Velké banky (Banky»Rizikové expozice) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 1 626 005.00 1 609 004.00 1.06% 1 660 545.00 -2.08%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky 1 394 563.00 1 380 120.00 1.05% 1 386 091.00 0.61%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 133 951.00 132 440.00 1.14% 121 278.00 10.45%
UK4 1.1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 133 951.00 132 440.00 1.14% 121 278.00 10.45%
UK5 1.1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 1 759.00 1 840.00 -4.40% 0.00 -
UK6 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 64.00 70.00 -8.57% 81.00 -20.99%
UK7 1.1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 225.00 222.00 1.35% 258.00 -12.79%
UK8 1.1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.1.6. Expozice vůči institucím 370.00 368.00 0.54% 126.00 193.65%
UK11 1.1.1.7. Expozice vůči podnikům 29 394.00 28 285.00 3.92% 27 349.00 7.48%
UK12 1.1.1.8. Expozice vůči retailu 10 957.00 11 263.00 -2.72% 9 513.00 15.18%
UK13 1.1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 11 320.00 10 812.00 4.70% 10 596.00 6.83%
UK14 1.1.1.10. Expozice v selhání 383.00 397.00 -3.53% 481.00 -20.37%
UK15 1.1.1.11. Vysoce rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 7.00 2.00 250.00% 0.00 -
UK18 1.1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.1.15. Akcie 79 472.00 79 181.00 0.37% 71 382.00 11.33%
UK20 1.1.1.16. Ostatní expozice 0.00 0.00 - 1 492.00 -
UK21 1.1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem 1 260 612.00 1 247 680.00 1.04% 1 264 813.00 -0.33%
UK23 Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic 1 182 653.00 1 179 899.00 0.23% 1 175 897.00 0.57%
UK24 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 19 997.00 29 210.00 -31.54% 31 014.00 -35.52%
UK25 Expozice vůči institucím 104 479.00 104 891.00 -0.39% 110 443.00 -5.40%
UK26 Expozice vůči podnikům 789 338.00 777 071.00 1.58% 761 737.00 3.62%
UK27 Expozice vůči retailu 268 839.00 268 727.00 0.04% 272 703.00 -1.42%
UK28 1.2.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 349 406.00 343 124.00 1.83% 335 212.00 4.23%
UK29 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 5 453.00 6 130.00 -11.04% 5 959.00 -8.49%
UK30 1.2.1.2. Expozice vůči institucím 39 051.00 40 638.00 -3.91% 35 801.00 9.08%
UK31 1.2.1.3. Expozice vůči podnikům - SME 102 013.00 108 975.00 -6.39% 97 406.00 4.73%
UK32 1.2.1.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 66 836.00 63 632.00 5.04% 58 628.00 14.00%
UK33 1.2.1.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 136 052.00 123 749.00 9.94% 137 418.00 -0.99%
UK34 1.2.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 833 248.00 836 775.00 -0.42% 840 685.00 -0.88%
UK35 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 14 544.00 23 080.00 -36.98% 25 055.00 -41.95%
UK36 1.2.2.2. Expozice vůči institucím 65 428.00 64 253.00 1.83% 74 642.00 -12.34%
UK37 1.2.2.3. Expozice vůči podnikům - SME 130 218.00 128 453.00 1.37% 123 662.00 5.30%
UK38 1.2.2.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 93 095.00 94 014.00 -0.98% 96 881.00 -3.91%
UK39 1.2.2.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 261 124.00 258 248.00 1.11% 247 743.00 5.40%
UK40 1.2.2.6. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 25 180.00 22 477.00 12.03% 22 780.00 10.54%
UK41 1.2.2.7. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME 106 569.00 108 340.00 -1.63% 108 650.00 -1.92%
UK42 1.2.2.8. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 1 706.00 1 828.00 -6.67% 1 966.00 -13.22%
UK43 1.2.2.9. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 32 966.00 32 417.00 1.69% 33 437.00 -1.41%
UK44 1.2.2.10. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) 102 418.00 103 666.00 -1.20% 105 871.00 -3.26%
UK45 1.2.3. Akcie 23 506.00 21 926.00 7.21% 40 504.00 -41.97%
UK46 1.2.4. Sekuritizované expozice při IRB 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 1.2.5. Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 54 453.00 45 855.00 18.75% 48 412.00 12.48%
UK48 1.3. Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 0.00 0.00 - 0.00 -
UK49 2. Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK50 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 49 959.00 53 721.00 -7.00% 74 085.00 -32.57%
UK51 3.1. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA 33 025.00 33 322.00 -0.89% 35 457.00 -6.86%
UK52 3.1.1. Obchodovatelné dluhové nástroje 30 457.00 30 697.00 -0.78% 31 520.00 -3.37%
UK53 3.1.2. Akcie 88.00 105.00 -16.19% 60.00 46.67%
UK54 3.1.3. Měnové obchody 0.00 0.00 - 312.00 -
UK55 3.1.4. Komodity 2 479.00 2 520.00 -1.63% 3 564.00 -30.44%
UK56 3.2. Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 16 935.00 20 399.00 -16.98% 38 628.00 -56.16%
UK57 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 169 977.00 165 535.00 2.68% 189 876.00 -10.48%
UK58 4.1. Operační riziko - přístup BIA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK59 4.2. Operační riziko - přístup TSA / ASA 56 121.00 53 045.00 5.80% 53 045.00 5.80%
UK60 4.3. Operační riziko - přístup AMA 113 856.00 112 490.00 1.21% 136 831.00 -16.79%
UK61 5. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 11 505.00 9 628.00 19.50% 10 493.00 9.64%
UK62 5.1. Pokročilá metoda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK63 5.2. Standardizovaná metoda 11 505.00 9 628.00 19.50% 10 493.00 9.64%
UK64 5.3. Metoda původní expozice (OEM) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK65 6. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK66 7. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Rizikové expozice celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 626 005.00
31.12.2018 1 609 004.00
30.09.2018 1 675 366.00
30.06.2018 1 682 920.00
31.03.2018 1 660 545.00
31.12.2017 1 613 994.00
30.09.2017 1 652 852.00
30.06.2017 1 635 663.00
31.03.2017 1 650 427.00
31.12.2016 1 594 866.00
Další »
Rizikové expozice celkem,Velké banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 394 563.00
31.12.2018 1 380 120.00
30.09.2018 1 401 887.00
30.06.2018 1 404 293.00
31.03.2018 1 386 091.00
31.12.2017 1 346 491.00
30.09.2017 1 387 196.00
30.06.2017 1 371 447.00
31.03.2017 1 385 590.00
31.12.2016 1 361 596.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky,Velké banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 133 951.00
31.12.2018 132 440.00
30.09.2018 135 105.00
30.06.2018 134 175.00
31.03.2018 121 278.00
31.12.2017 126 654.00
30.09.2017 137 665.00
30.06.2017 135 279.00
31.03.2017 133 008.00
31.12.2016 131 896.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem,Velké banky

Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic

ObdobíHodnota
31.03.2019 133 951.00
31.12.2018 132 440.00
30.09.2018 135 105.00
30.06.2018 134 175.00
31.03.2018 121 278.00
31.12.2017 126 654.00
30.09.2017 137 665.00
30.06.2017 135 279.00
31.03.2017 133 008.00
31.12.2016 131 896.00
Další »
Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic,Velké banky

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 759.00
31.12.2018 1 840.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 1 798.00
30.09.2017 1 446.00
30.06.2017 796.00
31.03.2017 274.00
31.12.2016 430.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Velké banky

. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům

ObdobíHodnota
31.03.2019 64.00
31.12.2018 70.00
30.09.2018 80.00
30.06.2018 79.00
31.03.2018 81.00
31.12.2017 87.00
30.09.2017 21.00
30.06.2017 22.00
31.03.2017 95.00
31.12.2016 98.00
Další »
. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům,Velké banky

. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru

ObdobíHodnota
31.03.2019 225.00
31.12.2018 222.00
30.09.2018 234.00
30.06.2018 246.00
31.03.2018 258.00
31.12.2017 267.00
30.09.2017 281.00
30.06.2017 291.00
31.03.2017 76.00
31.12.2016 78.00
Další »
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru,Velké banky

. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 10.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám,Velké banky

. Expozice vůči mezinárodním organizacím

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči mezinárodním organizacím,Velké banky

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 370.00
31.12.2018 368.00
30.09.2018 639.00
30.06.2018 223.00
31.03.2018 126.00
31.12.2017 158.00
30.09.2017 326.00
30.06.2017 870.00
31.03.2017 887.00
31.12.2016 510.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Velké banky

. Expozice vůči podnikům

ObdobíHodnota
31.03.2019 29 394.00
31.12.2018 28 285.00
30.09.2018 27 388.00
30.06.2018 29 052.00
31.03.2018 27 349.00
31.12.2017 25 613.00
30.09.2017 26 513.00
30.06.2017 27 303.00
31.03.2017 29 623.00
31.12.2016 28 605.00
Další »
. Expozice vůči podnikům,Velké banky

. Expozice vůči retailu

ObdobíHodnota
31.03.2019 10 957.00
31.12.2018 11 263.00
30.09.2018 11 016.00
30.06.2018 10 444.00
31.03.2018 9 513.00
31.12.2017 9 466.00
30.09.2017 12 140.00
30.06.2017 12 366.00
31.03.2017 13 221.00
31.12.2016 13 969.00
Další »
. Expozice vůči retailu,Velké banky

. Expozice zajištěné nemovitostmi

ObdobíHodnota
31.03.2019 11 320.00
31.12.2018 10 812.00
30.09.2018 10 685.00
30.06.2018 10 970.00
31.03.2018 10 596.00
31.12.2017 10 523.00
30.09.2017 9 328.00
30.06.2017 9 163.00
31.03.2017 9 018.00
31.12.2016 8 374.00
Další »
. Expozice zajištěné nemovitostmi,Velké banky

. Expozice v selhání

ObdobíHodnota
31.03.2019 383.00
31.12.2018 397.00
30.09.2018 398.00
30.06.2018 612.00
31.03.2018 481.00
31.12.2017 373.00
30.09.2017 518.00
30.06.2017 718.00
31.03.2017 700.00
31.12.2016 1 035.00
Další »
. Expozice v selhání,Velké banky

. Vysoce rizikové expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Vysoce rizikové expozice,Velké banky

. Expozice v krytých dluhopisech

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice v krytých dluhopisech,Velké banky

. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

ObdobíHodnota
31.03.2019 7.00
31.12.2018 2.00
30.09.2018 7.00
30.06.2018 27.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením,Velké banky

. Nástroje kolektivního investování

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 7.00
30.09.2017 7.00
30.06.2017 13.00
31.03.2017 16.00
31.12.2016 17.00
Další »
. Nástroje kolektivního investování,Velké banky

. Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 79 472.00
31.12.2018 79 181.00
30.09.2018 81 357.00
30.06.2018 80 543.00
31.03.2018 71 382.00
31.12.2017 76 897.00
30.09.2017 79 849.00
30.06.2017 79 481.00
31.03.2017 73 109.00
31.12.2016 73 211.00
Další »
. Akcie,Velké banky

. Ostatní expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 3 301.00
30.06.2018 1 980.00
31.03.2018 1 492.00
31.12.2017 1 464.00
30.09.2017 7 226.00
30.06.2017 4 255.00
31.03.2017 5 991.00
31.12.2016 5 569.00
Další »
. Ostatní expozice,Velké banky

Sekuritizované expozice STA

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Sekuritizované expozice STA,Velké banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 260 612.00
31.12.2018 1 247 680.00
30.09.2018 1 266 782.00
30.06.2018 1 270 118.00
31.03.2018 1 264 813.00
31.12.2017 1 219 838.00
30.09.2017 1 249 532.00
30.06.2017 1 236 169.00
31.03.2017 1 252 582.00
31.12.2016 1 229 700.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem,Velké banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 182 653.00
31.12.2018 1 179 899.00
30.09.2018 1 197 921.00
30.06.2018 1 201 566.00
31.03.2018 1 175 897.00
31.12.2017 1 148 132.00
30.09.2017 1 187 842.00
30.06.2017 1 177 321.00
31.03.2017 1 197 296.00
31.12.2016 1 173 631.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic,Velké banky

Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 19 997.00
31.12.2018 29 210.00
30.09.2018 33 855.00
30.06.2018 32 907.00
31.03.2018 31 014.00
31.12.2017 27 386.00
30.09.2017 31 719.00
30.06.2017 29 733.00
31.03.2017 29 408.00
31.12.2016 27 789.00
Další »
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Velké banky

Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 104 479.00
31.12.2018 104 891.00
30.09.2018 112 799.00
30.06.2018 112 946.00
31.03.2018 110 443.00
31.12.2017 104 011.00
30.09.2017 116 894.00
30.06.2017 111 193.00
31.03.2017 111 599.00
31.12.2016 98 989.00
Další »
Expozice vůči institucím,Velké banky

Expozice vůči podnikům

ObdobíHodnota
31.03.2019 789 338.00
31.12.2018 777 071.00
30.09.2018 788 167.00
30.06.2018 783 555.00
31.03.2018 761 737.00
31.12.2017 747 690.00
30.09.2017 772 735.00
30.06.2017 774 903.00
31.03.2017 796 254.00
31.12.2016 784 152.00
Další »
Expozice vůči podnikům,Velké banky

Expozice vůči retailu

ObdobíHodnota
31.03.2019 268 839.00
31.12.2018 268 727.00
30.09.2018 263 099.00
30.06.2018 272 157.00
31.03.2018 272 703.00
31.12.2017 269 045.00
30.09.2017 266 494.00
30.06.2017 261 492.00
31.03.2017 260 035.00
31.12.2016 262 700.00
Další »
Expozice vůči retailu,Velké banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů

ObdobíHodnota
31.03.2019 349 406.00
31.12.2018 343 124.00
30.09.2018 351 701.00
30.06.2018 356 296.00
31.03.2018 335 212.00
31.12.2017 329 223.00
30.09.2017 328 419.00
30.06.2017 317 592.00
31.03.2017 321 258.00
31.12.2016 326 651.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů,Velké banky

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 5 453.00
31.12.2018 6 130.00
30.09.2018 8 528.00
30.06.2018 6 862.00
31.03.2018 5 959.00
31.12.2017 2 129.00
30.09.2017 2 065.00
30.06.2017 2 198.00
31.03.2017 1 589.00
31.12.2016 1 811.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Velké banky

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 39 051.00
31.12.2018 40 638.00
30.09.2018 37 803.00
30.06.2018 40 738.00
31.03.2018 35 801.00
31.12.2017 36 092.00
30.09.2017 39 039.00
30.06.2017 34 521.00
31.03.2017 36 260.00
31.12.2016 33 075.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Velké banky

. Expozice vůči podnikům - SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 102 013.00
31.12.2018 108 975.00
30.09.2018 117 146.00
30.06.2018 97 359.00
31.03.2018 97 406.00
31.12.2017 94 702.00
30.09.2017 91 783.00
30.06.2017 86 572.00
31.03.2017 82 236.00
31.12.2016 80 856.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - SME,Velké banky

. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

ObdobíHodnota
31.03.2019 66 836.00
31.12.2018 63 632.00
30.09.2018 60 316.00
30.06.2018 60 570.00
31.03.2018 58 628.00
31.12.2017 59 571.00
30.09.2017 56 922.00
30.06.2017 56 477.00
31.03.2017 60 605.00
31.12.2016 58 362.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování,Velké banky

. Expozice vůči podnikům - ostatní

ObdobíHodnota
31.03.2019 136 052.00
31.12.2018 123 749.00
30.09.2018 127 908.00
30.06.2018 150 766.00
31.03.2018 137 418.00
31.12.2017 136 729.00
30.09.2017 138 610.00
30.06.2017 137 824.00
31.03.2017 140 568.00
31.12.2016 152 547.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - ostatní,Velké banky

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů

ObdobíHodnota
31.03.2019 833 248.00
31.12.2018 836 775.00
30.09.2018 846 219.00
30.06.2018 845 270.00
31.03.2018 840 685.00
31.12.2017 818 909.00
30.09.2017 859 423.00
30.06.2017 859 729.00
31.03.2017 876 038.00
31.12.2016 846 980.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů,Velké banky

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 14 544.00
31.12.2018 23 080.00
30.09.2018 25 327.00
30.06.2018 26 045.00
31.03.2018 25 055.00
31.12.2017 25 257.00
30.09.2017 29 654.00
30.06.2017 27 535.00
31.03.2017 27 819.00
31.12.2016 25 979.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Velké banky

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 65 428.00
31.12.2018 64 253.00
30.09.2018 74 996.00
30.06.2018 72 208.00
31.03.2018 74 642.00
31.12.2017 67 920.00
30.09.2017 77 855.00
30.06.2017 76 672.00
31.03.2017 75 339.00
31.12.2016 65 914.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Velké banky

. Expozice vůči podnikům - SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 130 218.00
31.12.2018 128 453.00
30.09.2018 127 227.00
30.06.2018 128 028.00
31.03.2018 123 662.00
31.12.2017 123 081.00
30.09.2017 131 339.00
30.06.2017 133 380.00
31.03.2017 135 041.00
31.12.2016 127 308.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - SME,Velké banky

. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

ObdobíHodnota
31.03.2019 93 095.00
31.12.2018 94 014.00
30.09.2018 101 829.00
30.06.2018 100 708.00
31.03.2018 96 881.00
31.12.2017 92 722.00
30.09.2017 96 490.00
30.06.2017 98 730.00
31.03.2017 118 664.00
31.12.2016 114 996.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování,Velké banky

. Expozice vůči podnikům - ostatní

ObdobíHodnota
31.03.2019 261 124.00
31.12.2018 258 248.00
30.09.2018 253 741.00
30.06.2018 246 123.00
31.03.2018 247 743.00
31.12.2017 240 884.00
30.09.2017 257 591.00
30.06.2017 261 921.00
31.03.2017 259 140.00
31.12.2016 250 083.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - ostatní,Velké banky

. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 25 180.00
31.12.2018 22 477.00
30.09.2018 21 546.00
30.06.2018 22 378.00
31.03.2018 22 780.00
31.12.2017 20 496.00
30.09.2017 20 689.00
30.06.2017 18 685.00
31.03.2017 18 388.00
31.12.2016 16 781.00
Další »
. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME,Velké banky

. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 106 569.00
31.12.2018 108 340.00
30.09.2018 106 680.00
30.06.2018 106 938.00
31.03.2018 108 650.00
31.12.2017 110 612.00
30.09.2017 108 753.00
30.06.2017 111 693.00
31.03.2017 110 880.00
31.12.2016 117 287.00
Další »
. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME,Velké banky

. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 706.00
31.12.2018 1 828.00
30.09.2018 1 739.00
30.06.2018 1 814.00
31.03.2018 1 966.00
31.12.2017 2 027.00
30.09.2017 2 029.00
30.06.2017 4 174.00
31.03.2017 4 619.00
31.12.2016 5 662.00
Další »
. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving,Velké banky

. Expozice vůči retailu - ostatní (SME)

ObdobíHodnota
31.03.2019 32 966.00
31.12.2018 32 417.00
30.09.2018 31 373.00
30.06.2018 34 254.00
31.03.2018 33 437.00
31.12.2017 32 075.00
30.09.2017 32 092.00
30.06.2017 30 906.00
31.03.2017 27 944.00
31.12.2016 26 816.00
Další »
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME),Velké banky

. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME)

ObdobíHodnota
31.03.2019 102 418.00
31.12.2018 103 666.00
30.09.2018 101 760.00
30.06.2018 106 773.00
31.03.2018 105 871.00
31.12.2017 103 835.00
30.09.2017 102 930.00
30.06.2017 96 034.00
31.03.2017 98 204.00
31.12.2016 96 155.00
Další »
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME),Velké banky

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 23 506.00
31.12.2018 21 926.00
30.09.2018 23 816.00
30.06.2018 21 885.00
31.03.2018 40 504.00
31.12.2017 18 288.00
30.09.2017 14 606.00
30.06.2017 12 244.00
31.03.2017 12 197.00
31.12.2016 12 721.00
Další »
Akcie,Velké banky

Sekuritizované expozice při IRB

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Sekuritizované expozice při IRB,Velké banky

Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku

ObdobíHodnota
31.03.2019 54 453.00
31.12.2018 45 855.00
30.09.2018 45 045.00
30.06.2018 46 668.00
31.03.2018 48 412.00
31.12.2017 53 418.00
30.09.2017 47 083.00
30.06.2017 46 604.00
31.03.2017 43 089.00
31.12.2016 43 348.00
Další »
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku,Velké banky

Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany,Velké banky

Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem,Velké banky

Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 49 959.00
31.12.2018 53 721.00
30.09.2018 72 702.00
30.06.2018 74 472.00
31.03.2018 74 085.00
31.12.2017 72 401.00
30.09.2017 65 636.00
30.06.2017 70 834.00
31.03.2017 67 399.00
31.12.2016 50 654.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem,Velké banky

Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA

ObdobíHodnota
31.03.2019 33 025.00
31.12.2018 33 322.00
30.09.2018 40 760.00
30.06.2018 40 208.00
31.03.2018 35 457.00
31.12.2017 30 932.00
30.09.2017 37 280.00
30.06.2017 36 557.00
31.03.2017 40 008.00
31.12.2016 33 399.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA,Velké banky

Obchodovatelné dluhové nástroje

ObdobíHodnota
31.03.2019 30 457.00
31.12.2018 30 697.00
30.09.2018 32 200.00
30.06.2018 34 353.00
31.03.2018 31 520.00
31.12.2017 28 196.00
30.09.2017 34 321.00
30.06.2017 34 120.00
31.03.2017 37 076.00
31.12.2016 30 403.00
Další »
Obchodovatelné dluhové nástroje,Velké banky

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 88.00
31.12.2018 105.00
30.09.2018 111.00
30.06.2018 36.00
31.03.2018 60.00
31.12.2017 47.00
30.09.2017 85.00
30.06.2017 44.00
31.03.2017 110.00
31.12.2016 444.00
Další »
Akcie,Velké banky

Měnové obchody

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 244.00
31.03.2018 312.00
31.12.2017 849.00
30.09.2017 645.00
30.06.2017 275.00
31.03.2017 1 164.00
31.12.2016 557.00
Další »
Měnové obchody,Velké banky

Komodity

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 479.00
31.12.2018 2 520.00
30.09.2018 8 448.00
30.06.2018 5 575.00
31.03.2018 3 564.00
31.12.2017 1 841.00
30.09.2017 2 229.00
30.06.2017 2 117.00
31.03.2017 1 656.00
31.12.2016 1 994.00
Další »
Komodity,Velké banky

Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů

ObdobíHodnota
31.03.2019 16 935.00
31.12.2018 20 399.00
30.09.2018 31 942.00
30.06.2018 34 264.00
31.03.2018 38 628.00
31.12.2017 41 469.00
30.09.2017 28 357.00
30.06.2017 34 277.00
31.03.2017 27 391.00
31.12.2016 17 255.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů,Velké banky

Rizikové expozice pro operační riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 169 977.00
31.12.2018 165 535.00
30.09.2018 190 407.00
30.06.2018 191 825.00
31.03.2018 189 876.00
31.12.2017 184 177.00
30.09.2017 189 491.00
30.06.2017 182 093.00
31.03.2017 179 827.00
31.12.2016 169 634.00
Další »
Rizikové expozice pro operační riziko celkem,Velké banky

Operační riziko - přístup BIA

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Operační riziko - přístup BIA,Velké banky

Operační riziko - přístup TSA / ASA

ObdobíHodnota
31.03.2019 56 121.00
31.12.2018 53 045.00
30.09.2018 53 045.00
30.06.2018 53 045.00
31.03.2018 53 045.00
31.12.2017 50 475.00
30.09.2017 50 475.00
30.06.2017 50 475.00
31.03.2017 50 475.00
31.12.2016 49 621.00
Další »
Operační riziko - přístup TSA / ASA,Velké banky

Operační riziko - přístup AMA

ObdobíHodnota
31.03.2019 113 856.00
31.12.2018 112 490.00
30.09.2018 137 362.00
30.06.2018 138 780.00
31.03.2018 136 831.00
31.12.2017 133 702.00
30.09.2017 139 016.00
30.06.2017 131 619.00
31.03.2017 129 352.00
31.12.2016 120 013.00
Další »
Operační riziko - přístup AMA,Velké banky

Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 11 505.00
31.12.2018 9 628.00
30.09.2018 10 371.00
30.06.2018 12 331.00
31.03.2018 10 493.00
31.12.2017 10 925.00
30.09.2017 10 529.00
30.06.2017 11 289.00
31.03.2017 17 611.00
31.12.2016 12 982.00
Další »
Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem,Velké banky

Pokročilá metoda

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Pokročilá metoda,Velké banky

Standardizovaná metoda

ObdobíHodnota
31.03.2019 11 505.00
31.12.2018 9 628.00
30.09.2018 10 371.00
30.06.2018 12 331.00
31.03.2018 10 493.00
31.12.2017 10 925.00
30.09.2017 10 529.00
30.06.2017 11 289.00
31.03.2017 17 611.00
31.12.2016 12 982.00
Další »
Standardizovaná metoda,Velké banky

Metoda původní expozice (OEM)

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Metoda původní expozice (OEM),Velké banky

Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem,Velké banky

Ostatní rizikové expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní rizikové expozice,Velké banky

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Velké banky (Závazky a vlastní kapitál)
Velké banky (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Velké banky (Struktura kapitálu)
Velké banky (Rizikové expozice)
Velké banky (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Velké banky (Aktiva)
Velké banky (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: rabat Velké Británie (1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13))
Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Půjčky od centrální banky (2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13))
Centralní banka (3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies