Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Akcie a ostatní majetkové účasti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 36 105.72
Min 30.06.2009 1 917.49

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 36 105.72 35 743.01 362.71 1.01% 29 072.73 7 033.00 24.19%
31.05.2019 35 743.01 35 316.76 426.25 1.21% 27 079.05 8 663.96 32.00%
30.04.2019 35 316.76 35 082.57 234.20 0.67% 26 739.78 8 576.98 32.08%
31.03.2019 35 082.57 34 688.74 393.82 1.14% 26 534.07 8 548.50 32.22%
28.02.2019 34 688.74 34 329.37 359.37 1.05% 26 107.03 8 581.71 32.87%
31.01.2019 34 329.37 33 648.42 680.95 2.02% 26 196.98 8 132.39 31.04%
31.12.2018 33 648.42 30 859.15 2 789.28 9.04% 25 529.97 8 118.45 31.80%
30.11.2018 30 859.15 29 547.49 1 311.66 4.44% 22 302.47 8 556.68 38.37%
31.10.2018 29 547.49 29 435.15 112.33 0.38% 22 238.96 7 308.53 32.86%
30.09.2018 29 435.15 29 100.76 334.39 1.15% 22 186.89 7 248.26 32.67%
31.08.2018 29 100.76 29 060.03 40.74 0.14% 21 102.57 7 998.19 37.90%
31.07.2018 29 060.03 29 072.73 -12.70 -0.04% 20 839.96 8 220.06 39.44%
30.06.2018 29 072.73 27 079.05 1 993.68 7.36% 20 661.80 8 410.93 40.71%
31.05.2018 27 079.05 26 739.78 339.27 1.27% 20 366.22 6 712.84 32.96%
30.04.2018 26 739.78 26 534.07 205.71 0.78% 20 502.69 6 237.09 30.42%
31.03.2018 26 534.07 26 107.03 427.04 1.64% 20 459.84 6 074.23 29.69%
28.02.2018 26 107.03 26 196.98 -89.95 -0.34% 20 329.77 5 777.25 28.42%
31.01.2018 26 196.98 25 529.97 667.01 2.61% 19 851.14 6 345.84 31.97%
31.12.2017 25 529.97 22 302.47 3 227.51 14.47% 21 201.66 4 328.31 20.41%
30.11.2017 22 302.47 22 238.96 63.51 0.29% 20 341.76 1 960.71 9.64%
31.10.2017 22 238.96 22 186.89 52.07 0.23% 20 100.97 2 137.99 10.64%
30.09.2017 22 186.89 21 102.57 1 084.32 5.14% 20 191.03 1 995.87 9.88%
31.08.2017 21 102.57 20 839.96 262.61 1.26% 16 351.93 4 750.64 29.05%
31.07.2017 20 839.96 20 661.80 178.16 0.86% 16 319.15 4 520.82 27.70%
30.06.2017 20 661.80 20 366.22 295.59 1.45% 15 791.04 4 870.76 30.84%
31.05.2017 20 366.22 20 502.69 - 136.47 -0.67% 15 622.20 4 744.01 30.37%
30.04.2017 20 502.69 20 459.84 42.85 0.21% 15 521.58 4 981.10 32.09%
31.03.2017 20 459.84 20 329.77 130.06 0.64% 15 095.07 5 364.77 35.54%
28.02.2017 20 329.77 19 851.14 478.64 2.41% 14 808.29 5 521.48 37.29%
31.01.2017 19 851.14 21 201.66 -1 350.52 -6.37% 14 770.90 5 080.24 34.39%
31.12.2016 21 201.66 20 341.76 859.90 4.23% 14 586.05 6 615.61 45.36%
30.11.2016 20 341.76 20 100.97 240.79 1.20% 12 302.88 8 038.87 65.34%
31.10.2016 20 100.97 20 191.03 -90.06 -0.45% 12 325.20 7 775.77 63.09%
30.09.2016 20 191.03 16 351.93 3 839.09 23.48% 12 165.43 8 025.59 65.97%
31.08.2016 16 351.93 16 319.15 32.79 0.20% 12 017.65 4 334.28 36.07%
31.07.2016 16 319.15 15 791.04 528.10 3.34% 11 739.22 4 579.93 39.01%
30.06.2016 15 791.04 15 622.20 168.84 1.08% 11 393.72 4 397.32 38.59%
31.05.2016 15 622.20 15 521.58 100.62 0.65% 11 131.51 4 490.69 40.34%
30.04.2016 15 521.58 15 095.07 426.51 2.83% 11 082.50 4 439.09 40.05%
31.03.2016 15 095.07 14 808.29 286.78 1.94% 11 101.90 3 993.18 35.97%
29.02.2016 14 808.29 14 770.90 37.39 0.25% 10 752.99 4 055.30 37.71%
31.01.2016 14 770.90 14 586.05 184.85 1.27% 10 076.98 4 693.92 46.58%
31.12.2015 14 586.05 12 302.88 2 283.16 18.56% 10 601.78 3 984.27 37.58%
30.11.2015 12 302.88 12 325.20 -22.32 -0.18% 8 876.37 3 426.52 38.60%
31.10.2015 12 325.20 12 165.43 159.77 1.31% 8 768.09 3 557.11 40.57%
30.09.2015 12 165.43 12 017.65 147.78 1.23% 7 045.85 5 119.58 72.66%
31.08.2015 12 017.65 11 739.22 278.44 2.37% 7 052.13 4 965.53 70.41%
31.07.2015 11 739.22 11 393.72 345.49 3.03% 6 905.82 4 833.39 69.99%
30.06.2015 11 393.72 11 131.51 262.21 2.36% 7 780.12 3 613.60 46.45%
31.05.2015 11 131.51 11 082.50 49.02 0.44% 8 081.19 3 050.32 37.75%
30.04.2015 11 082.50 11 101.90 -19.40 -0.17% 8 193.88 2 888.61 35.25%
31.03.2015 11 101.90 10 752.99 348.91 3.24% 8 572.80 2 529.10 29.50%
28.02.2015 10 752.99 10 076.98 676.01 6.71% 8 014.89 2 738.10 34.16%
31.01.2015 10 076.98 10 601.78 - 524.80 -4.95% 7 966.86 2 110.12 26.49%
31.12.2014 10 601.78 8 876.37 1 725.41 19.44% 7 825.46 2 776.32 35.48%
30.11.2014 8 876.37 8 768.09 108.28 1.23% 7 952.75 923.62 11.61%
31.10.2014 8 768.09 7 045.85 1 722.24 24.44% 7 843.62 924.47 11.79%
30.09.2014 7 045.85 7 052.13 -6.28 -0.09% 6 814.38 231.47 3.40%
31.08.2014 7 052.13 6 905.82 146.31 2.12% 6 743.61 308.52 4.57%
31.07.2014 6 905.82 7 780.12 - 874.30 -11.24% 6 906.96 -1.14 -0.02%
30.06.2014 7 780.12 8 081.19 - 301.07 -3.73% 6 832.74 947.38 13.87%
31.05.2014 8 081.19 8 193.88 - 112.69 -1.38% 6 939.14 1 142.05 16.46%
30.04.2014 8 193.88 8 572.80 - 378.91 -4.42% 7 030.56 1 163.32 16.55%
31.03.2014 8 572.80 8 014.89 557.91 6.96% 5 443.96 3 128.83 57.47%
28.02.2014 8 014.89 7 966.86 48.03 0.60% 4 453.90 3 560.99 79.95%
31.01.2014 7 966.86 7 825.46 141.39 1.81% 4 419.41 3 547.45 80.27%
31.12.2013 7 825.46 7 952.75 - 127.28 -1.60% 4 245.39 3 580.08 84.33%
30.11.2013 7 952.75 7 843.62 109.13 1.39% 4 843.14 3 109.61 64.21%
31.10.2013 7 843.62 6 814.38 1 029.24 15.10% 4 806.90 3 036.72 63.17%
30.09.2013 6 814.38 6 743.61 70.77 1.05% 4 645.15 2 169.24 46.70%
31.08.2013 6 743.61 6 906.96 - 163.35 -2.37% 3 448.45 3 295.16 95.55%
31.07.2013 6 906.96 6 832.74 74.22 1.09% 3 328.55 3 578.42 107.51%
30.06.2013 6 832.74 6 939.14 - 106.40 -1.53% 4 127.60 2 705.14 65.54%
31.05.2013 6 939.14 7 030.56 -91.42 -1.30% 3 879.42 3 059.72 78.87%
30.04.2013 7 030.56 5 443.96 1 586.60 29.14% 3 927.06 3 103.50 79.03%
31.03.2013 5 443.96 4 453.90 990.06 22.23% 3 765.43 1 678.53 44.58%
28.02.2013 4 453.90 4 419.41 34.49 0.78% 3 751.08 702.82 18.74%
31.01.2013 4 419.41 4 245.39 174.02 4.10% 3 702.99 716.42 19.35%
31.12.2012 4 245.39 4 843.14 - 597.75 -12.34% 3 772.70 472.69 12.53%
30.11.2012 4 843.14 4 806.90 36.24 0.75% 4 082.85 760.28 18.62%
31.10.2012 4 806.90 4 645.15 161.75 3.48% 4 240.05 566.85 13.37%
30.09.2012 4 645.15 3 448.45 1 196.69 34.70% 4 125.45 519.70 12.60%
31.08.2012 3 448.45 3 328.55 119.91 3.60% 4 039.25 - 590.79 -14.63%
31.07.2012 3 328.55 4 127.60 - 799.05 -19.36% 3 295.15 33.39 1.01%
30.06.2012 4 127.60 3 879.42 248.18 6.40% 3 296.33 831.27 25.22%
31.05.2012 3 879.42 3 927.06 -47.65 -1.21% 3 227.23 652.19 20.21%
30.04.2012 3 927.06 3 765.43 161.63 4.29% 3 220.08 706.98 21.96%
31.03.2012 3 765.43 3 751.08 14.35 0.38% 3 438.65 326.79 9.50%
29.02.2012 3 751.08 3 702.99 48.09 1.30% 3 385.47 365.61 10.80%
31.01.2012 3 702.99 3 772.70 -69.71 -1.85% 3 344.04 358.95 10.73%
31.12.2011 3 772.70 4 082.85 - 310.15 -7.60% 3 318.05 454.64 13.70%
30.11.2011 4 082.85 4 240.05 - 157.19 -3.71% 4 218.77 - 135.92 -3.22%
31.10.2011 4 240.05 4 125.45 114.60 2.78% 3 943.96 296.09 7.51%
30.09.2011 4 125.45 4 039.25 86.20 2.13% 3 703.82 421.63 11.38%
31.08.2011 4 039.25 3 295.15 744.10 22.58% 3 016.57 1 022.68 33.90%
31.07.2011 3 295.15 3 296.33 -1.18 -0.04% 3 024.86 270.29 8.94%
30.06.2011 3 296.33 3 227.23 69.11 2.14% 2 857.47 438.86 15.36%
31.05.2011 3 227.23 3 220.08 7.15 0.22% 2 622.53 604.70 23.06%
30.04.2011 3 220.08 3 438.65 - 218.57 -6.36% 3 294.42 -74.34 -2.26%
31.03.2011 3 438.65 3 385.47 53.18 1.57% 3 268.64 170.01 5.20%
28.02.2011 3 385.47 3 344.04 41.42 1.24% 3 227.02 158.44 4.91%
31.01.2011 3 344.04 3 318.05 25.99 0.78% 3 234.20 109.85 3.40%
31.12.2010 3 318.05 4 218.77 - 900.72 -21.35% 3 816.07 - 498.02 -13.05%
30.11.2010 4 218.77 3 943.96 274.81 6.97% 3 028.58 1 190.19 39.30%
31.10.2010 3 943.96 3 703.82 240.15 6.48% 2 942.53 1 001.44 34.03%
30.09.2010 3 703.82 3 016.57 687.24 22.78% 2 948.94 754.88 25.60%
31.08.2010 3 016.57 3 024.86 -8.29 -0.27% 2 040.92 975.65 47.80%
31.07.2010 3 024.86 2 857.47 167.39 5.86% 1 974.00 1 050.86 53.24%
30.06.2010 2 857.47 2 622.53 234.94 8.96% 1 917.49 939.98 49.02%
31.05.2010 2 622.53 3 294.42 - 671.89 -20.39% 1 974.47 648.06 32.82%
30.04.2010 3 294.42 3 268.64 25.78 0.79% 2 016.42 1 278.00 63.38%
31.03.2010 3 268.64 3 227.02 41.62 1.29% 2 103.49 1 165.15 55.39%
28.02.2010 3 227.02 3 234.20 -7.17 -0.22% 1 987.86 1 239.16 62.34%
31.01.2010 3 234.20 3 816.07 - 581.87 -15.25% 2 026.49 1 207.71 59.60%
31.12.2009 3 816.07 3 028.58 787.49 26.00% 2 037.41 1 778.66 87.30%
30.11.2009 3 028.58 2 942.53 86.06 2.92% - - -
31.10.2009 2 942.53 2 948.94 -6.42 -0.22% - - -
30.09.2009 2 948.94 2 040.92 908.02 44.49% - - -
31.08.2009 2 040.92 1 974.00 66.92 3.39% - - -
31.07.2009 1 974.00 1 917.49 56.51 2.95% - - -
30.06.2009 1 917.49 1 974.47 -56.97 -2.89% - - -
31.05.2009 1 974.47 2 016.42 -41.96 -2.08% - - -
30.04.2009 2 016.42 2 103.49 -87.06 -4.14% - - -
31.03.2009 2 103.49 1 987.86 115.63 5.82% - - -
28.02.2009 1 987.86 2 026.49 -38.62 -1.91% - - -
31.01.2009 2 026.49 2 037.41 -10.93 -0.54% - - -
31.12.2008 2 037.41 - - - - - -

Graf jako obrázek

Akcie a ostatní majetkové účasti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha ostatních fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Platby za ostatní netržní produkci (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies