Aktiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha nemovitostních fondů - Aktiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 81 280.54
Min 31.03.2006 57.15

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 81 280.54 79 580.57 1 699.97 2.14% 72 143.96 9 136.58 12.66%
31.10.2014 79 580.57 76 437.66 3 142.91 4.11% 71 440.05 8 140.52 11.39%
30.09.2014 76 437.66 76 252.45 185.22 0.24% 71 889.31 4 548.35 6.33%
31.08.2014 76 252.45 75 512.13 740.31 0.98% 71 692.12 4 560.33 6.36%
31.07.2014 75 512.13 75 998.76 - 486.63 -0.64% 70 355.38 5 156.76 7.33%
30.06.2014 75 998.76 76 532.63 - 533.87 -0.70% 70 012.05 5 986.71 8.55%
31.05.2014 76 532.63 76 128.82 403.82 0.53% 66 949.99 9 582.64 14.31%
30.04.2014 76 128.82 75 391.90 736.91 0.98% 66 580.62 9 548.19 14.34%
31.03.2014 75 391.90 74 726.57 665.33 0.89% 65 985.46 9 406.44 14.26%
28.02.2014 74 726.57 74 375.60 350.97 0.47% 63 409.35 11 317.23 17.85%
31.01.2014 74 375.60 74 459.35 -83.75 -0.11% 63 084.29 11 291.31 17.90%
31.12.2013 74 459.35 72 143.96 2 315.40 3.21% 63 442.96 11 016.40 17.36%
30.11.2013 72 143.96 71 440.05 703.91 0.99% 62 464.77 9 679.19 15.50%
31.10.2013 71 440.05 71 889.31 - 449.26 -0.62% 40 574.81 30 865.24 76.07%
30.09.2013 71 889.31 71 692.12 197.19 0.28% 40 705.14 31 184.17 76.61%
31.08.2013 71 692.12 70 355.38 1 336.74 1.90% 37 633.31 34 058.81 90.50%
31.07.2013 70 355.38 70 012.05 343.33 0.49% 33 717.17 36 638.20 108.66%
30.06.2013 70 012.05 66 949.99 3 062.06 4.57% 31 468.75 38 543.30 122.48%
31.05.2013 66 949.99 66 580.62 369.37 0.55% 30 510.10 36 439.89 119.44%
30.04.2013 66 580.62 65 985.46 595.16 0.90% 30 414.21 36 166.42 118.91%
31.03.2013 65 985.46 63 409.35 2 576.12 4.06% 30 234.29 35 751.18 118.25%
28.02.2013 63 409.35 63 084.29 325.05 0.52% 28 838.99 34 570.36 119.87%
31.01.2013 63 084.29 63 442.96 - 358.66 -0.57% 28 673.42 34 410.88 120.01%
31.12.2012 63 442.96 62 464.77 978.19 1.57% 28 304.43 35 138.52 124.14%
30.11.2012 62 464.77 40 574.81 21 889.96 53.95% 26 726.39 35 738.38 133.72%
31.10.2012 40 574.81 40 705.14 - 130.33 -0.32% 26 752.75 13 822.06 51.67%
30.09.2012 40 705.14 37 633.31 3 071.83 8.16% 26 008.44 14 696.70 56.51%
31.08.2012 37 633.31 33 717.17 3 916.14 11.61% 25 306.97 12 326.35 48.71%
31.07.2012 33 717.17 31 468.75 2 248.42 7.14% 25 370.54 8 346.63 32.90%
30.06.2012 31 468.75 30 510.10 958.65 3.14% 24 198.95 7 269.80 30.04%
31.05.2012 30 510.10 30 414.21 95.89 0.32% 20 742.70 9 767.40 47.09%
30.04.2012 30 414.21 30 234.29 179.92 0.59% 19 482.15 10 932.06 56.11%
31.03.2012 30 234.29 28 838.99 1 395.30 4.84% 18 998.20 11 236.09 59.14%
29.02.2012 28 838.99 28 673.42 165.57 0.58% 18 782.44 10 056.54 53.54%
31.01.2012 28 673.42 28 304.43 368.98 1.30% 18 814.73 9 858.68 52.40%
31.12.2011 28 304.43 26 726.39 1 578.05 5.90% 18 636.22 9 668.22 51.88%
30.11.2011 26 726.39 26 752.75 -26.36 -0.10% 16 780.27 9 946.12 59.27%
31.10.2011 26 752.75 26 008.44 744.31 2.86% 16 477.89 10 274.86 62.36%
30.09.2011 26 008.44 25 306.97 701.48 2.77% 15 089.15 10 919.29 72.37%
31.08.2011 25 306.97 25 370.54 -63.58 -0.25% 14 217.08 11 089.88 78.00%
31.07.2011 25 370.54 24 198.95 1 171.59 4.84% 12 402.72 12 967.82 104.56%
30.06.2011 24 198.95 20 742.70 3 456.25 16.66% 11 853.50 12 345.46 104.15%
31.05.2011 20 742.70 19 482.15 1 260.55 6.47% 10 447.02 10 295.69 98.55%
30.04.2011 19 482.15 18 998.20 483.95 2.55% 9 989.23 9 492.92 95.03%
31.03.2011 18 998.20 18 782.44 215.76 1.15% 9 693.58 9 304.63 95.99%
28.02.2011 18 782.44 18 814.73 -32.29 -0.17% 10 195.22 8 587.23 84.23%
31.01.2011 18 814.73 18 636.22 178.52 0.96% 10 182.08 8 632.65 84.78%
31.12.2010 18 636.22 16 780.27 1 855.95 11.06% 9 963.18 8 673.03 87.05%
30.11.2010 16 780.27 16 477.89 302.38 1.83% 8 520.93 8 259.34 96.93%
31.10.2010 16 477.89 15 089.15 1 388.74 9.20% 7 539.96 8 937.93 118.54%
30.09.2010 15 089.15 14 217.08 872.07 6.13% 7 482.45 7 606.70 101.66%
31.08.2010 14 217.08 12 402.72 1 814.36 14.63% 6 560.78 7 656.30 116.70%
31.07.2010 12 402.72 11 853.50 549.23 4.63% 6 465.94 5 936.78 91.82%
30.06.2010 11 853.50 10 447.02 1 406.48 13.46% 6 487.66 5 365.83 82.71%
31.05.2010 10 447.02 9 989.23 457.79 4.58% 6 640.13 3 806.89 57.33%
30.04.2010 9 989.23 9 693.58 295.65 3.05% 6 634.31 3 354.92 50.57%
31.03.2010 9 693.58 10 195.22 - 501.64 -4.92% 6 782.52 2 911.06 42.92%
28.02.2010 10 195.22 10 182.08 13.14 0.13% 6 717.03 3 478.19 51.78%
31.01.2010 10 182.08 9 963.18 218.90 2.20% 6 955.52 3 226.55 46.39%
31.12.2009 9 963.18 8 520.93 1 442.25 16.93% 7 004.45 2 958.74 42.24%
30.11.2009 8 520.93 7 539.96 980.97 13.01% 5 365.91 3 155.02 58.80%
31.10.2009 7 539.96 7 482.45 57.51 0.77% 5 365.91 2 174.05 40.52%
30.09.2009 7 482.45 6 560.78 921.67 14.05% 5 365.91 2 116.54 39.44%
31.08.2009 6 560.78 6 465.94 94.84 1.47% 4 088.32 2 472.46 60.48%
31.07.2009 6 465.94 6 487.66 -21.72 -0.33% 4 088.32 2 377.62 58.16%
30.06.2009 6 487.66 6 640.13 - 152.47 -2.30% 4 088.32 2 399.34 58.69%
31.05.2009 6 640.13 6 634.31 5.82 0.09% 3 491.91 3 148.22 90.16%
30.04.2009 6 634.31 6 782.52 - 148.21 -2.19% 3 491.91 3 142.40 89.99%
31.03.2009 6 782.52 6 717.03 65.49 0.97% 3 491.91 3 290.60 94.23%
28.02.2009 6 717.03 6 955.52 - 238.50 -3.43% 3 363.84 3 353.18 99.68%
31.01.2009 6 955.52 7 004.45 -48.92 -0.70% 3 363.84 3 591.68 106.77%
31.12.2008 7 004.45 5 365.91 1 638.54 30.54% 3 363.84 3 640.60 108.23%
30.09.2008 5 365.91 4 088.32 1 277.59 31.25% 1 956.44 3 409.47 174.27%
30.06.2008 4 088.32 3 491.91 596.41 17.08% 1 943.77 2 144.55 110.33%
31.03.2008 3 491.91 3 363.84 128.07 3.81% 1 590.31 1 901.60 119.57%
31.12.2007 3 363.84 1 956.44 1 407.40 71.94% 577.42 2 786.42 482.56%
30.09.2007 1 956.44 1 943.77 12.67 0.65% 356.55 1 599.89 448.71%
30.06.2007 1 943.77 1 590.31 353.46 22.23% 255.24 1 688.53 661.54%
31.03.2007 1 590.31 577.42 1 012.89 175.41% 57.15 1 533.16 2 682.80%
31.12.2006 577.42 356.55 220.87 61.95% 0.00 577.42 -
30.09.2006 356.55 255.24 101.31 39.69% 0.00 356.55 -
30.06.2006 255.24 57.15 198.10 346.64% 0.00 255.24 -
31.03.2006 57.15 0.00 57.15 - 0.00 57.15 -
31.12.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2005 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2005 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.12.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.2004 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Aktiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
Zahraniční zadluženost celkem (Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK)
Banky celkem (Rizikové expozice)
Rizikové expozice celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Banky celkem)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem (Banky celkem)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (Banky celkem)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.