Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha ostatních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha ostatních fondů - toky - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2018 733.50
Min 31.01.2016 - 747.08

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 - 238.87 10.29 - 249.16 -2 422.55% - 134.98 - 103.90 76.98%
31.07.2020 10.29 431.91 - 421.62 -97.62% 127.15 - 116.86 -91.91%
30.06.2020 431.91 279.10 152.81 54.75% 288.17 143.74 49.88%
31.05.2020 279.10 -6.97 286.07 -4 102.61% 219.01 60.09 27.44%
30.04.2020 -6.97 - 261.36 254.38 -97.33% -69.51 62.53 -89.97%
31.03.2020 - 261.36 - 399.08 137.72 -34.51% 36.12 - 297.48 - 823.57%
29.02.2020 - 399.08 678.92 -1 078.00 - 158.78% 103.19 - 502.26 - 486.75%
31.01.2020 678.92 264.41 414.51 156.77% - 640.02 1 318.94 - 206.08%
31.12.2019 264.41 55.56 208.85 375.89% 733.50 - 469.09 -63.95%
30.11.2019 55.56 - 327.80 383.36 - 116.95% 230.58 - 175.02 -75.90%
31.10.2019 - 327.80 306.94 - 634.74 - 206.79% - 135.99 - 191.81 141.05%
30.09.2019 306.94 - 134.98 441.92 - 327.40% -43.85 350.79 - 800.05%
31.08.2019 - 134.98 127.15 - 262.13 - 206.15% - 203.84 68.86 -33.78%
31.07.2019 127.15 288.17 - 161.02 -55.88% 104.91 22.24 21.20%
30.06.2019 288.17 219.01 69.16 31.58% 67.56 220.61 326.53%
31.05.2019 219.01 -69.51 288.52 - 415.09% - 157.63 376.64 - 238.94%
30.04.2019 -69.51 36.12 - 105.63 - 292.43% 280.00 - 349.50 - 124.82%
31.03.2019 36.12 103.19 -67.07 -65.00% 70.84 -34.72 -49.01%
28.02.2019 103.19 - 640.02 743.20 - 116.12% -91.44 194.62 - 212.85%
31.01.2019 - 640.02 733.50 -1 373.52 - 187.26% - 531.04 - 108.98 20.52%
31.12.2018 733.50 230.58 502.92 218.11% 624.58 108.92 17.44%
30.11.2018 230.58 - 135.99 366.56 - 269.56% 184.63 45.95 24.88%
31.10.2018 - 135.99 -43.85 -92.14 210.14% 99.75 - 235.74 - 236.32%
30.09.2018 -43.85 - 203.84 160.00 -78.49% -90.66 46.82 -51.64%
31.08.2018 - 203.84 104.91 - 308.75 - 294.31% 106.98 - 310.82 - 290.54%
31.07.2018 104.91 67.56 37.34 55.28% 56.40 48.51 86.02%
30.06.2018 67.56 - 157.63 225.19 - 142.86% 270.11 - 202.55 -74.99%
31.05.2018 - 157.63 280.00 - 437.63 - 156.30% - 434.62 276.98 -63.73%
30.04.2018 280.00 70.84 209.15 295.23% - 224.71 504.70 - 224.60%
31.03.2018 70.84 -91.44 162.28 - 177.48% 664.91 - 594.07 -89.35%
28.02.2018 -91.44 - 531.04 439.61 -82.78% 110.82 - 202.26 - 182.51%
31.01.2018 - 531.04 624.58 -1 155.62 - 185.02% - 345.17 - 185.87 53.85%
31.12.2017 624.58 184.63 439.95 238.28% 11.25 613.33 5 452.34%
30.11.2017 184.63 99.75 84.88 85.09% 35.62 149.01 418.33%
31.10.2017 99.75 -90.66 190.41 - 210.03% -2.64 102.39 -3 878.48%
30.09.2017 -90.66 106.98 - 197.65 - 184.75% 287.88 - 378.54 - 131.49%
31.08.2017 106.98 56.40 50.59 89.70% -21.28 128.26 - 602.69%
31.07.2017 56.40 270.11 - 213.72 -79.12% - 114.77 171.16 - 149.14%
30.06.2017 270.11 - 434.62 704.73 - 162.15% 362.81 -92.70 -25.55%
31.05.2017 - 434.62 - 224.71 - 209.91 93.41% -69.38 - 365.24 526.44%
30.04.2017 - 224.71 664.91 - 889.62 - 133.79% -16.08 - 208.62 1 297.26%
31.03.2017 664.91 110.82 554.09 499.99% 33.11 631.80 1 908.01%
28.02.2017 110.82 - 345.17 455.99 - 132.11% 185.51 -74.69 -40.26%
31.01.2017 - 345.17 11.25 - 356.42 -3 168.45% - 747.08 401.91 -53.80%
31.12.2016 11.25 35.62 -24.37 -68.42% 124.72 - 113.47 -90.98%
30.11.2016 35.62 -2.64 38.26 -1 449.28% 225.16 - 189.54 -84.18%
31.10.2016 -2.64 287.88 - 290.52 - 100.92% 5.50 -8.14 - 148.00%
30.09.2016 287.88 -21.28 309.16 -1 452.68% -78.66 366.54 - 465.98%
31.08.2016 -21.28 - 114.77 93.48 -81.46% 27.04 -48.32 - 178.70%
31.07.2016 - 114.77 362.81 - 477.58 - 131.63% - 278.02 163.25 -58.72%
30.06.2016 362.81 -69.38 432.19 - 622.95% 82.56 280.26 339.48%
31.05.2016 -69.38 -16.08 -53.30 331.40% -50.44 -18.94 37.56%
30.04.2016 -16.08 33.11 -49.20 - 148.57% 280.70 - 296.78 - 105.73%
31.03.2016 33.11 185.51 - 152.39 -82.15% 47.70 -14.59 -30.58%
29.02.2016 185.51 - 747.08 932.59 - 124.83% -11.14 196.64 -1 765.68%
31.01.2016 - 747.08 124.72 - 871.80 - 699.00% 218.25 - 965.33 - 442.30%
31.12.2015 124.72 225.16 - 100.44 -44.61% 191.74 -67.02 -34.95%
30.11.2015 225.16 5.50 219.66 3 993.89% -14.99 240.15 -1 602.40%
31.10.2015 5.50 -78.66 84.16 - 106.99% -71.16 76.66 - 107.73%
30.09.2015 -78.66 27.04 - 105.70 - 390.89% -44.50 -34.16 76.75%
31.08.2015 27.04 - 278.02 305.06 - 109.73% 121.44 -94.40 -77.73%
31.07.2015 - 278.02 82.56 - 360.58 - 436.77% 16.48 - 294.50 -1 786.71%
30.06.2015 82.56 -50.44 132.99 - 263.69% - 105.87 188.43 - 177.98%
31.05.2015 -50.44 280.70 - 331.14 - 117.97% 12.07 -62.50 - 517.96%
30.04.2015 280.70 47.70 233.00 488.46% 63.32 217.38 343.28%
31.03.2015 47.70 -11.14 58.84 - 528.31% 2.33 45.37 1 942.87%
28.02.2015 -11.14 218.25 - 229.39 - 105.10% 13.50 -24.63 - 182.51%
31.01.2015 218.25 191.74 26.51 13.83% -21.01 239.26 -1 138.85%
31.12.2014 191.74 -14.99 206.73 -1 379.37% 319.87 - 128.13 -40.06%
30.11.2014 -14.99 -71.16 56.17 -78.94% 30.28 -45.26 - 149.50%
31.10.2014 -71.16 -44.50 -26.65 59.89% 0.77 -71.92 -9 389.43%
30.09.2014 -44.50 121.44 - 165.95 - 136.65% 21.19 -65.69 - 310.02%
31.08.2014 121.44 16.48 104.96 636.77% -0.41 121.85 -29 720.00%
31.07.2014 16.48 - 105.87 122.35 - 115.57% 30.20 -13.72 -45.42%
30.06.2014 - 105.87 12.07 - 117.94 - 977.34% -83.93 -21.94 26.14%
31.05.2014 12.07 63.32 -51.26 -80.94% -19.71 31.78 - 161.21%
30.04.2014 63.32 2.33 60.99 2 611.95% 91.99 -28.67 -31.16%
31.03.2014 2.33 13.50 -11.16 -82.70% 51.48 -49.15 -95.46%
28.02.2014 13.50 -21.01 34.51 - 164.24% 5.17 8.33 161.27%
31.01.2014 -21.01 319.87 - 340.88 - 106.57% -56.01 35.01 -62.49%
31.12.2013 319.87 30.28 289.59 956.50% 19.96 299.91 1 502.86%
30.11.2013 30.28 0.77 29.51 3 852.48% 6.30 23.98 380.65%
31.10.2013 0.77 21.19 -20.42 -96.39% 6.22 -5.45 -87.68%
30.09.2013 21.19 -0.41 21.60 -5 268.29% 5.95 15.24 256.37%
31.08.2013 -0.41 30.20 -30.61 - 101.36% 4.70 -5.11 - 108.72%
31.07.2013 30.20 -83.93 114.13 - 135.98% 5.29 24.91 470.46%
30.06.2013 -83.93 -19.71 -64.22 325.75% 34.61 - 118.54 - 342.48%
31.05.2013 -19.71 91.99 - 111.71 - 121.43% 7.13 -26.84 - 376.56%
30.04.2013 91.99 51.48 40.51 78.68% 3.17 88.83 2 803.85%
31.03.2013 51.48 5.17 46.32 896.59% 5.99 45.49 759.50%
28.02.2013 5.17 -56.01 61.18 - 109.22% 5.42 -0.26 -4.72%
31.01.2013 -56.01 19.96 -75.97 - 380.69% 7.85 -63.86 - 813.92%
31.12.2012 19.96 6.30 13.66 216.81% 3.72 16.24 436.45%
30.11.2012 6.30 6.22 0.08 1.32% 17.46 -11.16 -63.92%
31.10.2012 6.22 5.95 0.27 4.56% -2.40 8.62 - 359.15%
30.09.2012 5.95 4.70 1.25 26.51% 34.42 -28.48 -82.73%
31.08.2012 4.70 5.29 -0.59 -11.22% 0.03 4.67 16 106.90%
31.07.2012 5.29 34.61 -29.32 -84.71% -50.00 55.29 - 110.59%
30.06.2012 34.61 7.13 27.48 385.59% -0.00 34.62 -1 153 866.67%
31.05.2012 7.13 3.17 3.96 125.00% 0.00 7.13 356 300.00%
30.04.2012 3.17 5.99 -2.82 -47.11% 0.00 3.17 -
31.03.2012 5.99 5.42 0.57 10.48% 0.00 5.99 299 400.00%
29.02.2012 5.42 7.85 -2.42 -30.89% 0.00 5.42 -
31.01.2012 7.85 3.72 4.13 110.91% 0.00 7.85 -
31.12.2011 3.72 17.46 -13.74 -78.69% -0.00 3.72 - 186 100.00%
30.11.2011 17.46 -2.40 19.86 - 827.68% 0.00 17.45 436 325.00%
31.10.2011 -2.40 34.42 -36.82 - 106.97% -0.01 -2.38 15 893.33%
30.09.2011 34.42 0.03 34.39 118 596.55% 0.00 34.42 860 450.00%
31.08.2011 0.03 -50.00 50.02 - 100.06% 0.00 0.03 625.00%
31.07.2011 -50.00 -0.00 -49.99 1 666 433.33% 0.01 -50.00 - 714 328.57%
30.06.2011 -0.00 0.00 -0.01 - 250.00% 0.00 -0.00 -
31.05.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2011 0.00 0.00 -0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2011 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2011 0.00 -0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2010 -0.00 0.00 -0.01 - 150.00% 0.00 -0.00 -
30.11.2010 0.00 -0.01 0.02 - 126.67% 0.00 0.00 -
31.10.2010 -0.01 0.00 -0.02 - 475.00% 0.00 -0.01 -
30.09.2010 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 - 500.00%
31.08.2010 0.00 0.01 -0.00 -42.86% -0.12 0.13 - 103.23%
31.07.2010 0.01 0.00 0.01 - -0.39 0.40 - 101.79%
30.06.2010 0.00 0.00 0.00 - -0.10 0.10 -
31.05.2010 0.00 0.00 0.00 - -0.10 0.10 -
30.04.2010 0.00 0.00 0.00 - 50.71 -50.71 -
31.03.2010 0.00 0.00 0.00 - - - -
28.02.2010 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.01.2010 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.12.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.11.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.10.2009 0.00 -0.00 0.00 - - - -
30.09.2009 -0.00 -0.12 0.12 -99.19% - - -
31.08.2009 -0.12 -0.39 0.27 -68.37% - - -
31.07.2009 -0.39 -0.10 -0.30 312.63% - - -
30.06.2009 -0.10 -0.10 0.00 0.00 - - -
31.05.2009 -0.10 50.71 -50.80 - 100.19% - - -
30.04.2009 50.71 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.