Banky celkem (Banky»Rizikové expozice) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 2 538 073.00 2 514 440.00 0.94% 2 517 076.00 0.83%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky 2 200 059.00 2 180 565.00 0.89% 2 137 697.00 2.92%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 645 734.00 627 011.00 2.99% 596 082.00 8.33%
UK4 1.1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 645 734.00 627 011.00 2.99% 596 082.00 8.33%
UK5 1.1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 3 806.00 3 457.00 10.10% 1 787.00 112.98%
UK6 1.1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 471.00 484.00 -2.69% 459.00 2.61%
UK7 1.1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 239.00 254.00 -5.91% 289.00 -17.30%
UK8 1.1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.1.6. Expozice vůči institucím 13 244.00 15 825.00 -16.31% 15 757.00 -15.95%
UK11 1.1.1.7. Expozice vůči podnikům 263 918.00 260 967.00 1.13% 264 276.00 -0.14%
UK12 1.1.1.8. Expozice vůči retailu 118 681.00 117 906.00 0.66% 110 167.00 7.73%
UK13 1.1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 75 361.00 70 599.00 6.75% 55 622.00 35.49%
UK14 1.1.1.10. Expozice v selhání 14 959.00 14 710.00 1.69% 20 529.00 -27.13%
UK15 1.1.1.11. Vysoce rizikové expozice 34 672.00 32 584.00 6.41% 25 765.00 34.57%
UK16 1.1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 2 248.00 2 234.00 0.63% 2 244.00 0.18%
UK17 1.1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 34.00 29.00 17.24% 90.00 -62.22%
UK18 1.1.1.14. Nástroje kolektivního investování 5 324.00 5 396.00 -1.33% 4 287.00 24.19%
UK19 1.1.1.15. Akcie 90 094.00 89 905.00 0.21% 82 904.00 8.67%
UK20 1.1.1.16. Ostatní expozice 22 685.00 12 661.00 79.17% 11 907.00 90.52%
UK21 1.1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem 1 554 325.00 1 553 553.00 0.05% 1 541 615.00 0.82%
UK23 Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic 1 465 856.00 1 464 836.00 0.07% 1 439 332.00 1.84%
UK24 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 20 931.00 30 835.00 -32.12% 32 208.00 -35.01%
UK25 Expozice vůči institucím 119 063.00 122 636.00 -2.91% 136 334.00 -12.67%
UK26 Expozice vůči podnikům 886 693.00 874 285.00 1.42% 831 225.00 6.67%
UK27 Expozice vůči retailu 439 168.00 437 079.00 0.48% 439 565.00 -0.09%
UK28 1.2.1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 456 842.00 450 629.00 1.38% 421 778.00 8.31%
UK29 1.2.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 6 387.00 7 593.00 -15.88% 6 971.00 -8.38%
UK30 1.2.1.2. Expozice vůči institucím 49 074.00 50 353.00 -2.54% 52 905.00 -7.24%
UK31 1.2.1.3. Expozice vůči podnikům - SME 132 077.00 138 288.00 -4.49% 115 939.00 13.92%
UK32 1.2.1.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 86 817.00 84 690.00 2.51% 76 599.00 13.34%
UK33 1.2.1.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 182 487.00 169 705.00 7.53% 169 365.00 7.75%
UK34 1.2.2. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů 1 009 014.00 1 014 207.00 -0.51% 1 017 553.00 -0.84%
UK35 1.2.2.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 14 544.00 23 243.00 -37.43% 25 237.00 -42.37%
UK36 1.2.2.2. Expozice vůči institucím 69 990.00 72 283.00 -3.17% 83 429.00 -16.11%
UK37 1.2.2.3. Expozice vůči podnikům - SME 131 093.00 129 340.00 1.36% 124 699.00 5.13%
UK38 1.2.2.4. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 93 095.00 94 014.00 -0.98% 96 881.00 -3.91%
UK39 1.2.2.5. Expozice vůči podnikům - ostatní 261 124.00 258 248.00 1.11% 247 743.00 5.40%
UK40 1.2.2.6. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 25 468.00 22 726.00 12.07% 23 034.00 10.57%
UK41 1.2.2.7. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME 239 861.00 238 915.00 0.40% 238 601.00 0.53%
UK42 1.2.2.8. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 4 192.00 4 419.00 -5.14% 5 542.00 -24.36%
UK43 1.2.2.9. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 40 168.00 39 567.00 1.52% 39 848.00 0.80%
UK44 1.2.2.10. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) 129 479.00 131 452.00 -1.50% 132 540.00 -2.31%
UK45 1.2.3. Akcie 26 803.00 25 186.00 6.42% 43 736.00 -38.72%
UK46 1.2.4. Sekuritizované expozice při IRB 0.00 0.00 - 1 634.00 -
UK47 1.2.5. Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 61 666.00 63 531.00 -2.94% 56 913.00 8.35%
UK48 1.3. Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 0.00 0.00 - 0.00 -
UK49 2. Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK50 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 69 663.00 75 837.00 -8.14% 94 989.00 -26.66%
UK51 3.1. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA 52 728.00 55 439.00 -4.89% 56 361.00 -6.45%
UK52 3.1.1. Obchodovatelné dluhové nástroje 44 778.00 46 957.00 -4.64% 45 972.00 -2.60%
UK53 3.1.2. Akcie 1 045.00 1 267.00 -17.52% 880.00 18.75%
UK54 3.1.3. Měnové obchody 4 409.00 4 678.00 -5.75% 5 939.00 -25.76%
UK55 3.1.4. Komodity 2 479.00 2 520.00 -1.63% 3 564.00 -30.44%
UK56 3.2. Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 16 935.00 20 399.00 -16.98% 38 628.00 -56.16%
UK57 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 251 542.00 243 596.00 3.26% 269 815.00 -6.77%
UK58 4.1. Operační riziko - přístup BIA 18 006.00 15 581.00 15.56% 16 213.00 11.06%
UK59 4.2. Operační riziko - přístup TSA / ASA 115 651.00 111 191.00 4.01% 110 673.00 4.50%
UK60 4.3. Operační riziko - přístup AMA 117 885.00 116 824.00 0.91% 142 929.00 -17.52%
UK61 5. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 16 809.00 14 442.00 16.39% 14 575.00 15.33%
UK62 5.1. Pokročilá metoda 0.00 0.00 - 0.00 -
UK63 5.2. Standardizovaná metoda 16 809.00 14 442.00 16.39% 14 575.00 15.33%
UK64 5.3. Metoda původní expozice (OEM) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK65 6. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK66 7. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Rizikové expozice celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 538 073.00
31.12.2018 2 514 440.00
30.09.2018 2 569 356.00
30.06.2018 2 549 419.00
31.03.2018 2 517 076.00
31.12.2017 2 449 948.00
30.09.2017 2 508 686.00
30.06.2017 2 463 340.00
31.03.2017 2 475 803.00
31.12.2016 2 388 772.00
Další »
Rizikové expozice celkem,Banky celkem

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 200 059.00
31.12.2018 2 180 565.00
30.09.2018 2 187 549.00
30.06.2018 2 166 685.00
31.03.2018 2 137 697.00
31.12.2017 2 080 697.00
30.09.2017 2 136 614.00
30.06.2017 2 105 263.00
31.03.2017 2 118 297.00
31.12.2016 2 067 110.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky,Banky celkem

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 645 734.00
31.12.2018 627 011.00
30.09.2018 623 584.00
30.06.2018 615 330.00
31.03.2018 596 082.00
31.12.2017 596 817.00
30.09.2017 625 038.00
30.06.2017 612 695.00
31.03.2017 611 130.00
31.12.2016 586 604.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem,Banky celkem

Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic

ObdobíHodnota
31.03.2019 645 734.00
31.12.2018 627 011.00
30.09.2018 623 584.00
30.06.2018 615 330.00
31.03.2018 596 082.00
31.12.2017 596 817.00
30.09.2017 625 038.00
30.06.2017 612 695.00
31.03.2017 611 130.00
31.12.2016 586 604.00
Další »
Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic,Banky celkem

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 3 806.00
31.12.2018 3 457.00
30.09.2018 1 885.00
30.06.2018 1 886.00
31.03.2018 1 787.00
31.12.2017 2 768.00
30.09.2017 2 574.00
30.06.2017 1 853.00
31.03.2017 1 018.00
31.12.2016 1 188.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Banky celkem

. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům

ObdobíHodnota
31.03.2019 471.00
31.12.2018 484.00
30.09.2018 473.00
30.06.2018 456.00
31.03.2018 459.00
31.12.2017 492.00
30.09.2017 426.00
30.06.2017 439.00
31.03.2017 529.00
31.12.2016 554.00
Další »
. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům,Banky celkem

. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru

ObdobíHodnota
31.03.2019 239.00
31.12.2018 254.00
30.09.2018 246.00
30.06.2018 276.00
31.03.2018 289.00
31.12.2017 299.00
30.09.2017 308.00
30.06.2017 321.00
31.03.2017 106.00
31.12.2016 129.00
Další »
. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru,Banky celkem

. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 10.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám,Banky celkem

. Expozice vůči mezinárodním organizacím

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
. Expozice vůči mezinárodním organizacím,Banky celkem

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 13 244.00
31.12.2018 15 825.00
30.09.2018 13 757.00
30.06.2018 15 888.00
31.03.2018 15 757.00
31.12.2017 16 224.00
30.09.2017 16 760.00
30.06.2017 16 136.00
31.03.2017 14 581.00
31.12.2016 12 956.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Banky celkem

. Expozice vůči podnikům

ObdobíHodnota
31.03.2019 263 918.00
31.12.2018 260 967.00
30.09.2018 264 969.00
30.06.2018 265 806.00
31.03.2018 264 276.00
31.12.2017 259 112.00
30.09.2017 255 770.00
30.06.2017 254 296.00
31.03.2017 267 315.00
31.12.2016 251 077.00
Další »
. Expozice vůči podnikům,Banky celkem

. Expozice vůči retailu

ObdobíHodnota
31.03.2019 118 681.00
31.12.2018 117 906.00
30.09.2018 115 707.00
30.06.2018 114 236.00
31.03.2018 110 167.00
31.12.2017 107 295.00
30.09.2017 118 543.00
30.06.2017 115 957.00
31.03.2017 113 341.00
31.12.2016 112 204.00
Další »
. Expozice vůči retailu,Banky celkem

. Expozice zajištěné nemovitostmi

ObdobíHodnota
31.03.2019 75 361.00
31.12.2018 70 599.00
30.09.2018 63 496.00
30.06.2018 60 027.00
31.03.2018 55 622.00
31.12.2017 52 270.00
30.09.2017 58 162.00
30.06.2017 56 482.00
31.03.2017 51 846.00
31.12.2016 49 734.00
Další »
. Expozice zajištěné nemovitostmi,Banky celkem

. Expozice v selhání

ObdobíHodnota
31.03.2019 14 959.00
31.12.2018 14 710.00
30.09.2018 16 165.00
30.06.2018 16 319.00
31.03.2018 20 529.00
31.12.2017 22 253.00
30.09.2017 22 615.00
30.06.2017 21 537.00
31.03.2017 22 251.00
31.12.2016 22 044.00
Další »
. Expozice v selhání,Banky celkem

. Vysoce rizikové expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 34 672.00
31.12.2018 32 584.00
30.09.2018 29 567.00
30.06.2018 25 738.00
31.03.2018 25 765.00
31.12.2017 30 679.00
30.09.2017 33 160.00
30.06.2017 31 993.00
31.03.2017 29 468.00
31.12.2016 31 098.00
Další »
. Vysoce rizikové expozice,Banky celkem

. Expozice v krytých dluhopisech

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 248.00
31.12.2018 2 234.00
30.09.2018 2 107.00
30.06.2018 2 199.00
31.03.2018 2 244.00
31.12.2017 2 288.00
30.09.2017 2 335.00
30.06.2017 2 582.00
31.03.2017 2 411.00
31.12.2016 2 198.00
Další »
. Expozice v krytých dluhopisech,Banky celkem

. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

ObdobíHodnota
31.03.2019 34.00
31.12.2018 29.00
30.09.2018 34.00
30.06.2018 249.00
31.03.2018 90.00
31.12.2017 40.00
30.09.2017 40.00
30.06.2017 39.00
31.03.2017 39.00
31.12.2016 40.00
Další »
. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením,Banky celkem

. Nástroje kolektivního investování

ObdobíHodnota
31.03.2019 5 324.00
31.12.2018 5 396.00
30.09.2018 5 846.00
30.06.2018 4 811.00
31.03.2018 4 287.00
31.12.2017 3 861.00
30.09.2017 3 739.00
30.06.2017 3 586.00
31.03.2017 3 659.00
31.12.2016 3 529.00
Další »
. Nástroje kolektivního investování,Banky celkem

. Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 90 094.00
31.12.2018 89 905.00
30.09.2018 92 815.00
30.06.2018 92 120.00
31.03.2018 82 904.00
31.12.2017 88 295.00
30.09.2017 92 615.00
30.06.2017 92 748.00
31.03.2017 86 887.00
31.12.2016 85 824.00
Další »
. Akcie,Banky celkem

. Ostatní expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 22 685.00
31.12.2018 12 661.00
30.09.2018 16 515.00
30.06.2018 15 318.00
31.03.2018 11 907.00
31.12.2017 10 944.00
30.09.2017 17 982.00
30.06.2017 14 725.00
31.03.2017 17 678.00
31.12.2016 14 030.00
Další »
. Ostatní expozice,Banky celkem

Sekuritizované expozice STA

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Sekuritizované expozice STA,Banky celkem

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 554 325.00
31.12.2018 1 553 553.00
30.09.2018 1 563 965.00
30.06.2018 1 551 355.00
31.03.2018 1 541 615.00
31.12.2017 1 483 880.00
30.09.2017 1 511 576.00
30.06.2017 1 492 568.00
31.03.2017 1 507 167.00
31.12.2016 1 480 506.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem,Banky celkem

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 465 856.00
31.12.2018 1 464 836.00
30.09.2018 1 470 768.00
30.06.2018 1 471 339.00
31.03.2018 1 439 332.00
31.12.2017 1 399 915.00
30.09.2017 1 438 396.00
30.06.2017 1 421 662.00
31.03.2017 1 440 395.00
31.12.2016 1 413 211.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB ke kategoriím expozic,Banky celkem

Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 20 931.00
31.12.2018 30 835.00
30.09.2018 34 915.00
30.06.2018 34 033.00
31.03.2018 32 208.00
31.12.2017 29 347.00
30.09.2017 33 415.00
30.06.2017 31 403.00
31.03.2017 31 136.00
31.12.2016 29 845.00
Další »
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Banky celkem

Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 119 063.00
31.12.2018 122 636.00
30.09.2018 136 246.00
30.06.2018 136 027.00
31.03.2018 136 334.00
31.12.2017 124 168.00
30.09.2017 140 806.00
30.06.2017 132 655.00
31.03.2017 136 241.00
31.12.2016 123 427.00
Další »
Expozice vůči institucím,Banky celkem

Expozice vůči podnikům

ObdobíHodnota
31.03.2019 886 693.00
31.12.2018 874 285.00
30.09.2018 865 595.00
30.06.2018 860 978.00
31.03.2018 831 225.00
31.12.2017 816 608.00
30.09.2017 843 028.00
30.06.2017 844 654.00
31.03.2017 863 491.00
31.12.2016 850 362.00
Další »
Expozice vůči podnikům,Banky celkem

Expozice vůči retailu

ObdobíHodnota
31.03.2019 439 168.00
31.12.2018 437 079.00
30.09.2018 434 011.00
30.06.2018 440 301.00
31.03.2018 439 565.00
31.12.2017 429 792.00
30.09.2017 421 146.00
30.06.2017 412 950.00
31.03.2017 409 526.00
31.12.2016 409 578.00
Další »
Expozice vůči retailu,Banky celkem

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů

ObdobíHodnota
31.03.2019 456 842.00
31.12.2018 450 629.00
30.09.2018 443 889.00
30.06.2018 447 768.00
31.03.2018 421 778.00
31.12.2017 409 825.00
30.09.2017 415 011.00
30.06.2017 401 231.00
31.03.2017 405 240.00
31.12.2016 409 294.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů,Banky celkem

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 6 387.00
31.12.2018 7 593.00
30.09.2018 9 420.00
30.06.2018 7 814.00
31.03.2018 6 971.00
31.12.2017 3 766.00
30.09.2017 3 559.00
30.06.2017 3 660.00
31.03.2017 3 102.00
31.12.2016 3 295.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Banky celkem

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 49 074.00
31.12.2018 50 353.00
30.09.2018 52 595.00
30.06.2018 55 033.00
31.03.2018 52 905.00
31.12.2017 47 389.00
30.09.2017 53 843.00
30.06.2017 46 947.00
31.03.2017 51 491.00
31.12.2016 48 025.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Banky celkem

. Expozice vůči podnikům - SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 132 077.00
31.12.2018 138 288.00
30.09.2018 138 419.00
30.06.2018 118 166.00
31.03.2018 115 939.00
31.12.2017 112 774.00
30.09.2017 108 581.00
30.06.2017 103 514.00
31.03.2017 99 002.00
31.12.2016 96 529.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - SME,Banky celkem

. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

ObdobíHodnota
31.03.2019 86 817.00
31.12.2018 84 690.00
30.09.2018 79 455.00
30.06.2018 79 518.00
31.03.2018 76 599.00
31.12.2017 79 030.00
30.09.2017 78 234.00
30.06.2017 79 328.00
31.03.2017 82 432.00
31.12.2016 79 660.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování,Banky celkem

. Expozice vůči podnikům - ostatní

ObdobíHodnota
31.03.2019 182 487.00
31.12.2018 169 705.00
30.09.2018 164 000.00
30.06.2018 187 236.00
31.03.2018 169 365.00
31.12.2017 166 867.00
30.09.2017 170 793.00
30.06.2017 167 782.00
31.03.2017 169 212.00
31.12.2016 181 786.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - ostatní,Banky celkem

Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 009 014.00
31.12.2018 1 014 207.00
30.09.2018 1 026 878.00
30.06.2018 1 023 572.00
31.03.2018 1 017 553.00
31.12.2017 990 090.00
30.09.2017 1 023 385.00
30.06.2017 1 020 431.00
31.03.2017 1 035 155.00
31.12.2016 1 003 917.00
Další »
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a / nebo konverzních faktorů,Banky celkem

. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

ObdobíHodnota
31.03.2019 14 544.00
31.12.2018 23 243.00
30.09.2018 25 495.00
30.06.2018 26 219.00
31.03.2018 25 237.00
31.12.2017 25 581.00
30.09.2017 29 856.00
30.06.2017 27 743.00
31.03.2017 28 034.00
31.12.2016 26 550.00
Další »
. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám,Banky celkem

. Expozice vůči institucím

ObdobíHodnota
31.03.2019 69 990.00
31.12.2018 72 283.00
30.09.2018 83 651.00
30.06.2018 80 994.00
31.03.2018 83 429.00
31.12.2017 76 779.00
30.09.2017 86 963.00
30.06.2017 85 708.00
31.03.2017 84 750.00
31.12.2016 75 402.00
Další »
. Expozice vůči institucím,Banky celkem

. Expozice vůči podnikům - SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 131 093.00
31.12.2018 129 340.00
30.09.2018 128 151.00
30.06.2018 129 227.00
31.03.2018 124 699.00
31.12.2017 124 331.00
30.09.2017 131 339.00
30.06.2017 133 380.00
31.03.2017 135 041.00
31.12.2016 127 308.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - SME,Banky celkem

. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování

ObdobíHodnota
31.03.2019 93 095.00
31.12.2018 94 014.00
30.09.2018 101 829.00
30.06.2018 100 708.00
31.03.2018 96 881.00
31.12.2017 92 722.00
30.09.2017 96 490.00
30.06.2017 98 730.00
31.03.2017 118 664.00
31.12.2016 114 996.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování,Banky celkem

. Expozice vůči podnikům - ostatní

ObdobíHodnota
31.03.2019 261 124.00
31.12.2018 258 248.00
30.09.2018 253 741.00
30.06.2018 246 123.00
31.03.2018 247 743.00
31.12.2017 240 884.00
30.09.2017 257 591.00
30.06.2017 261 921.00
31.03.2017 259 140.00
31.12.2016 250 083.00
Další »
. Expozice vůči podnikům - ostatní,Banky celkem

. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 25 468.00
31.12.2018 22 726.00
30.09.2018 21 793.00
30.06.2018 22 630.00
31.03.2018 23 034.00
31.12.2017 20 725.00
30.09.2017 20 900.00
30.06.2017 18 877.00
31.03.2017 18 577.00
31.12.2016 16 977.00
Další »
. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME,Banky celkem

. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME

ObdobíHodnota
31.03.2019 239 861.00
31.12.2018 238 915.00
30.09.2018 239 786.00
30.06.2018 237 820.00
31.03.2018 238 601.00
31.12.2017 237 108.00
30.09.2017 231 442.00
30.06.2017 231 992.00
31.03.2017 229 142.00
31.12.2016 233 296.00
Další »
. Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-SME,Banky celkem

. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 192.00
31.12.2018 4 419.00
30.09.2018 4 917.00
30.06.2018 5 138.00
31.03.2018 5 542.00
31.12.2017 6 222.00
30.09.2017 6 692.00
30.06.2017 9 067.00
31.03.2017 9 791.00
31.12.2016 10 704.00
Další »
. Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving,Banky celkem

. Expozice vůči retailu - ostatní (SME)

ObdobíHodnota
31.03.2019 40 168.00
31.12.2018 39 567.00
30.09.2018 38 502.00
30.06.2018 40 814.00
31.03.2018 39 848.00
31.12.2017 38 016.00
30.09.2017 37 844.00
30.06.2017 36 233.00
31.03.2017 33 053.00
31.12.2016 31 722.00
Další »
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME),Banky celkem

. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME)

ObdobíHodnota
31.03.2019 129 479.00
31.12.2018 131 452.00
30.09.2018 129 014.00
30.06.2018 133 898.00
31.03.2018 132 540.00
31.12.2017 127 722.00
30.09.2017 124 269.00
30.06.2017 116 781.00
31.03.2017 118 965.00
31.12.2016 116 880.00
Další »
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME),Banky celkem

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 26 803.00
31.12.2018 25 186.00
30.09.2018 27 096.00
30.06.2018 25 147.00
31.03.2018 43 736.00
31.12.2017 21 522.00
30.09.2017 16 977.00
30.06.2017 14 607.00
31.03.2017 14 656.00
31.12.2016 15 166.00
Další »
Akcie,Banky celkem

Sekuritizované expozice při IRB

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 1 652.00
30.06.2018 1 672.00
31.03.2018 1 634.00
31.12.2017 1 641.00
30.09.2017 1 669.00
30.06.2017 1 683.00
31.03.2017 1 737.00
31.12.2016 1 736.00
Další »
Sekuritizované expozice při IRB,Banky celkem

Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku

ObdobíHodnota
31.03.2019 61 666.00
31.12.2018 63 531.00
30.09.2018 64 449.00
30.06.2018 53 197.00
31.03.2018 56 913.00
31.12.2017 60 801.00
30.09.2017 54 534.00
30.06.2017 54 617.00
31.03.2017 50 380.00
31.12.2016 50 392.00
Další »
Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku,Banky celkem

Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany,Banky celkem

Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem,Banky celkem

Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 69 663.00
31.12.2018 75 837.00
30.09.2018 95 684.00
30.06.2018 94 838.00
31.03.2018 94 989.00
31.12.2017 91 188.00
30.09.2017 89 222.00
30.06.2017 83 924.00
31.03.2017 79 748.00
31.12.2016 62 124.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem,Banky celkem

Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA

ObdobíHodnota
31.03.2019 52 728.00
31.12.2018 55 439.00
30.09.2018 63 742.00
30.06.2018 60 573.00
31.03.2018 56 361.00
31.12.2017 49 720.00
30.09.2017 60 865.00
30.06.2017 49 647.00
31.03.2017 52 356.00
31.12.2016 44 869.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA,Banky celkem

Obchodovatelné dluhové nástroje

ObdobíHodnota
31.03.2019 44 778.00
31.12.2018 46 957.00
30.09.2018 49 079.00
30.06.2018 48 719.00
31.03.2018 45 972.00
31.12.2017 40 263.00
30.09.2017 50 879.00
30.06.2017 42 158.00
31.03.2017 45 204.00
31.12.2016 38 390.00
Další »
Obchodovatelné dluhové nástroje,Banky celkem

Akcie

ObdobíHodnota
31.03.2019 1 045.00
31.12.2018 1 267.00
30.09.2018 1 705.00
30.06.2018 787.00
31.03.2018 880.00
31.12.2017 1 182.00
30.09.2017 1 334.00
30.06.2017 808.00
31.03.2017 798.00
31.12.2016 1 433.00
Další »
Akcie,Banky celkem

Měnové obchody

ObdobíHodnota
31.03.2019 4 409.00
31.12.2018 4 678.00
30.09.2018 4 508.00
30.06.2018 5 492.00
31.03.2018 5 939.00
31.12.2017 6 433.00
30.09.2017 6 328.00
30.06.2017 4 562.00
31.03.2017 4 696.00
31.12.2016 3 050.00
Další »
Měnové obchody,Banky celkem

Komodity

ObdobíHodnota
31.03.2019 2 479.00
31.12.2018 2 520.00
30.09.2018 8 448.00
30.06.2018 5 575.00
31.03.2018 3 564.00
31.12.2017 1 841.00
30.09.2017 2 229.00
30.06.2017 2 117.00
31.03.2017 1 656.00
31.12.2016 1 994.00
Další »
Komodity,Banky celkem

Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů

ObdobíHodnota
31.03.2019 16 935.00
31.12.2018 20 399.00
30.09.2018 31 942.00
30.06.2018 34 264.00
31.03.2018 38 628.00
31.12.2017 41 469.00
30.09.2017 28 357.00
30.06.2017 34 277.00
31.03.2017 27 391.00
31.12.2016 17 255.00
Další »
Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů,Banky celkem

Rizikové expozice pro operační riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 251 542.00
31.12.2018 243 596.00
30.09.2018 269 942.00
30.06.2018 271 440.00
31.03.2018 269 815.00
31.12.2017 262 886.00
30.09.2017 268 270.00
30.06.2017 260 382.00
31.03.2017 258 447.00
31.12.2016 245 026.00
Další »
Rizikové expozice pro operační riziko celkem,Banky celkem

Operační riziko - přístup BIA

ObdobíHodnota
31.03.2019 18 006.00
31.12.2018 15 581.00
30.09.2018 15 778.00
30.06.2018 15 778.00
31.03.2018 16 213.00
31.12.2017 22 457.00
30.09.2017 23 881.00
30.06.2017 23 881.00
31.03.2017 24 358.00
31.12.2016 21 771.00
Další »
Operační riziko - přístup BIA,Banky celkem

Operační riziko - přístup TSA / ASA

ObdobíHodnota
31.03.2019 115 651.00
31.12.2018 111 191.00
30.09.2018 110 775.00
30.06.2018 110 775.00
31.03.2018 110 673.00
31.12.2017 100 283.00
30.09.2017 98 484.00
30.06.2017 98 484.00
31.03.2017 98 457.00
31.12.2016 97 217.00
Další »
Operační riziko - přístup TSA / ASA,Banky celkem

Operační riziko - přístup AMA

ObdobíHodnota
31.03.2019 117 885.00
31.12.2018 116 824.00
30.09.2018 143 389.00
30.06.2018 144 887.00
31.03.2018 142 929.00
31.12.2017 140 146.00
30.09.2017 145 905.00
30.06.2017 138 017.00
31.03.2017 135 631.00
31.12.2016 126 038.00
Další »
Operační riziko - přístup AMA,Banky celkem

Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 16 809.00
31.12.2018 14 442.00
30.09.2018 16 181.00
30.06.2018 16 456.00
31.03.2018 14 575.00
31.12.2017 15 177.00
30.09.2017 14 580.00
30.06.2017 13 771.00
31.03.2017 19 311.00
31.12.2016 14 512.00
Další »
Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem,Banky celkem

Pokročilá metoda

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Pokročilá metoda,Banky celkem

Standardizovaná metoda

ObdobíHodnota
31.03.2019 16 809.00
31.12.2018 14 442.00
30.09.2018 16 181.00
30.06.2018 16 456.00
31.03.2018 14 575.00
31.12.2017 15 177.00
30.09.2017 14 580.00
30.06.2017 13 771.00
31.03.2017 19 311.00
31.12.2016 14 512.00
Další »
Standardizovaná metoda,Banky celkem

Metoda původní expozice (OEM)

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Metoda původní expozice (OEM),Banky celkem

Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem,Banky celkem

Ostatní rizikové expozice

ObdobíHodnota
31.03.2019 0.00
31.12.2018 0.00
30.09.2018 0.00
30.06.2018 0.00
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Ostatní rizikové expozice,Banky celkem

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Banky celkem (Závazky a vlastní kapitál)
Banky celkem (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Banky celkem (Struktura kapitálu)
Banky celkem (Rizikové expozice)
Banky celkem (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
Banky celkem (Aktiva)
Banky celkem (Pojištěné a kryté vklady)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies