Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha akciových fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady a poskytnuté půjčky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 4 115.16
Min 31.03.2005 350.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 3 684.57 3 914.54 - 229.97 -5.87% 3 636.06 48.51 1.33%
31.10.2014 3 914.54 4 093.53 - 178.99 -4.37% 3 541.21 373.33 10.54%
30.09.2014 4 093.53 3 788.86 304.67 8.04% 3 573.58 519.95 14.55%
31.08.2014 3 788.86 3 763.16 25.70 0.68% 3 683.72 105.14 2.85%
31.07.2014 3 763.16 3 697.20 65.97 1.78% 3 568.64 194.52 5.45%
30.06.2014 3 697.20 3 651.83 45.36 1.24% 3 441.10 256.09 7.44%
31.05.2014 3 651.83 3 929.69 - 277.85 -7.07% 3 649.06 2.77 0.08%
30.04.2014 3 929.69 3 991.74 -62.05 -1.55% 3 455.93 473.76 13.71%
31.03.2014 3 991.74 3 807.43 184.30 4.84% 3 320.58 671.15 20.21%
28.02.2014 3 807.43 3 693.64 113.79 3.08% 3 415.55 391.88 11.47%
31.01.2014 3 693.64 3 454.68 238.96 6.92% 3 500.03 193.61 5.53%
31.12.2013 3 454.68 3 636.06 - 181.38 -4.99% 4 115.16 - 660.48 -16.05%
30.11.2013 3 636.06 3 541.21 94.85 2.68% 2 148.17 1 487.89 69.26%
31.10.2013 3 541.21 3 573.58 -32.37 -0.91% 2 238.21 1 303.01 58.22%
30.09.2013 3 573.58 3 683.72 - 110.14 -2.99% 2 243.74 1 329.84 59.27%
31.08.2013 3 683.72 3 568.64 115.08 3.22% 2 190.63 1 493.09 68.16%
31.07.2013 3 568.64 3 441.10 127.54 3.71% 2 159.34 1 409.30 65.27%
30.06.2013 3 441.10 3 649.06 - 207.96 -5.70% 1 994.67 1 446.44 72.52%
31.05.2013 3 649.06 3 455.93 193.13 5.59% 2 155.93 1 493.14 69.26%
30.04.2013 3 455.93 3 320.58 135.34 4.08% 2 378.81 1 077.12 45.28%
31.03.2013 3 320.58 3 415.55 -94.97 -2.78% 2 339.04 981.55 41.96%
28.02.2013 3 415.55 3 500.03 -84.47 -2.41% 2 781.81 633.75 22.78%
31.01.2013 3 500.03 4 115.16 - 615.13 -14.95% 2 493.96 1 006.07 40.34%
31.12.2012 4 115.16 2 148.17 1 966.99 91.57% 2 694.71 1 420.45 52.71%
30.11.2012 2 148.17 2 238.21 -90.03 -4.02% 2 584.10 - 435.92 -16.87%
31.10.2012 2 238.21 2 243.74 -5.53 -0.25% 2 852.55 - 614.34 -21.54%
30.09.2012 2 243.74 2 190.63 53.11 2.42% 2 946.66 - 702.92 -23.85%
31.08.2012 2 190.63 2 159.34 31.29 1.45% 2 702.69 - 512.06 -18.95%
31.07.2012 2 159.34 1 994.67 164.68 8.26% 2 152.78 6.56 0.30%
30.06.2012 1 994.67 2 155.93 - 161.26 -7.48% 2 367.35 - 372.68 -15.74%
31.05.2012 2 155.93 2 378.81 - 222.88 -9.37% 2 287.57 - 131.65 -5.75%
30.04.2012 2 378.81 2 339.04 39.77 1.70% 2 125.09 253.72 11.94%
31.03.2012 2 339.04 2 781.81 - 442.77 -15.92% 2 186.02 153.02 7.00%
29.02.2012 2 781.81 2 493.96 287.85 11.54% 1 968.69 813.12 41.30%
31.01.2012 2 493.96 2 694.71 - 200.75 -7.45% 1 949.89 544.07 27.90%
31.12.2011 2 694.71 2 584.10 110.61 4.28% 1 120.43 1 574.28 140.51%
30.11.2011 2 584.10 2 852.55 - 268.45 -9.41% 1 203.82 1 380.27 114.66%
31.10.2011 2 852.55 2 946.66 -94.12 -3.19% 1 446.49 1 406.06 97.21%
30.09.2011 2 946.66 2 702.69 243.97 9.03% 1 367.49 1 579.17 115.48%
31.08.2011 2 702.69 2 152.78 549.91 25.54% 1 692.93 1 009.76 59.65%
31.07.2011 2 152.78 2 367.35 - 214.57 -9.06% 1 464.59 688.19 46.99%
30.06.2011 2 367.35 2 287.57 79.78 3.49% 1 169.11 1 198.24 102.49%
31.05.2011 2 287.57 2 125.09 162.48 7.65% 1 226.62 1 060.96 86.49%
30.04.2011 2 125.09 2 186.02 -60.93 -2.79% 1 403.54 721.55 51.41%
31.03.2011 2 186.02 1 968.69 217.34 11.04% 1 546.35 639.67 41.37%
28.02.2011 1 968.69 1 949.89 18.80 0.96% 1 383.78 584.91 42.27%
31.01.2011 1 949.89 1 120.43 829.45 74.03% 1 317.69 632.20 47.98%
31.12.2010 1 120.43 1 203.82 -83.39 -6.93% 1 359.12 - 238.69 -17.56%
30.11.2010 1 203.82 1 446.49 - 242.66 -16.78% 1 476.29 - 272.47 -18.46%
31.10.2010 1 446.49 1 367.49 79.00 5.78% 1 510.63 -64.14 -4.25%
30.09.2010 1 367.49 1 692.93 - 325.44 -19.22% 1 331.77 35.72 2.68%
31.08.2010 1 692.93 1 464.59 228.34 15.59% 1 479.22 213.71 14.45%
31.07.2010 1 464.59 1 169.11 295.48 25.27% 1 133.39 331.20 29.22%
30.06.2010 1 169.11 1 226.62 -57.50 -4.69% 1 038.40 130.72 12.59%
31.05.2010 1 226.62 1 403.54 - 176.92 -12.61% 1 122.99 103.63 9.23%
30.04.2010 1 403.54 1 546.35 - 142.81 -9.24% 934.42 469.12 50.20%
31.03.2010 1 546.35 1 383.78 162.57 11.75% 897.34 649.01 72.33%
28.02.2010 1 383.78 1 317.69 66.09 5.02% 695.69 688.09 98.91%
31.01.2010 1 317.69 1 359.12 -41.44 -3.05% 737.67 580.02 78.63%
31.12.2009 1 359.12 1 476.29 - 117.17 -7.94% 846.27 512.85 60.60%
30.11.2009 1 476.29 1 510.63 -34.33 -2.27% 1 017.23 459.06 45.13%
31.10.2009 1 510.63 1 331.77 178.86 13.43% 1 017.23 493.40 48.50%
30.09.2009 1 331.77 1 479.22 - 147.46 -9.97% 1 017.23 314.54 30.92%
31.08.2009 1 479.22 1 133.39 345.83 30.51% 992.46 486.76 49.05%
31.07.2009 1 133.39 1 038.40 94.99 9.15% 992.46 140.93 14.20%
30.06.2009 1 038.40 1 122.99 -84.59 -7.53% 992.46 45.93 4.63%
31.05.2009 1 122.99 934.42 188.56 20.18% 1 133.89 -10.90 -0.96%
30.04.2009 934.42 897.34 37.08 4.13% 1 133.89 - 199.47 -17.59%
31.03.2009 897.34 695.69 201.65 28.99% 1 133.89 - 236.54 -20.86%
28.02.2009 695.69 737.67 -41.98 -5.69% 1 304.57 - 608.88 -46.67%
31.01.2009 737.67 846.27 - 108.60 -12.83% 1 304.57 - 566.90 -43.45%
31.12.2008 846.27 1 017.23 - 170.96 -16.81% 1 304.57 - 458.30 -35.13%
30.09.2008 1 017.23 992.46 24.77 2.50% 1 354.04 - 336.81 -24.87%
30.06.2008 992.46 1 133.89 - 141.42 -12.47% 1 118.32 - 125.86 -11.25%
31.03.2008 1 133.89 1 304.57 - 170.68 -13.08% 841.78 292.11 34.70%
31.12.2007 1 304.57 1 354.04 -49.47 -3.65% 895.40 409.16 45.70%
30.09.2007 1 354.04 1 118.32 235.72 21.08% 776.64 577.40 74.35%
30.06.2007 1 118.32 841.78 276.54 32.85% 874.19 244.13 27.93%
31.03.2007 841.78 895.40 -53.62 -5.99% 995.21 - 153.43 -15.42%
31.12.2006 895.40 776.64 118.76 15.29% 695.16 200.25 28.81%
30.09.2006 776.64 874.19 -97.55 -11.16% 693.38 83.26 12.01%
30.06.2006 874.19 995.21 - 121.02 -12.16% 532.19 342.00 64.26%
31.03.2006 995.21 695.16 300.05 43.16% 350.10 645.11 184.26%
31.12.2005 695.16 693.38 1.78 0.26% 416.00 279.16 67.10%
30.09.2005 693.38 532.19 161.19 30.29% 392.21 301.17 76.79%
30.06.2005 532.19 350.10 182.09 52.01% - - -
31.03.2005 350.10 416.00 -65.90 -15.84% - - -
31.12.2004 416.00 392.21 23.79 6.07% - - -
30.09.2004 392.21 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady a poskytnuté půjčky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.