Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a poskytnuté půjčky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2014 51 926.24
Min 30.09.2006 5 445.73

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 51 426.95 51 926.24 - 499.29 -0.96% 43 391.84 8 035.11 18.52%
31.10.2014 51 926.24 46 828.09 5 098.15 10.89% 43 838.68 8 087.56 18.45%
30.09.2014 46 828.09 46 054.34 773.75 1.68% 42 939.74 3 888.36 9.06%
31.08.2014 46 054.34 45 783.60 270.74 0.59% 42 488.28 3 566.07 8.39%
31.07.2014 45 783.60 43 850.78 1 932.82 4.41% 41 291.15 4 492.45 10.88%
30.06.2014 43 850.78 44 843.90 - 993.12 -2.21% 40 245.35 3 605.44 8.96%
31.05.2014 44 843.90 44 251.88 592.02 1.34% 41 579.00 3 264.90 7.85%
30.04.2014 44 251.88 42 553.74 1 698.14 3.99% 41 851.86 2 400.01 5.73%
31.03.2014 42 553.74 43 119.51 - 565.76 -1.31% 40 664.31 1 889.43 4.65%
28.02.2014 43 119.51 44 201.58 -1 082.07 -2.45% 39 832.96 3 286.55 8.25%
31.01.2014 44 201.58 43 269.93 931.65 2.15% 39 885.53 4 316.05 10.82%
31.12.2013 43 269.93 43 391.84 - 121.91 -0.28% 39 821.13 3 448.80 8.66%
30.11.2013 43 391.84 43 838.68 - 446.85 -1.02% 35 955.09 7 436.75 20.68%
31.10.2013 43 838.68 42 939.74 898.95 2.09% 36 093.03 7 745.65 21.46%
30.09.2013 42 939.74 42 488.28 451.46 1.06% 35 226.11 7 713.63 21.90%
31.08.2013 42 488.28 41 291.15 1 197.13 2.90% 31 777.69 10 710.59 33.70%
31.07.2013 41 291.15 40 245.35 1 045.80 2.60% 30 148.98 11 142.17 36.96%
30.06.2013 40 245.35 41 579.00 -1 333.65 -3.21% 32 195.13 8 050.22 25.00%
31.05.2013 41 579.00 41 851.86 - 272.87 -0.65% 30 634.52 10 944.48 35.73%
30.04.2013 41 851.86 40 664.31 1 187.56 2.92% 29 048.86 12 803.00 44.07%
31.03.2013 40 664.31 39 832.96 831.35 2.09% 28 669.50 11 994.80 41.84%
28.02.2013 39 832.96 39 885.53 -52.57 -0.13% 28 359.47 11 473.49 40.46%
31.01.2013 39 885.53 39 821.13 64.40 0.16% 28 255.98 11 629.55 41.16%
31.12.2012 39 821.13 35 955.09 3 866.04 10.75% 27 652.47 12 168.65 44.01%
30.11.2012 35 955.09 36 093.03 - 137.94 -0.38% 22 591.75 13 363.34 59.15%
31.10.2012 36 093.03 35 226.11 866.92 2.46% 17 430.16 18 662.88 107.07%
30.09.2012 35 226.11 31 777.69 3 448.42 10.85% 16 858.19 18 367.92 108.96%
31.08.2012 31 777.69 30 148.98 1 628.70 5.40% 16 295.13 15 482.55 95.01%
31.07.2012 30 148.98 32 195.13 -2 046.15 -6.36% 15 657.03 14 491.94 92.56%
30.06.2012 32 195.13 30 634.52 1 560.61 5.09% 14 802.58 17 392.55 117.50%
31.05.2012 30 634.52 29 048.86 1 585.66 5.46% 14 878.20 15 756.32 105.90%
30.04.2012 29 048.86 28 669.50 379.36 1.32% 14 030.81 15 018.05 107.04%
31.03.2012 28 669.50 28 359.47 310.03 1.09% 12 756.65 15 912.86 124.74%
29.02.2012 28 359.47 28 255.98 103.49 0.37% 13 067.85 15 291.62 117.02%
31.01.2012 28 255.98 27 652.47 603.51 2.18% 12 874.69 15 381.29 119.47%
31.12.2011 27 652.47 22 591.75 5 060.73 22.40% 12 322.32 15 330.15 124.41%
30.11.2011 22 591.75 17 430.16 5 161.59 29.61% 11 864.59 10 727.15 90.41%
31.10.2011 17 430.16 16 858.19 571.97 3.39% 13 159.63 4 270.53 32.45%
30.09.2011 16 858.19 16 295.13 563.06 3.46% 10 489.19 6 368.99 60.72%
31.08.2011 16 295.13 15 657.03 638.10 4.08% 11 378.30 4 916.83 43.21%
31.07.2011 15 657.03 14 802.58 854.46 5.77% 10 276.41 5 380.63 52.36%
30.06.2011 14 802.58 14 878.20 -75.62 -0.51% 9 939.73 4 862.85 48.92%
31.05.2011 14 878.20 14 030.81 847.38 6.04% 11 058.45 3 819.75 34.54%
30.04.2011 14 030.81 12 756.65 1 274.16 9.99% 12 066.67 1 964.14 16.28%
31.03.2011 12 756.65 13 067.85 - 311.20 -2.38% 12 369.98 386.67 3.13%
28.02.2011 13 067.85 12 874.69 193.16 1.50% 11 479.73 1 588.12 13.83%
31.01.2011 12 874.69 12 322.32 552.37 4.48% 12 216.39 658.30 5.39%
31.12.2010 12 322.32 11 864.59 457.73 3.86% 12 341.18 -18.86 -0.15%
30.11.2010 11 864.59 13 159.63 -1 295.03 -9.84% 13 201.95 -1 337.35 -10.13%
31.10.2010 13 159.63 10 489.19 2 670.43 25.46% 12 684.86 474.77 3.74%
30.09.2010 10 489.19 11 378.30 - 889.10 -7.81% 12 519.43 -2 030.23 -16.22%
31.08.2010 11 378.30 10 276.41 1 101.89 10.72% 12 280.95 - 902.65 -7.35%
31.07.2010 10 276.41 9 939.73 336.68 3.39% 11 678.78 -1 402.38 -12.01%
30.06.2010 9 939.73 11 058.45 -1 118.72 -10.12% 11 821.85 -1 882.12 -15.92%
31.05.2010 11 058.45 12 066.67 -1 008.22 -8.36% 10 458.86 599.59 5.73%
30.04.2010 12 066.67 12 369.98 - 303.31 -2.45% 11 307.40 759.28 6.71%
31.03.2010 12 369.98 11 479.73 890.25 7.75% 11 931.22 438.76 3.68%
28.02.2010 11 479.73 12 216.39 - 736.66 -6.03% 10 499.75 979.98 9.33%
31.01.2010 12 216.39 12 341.18 - 124.80 -1.01% 11 100.91 1 115.47 10.05%
31.12.2009 12 341.18 13 201.95 - 860.76 -6.52% 11 521.02 820.17 7.12%
30.11.2009 13 201.95 12 684.86 517.09 4.08% 12 807.46 394.49 3.08%
31.10.2009 12 684.86 12 519.43 165.43 1.32% 12 807.46 - 122.60 -0.96%
30.09.2009 12 519.43 12 280.95 238.48 1.94% 12 807.46 - 288.03 -2.25%
31.08.2009 12 280.95 11 678.78 602.17 5.16% 11 674.48 606.47 5.19%
31.07.2009 11 678.78 11 821.85 - 143.07 -1.21% 11 674.48 4.30 0.04%
30.06.2009 11 821.85 10 458.86 1 362.99 13.03% 11 674.48 147.37 1.26%
31.05.2009 10 458.86 11 307.40 - 848.54 -7.50% 15 517.86 -5 059.01 -32.60%
30.04.2009 11 307.40 11 931.22 - 623.83 -5.23% 15 517.86 -4 210.47 -27.13%
31.03.2009 11 931.22 10 499.75 1 431.47 13.63% 15 517.86 -3 586.64 -23.11%
28.02.2009 10 499.75 11 100.91 - 601.16 -5.42% 18 303.11 -7 803.36 -42.63%
31.01.2009 11 100.91 11 521.02 - 420.10 -3.65% 18 303.11 -7 202.20 -39.35%
31.12.2008 11 521.02 12 807.46 -1 286.44 -10.04% 18 303.11 -6 782.09 -37.05%
30.09.2008 12 807.46 11 674.48 1 132.98 9.70% 19 277.31 -6 469.85 -33.56%
30.06.2008 11 674.48 15 517.86 -3 843.39 -24.77% 16 088.55 -4 414.07 -27.44%
31.03.2008 15 517.86 18 303.11 -2 785.25 -15.22% 7 447.56 8 070.31 108.36%
31.12.2007 18 303.11 19 277.31 - 974.20 -5.05% 7 175.28 11 127.83 155.09%
30.09.2007 19 277.31 16 088.55 3 188.76 19.82% 5 445.73 13 831.59 253.99%
30.06.2007 16 088.55 7 447.56 8 640.99 116.02% 6 757.10 9 331.45 138.10%
31.03.2007 7 447.56 7 175.28 272.28 3.79% 7 391.69 55.86 0.76%
31.12.2006 7 175.28 5 445.73 1 729.55 31.76% 6 012.98 1 162.30 19.33%
30.09.2006 5 445.73 6 757.10 -1 311.37 -19.41% 6 604.16 -1 158.43 -17.54%
30.06.2006 6 757.10 7 391.69 - 634.60 -8.59% 5 631.09 1 126.01 20.00%
31.03.2006 7 391.69 6 012.98 1 378.72 22.93% 6 277.30 1 114.40 17.75%
31.12.2005 6 012.98 6 604.16 - 591.18 -8.95% 6 132.01 - 119.03 -1.94%
30.09.2005 6 604.16 5 631.09 973.07 17.28% 9 107.52 -2 503.36 -27.49%
30.06.2005 5 631.09 6 277.30 - 646.21 -10.29% - - -
31.03.2005 6 277.30 6 132.01 145.29 2.37% - - -
31.12.2004 6 132.01 9 107.52 -2 975.51 -32.67% - - -
30.09.2004 9 107.52 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a poskytnuté půjčky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.