Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha ostatních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a poskytnuté půjčky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2013 -1 071.05
Max 31.12.2011 1 218.48

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 732.84 68.61 664.23 968.20% -1 071.05 1 803.88 - 168.42%
31.10.2014 68.61 299.63 - 231.02 -77.10% 137.24 -68.63 -50.01%
30.09.2014 299.63 289.10 10.53 3.64% 154.62 145.00 93.78%
31.08.2014 289.10 190.65 98.45 51.64% 80.71 208.38 258.18%
31.07.2014 190.65 317.24 - 126.58 -39.90% 877.43 - 686.77 -78.27%
30.06.2014 317.24 26.96 290.28 1 076.82% - 309.79 627.02 - 202.40%
31.05.2014 26.96 -60.80 87.75 - 144.34% 391.76 - 364.80 -93.12%
30.04.2014 -60.80 157.54 - 218.33 - 138.59% 23.21 -84.00 - 361.98%
31.03.2014 157.54 366.56 - 209.02 -57.02% - 142.71 300.25 - 210.39%
28.02.2014 366.56 182.20 184.36 101.19% 3.55 363.01 10 222.67%
31.01.2014 182.20 316.89 - 134.69 -42.50% 204.79 -22.60 -11.03%
31.12.2013 316.89 -1 071.05 1 387.94 - 129.59% 108.09 208.80 193.16%
30.11.2013 -1 071.05 137.24 -1 208.29 - 880.43% 14.87 -1 085.91 -7 305.17%
31.10.2013 137.24 154.62 -17.38 -11.24% -17.73 154.97 - 874.04%
30.09.2013 154.62 80.71 73.91 91.57% 3.75 150.87 4 023.25%
31.08.2013 80.71 877.43 - 796.71 -90.80% 501.45 - 420.74 -83.90%
31.07.2013 877.43 - 309.79 1 187.21 - 383.23% -6.68 884.11 -13 231.20%
30.06.2013 - 309.79 391.76 - 701.55 - 179.08% 31.84 - 341.63 -1 072.80%
31.05.2013 391.76 23.21 368.55 1 588.18% 26.09 365.67 1 401.68%
30.04.2013 23.21 - 142.71 165.92 - 116.26% 1.87 21.34 1 142.96%
31.03.2013 - 142.71 3.55 - 146.26 -4 118.92% 152.06 - 294.77 - 193.85%
28.02.2013 3.55 204.79 - 201.24 -98.27% -3.64 7.19 - 197.47%
31.01.2013 204.79 108.09 96.70 89.46% -12.46 217.25 -1 744.14%
31.12.2012 108.09 14.87 93.23 627.16% 1 218.48 -1 110.38 -91.13%
30.11.2012 14.87 -17.73 32.59 - 183.84% -25.32 40.19 - 158.70%
31.10.2012 -17.73 3.75 -21.48 - 572.80% -46.85 29.12 -62.16%
30.09.2012 3.75 501.45 - 497.70 -99.25% 28.75 -25.00 -86.96%
31.08.2012 501.45 -6.68 508.13 -7 604.53% 32.51 468.94 1 442.41%
31.07.2012 -6.68 31.84 -38.53 - 120.98% 2.01 -8.70 - 431.78%
30.06.2012 31.84 26.09 5.76 22.07% 57.16 -25.32 -44.29%
31.05.2012 26.09 1.87 24.22 1 297.32% 14.98 11.11 74.19%
30.04.2012 1.87 152.06 - 150.19 -98.77% 1.98 -0.11 -5.56%
31.03.2012 152.06 -3.64 155.71 -4 274.09% 15.74 136.32 866.15%
29.02.2012 -3.64 -12.46 8.81 -70.75% -0.00 -3.64 364 200.00%
31.01.2012 -12.46 1 218.48 -1 230.93 - 101.02% -0.12 -12.34 10 194.21%
31.12.2011 1 218.48 -25.32 1 243.80 -4 911.55% -0.00 1 218.48 - 121 847 700.00%
30.11.2011 -25.32 -46.85 21.53 -45.95% -1.00 -24.32 2 429.87%
31.10.2011 -46.85 28.75 -75.60 - 262.97% 0.36 -47.22 -13 078.95%
30.09.2011 28.75 32.51 -3.76 -11.57% -0.14 28.89 -21 239.71%
31.08.2011 32.51 2.01 30.50 1 514.25% -0.03 32.54 -98 618.18%
31.07.2011 2.01 57.16 -55.15 -96.48% 0.25 1.76 692.91%
30.06.2011 57.16 14.98 42.18 281.66% 0.96 56.20 5 848.07%
31.05.2011 14.98 1.98 13.00 657.56% -0.03 15.01 -50 023.33%
30.04.2011 1.98 15.74 -13.76 -87.44% -0.04 2.01 -5 748.57%
31.03.2011 15.74 -0.00 15.74 -1 574 000.00% -0.05 15.79 -32 889.58%
28.02.2011 -0.00 -0.12 0.12 -99.17% -0.03 0.03 -96.67%
31.01.2011 -0.12 -0.00 -0.12 12 000.00% -0.01 -0.11 1 244.44%
31.12.2010 -0.00 -1.00 1.00 -99.90% -0.02 0.02 -95.83%
30.11.2010 -1.00 0.36 -1.36 - 377.29% -0.03 -0.97 3 475.00%
31.10.2010 0.36 -0.14 0.50 - 365.44% 0.97 -0.61 -62.82%
30.09.2010 -0.14 -0.03 -0.10 312.12% -0.08 -0.05 61.90%
31.08.2010 -0.03 0.25 -0.29 - 112.99% -0.03 -0.00 13.79%
31.07.2010 0.25 0.96 -0.71 -73.57% 0.08 0.17 209.76%
30.06.2010 0.96 -0.03 0.99 -3 303.33% 0.00 0.96 -
31.05.2010 -0.03 -0.04 0.01 -14.29% 0.00 -0.03 -
30.04.2010 -0.04 -0.05 0.01 -27.08% 0.03 -0.07 - 212.90%
31.03.2010 -0.05 -0.03 -0.02 60.00% - - -
28.02.2010 -0.03 -0.01 -0.02 233.33% - - -
31.01.2010 -0.01 -0.02 0.01 -62.50% - - -
31.12.2009 -0.02 -0.03 0.00 -14.29% - - -
30.11.2009 -0.03 0.97 -1.00 - 102.88% - - -
31.10.2009 0.97 -0.08 1.05 -1 255.95% - - -
30.09.2009 -0.08 -0.03 -0.06 189.66% - - -
31.08.2009 -0.03 0.08 -0.11 - 135.37% - - -
31.07.2009 0.08 0.00 0.08 - - - -
30.06.2009 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.05.2009 0.00 0.03 -0.03 - - - -
30.04.2009 0.03 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 2 570.51 666.65 1 903.85 285.58% 666.65 1 903.85 285.58%
01.01.2013 666.65 799.51 - 132.86 -16.62% 799.51 - 132.86 -16.62%
01.01.2012 799.51 1 299.31 - 499.79 -38.47% 1 299.31 - 499.79 -38.47%
01.01.2011 1 299.31 0.25 1 299.05 513 459.29% 0.25 1 299.05 513 459.29%
01.01.2010 0.25 0.92 -0.67 -72.47% 0.92 -0.67 -72.47%
01.01.2009 0.92 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a poskytnuté půjčky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies