Pasiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha nemovitostních fondů - toky - Pasiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2015 -8 888.52
Max 31.08.2012 3 919.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 267.25 702.08 - 434.83 -61.94% 3 340.08 -3 072.83 -92.00%
31.05.2019 702.08 536.14 165.94 30.95% 551.58 150.50 27.28%
30.04.2019 536.14 1 560.93 -1 024.79 -65.65% 279.53 256.61 91.80%
31.03.2019 1 560.93 1 410.07 150.86 10.70% 298.87 1 262.07 422.29%
28.02.2019 1 410.07 1 969.58 - 559.50 -28.41% 744.96 665.11 89.28%
31.01.2019 1 969.58 662.19 1 307.38 197.43% - 739.21 2 708.78 - 366.44%
31.12.2018 662.19 106.54 555.65 521.55% 1 560.64 - 898.45 -57.57%
30.11.2018 106.54 1 149.46 -1 042.92 -90.73% 778.64 - 672.10 -86.32%
31.10.2018 1 149.46 - 487.97 1 637.42 - 335.56% 742.64 406.81 54.78%
30.09.2018 - 487.97 1 051.37 -1 539.34 - 146.41% 389.03 - 876.99 - 225.43%
31.08.2018 1 051.37 1 233.53 - 182.16 -14.77% 766.12 285.25 37.23%
31.07.2018 1 233.53 3 340.08 -2 106.55 -63.07% 9.23 1 224.30 13 261.48%
30.06.2018 3 340.08 551.58 2 788.49 505.54% 1 310.52 2 029.56 154.87%
31.05.2018 551.58 279.53 272.05 97.32% -1 232.85 1 784.44 - 144.74%
30.04.2018 279.53 298.87 -19.33 -6.47% 515.47 - 235.93 -45.77%
31.03.2018 298.87 744.96 - 446.10 -59.88% 1 736.76 -1 437.89 -82.79%
28.02.2018 744.96 - 739.21 1 484.17 - 200.78% 721.95 23.02 3.19%
31.01.2018 - 739.21 1 560.64 -2 299.85 - 147.37% -6 417.54 5 678.33 -88.48%
31.12.2017 1 560.64 778.64 782.00 100.43% 2 017.13 - 456.48 -22.63%
30.11.2017 778.64 742.64 36.00 4.85% 1 347.02 - 568.38 -42.20%
31.10.2017 742.64 389.03 353.62 90.90% 1 092.74 - 350.10 -32.04%
30.09.2017 389.03 766.12 - 377.09 -49.22% 1 823.84 -1 434.81 -78.67%
31.08.2017 766.12 9.23 756.89 8 198.54% 741.49 24.63 3.32%
31.07.2017 9.23 1 310.52 -1 301.29 -99.30% 1 427.55 -1 418.32 -99.35%
30.06.2017 1 310.52 -1 232.85 2 543.37 - 206.30% 1 270.81 39.71 3.12%
31.05.2017 -1 232.85 515.47 -1 748.32 - 339.17% 700.86 -1 933.71 - 275.91%
30.04.2017 515.47 1 736.76 -1 221.29 -70.32% 436.69 78.78 18.04%
31.03.2017 1 736.76 721.95 1 014.81 140.57% 1 963.51 - 226.75 -11.55%
28.02.2017 721.95 -6 417.54 7 139.49 - 111.25% 653.76 68.18 10.43%
31.01.2017 -6 417.54 2 017.13 -8 434.67 - 418.15% -1 076.63 -5 340.91 496.08%
31.12.2016 2 017.13 1 347.02 670.10 49.75% 1 222.01 795.12 65.07%
30.11.2016 1 347.02 1 092.74 254.28 23.27% 1 426.91 -79.89 -5.60%
31.10.2016 1 092.74 1 823.84 - 731.10 -40.09% 447.92 644.82 143.96%
30.09.2016 1 823.84 741.49 1 082.35 145.97% 372.87 1 450.97 389.14%
31.08.2016 741.49 1 427.55 - 686.06 -48.06% - 161.84 903.33 - 558.15%
31.07.2016 1 427.55 1 270.81 156.74 12.33% 472.15 955.40 202.35%
30.06.2016 1 270.81 700.86 569.95 81.32% 2 045.65 - 774.84 -37.88%
31.05.2016 700.86 436.69 264.17 60.49% 945.28 - 244.42 -25.86%
30.04.2016 436.69 1 963.51 -1 526.82 -77.76% - 679.12 1 115.81 - 164.30%
31.03.2016 1 963.51 653.76 1 309.75 200.34% 1 070.23 893.28 83.47%
29.02.2016 653.76 -1 076.63 1 730.39 - 160.72% - 648.54 1 302.31 - 200.80%
31.01.2016 -1 076.63 1 222.01 -2 298.64 - 188.10% -8 888.52 7 811.89 -87.89%
31.12.2015 1 222.01 1 426.91 - 204.90 -14.36% -19.88 1 241.89 -6 246.94%
30.11.2015 1 426.91 447.92 978.99 218.56% 1 622.78 - 195.87 -12.07%
31.10.2015 447.92 372.87 75.05 20.13% 3 018.86 -2 570.93 -85.16%
30.09.2015 372.87 - 161.84 534.71 - 330.39% 339.74 33.12 9.75%
31.08.2015 - 161.84 472.15 - 634.00 - 134.28% 683.46 - 845.31 - 123.68%
31.07.2015 472.15 2 045.65 -1 573.50 -76.92% - 448.50 920.65 - 205.27%
30.06.2015 2 045.65 945.28 1 100.37 116.41% - 649.73 2 695.38 - 414.85%
31.05.2015 945.28 - 679.12 1 624.40 - 239.19% 449.86 495.42 110.13%
30.04.2015 - 679.12 1 070.23 -1 749.34 - 163.46% 1 155.52 -1 834.63 - 158.77%
31.03.2015 1 070.23 - 648.54 1 718.77 - 265.02% 664.12 406.11 61.15%
28.02.2015 - 648.54 -8 888.52 8 239.97 -92.70% 304.22 - 952.76 - 313.18%
31.01.2015 -8 888.52 -19.88 -8 868.64 44 610.85% - 232.30 -8 656.22 3 726.33%
31.12.2014 -19.88 1 622.78 -1 642.66 - 101.22% 3 066.98 -3 086.86 - 100.65%
30.11.2014 1 622.78 3 018.86 -1 396.08 -46.25% 529.17 1 093.61 206.66%
31.10.2014 3 018.86 339.74 2 679.11 788.57% - 256.26 3 275.11 -1 278.06%
30.09.2014 339.74 683.46 - 343.72 -50.29% 138.92 200.82 144.55%
31.08.2014 683.46 - 448.50 1 131.96 - 252.39% 1 185.68 - 502.22 -42.36%
31.07.2014 - 448.50 - 649.73 201.23 -30.97% 251.38 - 699.88 - 278.42%
30.06.2014 - 649.73 449.86 -1 099.59 - 244.43% 2 926.36 -3 576.09 - 122.20%
31.05.2014 449.86 1 155.52 - 705.66 -61.07% 404.01 45.85 11.35%
30.04.2014 1 155.52 664.12 491.40 73.99% 584.39 571.12 97.73%
31.03.2014 664.12 304.22 359.90 118.30% 2 544.39 -1 880.27 -73.90%
28.02.2014 304.22 - 232.30 536.52 - 230.96% 314.38 -10.16 -3.23%
31.01.2014 - 232.30 3 066.98 -3 299.28 - 107.57% - 395.11 162.81 -41.21%
31.12.2013 3 066.98 529.17 2 537.81 479.58% 693.62 2 373.37 342.17%
30.11.2013 529.17 - 256.26 785.43 - 306.50% 2 117.58 -1 588.41 -75.01%
31.10.2013 - 256.26 138.92 - 395.18 - 284.46% -65.05 - 191.21 293.94%
30.09.2013 138.92 1 185.68 -1 046.75 -88.28% 3 087.21 -2 948.29 -95.50%
31.08.2013 1 185.68 251.38 934.30 371.68% 3 919.00 -2 733.32 -69.75%
31.07.2013 251.38 2 926.36 -2 674.99 -91.41% 2 237.98 -1 986.61 -88.77%
30.06.2013 2 926.36 404.01 2 522.36 624.33% 951.42 1 974.95 207.58%
31.05.2013 404.01 584.39 - 180.39 -30.87% 70.26 333.75 475.05%
30.04.2013 584.39 2 544.39 -1 960.00 -77.03% 192.08 392.31 204.24%
31.03.2013 2 544.39 314.38 2 230.02 709.35% 1 158.59 1 385.81 119.61%
28.02.2013 314.38 - 395.11 709.49 - 179.57% 139.93 174.45 124.67%
31.01.2013 - 395.11 693.62 -1 088.73 - 156.96% 357.17 - 752.28 - 210.62%
31.12.2012 693.62 2 117.58 -1 423.96 -67.24% 1 198.05 - 504.44 -42.10%
30.11.2012 2 117.58 -65.05 2 182.63 -3 355.31% 118.12 1 999.46 1 692.80%
31.10.2012 -65.05 3 087.21 -3 152.26 - 102.11% 880.44 - 945.49 - 107.39%
30.09.2012 3 087.21 3 919.00 - 831.78 -21.22% 772.60 2 314.62 299.59%
31.08.2012 3 919.00 2 237.98 1 681.02 75.11% 836.10 3 082.89 368.72%
31.07.2012 2 237.98 951.42 1 286.56 135.23% 2 118.49 119.49 5.64%
30.06.2012 951.42 70.26 881.16 1 254.21% 2 486.40 -1 534.99 -61.74%
31.05.2012 70.26 192.08 - 121.83 -63.42% 1 101.22 -1 030.96 -93.62%
30.04.2012 192.08 1 158.59 - 966.50 -83.42% 469.29 - 277.21 -59.07%
31.03.2012 1 158.59 139.93 1 018.66 727.99% 228.04 930.54 408.05%
29.02.2012 139.93 357.17 - 217.25 -60.82% -78.92 218.85 - 277.29%
31.01.2012 357.17 1 198.05 - 840.88 -70.19% 215.13 142.04 66.03%
31.12.2011 1 198.05 118.12 1 079.93 914.30% 1 849.15 - 651.10 -35.21%
30.11.2011 118.12 880.44 - 762.33 -86.58% 379.75 - 261.63 -68.90%
31.10.2011 880.44 772.60 107.85 13.96% 1 073.38 - 192.94 -17.97%
30.09.2011 772.60 836.10 -63.51 -7.60% 844.61 -72.02 -8.53%
31.08.2011 836.10 2 118.49 -1 282.39 -60.53% 1 838.65 -1 002.55 -54.53%
31.07.2011 2 118.49 2 486.40 - 367.91 -14.80% 610.74 1 507.75 246.87%
30.06.2011 2 486.40 1 101.22 1 385.18 125.79% 1 420.22 1 066.18 75.07%
31.05.2011 1 101.22 469.29 631.92 134.65% -83.74 1 184.96 -1 415.00%
30.04.2011 469.29 228.04 241.25 105.79% 289.47 179.82 62.12%
31.03.2011 228.04 -78.92 306.97 - 388.94% - 529.93 757.98 - 143.03%
28.02.2011 -78.92 215.13 - 294.06 - 136.69% 37.48 - 116.41 - 310.55%
31.01.2011 215.13 1 849.15 -1 634.02 -88.37% 215.60 -0.47 -0.22%
31.12.2010 1 849.15 379.75 1 469.40 386.94% 1 500.64 348.51 23.22%
30.11.2010 379.75 1 073.38 - 693.63 -64.62% 956.26 - 576.52 -60.29%
31.10.2010 1 073.38 844.61 228.77 27.09% 36.58 1 036.80 2 834.73%
30.09.2010 844.61 1 838.65 - 994.04 -54.06% 889.82 -45.21 -5.08%
31.08.2010 1 838.65 610.74 1 227.91 201.05% 49.68 1 788.97 3 601.28%
31.07.2010 610.74 1 420.22 - 809.48 -57.00% -50.82 661.56 -1 301.80%
30.06.2010 1 420.22 -83.74 1 503.96 -1 795.92% -92.41 1 512.62 -1 636.95%
31.05.2010 -83.74 289.47 - 373.21 - 128.93% 29.03 - 112.77 - 388.47%
30.04.2010 289.47 - 529.93 819.40 - 154.62% 19.72 269.75 1 367.69%
31.03.2010 - 529.93 37.48 - 567.42 -1 513.71% 24.69 - 554.62 -2 246.69%
28.02.2010 37.48 215.60 - 178.11 -82.61% - 183.99 221.47 - 120.37%
31.01.2010 215.60 1 500.64 -1 285.05 -85.63% -20.77 236.37 -1 137.97%
31.12.2009 1 500.64 956.26 544.38 56.93% - - -
30.11.2009 956.26 36.58 919.69 2 514.53% - - -
31.10.2009 36.58 889.82 - 853.24 -95.89% - - -
30.09.2009 889.82 49.68 840.14 1 691.25% - - -
31.08.2009 49.68 -50.82 100.50 - 197.75% - - -
31.07.2009 -50.82 -92.41 41.59 -45.00% - - -
30.06.2009 -92.41 29.03 - 121.44 - 418.31% - - -
31.05.2009 29.03 19.72 9.31 47.19% - - -
30.04.2009 19.72 24.69 -4.96 -20.10% - - -
31.03.2009 24.69 - 183.99 208.67 - 113.42% - - -
28.02.2009 - 183.99 -20.77 - 163.22 785.79% - - -
31.01.2009 -20.77 - - - - - -

Graf jako obrázek

Pasiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů)
Pasiva celkem (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Pasiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
PASIVA CELKEM (Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
PASIVA CELKEM (Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
PASIVA CELKEM (Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Karty celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (Platební karty a akceptační zařízení (počet karet v tisicích))
Platební transakce včetně transakcí non-MFI celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Přijaté přeshraniční platební příkazy celkem (Odeslané platby dle druhu platební služby včetně non-MFI - objem transakcí (v miliardách CZK))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies