Ostatní pasiva (Rozvaha investičních fondů (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - Ostatní pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 31 949.69
Min 30.06.2009 1 409.62

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2020 22 208.28 25 239.52 -3 031.24 -12.01% 20 227.80 1 980.48 9.79%
30.11.2020 25 239.52 25 798.95 - 559.44 -2.17% 22 036.39 3 203.13 14.54%
31.10.2020 25 798.95 29 723.39 -3 924.44 -13.20% 22 307.40 3 491.56 15.65%
30.09.2020 29 723.39 21 945.84 7 777.55 35.44% 22 649.24 7 074.15 31.23%
31.08.2020 21 945.84 24 018.15 -2 072.30 -8.63% 23 428.86 -1 483.02 -6.33%
31.07.2020 24 018.15 22 003.81 2 014.33 9.15% 22 411.44 1 606.70 7.17%
30.06.2020 22 003.81 22 433.40 - 429.59 -1.91% 21 772.67 231.15 1.06%
31.05.2020 22 433.40 26 013.59 -3 580.18 -13.76% 21 052.97 1 380.43 6.56%
30.04.2020 26 013.59 31 949.69 -5 936.10 -18.58% 21 564.07 4 449.52 20.63%
31.03.2020 31 949.69 23 444.92 8 504.77 36.28% 24 201.72 7 747.97 32.01%
29.02.2020 23 444.92 21 400.35 2 044.57 9.55% 21 143.74 2 301.18 10.88%
31.01.2020 21 400.35 20 227.80 1 172.55 5.80% 21 204.23 196.12 0.92%
31.12.2019 20 227.80 22 036.39 -1 808.59 -8.21% 19 442.60 785.20 4.04%
30.11.2019 22 036.39 22 307.40 - 271.01 -1.21% 22 284.50 - 248.11 -1.11%
31.10.2019 22 307.40 22 649.24 - 341.84 -1.51% 24 897.44 -2 590.04 -10.40%
30.09.2019 22 649.24 23 428.86 - 779.62 -3.33% 22 002.49 646.75 2.94%
31.08.2019 23 428.86 22 411.44 1 017.42 4.54% 23 547.32 - 118.46 -0.50%
31.07.2019 22 411.44 21 772.67 638.78 2.93% 23 026.86 - 615.42 -2.67%
30.06.2019 21 772.67 21 052.97 719.69 3.42% 26 215.36 -4 442.70 -16.95%
31.05.2019 21 052.97 21 564.07 - 511.10 -2.37% 24 348.38 -3 295.41 -13.53%
30.04.2019 21 564.07 24 201.72 -2 637.65 -10.90% 23 473.89 -1 909.82 -8.14%
31.03.2019 24 201.72 21 143.74 3 057.98 14.46% 21 802.94 2 398.78 11.00%
28.02.2019 21 143.74 21 204.23 -60.49 -0.29% 21 250.22 - 106.49 -0.50%
31.01.2019 21 204.23 19 442.60 1 761.63 9.06% 20 148.87 1 055.36 5.24%
31.12.2018 19 442.60 22 284.50 -2 841.91 -12.75% 19 507.72 -65.12 -0.33%
30.11.2018 22 284.50 24 897.44 -2 612.93 -10.49% 25 185.77 -2 901.27 -11.52%
31.10.2018 24 897.44 22 002.49 2 894.95 13.16% 25 844.21 - 946.77 -3.66%
30.09.2018 22 002.49 23 547.32 -1 544.83 -6.56% 24 427.37 -2 424.89 -9.93%
31.08.2018 23 547.32 23 026.86 520.45 2.26% 24 405.91 - 858.59 -3.52%
31.07.2018 23 026.86 26 215.36 -3 188.50 -12.16% 23 522.67 - 495.81 -2.11%
30.06.2018 26 215.36 24 348.38 1 866.98 7.67% 24 831.47 1 383.89 5.57%
31.05.2018 24 348.38 23 473.89 874.49 3.73% 25 103.94 - 755.56 -3.01%
30.04.2018 23 473.89 21 802.94 1 670.95 7.66% 26 384.47 -2 910.58 -11.03%
31.03.2018 21 802.94 21 250.22 552.71 2.60% 25 985.80 -4 182.86 -16.10%
28.02.2018 21 250.22 20 148.87 1 101.35 5.47% 25 220.71 -3 970.48 -15.74%
31.01.2018 20 148.87 19 507.72 641.15 3.29% 25 741.75 -5 592.88 -21.73%
31.12.2017 19 507.72 25 185.77 -5 678.05 -22.54% 25 532.86 -6 025.14 -23.60%
30.11.2017 25 185.77 25 844.21 - 658.44 -2.55% 29 247.97 -4 062.20 -13.89%
31.10.2017 25 844.21 24 427.37 1 416.84 5.80% 27 921.18 -2 076.97 -7.44%
30.09.2017 24 427.37 24 405.91 21.47 0.09% 25 686.79 -1 259.42 -4.90%
31.08.2017 24 405.91 23 522.67 883.23 3.75% 24 977.69 - 571.79 -2.29%
31.07.2017 23 522.67 24 831.47 -1 308.80 -5.27% 25 940.85 -2 418.18 -9.32%
30.06.2017 24 831.47 25 103.94 - 272.48 -1.09% 27 091.38 -2 259.91 -8.34%
31.05.2017 25 103.94 26 384.47 -1 280.53 -4.85% 24 313.75 790.19 3.25%
30.04.2017 26 384.47 25 985.80 398.67 1.53% 25 198.31 1 186.16 4.71%
31.03.2017 25 985.80 25 220.71 765.10 3.03% 24 138.80 1 847.00 7.65%
28.02.2017 25 220.71 25 741.75 - 521.04 -2.02% 21 216.97 4 003.74 18.87%
31.01.2017 25 741.75 25 532.86 208.89 0.82% 20 527.49 5 214.26 25.40%
31.12.2016 25 532.86 29 247.97 -3 715.11 -12.70% 18 639.32 6 893.54 36.98%
30.11.2016 29 247.97 27 921.18 1 326.79 4.75% 19 444.18 9 803.79 50.42%
31.10.2016 27 921.18 25 686.79 2 234.38 8.70% 18 210.78 9 710.40 53.32%
30.09.2016 25 686.79 24 977.69 709.10 2.84% 18 590.87 7 095.92 38.17%
31.08.2016 24 977.69 25 940.85 - 963.16 -3.71% 19 681.68 5 296.01 26.91%
31.07.2016 25 940.85 27 091.38 -1 150.53 -4.25% 20 549.69 5 391.16 26.23%
30.06.2016 27 091.38 24 313.75 2 777.63 11.42% 21 270.02 5 821.36 27.37%
31.05.2016 24 313.75 25 198.31 - 884.56 -3.51% 17 314.95 6 998.81 40.42%
30.04.2016 25 198.31 24 138.80 1 059.51 4.39% 16 538.36 8 659.95 52.36%
31.03.2016 24 138.80 21 216.97 2 921.83 13.77% 18 170.88 5 967.91 32.84%
29.02.2016 21 216.97 20 527.49 689.47 3.36% 17 706.87 3 510.09 19.82%
31.01.2016 20 527.49 18 639.32 1 888.17 10.13% 18 252.15 2 275.34 12.47%
31.12.2015 18 639.32 19 444.18 - 804.86 -4.14% 16 583.89 2 055.43 12.39%
30.11.2015 19 444.18 18 210.78 1 233.40 6.77% 15 859.91 3 584.28 22.60%
31.10.2015 18 210.78 18 590.87 - 380.09 -2.04% 14 999.90 3 210.88 21.41%
30.09.2015 18 590.87 19 681.68 -1 090.81 -5.54% 15 739.25 2 851.61 18.12%
31.08.2015 19 681.68 20 549.69 - 868.01 -4.22% 16 500.98 3 180.70 19.28%
31.07.2015 20 549.69 21 270.02 - 720.33 -3.39% 15 387.67 5 162.02 33.55%
30.06.2015 21 270.02 17 314.95 3 955.08 22.84% 14 893.78 6 376.24 42.81%
31.05.2015 17 314.95 16 538.36 776.59 4.70% 15 884.39 1 430.55 9.01%
30.04.2015 16 538.36 18 170.88 -1 632.52 -8.98% 14 250.81 2 287.55 16.05%
31.03.2015 18 170.88 17 706.87 464.01 2.62% 13 658.99 4 511.89 33.03%
28.02.2015 17 706.87 18 252.15 - 545.28 -2.99% 14 385.23 3 321.64 23.09%
31.01.2015 18 252.15 16 583.89 1 668.26 10.06% 14 718.43 3 533.72 24.01%
31.12.2014 16 583.89 15 859.91 723.99 4.56% 13 793.68 2 790.22 20.23%
30.11.2014 15 859.91 14 999.90 860.01 5.73% 15 359.93 499.97 3.25%
31.10.2014 14 999.90 15 739.25 - 739.36 -4.70% 13 591.88 1 408.02 10.36%
30.09.2014 15 739.25 16 500.98 - 761.72 -4.62% 12 788.88 2 950.38 23.07%
31.08.2014 16 500.98 15 387.67 1 113.30 7.24% 13 279.54 3 221.44 24.26%
31.07.2014 15 387.67 14 893.78 493.89 3.32% 13 207.55 2 180.12 16.51%
30.06.2014 14 893.78 15 884.39 - 990.61 -6.24% 14 127.72 766.06 5.42%
31.05.2014 15 884.39 14 250.81 1 633.59 11.46% 13 032.43 2 851.96 21.88%
30.04.2014 14 250.81 13 658.99 591.81 4.33% 13 783.51 467.30 3.39%
31.03.2014 13 658.99 14 385.23 - 726.23 -5.05% 13 103.89 555.10 4.24%
28.02.2014 14 385.23 14 718.43 - 333.20 -2.26% 13 582.47 802.76 5.91%
31.01.2014 14 718.43 13 793.68 924.75 6.70% 13 641.32 1 077.11 7.90%
31.12.2013 13 793.68 15 359.93 -1 566.25 -10.20% 12 424.97 1 368.71 11.02%
30.11.2013 15 359.93 13 591.88 1 768.05 13.01% 15 890.04 - 530.11 -3.34%
31.10.2013 13 591.88 12 788.88 803.00 6.28% 14 527.41 - 935.53 -6.44%
30.09.2013 12 788.88 13 279.54 - 490.66 -3.69% 11 306.20 1 482.68 13.11%
31.08.2013 13 279.54 13 207.55 71.99 0.55% 8 877.20 4 402.35 49.59%
31.07.2013 13 207.55 14 127.72 - 920.17 -6.51% 8 895.19 4 312.36 48.48%
30.06.2013 14 127.72 13 032.43 1 095.29 8.40% 8 669.24 5 458.49 62.96%
31.05.2013 13 032.43 13 783.51 - 751.08 -5.45% 9 153.72 3 878.71 42.37%
30.04.2013 13 783.51 13 103.89 679.61 5.19% 8 363.67 5 419.84 64.80%
31.03.2013 13 103.89 13 582.47 - 478.57 -3.52% 8 688.88 4 415.01 50.81%
28.02.2013 13 582.47 13 641.32 -58.86 -0.43% 7 590.75 5 991.72 78.93%
31.01.2013 13 641.32 12 424.97 1 216.36 9.79% 7 936.50 5 704.82 71.88%
31.12.2012 12 424.97 15 890.04 -3 465.07 -21.81% 8 272.69 4 152.27 50.19%
30.11.2012 15 890.04 14 527.41 1 362.63 9.38% 7 246.23 8 643.81 119.29%
31.10.2012 14 527.41 11 306.20 3 221.21 28.49% 8 208.71 6 318.70 76.98%
30.09.2012 11 306.20 8 877.20 2 429.01 27.36% 7 140.76 4 165.45 58.33%
31.08.2012 8 877.20 8 895.19 -17.99 -0.20% 6 988.89 1 888.31 27.02%
31.07.2012 8 895.19 8 669.24 225.96 2.61% 7 943.51 951.68 11.98%
30.06.2012 8 669.24 9 153.72 - 484.49 -5.29% 8 992.68 - 323.45 -3.60%
31.05.2012 9 153.72 8 363.67 790.06 9.45% 8 610.89 542.83 6.30%
30.04.2012 8 363.67 8 688.88 - 325.21 -3.74% 6 741.67 1 622.00 24.06%
31.03.2012 8 688.88 7 590.75 1 098.13 14.47% 6 320.07 2 368.80 37.48%
29.02.2012 7 590.75 7 936.50 - 345.75 -4.36% 5 861.46 1 729.30 29.50%
31.01.2012 7 936.50 8 272.69 - 336.19 -4.06% 5 956.36 1 980.14 33.24%
31.12.2011 8 272.69 7 246.23 1 026.46 14.17% 6 100.99 2 171.71 35.60%
30.11.2011 7 246.23 8 208.71 - 962.48 -11.72% 6 656.83 589.40 8.85%
31.10.2011 8 208.71 7 140.76 1 067.95 14.96% 6 140.76 2 067.95 33.68%
30.09.2011 7 140.76 6 988.89 151.87 2.17% 5 678.68 1 462.08 25.75%
31.08.2011 6 988.89 7 943.51 - 954.62 -12.02% 5 484.06 1 504.82 27.44%
31.07.2011 7 943.51 8 992.68 -1 049.17 -11.67% 4 754.42 3 189.09 67.08%
30.06.2011 8 992.68 8 610.89 381.79 4.43% 4 493.98 4 498.71 100.11%
31.05.2011 8 610.89 6 741.67 1 869.22 27.73% 6 123.84 2 487.05 40.61%
30.04.2011 6 741.67 6 320.07 421.59 6.67% 4 760.13 1 981.54 41.63%
31.03.2011 6 320.07 5 861.46 458.62 7.82% 3 907.98 2 412.09 61.72%
28.02.2011 5 861.46 5 956.36 -94.91 -1.59% 3 512.39 2 349.06 66.88%
31.01.2011 5 956.36 6 100.99 - 144.62 -2.37% 4 186.99 1 769.38 42.26%
31.12.2010 6 100.99 6 656.83 - 555.85 -8.35% 3 822.24 2 278.74 59.62%
30.11.2010 6 656.83 6 140.76 516.08 8.40% 2 981.28 3 675.56 123.29%
31.10.2010 6 140.76 5 678.68 462.08 8.14% 2 764.78 3 375.97 122.11%
30.09.2010 5 678.68 5 484.06 194.61 3.55% 2 144.32 3 534.36 164.82%
31.08.2010 5 484.06 4 754.42 729.65 15.35% 2 343.98 3 140.08 133.96%
31.07.2010 4 754.42 4 493.98 260.44 5.80% 1 440.62 3 313.80 230.03%
30.06.2010 4 493.98 6 123.84 -1 629.86 -26.61% 1 409.62 3 084.36 218.81%
31.05.2010 6 123.84 4 760.13 1 363.71 28.65% 2 364.91 3 758.93 158.95%
30.04.2010 4 760.13 3 907.98 852.15 21.81% 2 449.61 2 310.52 94.32%
31.03.2010 3 907.98 3 512.39 395.59 11.26% 1 944.61 1 963.37 100.96%
28.02.2010 3 512.39 4 186.99 - 674.59 -16.11% 2 384.14 1 128.26 47.32%
31.01.2010 4 186.99 3 822.24 364.74 9.54% 2 568.81 1 618.17 62.99%
31.12.2009 3 822.24 2 981.28 840.97 28.21% 2 085.59 1 736.66 83.27%
30.11.2009 2 981.28 2 764.78 216.50 7.83% - - -
31.10.2009 2 764.78 2 144.32 620.46 28.94% - - -
30.09.2009 2 144.32 2 343.98 - 199.66 -8.52% - - -
31.08.2009 2 343.98 1 440.62 903.36 62.71% - - -
31.07.2009 1 440.62 1 409.62 31.00 2.20% - - -
30.06.2009 1 409.62 2 364.91 - 955.29 -40.39% - - -
31.05.2009 2 364.91 2 449.61 -84.70 -3.46% - - -
30.04.2009 2 449.61 1 944.61 505.00 25.97% - - -
31.03.2009 1 944.61 2 384.14 - 439.53 -18.44% - - -
28.02.2009 2 384.14 2 568.81 - 184.67 -7.19% - - -
31.01.2009 2 568.81 2 085.59 483.22 23.17% - - -
31.12.2008 2 085.59 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Velké banky)

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.