Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha ostatních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha ostatních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované akcie/podílové listy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 4 970.55
Min 30.11.2013 -1 092.69

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 1 303.22 1 987.28 - 684.07 -34.42% 511.58 791.64 154.74%
31.07.2020 1 987.28 3 637.17 -1 649.88 -45.36% 410.70 1 576.58 383.88%
30.06.2020 3 637.17 1 083.07 2 554.10 235.82% 1 961.53 1 675.64 85.42%
31.05.2020 1 083.07 203.76 879.31 431.54% 1 354.50 - 271.43 -20.04%
30.04.2020 203.76 - 535.99 739.75 - 138.02% 256.16 -52.40 -20.46%
31.03.2020 - 535.99 622.81 -1 158.80 - 186.06% 555.12 -1 091.11 - 196.55%
29.02.2020 622.81 756.11 - 133.29 -17.63% 342.70 280.11 81.73%
31.01.2020 756.11 1 037.41 - 281.31 -27.12% 441.69 314.42 71.19%
31.12.2019 1 037.41 584.69 452.72 77.43% 4 553.74 -3 516.33 -77.22%
30.11.2019 584.69 1 578.72 - 994.03 -62.96% 1 559.76 - 975.07 -62.51%
31.10.2019 1 578.72 61.59 1 517.13 2 463.28% -21.42 1 600.14 -7 471.70%
30.09.2019 61.59 511.58 - 449.99 -87.96% 1 014.46 - 952.87 -93.93%
31.08.2019 511.58 410.70 100.88 24.56% 52.41 459.17 876.13%
31.07.2019 410.70 1 961.53 -1 550.83 -79.06% 507.30 -96.60 -19.04%
30.06.2019 1 961.53 1 354.50 607.03 44.82% 2 040.19 -78.66 -3.86%
31.05.2019 1 354.50 256.16 1 098.34 428.78% 364.36 990.14 271.75%
30.04.2019 256.16 555.12 - 298.96 -53.86% 259.92 -3.76 -1.45%
31.03.2019 555.12 342.70 212.42 61.98% 469.05 86.08 18.35%
28.02.2019 342.70 441.69 -98.98 -22.41% 319.75 22.95 7.18%
31.01.2019 441.69 4 553.74 -4 112.06 -90.30% 828.72 - 387.03 -46.70%
31.12.2018 4 553.74 1 559.76 2 993.98 191.95% 324.54 4 229.20 1 303.12%
30.11.2018 1 559.76 -21.42 1 581.18 -7 383.16% 365.30 1 194.46 326.98%
31.10.2018 -21.42 1 014.46 -1 035.88 - 102.11% 182.74 - 204.15 - 111.72%
30.09.2018 1 014.46 52.41 962.05 1 835.67% 4 970.55 -3 956.09 -79.59%
31.08.2018 52.41 507.30 - 454.89 -89.67% 616.68 - 564.27 -91.50%
31.07.2018 507.30 2 040.19 -1 532.89 -75.13% 906.61 - 399.31 -44.04%
30.06.2018 2 040.19 364.36 1 675.83 459.94% 593.18 1 447.01 243.94%
31.05.2018 364.36 259.92 104.44 40.18% -70.56 434.92 - 616.41%
30.04.2018 259.92 469.05 - 209.13 -44.59% 484.72 - 224.81 -46.38%
31.03.2018 469.05 319.75 149.29 46.69% 1 144.24 - 675.20 -59.01%
28.02.2018 319.75 828.72 - 508.96 -61.42% 958.72 - 638.96 -66.65%
31.01.2018 828.72 324.54 504.17 155.35% 689.32 139.39 20.22%
31.12.2017 324.54 365.30 -40.75 -11.16% 892.27 - 567.72 -63.63%
30.11.2017 365.30 182.74 182.56 99.90% 352.14 13.15 3.74%
31.10.2017 182.74 4 970.55 -4 787.81 -96.32% 459.83 - 277.09 -60.26%
30.09.2017 4 970.55 616.68 4 353.87 706.02% 1 580.15 3 390.40 214.56%
31.08.2017 616.68 906.61 - 289.93 -31.98% 1 803.88 -1 187.20 -65.81%
31.07.2017 906.61 593.18 313.43 52.84% 250.30 656.31 262.21%
30.06.2017 593.18 -70.56 663.73 - 940.72% 2 020.86 -1 427.68 -70.65%
31.05.2017 -70.56 484.72 - 555.28 - 114.56% 787.82 - 858.37 - 108.96%
30.04.2017 484.72 1 144.24 - 659.52 -57.64% 185.45 299.27 161.38%
31.03.2017 1 144.24 958.72 185.53 19.35% 59.16 1 085.08 1 834.02%
28.02.2017 958.72 689.32 269.39 39.08% 118.61 840.10 708.28%
31.01.2017 689.32 892.27 - 202.94 -22.74% 56.90 632.42 1 111.44%
31.12.2016 892.27 352.14 540.12 153.38% 1 059.24 - 166.97 -15.76%
30.11.2016 352.14 459.83 - 107.68 -23.42% 150.11 202.04 134.59%
31.10.2016 459.83 1 580.15 -1 120.32 -70.90% 152.56 307.26 201.40%
30.09.2016 1 580.15 1 803.88 - 223.72 -12.40% 230.86 1 349.29 584.46%
31.08.2016 1 803.88 250.30 1 553.58 620.69% 166.37 1 637.51 984.25%
31.07.2016 250.30 2 020.86 -1 770.56 -87.61% 533.92 - 283.62 -53.12%
30.06.2016 2 020.86 787.82 1 233.05 156.51% 2 411.66 - 390.80 -16.20%
31.05.2016 787.82 185.45 602.37 324.82% 109.20 678.61 621.41%
30.04.2016 185.45 59.16 126.28 213.45% 132.72 52.72 39.72%
31.03.2016 59.16 118.61 -59.45 -50.12% - 175.81 234.98 - 133.65%
29.02.2016 118.61 56.90 61.71 108.45% 249.79 - 131.18 -52.52%
31.01.2016 56.90 1 059.24 -1 002.34 -94.63% 2 039.43 -1 982.53 -97.21%
31.12.2015 1 059.24 150.11 909.13 605.65% 674.37 384.88 57.07%
30.11.2015 150.11 152.56 -2.46 -1.61% 64.51 85.59 132.68%
31.10.2015 152.56 230.86 -78.30 -33.91% 879.01 - 726.45 -82.64%
30.09.2015 230.86 166.37 64.49 38.76% 201.50 29.36 14.57%
31.08.2015 166.37 533.92 - 367.55 -68.84% 12.33 154.04 1 248.87%
31.07.2015 533.92 2 411.66 -1 877.74 -77.86% 158.41 375.51 237.06%
30.06.2015 2 411.66 109.20 2 302.46 2 108.38% 165.35 2 246.31 1 358.52%
31.05.2015 109.20 132.72 -23.52 -17.72% 46.42 62.79 135.27%
30.04.2015 132.72 - 175.81 308.54 - 175.49% 123.37 9.36 7.58%
31.03.2015 - 175.81 249.79 - 425.60 - 170.38% 104.31 - 280.13 - 268.54%
28.02.2015 249.79 2 039.43 -1 789.64 -87.75% 472.59 - 222.80 -47.14%
31.01.2015 2 039.43 674.37 1 365.06 202.42% -1.21 2 040.63 - 169 346.97%
31.12.2014 674.37 64.51 609.85 945.32% 418.68 255.69 61.07%
30.11.2014 64.51 879.01 - 814.50 -92.66% -1 092.69 1 157.21 - 105.90%
31.10.2014 879.01 201.50 677.52 336.24% -4.08 883.09 -21 665.60%
30.09.2014 201.50 12.33 189.16 1 533.67% 259.96 -58.46 -22.49%
31.08.2014 12.33 158.41 - 146.07 -92.21% 11.56 0.78 6.73%
31.07.2014 158.41 165.35 -6.95 -4.20% 888.47 - 730.06 -82.17%
30.06.2014 165.35 46.42 118.93 256.23% 113.59 51.76 45.56%
31.05.2014 46.42 123.37 -76.95 -62.38% 373.06 - 326.65 -87.56%
30.04.2014 123.37 104.31 19.05 18.27% 124.06 -0.69 -0.55%
31.03.2014 104.31 472.59 - 368.27 -77.93% 16.84 87.48 519.55%
28.02.2014 472.59 -1.21 473.79 -39 318.76% -2.06 474.64 -23 074.53%
31.01.2014 -1.21 418.68 - 419.88 - 100.29% 56.47 -57.67 - 102.13%
31.12.2013 418.68 -1 092.69 1 511.37 - 138.32% 589.87 - 171.19 -29.02%
30.11.2013 -1 092.69 -4.08 -1 088.62 26 708.00% 14.96 -1 107.65 -7 405.57%
31.10.2013 -4.08 259.96 - 264.03 - 101.57% 28.05 -32.12 - 114.53%
30.09.2013 259.96 11.56 248.40 2 149.54% 17.20 242.76 1 411.38%
31.08.2013 11.56 888.47 - 876.91 -98.70% 750.79 - 739.24 -98.46%
31.07.2013 888.47 113.59 774.88 682.15% -4.16 892.62 -21 477.96%
30.06.2013 113.59 373.06 - 259.47 -69.55% 118.95 -5.36 -4.51%
31.05.2013 373.06 124.06 249.01 200.72% 39.59 333.47 842.29%
30.04.2013 124.06 16.84 107.22 636.81% 21.24 102.82 484.18%
31.03.2013 16.84 -2.06 18.89 - 918.52% 38.93 -22.10 -56.75%
28.02.2013 -2.06 56.47 -58.53 - 103.64% -0.46 -1.60 346.20%
31.01.2013 56.47 589.87 - 533.40 -90.43% 22.29 34.18 153.33%
31.12.2012 589.87 14.96 574.91 3 843.77% 1 186.92 - 597.05 -50.30%
30.11.2012 14.96 28.05 -13.09 -46.67% 15.46 -0.51 -3.28%
31.10.2012 28.05 17.20 10.85 63.07% 30.85 -2.80 -9.07%
30.09.2012 17.20 750.79 - 733.59 -97.71% 56.17 -38.97 -69.38%
31.08.2012 750.79 -4.16 754.95 -18 165.26% 32.46 718.33 2 212.90%
31.07.2012 -4.16 118.95 - 123.11 - 103.49% 2.87 -7.02 - 244.91%
30.06.2012 118.95 39.59 79.36 200.45% 57.21 61.74 107.91%
31.05.2012 39.59 21.24 18.36 86.43% 14.96 24.63 164.66%
30.04.2012 21.24 38.93 -17.70 -45.45% 1.94 19.29 993.51%
31.03.2012 38.93 -0.46 39.39 -8 545.34% 15.88 23.06 145.25%
29.02.2012 -0.46 22.29 -22.75 - 102.07% 0.00 -0.46 -
31.01.2012 22.29 1 186.92 -1 164.62 -98.12% 0.00 22.29 -
31.12.2011 1 186.92 15.46 1 171.45 7 575.35% 0.00 1 186.92 -
30.11.2011 15.46 30.85 -15.38 -49.87% -1.00 16.46 -1 644.86%
31.10.2011 30.85 56.17 -25.33 -45.09% 0.27 30.58 11 540.38%
30.09.2011 56.17 32.46 23.71 73.05% 0.18 55.99 30 429.35%
31.08.2011 32.46 2.87 29.59 1 031.83% -0.20 32.66 -16 494.44%
31.07.2011 2.87 57.21 -54.35 -94.99% 0.77 2.10 272.95%
30.06.2011 57.21 14.96 42.26 282.47% -0.12 57.34 -46 240.32%
31.05.2011 14.96 1.94 13.02 670.29% -0.13 15.09 -11 432.58%
30.04.2011 1.94 15.88 -13.93 -87.77% -0.04 1.98 -5 079.49%
31.03.2011 15.88 0.00 15.88 - -0.15 16.03 -10 613.25%
28.02.2011 0.00 0.00 0.00 - -0.13 0.13 -
31.01.2011 0.00 0.00 0.00 - -0.10 0.10 -
31.12.2010 0.00 -1.00 1.00 - -0.13 0.13 -
30.11.2010 -1.00 0.27 -1.27 - 477.74% -0.13 -0.87 682.03%
31.10.2010 0.27 0.18 0.08 44.02% 0.87 -0.61 -69.61%
30.09.2010 0.18 -0.20 0.38 - 192.93% -0.13 0.31 - 246.03%
31.08.2010 -0.20 0.77 -0.97 - 125.75% -0.17 -0.03 18.56%
31.07.2010 0.77 -0.12 0.89 - 720.16% -0.23 1.00 - 435.81%
30.06.2010 -0.12 -0.13 0.01 -6.06% -0.10 -0.03 25.25%
31.05.2010 -0.13 -0.04 -0.09 238.46% -0.18 0.05 -28.65%
30.04.2010 -0.04 -0.15 0.11 -74.17% 50.99 -51.03 - 100.08%
31.03.2010 -0.15 -0.13 -0.02 17.97% - - -
28.02.2010 -0.13 -0.10 -0.02 23.08% - - -
31.01.2010 -0.10 -0.13 0.02 -18.75% - - -
31.12.2009 -0.13 -0.13 0.00 0.00 - - -
30.11.2009 -0.13 0.87 -1.00 - 114.68% - - -
31.10.2009 0.87 -0.13 1.00 - 792.06% - - -
30.09.2009 -0.13 -0.17 0.04 -24.55% - - -
31.08.2009 -0.17 -0.23 0.06 -27.07% - - -
31.07.2009 -0.23 -0.10 -0.13 131.31% - - -
30.06.2009 -0.10 -0.18 0.09 -46.49% - - -
31.05.2009 -0.18 50.99 -51.17 - 100.36% - - -
30.04.2009 50.99 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované akcie/podílové listy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha akciových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha dluhopisových fondů)
Emitované akcie/podílové listy (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.