Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha akciových fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Akcie a ostatní majetkové účasti - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2018 44 628.79
Min 28.02.2009 5 922.93

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 43 515.83 41 851.29 1 664.54 3.98% 41 175.05 2 340.78 5.68%
31.05.2019 41 851.29 44 362.87 -2 511.58 -5.66% 40 325.97 1 525.32 3.78%
30.04.2019 44 362.87 44 243.70 119.17 0.27% 39 824.17 4 538.70 11.40%
31.03.2019 44 243.70 43 562.78 680.92 1.56% 38 776.51 5 467.19 14.10%
28.02.2019 43 562.78 42 908.26 654.52 1.53% 39 259.62 4 303.16 10.96%
31.01.2019 42 908.26 39 086.89 3 821.38 9.78% 38 388.51 4 519.75 11.77%
31.12.2018 39 086.89 42 663.22 -3 576.33 -8.38% 37 605.82 1 481.06 3.94%
30.11.2018 42 663.22 42 228.39 434.83 1.03% 36 557.34 6 105.88 16.70%
31.10.2018 42 228.39 44 628.79 -2 400.41 -5.38% 36 035.35 6 193.04 17.19%
30.09.2018 44 628.79 43 609.61 1 019.19 2.34% 35 172.46 9 456.34 26.89%
31.08.2018 43 609.61 42 206.05 1 403.56 3.33% 34 243.51 9 366.09 27.35%
31.07.2018 42 206.05 41 175.05 1 031.00 2.50% 33 020.34 9 185.71 27.82%
30.06.2018 41 175.05 40 325.97 849.08 2.11% 32 196.01 8 979.04 27.89%
31.05.2018 40 325.97 39 824.17 501.81 1.26% 32 026.56 8 299.41 25.91%
30.04.2018 39 824.17 38 776.51 1 047.66 2.70% 31 941.01 7 883.16 24.68%
31.03.2018 38 776.51 39 259.62 - 483.11 -1.23% 30 940.63 7 835.88 25.33%
28.02.2018 39 259.62 38 388.51 871.11 2.27% 30 400.49 8 859.12 29.14%
31.01.2018 38 388.51 37 605.82 782.68 2.08% 29 042.12 9 346.39 32.18%
31.12.2017 37 605.82 36 557.34 1 048.49 2.87% 29 043.90 8 561.93 29.48%
30.11.2017 36 557.34 36 035.35 521.99 1.45% 28 065.81 8 491.53 30.26%
31.10.2017 36 035.35 35 172.46 862.89 2.45% 26 614.78 9 420.57 35.40%
30.09.2017 35 172.46 34 243.51 928.94 2.71% 26 492.55 8 679.91 32.76%
31.08.2017 34 243.51 33 020.34 1 223.17 3.70% 25 789.63 8 453.88 32.78%
31.07.2017 33 020.34 32 196.01 824.33 2.56% 26 356.04 6 664.30 25.29%
30.06.2017 32 196.01 32 026.56 169.45 0.53% 24 981.47 7 214.54 28.88%
31.05.2017 32 026.56 31 941.01 85.56 0.27% 25 331.95 6 694.61 26.43%
30.04.2017 31 941.01 30 940.63 1 000.38 3.23% 24 199.11 7 741.90 31.99%
31.03.2017 30 940.63 30 400.49 540.13 1.78% 24 179.06 6 761.57 27.96%
28.02.2017 30 400.49 29 042.12 1 358.38 4.68% 23 313.10 7 087.40 30.40%
31.01.2017 29 042.12 29 043.90 -1.78 -0.01% 22 800.58 6 241.54 27.37%
31.12.2016 29 043.90 28 065.81 978.09 3.48% 24 302.08 4 741.81 19.51%
30.11.2016 28 065.81 26 614.78 1 451.02 5.45% 24 189.56 3 876.24 16.02%
31.10.2016 26 614.78 26 492.55 122.23 0.46% 23 771.69 2 843.09 11.96%
30.09.2016 26 492.55 25 789.63 702.92 2.73% 21 652.02 4 840.53 22.36%
31.08.2016 25 789.63 26 356.04 - 566.41 -2.15% 21 847.19 3 942.44 18.05%
31.07.2016 26 356.04 24 981.47 1 374.57 5.50% 23 114.85 3 241.19 14.02%
30.06.2016 24 981.47 25 331.95 - 350.48 -1.38% 22 560.14 2 421.33 10.73%
31.05.2016 25 331.95 24 199.11 1 132.85 4.68% 23 042.88 2 289.07 9.93%
30.04.2016 24 199.11 24 179.06 20.05 0.08% 22 007.53 2 191.58 9.96%
31.03.2016 24 179.06 23 313.10 865.96 3.71% 22 179.90 1 999.16 9.01%
29.02.2016 23 313.10 22 800.58 512.52 2.25% 21 046.63 2 266.47 10.77%
31.01.2016 22 800.58 24 302.08 -1 501.50 -6.18% 19 717.07 3 083.51 15.64%
31.12.2015 24 302.08 24 189.56 112.52 0.47% 19 562.67 4 739.42 24.23%
30.11.2015 24 189.56 23 771.69 417.87 1.76% 19 848.52 4 341.05 21.87%
31.10.2015 23 771.69 21 652.02 2 119.67 9.79% 19 369.97 4 401.72 22.72%
30.09.2015 21 652.02 21 847.19 - 195.18 -0.89% 18 923.64 2 728.38 14.42%
31.08.2015 21 847.19 23 114.85 -1 267.66 -5.48% 18 992.94 2 854.25 15.03%
31.07.2015 23 114.85 22 560.14 554.71 2.46% 18 337.60 4 777.26 26.05%
30.06.2015 22 560.14 23 042.88 - 482.74 -2.09% 18 362.99 4 197.15 22.86%
31.05.2015 23 042.88 22 007.53 1 035.35 4.70% 18 070.83 4 972.05 27.51%
30.04.2015 22 007.53 22 179.90 - 172.38 -0.78% 16 933.81 5 073.71 29.96%
31.03.2015 22 179.90 21 046.63 1 133.27 5.38% 16 509.35 5 670.55 34.35%
28.02.2015 21 046.63 19 717.07 1 329.56 6.74% 16 423.69 4 622.94 28.15%
31.01.2015 19 717.07 19 562.67 154.41 0.79% 15 888.82 3 828.25 24.09%
31.12.2014 19 562.67 19 848.52 - 285.85 -1.44% 16 114.23 3 448.44 21.40%
30.11.2014 19 848.52 19 369.97 478.55 2.47% 16 157.18 3 691.34 22.85%
31.10.2014 19 369.97 18 923.64 446.33 2.36% 15 240.33 4 129.64 27.10%
30.09.2014 18 923.64 18 992.94 -69.30 -0.36% 14 582.91 4 340.73 29.77%
31.08.2014 18 992.94 18 337.60 655.35 3.57% 13 707.95 5 284.99 38.55%
31.07.2014 18 337.60 18 362.99 -25.40 -0.14% 13 712.28 4 625.32 33.73%
30.06.2014 18 362.99 18 070.83 292.17 1.62% 13 243.07 5 119.92 38.66%
31.05.2014 18 070.83 16 933.81 1 137.01 6.71% 13 580.61 4 490.22 33.06%
30.04.2014 16 933.81 16 509.35 424.46 2.57% 13 608.66 3 325.15 24.43%
31.03.2014 16 509.35 16 423.69 85.66 0.52% 14 281.19 2 228.16 15.60%
28.02.2014 16 423.69 15 888.82 534.87 3.37% 14 185.71 2 237.98 15.78%
31.01.2014 15 888.82 16 114.23 - 225.40 -1.40% 13 968.16 1 920.66 13.75%
31.12.2013 16 114.23 16 157.18 -42.95 -0.27% 13 463.03 2 651.20 19.69%
30.11.2013 16 157.18 15 240.33 916.85 6.02% 12 903.76 3 253.42 25.21%
31.10.2013 15 240.33 14 582.91 657.42 4.51% 12 727.27 2 513.06 19.75%
30.09.2013 14 582.91 13 707.95 874.96 6.38% 12 917.77 1 665.14 12.89%
31.08.2013 13 707.95 13 712.28 -4.33 -0.03% 12 568.84 1 139.12 9.06%
31.07.2013 13 712.28 13 243.07 469.21 3.54% 12 526.24 1 186.04 9.47%
30.06.2013 13 243.07 13 580.61 - 337.54 -2.49% 12 402.35 840.72 6.78%
31.05.2013 13 580.61 13 608.66 -28.05 -0.21% 12 291.79 1 288.82 10.49%
30.04.2013 13 608.66 14 281.19 - 672.53 -4.71% 13 505.30 103.36 0.77%
31.03.2013 14 281.19 14 185.71 95.49 0.67% 13 572.62 708.57 5.22%
28.02.2013 14 185.71 13 968.16 217.54 1.56% 13 525.93 659.78 4.88%
31.01.2013 13 968.16 13 463.03 505.13 3.75% 13 124.57 843.59 6.43%
31.12.2012 13 463.03 12 903.76 559.27 4.33% 12 405.36 1 057.67 8.53%
30.11.2012 12 903.76 12 727.27 176.49 1.39% 12 397.30 506.46 4.09%
31.10.2012 12 727.27 12 917.77 - 190.49 -1.47% 12 640.70 86.57 0.68%
30.09.2012 12 917.77 12 568.84 348.93 2.78% 11 401.18 1 516.59 13.30%
31.08.2012 12 568.84 12 526.24 42.60 0.34% 12 498.25 70.59 0.56%
31.07.2012 12 526.24 12 402.35 123.89 1.00% 15 160.71 -2 634.47 -17.38%
30.06.2012 12 402.35 12 291.79 110.56 0.90% 15 329.39 -2 927.04 -19.09%
31.05.2012 12 291.79 13 505.30 -1 213.51 -8.99% 15 880.27 -3 588.48 -22.60%
30.04.2012 13 505.30 13 572.62 -67.33 -0.50% 16 003.78 -2 498.49 -15.61%
31.03.2012 13 572.62 13 525.93 46.70 0.35% 16 103.19 -2 530.57 -15.71%
29.02.2012 13 525.93 13 124.57 401.36 3.06% 16 041.38 -2 515.45 -15.68%
31.01.2012 13 124.57 12 405.36 719.21 5.80% 15 533.40 -2 408.83 -15.51%
31.12.2011 12 405.36 12 397.30 8.06 0.07% 15 356.20 -2 950.84 -19.22%
30.11.2011 12 397.30 12 640.70 - 243.40 -1.93% 14 376.49 -1 979.19 -13.77%
31.10.2011 12 640.70 11 401.18 1 239.52 10.87% 13 543.26 - 902.56 -6.66%
30.09.2011 11 401.18 12 498.25 -1 097.07 -8.78% 12 786.25 -1 385.07 -10.83%
31.08.2011 12 498.25 15 160.71 -2 662.46 -17.56% 12 502.76 -4.51 -0.04%
31.07.2011 15 160.71 15 329.39 - 168.69 -1.10% 12 436.43 2 724.28 21.91%
30.06.2011 15 329.39 15 880.27 - 550.88 -3.47% 11 568.38 3 761.01 32.51%
31.05.2011 15 880.27 16 003.78 - 123.52 -0.77% 12 205.54 3 674.73 30.11%
30.04.2011 16 003.78 16 103.19 -99.41 -0.62% 13 531.66 2 472.12 18.27%
31.03.2011 16 103.19 16 041.38 61.82 0.39% 13 216.40 2 886.80 21.84%
28.02.2011 16 041.38 15 533.40 507.97 3.27% 12 380.06 3 661.31 29.57%
31.01.2011 15 533.40 15 356.20 177.20 1.15% 12 487.46 3 045.94 24.39%
31.12.2010 15 356.20 14 376.49 979.71 6.81% 12 512.89 2 843.31 22.72%
30.11.2010 14 376.49 13 543.26 833.23 6.15% 11 757.60 2 618.89 22.27%
31.10.2010 13 543.26 12 786.25 757.02 5.92% 11 611.98 1 931.28 16.63%
30.09.2010 12 786.25 12 502.76 283.49 2.27% 11 362.70 1 423.55 12.53%
31.08.2010 12 502.76 12 436.43 66.33 0.53% 10 580.40 1 922.36 18.17%
31.07.2010 12 436.43 11 568.38 868.05 7.50% 9 535.66 2 900.78 30.42%
30.06.2010 11 568.38 12 205.54 - 637.16 -5.22% 8 503.63 3 064.74 36.04%
31.05.2010 12 205.54 13 531.66 -1 326.13 -9.80% 8 567.22 3 638.32 42.47%
30.04.2010 13 531.66 13 216.40 315.27 2.39% 7 586.35 5 945.31 78.37%
31.03.2010 13 216.40 12 380.06 836.34 6.76% 6 472.95 6 743.45 104.18%
28.02.2010 12 380.06 12 487.46 - 107.40 -0.86% 5 922.93 6 457.14 109.02%
31.01.2010 12 487.46 12 512.89 -25.43 -0.20% 6 562.55 5 924.91 90.28%
31.12.2009 12 512.89 11 757.60 755.29 6.42% 6 468.98 6 043.91 93.43%
30.11.2009 11 757.60 11 611.98 145.62 1.25% - - -
31.10.2009 11 611.98 11 362.70 249.28 2.19% - - -
30.09.2009 11 362.70 10 580.40 782.30 7.39% - - -
31.08.2009 10 580.40 9 535.66 1 044.74 10.96% - - -
31.07.2009 9 535.66 8 503.63 1 032.02 12.14% - - -
30.06.2009 8 503.63 8 567.22 -63.58 -0.74% - - -
31.05.2009 8 567.22 7 586.35 980.87 12.93% - - -
30.04.2009 7 586.35 6 472.95 1 113.40 17.20% - - -
31.03.2009 6 472.95 5 922.93 550.02 9.29% - - -
28.02.2009 5 922.93 6 562.55 - 639.63 -9.75% - - -
31.01.2009 6 562.55 6 468.98 93.58 1.45% - - -
31.12.2008 6 468.98 - - - - - -

Graf jako obrázek

Akcie a ostatní majetkové účasti - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha ostatních fondů)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Platby za ostatní netržní produkci (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies