Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha nemovitostních fondů - toky - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2018 -1 554.41
Max 30.06.2011 1 908.36

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.08.2020 - 111.94 320.95 - 432.90 - 134.88% -19.33 -92.61 479.04%
31.07.2020 320.95 - 214.43 535.39 - 249.67% 26.69 294.26 1 102.39%
30.06.2020 - 214.43 -1 347.17 1 132.73 -84.08% 194.91 - 409.34 - 210.02%
31.05.2020 -1 347.17 1 411.28 -2 758.45 - 195.46% - 139.66 -1 207.51 864.64%
30.04.2020 1 411.28 467.65 943.63 201.78% 53.33 1 357.95 2 546.41%
31.03.2020 467.65 -57.55 525.19 - 912.66% 213.78 253.87 118.75%
29.02.2020 -57.55 11.90 -69.44 - 583.57% 59.61 - 117.16 - 196.53%
31.01.2020 11.90 -1 452.35 1 464.25 - 100.82% - 411.55 423.45 - 102.89%
31.12.2019 -1 452.35 -73.81 -1 378.54 1 867.77% 481.71 -1 934.06 - 401.50%
30.11.2019 -73.81 - 392.17 318.36 -81.18% -1 554.41 1 480.61 -95.25%
31.10.2019 - 392.17 - 177.79 - 214.38 120.58% - 446.93 54.76 -12.25%
30.09.2019 - 177.79 -19.33 - 158.46 819.61% 1 043.61 -1 221.40 - 117.04%
31.08.2019 -19.33 26.69 -46.03 - 172.43% 12.41 -31.74 - 255.80%
31.07.2019 26.69 194.91 - 168.22 -86.30% 20.66 6.03 29.18%
30.06.2019 194.91 - 139.66 334.56 - 239.56% 98.47 96.44 97.94%
31.05.2019 - 139.66 53.33 - 192.98 - 361.88% - 563.68 424.02 -75.22%
30.04.2019 53.33 213.78 - 160.46 -75.06% 145.13 -91.80 -63.26%
31.03.2019 213.78 59.61 154.17 258.62% 390.23 - 176.45 -45.22%
28.02.2019 59.61 - 411.55 471.16 - 114.48% 496.82 - 437.21 -88.00%
31.01.2019 - 411.55 481.71 - 893.26 - 185.44% -1 159.41 747.86 -64.50%
31.12.2018 481.71 -1 554.41 2 036.12 - 130.99% 581.20 -99.50 -17.12%
30.11.2018 -1 554.41 - 446.93 -1 107.48 247.80% 45.31 -1 599.72 -3 530.92%
31.10.2018 - 446.93 1 043.61 -1 490.54 - 142.83% -63.94 - 382.99 598.96%
30.09.2018 1 043.61 12.41 1 031.20 8 310.11% 946.61 97.00 10.25%
31.08.2018 12.41 20.66 -8.26 -39.95% 1 462.94 -1 450.53 -99.15%
31.07.2018 20.66 98.47 -77.80 -79.01% - 743.80 764.47 - 102.78%
30.06.2018 98.47 - 563.68 662.14 - 117.47% 674.71 - 576.24 -85.41%
31.05.2018 - 563.68 145.13 - 708.81 - 488.39% 425.79 - 989.47 - 232.38%
30.04.2018 145.13 390.23 - 245.10 -62.81% -43.81 188.94 - 431.25%
31.03.2018 390.23 496.82 - 106.59 -21.45% 462.55 -72.32 -15.63%
28.02.2018 496.82 -1 159.41 1 656.23 - 142.85% - 372.62 869.44 - 233.33%
31.01.2018 -1 159.41 581.20 -1 740.62 - 299.49% 138.48 -1 297.90 - 937.22%
31.12.2017 581.20 45.31 535.90 1 182.84% - 530.26 1 111.46 - 209.61%
30.11.2017 45.31 -63.94 109.25 - 170.85% -3.59 48.90 -1 360.60%
31.10.2017 -63.94 946.61 -1 010.55 - 106.75% - 115.37 51.43 -44.58%
30.09.2017 946.61 1 462.94 - 516.33 -35.29% 421.28 525.33 124.70%
31.08.2017 1 462.94 - 743.80 2 206.74 - 296.68% - 297.44 1 760.38 - 591.83%
31.07.2017 - 743.80 674.71 -1 418.51 - 210.24% 505.77 -1 249.57 - 247.06%
30.06.2017 674.71 425.79 248.92 58.46% 458.86 215.85 47.04%
31.05.2017 425.79 -43.81 469.61 -1 071.84% 130.20 295.60 227.04%
30.04.2017 -43.81 462.55 - 506.37 - 109.47% - 181.98 138.17 -75.92%
31.03.2017 462.55 - 372.62 835.17 - 224.14% - 204.59 667.14 - 326.09%
28.02.2017 - 372.62 138.48 - 511.10 - 369.07% -22.41 - 350.20 1 562.43%
31.01.2017 138.48 - 530.26 668.74 - 126.12% - 689.81 828.29 - 120.08%
31.12.2016 - 530.26 -3.59 - 526.66 14 654.01% 846.90 -1 377.15 - 162.61%
30.11.2016 -3.59 - 115.37 111.78 -96.88% 99.86 - 103.46 - 103.60%
31.10.2016 - 115.37 421.28 - 536.65 - 127.39% - 133.02 17.64 -13.26%
30.09.2016 421.28 - 297.44 718.72 - 241.63% 77.60 343.68 442.90%
31.08.2016 - 297.44 505.77 - 803.21 - 158.81% 90.19 - 387.64 - 429.78%
31.07.2016 505.77 458.86 46.91 10.22% -78.85 584.62 - 741.43%
30.06.2016 458.86 130.20 328.66 252.43% - 288.98 747.84 - 258.78%
31.05.2016 130.20 - 181.98 312.18 - 171.54% 42.74 87.45 204.60%
30.04.2016 - 181.98 - 204.59 22.61 -11.05% -63.41 - 118.57 186.98%
31.03.2016 - 204.59 -22.41 - 182.17 812.76% 184.98 - 389.56 - 210.60%
29.02.2016 -22.41 - 689.81 667.39 -96.75% 19.78 -42.20 - 213.31%
31.01.2016 - 689.81 846.90 -1 536.70 - 181.45% -1 028.46 338.65 -32.93%
31.12.2015 846.90 99.86 747.03 748.04% - 290.24 1 137.14 - 391.79%
30.11.2015 99.86 - 133.02 232.88 - 175.08% 700.55 - 600.69 -85.74%
31.10.2015 - 133.02 77.60 - 210.61 - 271.42% - 411.53 278.51 -67.68%
30.09.2015 77.60 90.19 -12.60 -13.97% 94.41 -16.81 -17.81%
31.08.2015 90.19 -78.85 169.04 - 214.39% 55.37 34.83 62.91%
31.07.2015 -78.85 - 288.98 210.13 -72.71% 68.09 - 146.94 - 215.80%
30.06.2015 - 288.98 42.74 - 331.72 - 776.09% 49.99 - 338.97 - 678.07%
31.05.2015 42.74 -63.41 106.15 - 167.41% 347.93 - 305.18 -87.71%
30.04.2015 -63.41 184.98 - 248.39 - 134.28% 280.08 - 343.50 - 122.64%
31.03.2015 184.98 19.78 165.20 835.12% 72.65 112.33 154.61%
28.02.2015 19.78 -1 028.46 1 048.24 - 101.92% 64.03 -44.25 -69.11%
31.01.2015 -1 028.46 - 290.24 - 738.22 254.35% - 324.39 - 704.07 217.04%
31.12.2014 - 290.24 700.55 - 990.80 - 141.43% 402.25 - 692.49 - 172.15%
30.11.2014 700.55 - 411.53 1 112.08 - 270.23% 219.23 481.32 219.55%
31.10.2014 - 411.53 94.41 - 505.94 - 535.90% - 930.86 519.34 -55.79%
30.09.2014 94.41 55.37 39.04 70.52% 120.39 -25.98 -21.58%
31.08.2014 55.37 68.09 -12.73 -18.69% -1 163.42 1 218.79 - 104.76%
31.07.2014 68.09 49.99 18.10 36.21% 85.89 -17.79 -20.72%
30.06.2014 49.99 347.93 - 297.94 -85.63% 1 232.02 -1 182.03 -95.94%
31.05.2014 347.93 280.08 67.84 24.22% -28.91 376.83 -1 303.60%
30.04.2014 280.08 72.65 207.44 285.53% - 220.18 500.26 - 227.21%
31.03.2014 72.65 64.03 8.62 13.46% - 930.38 1 003.03 - 107.81%
28.02.2014 64.03 - 324.39 388.43 - 119.74% - 116.60 180.64 - 154.92%
31.01.2014 - 324.39 402.25 - 726.64 - 180.64% 32.66 - 357.05 -1 093.27%
31.12.2013 402.25 219.23 183.02 83.48% 574.35 - 172.10 -29.96%
30.11.2013 219.23 - 930.86 1 150.10 - 123.55% 15.10 204.13 1 351.76%
31.10.2013 - 930.86 120.39 -1 051.25 - 873.22% - 527.73 - 403.13 76.39%
30.09.2013 120.39 -1 163.42 1 283.81 - 110.35% 138.01 -17.62 -12.77%
31.08.2013 -1 163.42 85.89 -1 249.31 -1 454.61% 723.38 -1 886.80 - 260.83%
31.07.2013 85.89 1 232.02 -1 146.13 -93.03% 79.56 6.32 7.95%
30.06.2013 1 232.02 -28.91 1 260.92 -4 362.01% - 304.18 1 536.20 - 505.03%
31.05.2013 -28.91 - 220.18 191.27 -86.87% - 110.91 82.00 -73.94%
30.04.2013 - 220.18 - 930.38 710.20 -76.33% -64.51 - 155.67 241.31%
31.03.2013 - 930.38 - 116.60 - 813.78 697.91% 201.65 -1 132.04 - 561.38%
28.02.2013 - 116.60 32.66 - 149.26 - 457.03% -66.30 -50.31 75.88%
31.01.2013 32.66 574.35 - 541.69 -94.31% 530.18 - 497.53 -93.84%
31.12.2012 574.35 15.10 559.25 3 703.38% - 559.17 1 133.52 - 202.71%
30.11.2012 15.10 - 527.73 542.83 - 102.86% - 354.25 369.35 - 104.26%
31.10.2012 - 527.73 138.01 - 665.74 - 482.39% -32.54 - 495.19 1 521.74%
30.09.2012 138.01 723.38 - 585.38 -80.92% 151.31 -13.31 -8.79%
31.08.2012 723.38 79.56 643.82 809.21% 162.14 561.25 346.16%
31.07.2012 79.56 - 304.18 383.74 - 126.16% -98.75 178.31 - 180.57%
30.06.2012 - 304.18 - 110.91 - 193.27 174.27% 1 908.36 -2 212.54 - 115.94%
31.05.2012 - 110.91 -64.51 -46.40 71.92% 88.66 - 199.57 - 225.09%
30.04.2012 -64.51 201.65 - 266.16 - 131.99% 61.72 - 126.23 - 204.53%
31.03.2012 201.65 -66.30 267.95 - 404.17% 35.63 166.02 465.96%
29.02.2012 -66.30 530.18 - 596.48 - 112.50% 8.05 -74.35 - 923.45%
31.01.2012 530.18 - 559.17 1 089.36 - 194.82% 47.49 482.70 1 016.44%
31.12.2011 - 559.17 - 354.25 - 204.92 57.85% 117.47 - 676.64 - 576.00%
30.11.2011 - 354.25 -32.54 - 321.71 988.63% -28.68 - 325.57 1 135.31%
31.10.2011 -32.54 151.31 - 183.85 - 121.51% -17.95 -14.59 81.31%
30.09.2011 151.31 162.14 -10.82 -6.68% 16.14 135.17 837.50%
31.08.2011 162.14 -98.75 260.89 - 264.19% 146.96 15.18 10.33%
31.07.2011 -98.75 1 908.36 -2 007.11 - 105.17% -1 170.87 1 072.12 -91.57%
30.06.2011 1 908.36 88.66 1 819.70 2 052.47% 1 137.07 771.29 67.83%
31.05.2011 88.66 61.72 26.94 43.65% 167.29 -78.63 -47.00%
30.04.2011 61.72 35.63 26.09 73.22% 32.10 29.61 92.25%
31.03.2011 35.63 8.05 27.58 342.55% - 299.46 335.09 - 111.90%
28.02.2011 8.05 47.49 -39.44 -83.05% -12.59 20.64 - 163.96%
31.01.2011 47.49 117.47 -69.98 -59.57% 34.23 13.26 38.73%
31.12.2010 117.47 -28.68 146.15 - 509.64% - 191.80 309.27 - 161.25%
30.11.2010 -28.68 -17.95 -10.73 59.78% 311.73 - 340.41 - 109.20%
31.10.2010 -17.95 16.14 -34.09 - 211.20% -80.96 63.02 -77.83%
30.09.2010 16.14 146.96 - 130.82 -89.02% 26.92 -10.78 -40.05%
31.08.2010 146.96 -1 170.87 1 317.83 - 112.55% 65.15 81.81 125.58%
31.07.2010 -1 170.87 1 137.07 -2 307.94 - 202.97% -41.13 -1 129.74 2 746.95%
30.06.2010 1 137.07 167.29 969.78 579.71% -28.12 1 165.19 -4 144.21%
31.05.2010 167.29 32.10 135.18 421.09% 39.48 127.81 323.77%
30.04.2010 32.10 - 299.46 331.56 - 110.72% 146.74 - 114.64 -78.12%
31.03.2010 - 299.46 -12.59 - 286.87 2 279.09% 2.37 - 301.82 -12 751.29%
28.02.2010 -12.59 34.23 -46.82 - 136.77% -4.02 -8.57 213.03%
31.01.2010 34.23 - 191.80 226.03 - 117.85% 8.53 25.70 301.16%
31.12.2009 - 191.80 311.73 - 503.53 - 161.53% - - -
30.11.2009 311.73 -80.96 392.69 - 485.03% - - -
31.10.2009 -80.96 26.92 - 107.89 - 400.71% - - -
30.09.2009 26.92 65.15 -38.22 -58.67% - - -
31.08.2009 65.15 -41.13 106.27 - 258.40% - - -
31.07.2009 -41.13 -28.12 -13.01 46.28% - - -
30.06.2009 -28.12 39.48 -67.59 - 171.22% - - -
31.05.2009 39.48 146.74 - 107.27 -73.10% - - -
30.04.2009 146.74 2.37 144.38 6 099.58% - - -
31.03.2009 2.37 -4.02 6.39 - 158.87% - - -
28.02.2009 -4.02 8.53 -12.55 - 147.12% - - -
31.01.2009 8.53 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.