 0.00 -0.00 -
30.04.2012 -0.02 0.00 -0.02 - 0.00 -0.02 -
31.03.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
29.02.2012 0.00 0.02 -0.02 - 0.00 0.00 -
31.01.2012 0.02 0.00 0.02 2 300.00% 0.00 0.02 -
31.12.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2011 0.00 -0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2011 -0.00 0.00 -0.00 - 200.00% 0.00 -0.00 -
30.09.2011 0.00 -0.02 0.03 - 104.17% 0.00 0.00 -
31.08.2011 -0.02 0.02 -0.05 - 200.00% 0.00 -0.02 -
31.07.2011 0.02 -0.00 0.03 -2 500.00% 0.00 0.02 -
30.06.2011 -0.00 0.00 -0.00 - 200.00% 0.00 -0.00 -
31.05.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2010 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2010 0.00 0.00 0.00 - - - -
28.02.2010 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.01.2010 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.12.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.11.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.10.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.08.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.07.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.05.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.04.2009 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Přijaté úvěry - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přijaté úvěry (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha akciových fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Přijaté úvěry (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Přijaté úvěry (Rozvaha akciových fondů)
Přijaté úvěry (Rozvaha dluhopisových fondů)
Přijaté úvěry (Rozvaha smíšených fondů)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.