Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha akciových fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Cenné papíry jiné než akcie - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2019 580.61
Min 31.12.2013 3.68

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 550.91 549.86 1.05 0.19% 379.35 171.56 45.22%
31.05.2019 549.86 580.61 -30.75 -5.30% 315.14 234.72 74.48%
30.04.2019 580.61 570.50 10.11 1.77% 314.57 266.05 84.58%
31.03.2019 570.50 485.23 85.27 17.57% 427.10 143.41 33.58%
28.02.2019 485.23 484.77 0.46 0.10% 372.00 113.23 30.44%
31.01.2019 484.77 480.88 3.89 0.81% 498.46 -13.69 -2.75%
31.12.2018 480.88 432.09 48.79 11.29% 419.68 61.20 14.58%
30.11.2018 432.09 467.72 -35.63 -7.62% 418.57 13.52 3.23%
31.10.2018 467.72 376.82 90.90 24.12% 429.13 38.59 8.99%
30.09.2018 376.82 350.62 26.20 7.47% 433.92 -57.10 -13.16%
31.08.2018 350.62 388.55 -37.93 -9.76% 332.97 17.65 5.30%
31.07.2018 388.55 379.35 9.20 2.42% 275.58 112.97 40.99%
30.06.2018 379.35 315.14 64.21 20.37% 259.22 120.13 46.34%
31.05.2018 315.14 314.57 0.57 0.18% 229.15 86.00 37.53%
30.04.2018 314.57 427.10 - 112.53 -26.35% 244.51 70.06 28.65%
31.03.2018 427.10 372.00 55.09 14.81% 243.42 183.68 75.46%
28.02.2018 372.00 498.46 - 126.46 -25.37% 269.75 102.25 37.90%
31.01.2018 498.46 419.68 78.78 18.77% 231.15 267.31 115.64%
31.12.2017 419.68 418.57 1.11 0.26% 230.55 189.13 82.03%
30.11.2017 418.57 429.13 -10.56 -2.46% 131.19 287.38 219.05%
31.10.2017 429.13 433.92 -4.79 -1.10% 109.48 319.65 291.97%
30.09.2017 433.92 332.97 100.95 30.32% 99.01 334.91 338.24%
31.08.2017 332.97 275.58 57.40 20.83% 99.40 233.57 234.98%
31.07.2017 275.58 259.22 16.36 6.31% 80.43 195.15 242.64%
30.06.2017 259.22 229.15 30.07 13.12% 62.64 196.58 313.83%
31.05.2017 229.15 244.51 -15.37 -6.28% 70.12 159.03 226.80%
30.04.2017 244.51 243.42 1.09 0.45% 58.38 186.13 318.81%
31.03.2017 243.42 269.75 -26.33 -9.76% 62.08 181.34 292.08%
28.02.2017 269.75 231.15 38.60 16.70% 54.44 215.31 395.49%
31.01.2017 231.15 230.55 0.60 0.26% 54.81 176.34 321.75%
31.12.2016 230.55 131.19 99.36 75.74% 54.84 175.72 320.44%
30.11.2016 131.19 109.48 21.71 19.83% 49.70 81.49 163.95%
31.10.2016 109.48 99.01 10.47 10.57% 49.45 60.03 121.41%
30.09.2016 99.01 99.40 -0.39 -0.39% 49.13 49.89 101.54%
31.08.2016 99.40 80.43 18.97 23.59% 48.91 50.49 103.24%
31.07.2016 80.43 62.64 17.79 28.40% 40.03 40.40 100.93%
30.06.2016 62.64 70.12 -7.48 -10.67% 42.34 20.30 47.93%
31.05.2016 70.12 58.38 11.74 20.10% 63.83 6.29 9.86%
30.04.2016 58.38 62.08 -3.70 -5.96% 63.41 -5.03 -7.93%
31.03.2016 62.08 54.44 7.64 14.04% 63.87 -1.79 -2.80%
29.02.2016 54.44 54.81 -0.37 -0.67% 133.44 -79.00 -59.20%
31.01.2016 54.81 54.84 -0.03 -0.05% 132.06 -77.26 -58.50%
31.12.2015 54.84 49.70 5.13 10.32% 109.79 -54.95 -50.05%
30.11.2015 49.70 49.45 0.26 0.52% 108.75 -59.04 -54.29%
31.10.2015 49.45 49.13 0.32 0.65% 60.40 -10.95 -18.13%
30.09.2015 49.13 48.91 0.22 0.45% 8.89 40.24 452.62%
31.08.2015 48.91 40.03 8.88 22.18% 9.42 39.49 419.36%
31.07.2015 40.03 42.34 -2.31 -5.46% 7.24 32.78 452.57%
30.06.2015 42.34 63.83 -21.48 -33.66% 7.91 34.43 435.23%
31.05.2015 63.83 63.41 0.41 0.65% 6.79 57.03 839.71%
30.04.2015 63.41 63.87 -0.46 -0.72% 4.55 58.87 1 294.90%
31.03.2015 63.87 133.44 -69.57 -52.13% 4.40 59.47 1 351.64%
28.02.2015 133.44 132.06 1.38 1.04% 4.43 129.01 2 909.49%
31.01.2015 132.06 109.79 22.28 20.29% 10.47 121.59 1 161.00%
31.12.2014 109.79 108.75 1.04 0.96% 3.68 106.11 2 883.40%
30.11.2014 108.75 60.40 48.35 80.04% 18.55 90.19 486.11%
31.10.2014 60.40 8.89 51.51 579.41% 18.81 41.59 221.17%
30.09.2014 8.89 9.42 -0.53 -5.60% 16.98 -8.09 -47.65%
31.08.2014 9.42 7.24 2.17 30.00% 16.91 -7.49 -44.31%
31.07.2014 7.24 7.91 -0.67 -8.43% 17.41 -10.16 -58.39%
30.06.2014 7.91 6.79 1.12 16.48% 15.06 -7.15 -47.49%
31.05.2014 6.79 4.55 2.25 49.41% 17.05 -10.26 -60.17%
30.04.2014 4.55 4.40 0.15 3.32% 17.13 -12.58 -73.46%
31.03.2014 4.40 4.43 -0.03 -0.77% 18.41 -14.01 -76.10%
28.02.2014 4.43 10.47 -6.04 -57.66% 18.06 -13.62 -75.44%
31.01.2014 10.47 3.68 6.79 184.59% 19.34 -8.87 -45.85%
31.12.2013 3.68 18.55 -14.87 -80.17% 33.88 -30.20 -89.14%
30.11.2013 18.55 18.81 -0.25 -1.34% 33.94 -15.39 -45.33%
31.10.2013 18.81 16.98 1.82 10.74% 33.71 -14.90 -44.21%
30.09.2013 16.98 16.91 0.07 0.42% 31.41 -14.43 -45.94%
31.08.2013 16.91 17.41 -0.50 -2.86% 33.49 -16.58 -49.51%
31.07.2013 17.41 15.06 2.34 15.56% 32.13 -14.73 -45.83%
30.06.2013 15.06 17.05 -1.99 -11.66% 31.43 -16.36 -52.06%
31.05.2013 17.05 17.13 -0.08 -0.44% 197.02 - 179.96 -91.34%
30.04.2013 17.13 18.41 -1.28 -6.97% 190.40 - 173.27 -91.00%
31.03.2013 18.41 18.06 0.35 1.97% 278.16 - 259.75 -93.38%
28.02.2013 18.06 19.34 -1.28 -6.63% 280.93 - 262.88 -93.57%
31.01.2013 19.34 33.88 -14.55 -42.93% 287.60 - 268.26 -93.28%
31.12.2012 33.88 33.94 -0.06 -0.16% 289.97 - 256.09 -88.31%
30.11.2012 33.94 33.71 0.23 0.68% 279.00 - 245.06 -87.84%
31.10.2012 33.71 31.41 2.30 7.32% 251.20 - 217.49 -86.58%
30.09.2012 31.41 33.49 -2.08 -6.21% 11.51 19.90 172.87%
31.08.2012 33.49 32.13 1.36 4.23% 13.95 19.54 140.08%
31.07.2012 32.13 31.43 0.71 2.26% 10.10 22.04 218.17%
30.06.2012 31.43 197.02 - 165.59 -84.05% 9.97 21.46 215.33%
31.05.2012 197.02 190.40 6.61 3.47% 9.96 187.05 1 877.28%
30.04.2012 190.40 278.16 -87.75 -31.55% 9.86 180.55 1 831.65%
31.03.2012 278.16 280.93 -2.77 -0.99% 9.98 268.18 2 686.86%
29.02.2012 280.93 287.60 -6.67 -2.32% 9.84 271.09 2 754.71%
31.01.2012 287.60 289.97 -2.37 -0.82% 39.95 247.65 619.88%
31.12.2011 289.97 279.00 10.97 3.93% 40.88 249.10 609.36%
30.11.2011 279.00 251.20 27.80 11.07% 40.52 238.49 588.64%
31.10.2011 251.20 11.51 239.69 2 082.11% 40.17 211.03 525.29%
30.09.2011 11.51 13.95 -2.44 -17.48% 50.10 -38.59 -77.02%
31.08.2011 13.95 10.10 3.85 38.13% 50.11 -36.16 -72.16%
31.07.2011 10.10 9.97 0.13 1.34% 50.45 -40.35 -79.98%
30.06.2011 9.97 9.96 0.00 0.02% 50.89 -40.92 -80.42%
31.05.2011 9.96 9.86 0.11 1.09% 50.88 -40.91 -80.42%
30.04.2011 9.86 9.98 -0.12 -1.24% 50.86 -41.01 -80.62%
31.03.2011 9.98 9.84 0.14 1.42% 49.98 -40.00 -80.03%
28.02.2011 9.84 39.95 -30.11 -75.37% 49.23 -39.39 -80.01%
31.01.2011 39.95 40.88 -0.93 -2.27% 50.14 -10.19 -20.32%
31.12.2010 40.88 40.52 0.36 0.90% 69.28 -28.40 -41.00%
30.11.2010 40.52 40.17 0.34 0.85% 68.92 -28.40 -41.21%
31.10.2010 40.17 50.10 -9.92 -19.81% 79.69 -39.52 -49.59%
30.09.2010 50.10 50.11 -0.01 -0.03% 78.38 -28.28 -36.08%
31.08.2010 50.11 50.45 -0.34 -0.67% 78.44 -28.33 -36.12%
31.07.2010 50.45 50.89 -0.44 -0.87% 78.23 -27.78 -35.51%
30.06.2010 50.89 50.88 0.01 0.03% 77.80 -26.91 -34.59%
31.05.2010 50.88 50.86 0.01 0.03% 77.89 -27.02 -34.68%
30.04.2010 50.86 49.98 0.89 1.77% 76.51 -25.65 -33.52%
31.03.2010 49.98 49.23 0.74 1.51% 75.81 -25.83 -34.08%
28.02.2010 49.23 50.14 -0.91 -1.81% 76.17 -26.94 -35.37%
31.01.2010 50.14 69.28 -19.14 -27.63% 77.77 -27.63 -35.53%
31.12.2009 69.28 68.92 0.36 0.52% 57.99 11.29 19.46%
30.11.2009 68.92 79.69 -10.77 -13.52% - - -
31.10.2009 79.69 78.38 1.32 1.68% - - -
30.09.2009 78.38 78.44 -0.07 -0.09% - - -
31.08.2009 78.44 78.23 0.22 0.28% - - -
31.07.2009 78.23 77.80 0.43 0.55% - - -
30.06.2009 77.80 77.89 -0.10 -0.12% - - -
31.05.2009 77.89 76.51 1.38 1.80% - - -
30.04.2009 76.51 75.81 0.70 0.92% - - -
31.03.2009 75.81 76.17 -0.36 -0.48% - - -
28.02.2009 76.17 77.77 -1.59 -2.05% - - -
31.01.2009 77.77 57.99 19.78 34.10% - - -
31.12.2008 57.99 - - - - - -

Graf jako obrázek

Cenné papíry jiné než akcie - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha akciových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Cenné papíry jiné než akcie (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies