Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 8 546.08
Min 31.12.2004 489.47

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 8 546.08 7 470.21 1 075.87 14.40% 4 566.95 3 979.13 87.13%
31.10.2014 7 470.21 8 496.22 -1 026.01 -12.08% 4 398.59 3 071.62 69.83%
30.09.2014 8 496.22 6 118.77 2 377.45 38.85% 4 897.67 3 598.55 73.47%
31.08.2014 6 118.77 5 473.84 644.93 11.78% 5 070.11 1 048.66 20.68%
31.07.2014 5 473.84 5 358.53 115.31 2.15% 6 060.32 - 586.48 -9.68%
30.06.2014 5 358.53 5 481.77 - 123.25 -2.25% 5 674.86 - 316.34 -5.57%
31.05.2014 5 481.77 5 014.29 467.48 9.32% 4 528.51 953.26 21.05%
30.04.2014 5 014.29 5 035.39 -21.10 -0.42% 4 548.33 465.96 10.24%
31.03.2014 5 035.39 5 005.76 29.63 0.59% 4 742.62 292.76 6.17%
28.02.2014 5 005.76 4 915.17 90.59 1.84% 5 198.19 - 192.44 -3.70%
31.01.2014 4 915.17 4 786.81 128.36 2.68% 5 545.03 - 629.86 -11.36%
31.12.2013 4 786.81 4 566.95 219.86 4.81% 5 670.69 - 883.88 -15.59%
30.11.2013 4 566.95 4 398.59 168.35 3.83% 7 511.18 -2 944.23 -39.20%
31.10.2013 4 398.59 4 897.67 - 499.08 -10.19% 6 946.15 -2 547.55 -36.68%
30.09.2013 4 897.67 5 070.11 - 172.44 -3.40% 5 147.65 - 249.98 -4.86%
31.08.2013 5 070.11 6 060.32 - 990.21 -16.34% 5 432.15 - 362.04 -6.66%
31.07.2013 6 060.32 5 674.86 385.46 6.79% 4 521.59 1 538.73 34.03%
30.06.2013 5 674.86 4 528.51 1 146.35 25.31% 4 306.20 1 368.67 31.78%
31.05.2013 4 528.51 4 548.33 -19.82 -0.44% 4 268.17 260.34 6.10%
30.04.2013 4 548.33 4 742.62 - 194.29 -4.10% 4 205.80 342.53 8.14%
31.03.2013 4 742.62 5 198.19 - 455.57 -8.76% 4 850.00 - 107.38 -2.21%
28.02.2013 5 198.19 5 545.03 - 346.84 -6.25% 4 506.28 691.91 15.35%
31.01.2013 5 545.03 5 670.69 - 125.66 -2.22% 5 181.60 363.43 7.01%
31.12.2012 5 670.69 7 511.18 -1 840.49 -24.50% 3 400.12 2 270.57 66.78%
30.11.2012 7 511.18 6 946.15 565.03 8.13% 4 719.35 2 791.83 59.16%
31.10.2012 6 946.15 5 147.65 1 798.50 34.94% 4 576.90 2 369.25 51.77%
30.09.2012 5 147.65 5 432.15 - 284.50 -5.24% 4 649.79 497.86 10.71%
31.08.2012 5 432.15 4 521.59 910.56 20.14% 5 098.06 334.09 6.55%
31.07.2012 4 521.59 4 306.20 215.39 5.00% 4 495.22 26.36 0.59%
30.06.2012 4 306.20 4 268.17 38.03 0.89% 5 433.15 -1 126.95 -20.74%
31.05.2012 4 268.17 4 205.80 62.37 1.48% 2 581.38 1 686.79 65.34%
30.04.2012 4 205.80 4 850.00 - 644.21 -13.28% 3 313.42 892.38 26.93%
31.03.2012 4 850.00 4 506.28 343.72 7.63% 3 240.12 1 609.88 49.69%
29.02.2012 4 506.28 5 181.60 - 675.31 -13.03% 2 243.75 2 262.53 100.84%
31.01.2012 5 181.60 3 400.12 1 781.48 52.39% 2 717.68 2 463.92 90.66%
31.12.2011 3 400.12 4 719.35 -1 319.22 -27.95% 2 014.28 1 385.84 68.80%
30.11.2011 4 719.35 4 576.90 142.44 3.11% 2 037.20 2 682.14 131.66%
31.10.2011 4 576.90 4 649.79 -72.89 -1.57% 2 395.68 2 181.22 91.05%
30.09.2011 4 649.79 5 098.06 - 448.27 -8.79% 3 385.51 1 264.28 37.34%
31.08.2011 5 098.06 4 495.22 602.83 13.41% 2 289.29 2 808.76 122.69%
31.07.2011 4 495.22 5 433.15 - 937.92 -17.26% 2 665.57 1 829.65 68.64%
30.06.2011 5 433.15 2 581.38 2 851.77 110.47% 2 893.38 2 539.77 87.78%
31.05.2011 2 581.38 3 313.42 - 732.04 -22.09% 2 513.14 68.23 2.72%
30.04.2011 3 313.42 3 240.12 73.30 2.26% 2 326.12 987.30 42.44%
31.03.2011 3 240.12 2 243.75 996.37 44.41% 2 255.97 984.15 43.62%
28.02.2011 2 243.75 2 717.68 - 473.93 -17.44% 1 590.49 653.26 41.07%
31.01.2011 2 717.68 2 014.28 703.39 34.92% 1 423.03 1 294.64 90.98%
31.12.2010 2 014.28 2 037.20 -22.92 -1.13% 1 543.66 470.62 30.49%
30.11.2010 2 037.20 2 395.68 - 358.48 -14.96% 2 024.18 13.02 0.64%
31.10.2010 2 395.68 3 385.51 - 989.83 -29.24% 2 258.15 137.53 6.09%
30.09.2010 3 385.51 2 289.29 1 096.22 47.88% 2 242.51 1 143.00 50.97%
31.08.2010 2 289.29 2 665.57 - 376.27 -14.12% 2 505.43 - 216.13 -8.63%
31.07.2010 2 665.57 2 893.38 - 227.81 -7.87% 2 313.59 351.98 15.21%
30.06.2010 2 893.38 2 513.14 380.23 15.13% 2 064.98 828.40 40.12%
31.05.2010 2 513.14 2 326.12 187.02 8.04% 2 079.14 434.01 20.87%
30.04.2010 2 326.12 2 255.97 70.15 3.11% 1 678.53 647.59 38.58%
31.03.2010 2 255.97 1 590.49 665.48 41.84% 1 951.72 304.25 15.59%
28.02.2010 1 590.49 1 423.03 167.46 11.77% 2 067.62 - 477.13 -23.08%
31.01.2010 1 423.03 1 543.66 - 120.63 -7.81% 1 873.43 - 450.40 -24.04%
31.12.2009 1 543.66 2 024.18 - 480.52 -23.74% 1 494.46 49.21 3.29%
30.11.2009 2 024.18 2 258.15 - 233.97 -10.36% 2 552.35 - 528.17 -20.69%
31.10.2009 2 258.15 2 242.51 15.64 0.70% 2 552.35 - 294.20 -11.53%
30.09.2009 2 242.51 2 505.43 - 262.92 -10.49% 2 552.35 - 309.84 -12.14%
31.08.2009 2 505.43 2 313.59 191.83 8.29% 3 232.32 - 726.89 -22.49%
31.07.2009 2 313.59 2 064.98 248.62 12.04% 3 232.32 - 918.73 -28.42%
30.06.2009 2 064.98 2 079.14 -14.16 -0.68% 3 232.32 -1 167.34 -36.11%
31.05.2009 2 079.14 1 678.53 400.60 23.87% 2 421.47 - 342.33 -14.14%
30.04.2009 1 678.53 1 951.72 - 273.19 -14.00% 2 421.47 - 742.94 -30.68%
31.03.2009 1 951.72 2 067.62 - 115.90 -5.61% 2 421.47 - 469.75 -19.40%
28.02.2009 2 067.62 1 873.43 194.19 10.37% 1 781.72 285.89 16.05%
31.01.2009 1 873.43 1 494.46 378.98 25.36% 1 781.72 91.71 5.15%
31.12.2008 1 494.46 2 552.35 -1 057.89 -41.45% 1 781.72 - 287.27 -16.12%
30.09.2008 2 552.35 3 232.32 - 679.97 -21.04% 2 626.84 -74.49 -2.84%
30.06.2008 3 232.32 2 421.47 810.85 33.49% 1 556.14 1 676.17 107.71%
31.03.2008 2 421.47 1 781.72 639.75 35.91% 1 468.10 953.37 64.94%
31.12.2007 1 781.72 2 626.84 - 845.12 -32.17% 985.12 796.61 80.86%
30.09.2007 2 626.84 1 556.14 1 070.69 68.80% 1 077.95 1 548.89 143.69%
30.06.2007 1 556.14 1 468.10 88.05 6.00% 808.95 747.19 92.37%
31.03.2007 1 468.10 985.12 482.98 49.03% 1 017.54 450.56 44.28%
31.12.2006 985.12 1 077.95 -92.83 -8.61% 560.14 424.97 75.87%
30.09.2006 1 077.95 808.95 269.00 33.25% 679.01 398.94 58.75%
30.06.2006 808.95 1 017.54 - 208.59 -20.50% 685.53 123.42 18.00%
31.03.2006 1 017.54 560.14 457.39 81.66% 666.87 350.67 52.59%
31.12.2005 560.14 679.01 - 118.86 -17.51% 489.47 70.67 14.44%
30.09.2005 679.01 685.53 -6.52 -0.95% 841.42 - 162.41 -19.30%
30.06.2005 685.53 666.87 18.66 2.80% - - -
31.03.2005 666.87 489.47 177.39 36.24% - - -
31.12.2004 489.47 841.42 - 351.95 -41.83% - - -
30.09.2004 841.42 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.