Rezervní aktiva - změna (Statistika platební bilance (v mil. CZK)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Statistika platební bilance (v mil. CZK) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rezervní aktiva - změna - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 1 119 200.50
Min 31.12.1997 -38 200.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 28 338.10 - 517.60 28 855.70 -5 574.90% 17 738.20 10 599.90 59.76%
31.03.2019 - 517.60 42 800.80 -43 318.40 - 101.21% -4 164.60 3 647.00 -87.57%
31.12.2018 42 800.80 -6 409.50 49 210.30 - 767.77% -10 056.60 52 857.40 - 525.60%
30.09.2018 -6 409.50 17 738.20 -24 147.70 - 136.13% 13 405.20 -19 814.70 - 147.81%
30.06.2018 17 738.20 -4 164.60 21 902.80 - 525.93% 123 859.20 - 106 121.00 -85.68%
31.03.2018 -4 164.60 -10 056.60 5 892.00 -58.59% 1 119 200.50 -1 123 365.10 - 100.37%
31.12.2017 -10 056.60 13 405.20 -23 461.80 - 175.02% 173 847.40 - 183 904.00 - 105.78%
30.09.2017 13 405.20 123 859.20 - 110 454.00 -89.18% 168 790.20 - 155 385.00 -92.06%
30.06.2017 123 859.20 1 119 200.50 - 995 341.30 -88.93% 70 000.30 53 858.90 76.94%
31.03.2017 1 119 200.50 173 847.40 945 353.10 543.78% 150 883.20 968 317.30 641.77%
31.12.2016 173 847.40 168 790.20 5 057.20 3.00% 58 612.40 115 235.00 196.61%
30.09.2016 168 790.20 70 000.30 98 789.90 141.13% 173 439.80 -4 649.60 -2.68%
30.06.2016 70 000.30 150 883.20 -80 882.90 -53.61% 81 243.10 -11 242.80 -13.84%
31.03.2016 150 883.20 58 612.40 92 270.80 157.43% 38 010.20 112 873.00 296.95%
31.12.2015 58 612.40 173 439.80 - 114 827.40 -66.21% 29 714.40 28 898.00 97.25%
30.09.2015 173 439.80 81 243.10 92 196.70 113.48% -14 448.00 187 887.80 -1 300.44%
30.06.2015 81 243.10 38 010.20 43 232.90 113.74% 32 776.30 48 466.80 147.87%
31.03.2015 38 010.20 29 714.40 8 295.80 27.92% 25 080.00 12 930.20 51.56%
31.12.2014 29 714.40 -14 448.00 44 162.40 - 305.66% 182 604.20 - 152 889.80 -83.73%
30.09.2014 -14 448.00 32 776.30 -47 224.30 - 144.08% 6 888.70 -21 336.70 - 309.73%
30.06.2014 32 776.30 25 080.00 7 696.30 30.69% -6 911.70 39 688.00 - 574.21%
31.03.2014 25 080.00 182 604.20 - 157 524.20 -86.27% 5 610.20 19 469.80 347.04%
31.12.2013 182 604.20 6 888.70 175 715.50 2 550.78% 75 502.40 107 101.80 141.85%
30.09.2013 6 888.70 -6 911.70 13 800.40 - 199.67% 8 321.00 -1 432.30 -17.21%
30.06.2013 -6 911.70 5 610.20 -12 521.90 - 223.20% -35 982.30 29 070.60 -80.79%
31.03.2013 5 610.20 75 502.40 -69 892.20 -92.57% 32 632.40 -27 022.20 -82.81%
31.12.2012 75 502.40 8 321.00 67 181.40 807.37% 11 134.40 64 368.00 578.10%
30.09.2012 8 321.00 -35 982.30 44 303.30 - 123.13% -3 698.50 12 019.50 - 324.98%
30.06.2012 -35 982.30 32 632.40 -68 614.70 - 210.27% 2 123.10 -38 105.40 -1 794.80%
31.03.2012 32 632.40 11 134.40 21 498.00 193.08% -26 788.70 59 421.10 - 221.81%
31.12.2011 11 134.40 -3 698.50 14 832.90 - 401.05% -17 001.10 28 135.50 - 165.49%
30.09.2011 -3 698.50 2 123.10 -5 821.60 - 274.20% 62 089.90 -65 788.40 - 105.96%
30.06.2011 2 123.10 -26 788.70 28 911.80 - 107.93% 3 148.40 -1 025.30 -32.57%
31.03.2011 -26 788.70 -17 001.10 -9 787.60 57.57% -6 812.30 -19 976.40 293.24%
31.12.2010 -17 001.10 62 089.90 -79 091.00 - 127.38% 19 121.60 -36 122.70 - 188.91%
30.09.2010 62 089.90 3 148.40 58 941.50 1 872.11% - 666.90 62 756.80 -9 410.23%
30.06.2010 3 148.40 -6 812.30 9 960.70 - 146.22% 6 017.20 -2 868.80 -47.68%
31.03.2010 -6 812.30 19 121.60 -25 933.90 - 135.63% 36 174.60 -42 986.90 - 118.83%
31.12.2009 19 121.60 - 666.90 19 788.50 -2 967.24% 1 770.20 17 351.40 980.19%
30.09.2009 - 666.90 6 017.20 -6 684.10 - 111.08% 1 434.50 -2 101.40 - 146.49%
30.06.2009 6 017.20 36 174.60 -30 157.40 -83.37% 17 517.60 -11 500.40 -65.65%
31.03.2009 36 174.60 1 770.20 34 404.40 1 943.53% 19 389.00 16 785.60 86.57%
31.12.2008 1 770.20 1 434.50 335.70 23.40% 18 137.30 -16 367.10 -90.24%
30.09.2008 1 434.50 17 517.60 -16 083.10 -91.81% 5 242.60 -3 808.10 -72.64%
30.06.2008 17 517.60 19 389.00 -1 871.40 -9.65% -8 525.20 26 042.80 - 305.48%
31.03.2008 19 389.00 18 137.30 1 251.70 6.90% 811.80 18 577.20 2 288.40%
31.12.2007 18 137.30 5 242.60 12 894.70 245.96% -53.60 18 190.90 -33 938.25%
30.09.2007 5 242.60 -8 525.20 13 767.80 - 161.50% 2 511.70 2 730.90 108.73%
30.06.2007 -8 525.20 811.80 -9 337.00 -1 150.16% -1 048.20 -7 477.00 713.32%
31.03.2007 811.80 -53.60 865.40 -1 614.55% 664.80 147.00 22.11%
31.12.2006 -53.60 2 511.70 -2 565.30 - 102.13% 3 250.30 -3 303.90 - 101.65%
30.09.2006 2 511.70 -1 048.20 3 559.90 - 339.62% 2 681.10 - 169.40 -6.32%
30.06.2006 -1 048.20 664.80 -1 713.00 - 257.67% 83 675.90 -84 724.10 - 101.25%
31.03.2006 664.80 3 250.30 -2 585.50 -79.55% 3 243.60 -2 578.80 -79.50%
31.12.2005 3 250.30 2 681.10 569.20 21.23% 516.80 2 733.50 528.93%
30.09.2005 2 681.10 83 675.90 -80 994.80 -96.80% 608.60 2 072.50 340.54%
30.06.2005 83 675.90 3 243.60 80 432.30 2 479.72% -1 201.80 84 877.70 -7 062.55%
31.03.2005 3 243.60 516.80 2 726.80 527.63% 6 858.60 -3 615.00 -52.71%
31.12.2004 516.80 608.60 -91.80 -15.08% 2 497.40 -1 980.60 -79.31%
30.09.2004 608.60 -1 201.80 1 810.40 - 150.64% 658.90 -50.30 -7.63%
30.06.2004 -1 201.80 6 858.60 -8 060.40 - 117.52% -2 548.60 1 346.80 -52.84%
31.03.2004 6 858.60 2 497.40 4 361.20 174.63% 12 295.70 -5 437.10 -44.22%
31.12.2003 2 497.40 658.90 1 838.50 279.03% 5 230.00 -2 732.60 -52.25%
30.09.2003 658.90 -2 548.60 3 207.50 - 125.85% 37 280.00 -36 621.10 -98.23%
30.06.2003 -2 548.60 12 295.70 -14 844.30 - 120.73% 160 495.00 - 163 043.60 - 101.59%
31.03.2003 12 295.70 5 230.00 7 065.70 135.10% 13 940.00 -1 644.30 -11.80%
31.12.2002 5 230.00 37 280.00 -32 050.00 -85.97% 43 265.90 -38 035.90 -87.91%
30.09.2002 37 280.00 160 495.00 - 123 215.00 -76.77% 4 173.40 33 106.60 793.28%
30.06.2002 160 495.00 13 940.00 146 555.00 1 051.33% 12 933.20 147 561.80 1 140.95%
31.03.2002 13 940.00 43 265.90 -29 325.90 -67.78% 6 780.50 7 159.50 105.59%
31.12.2001 43 265.90 4 173.40 39 092.50 936.71% 9 602.10 33 663.80 350.59%
30.09.2001 4 173.40 12 933.20 -8 759.80 -67.73% -5 369.30 9 542.70 - 177.73%
30.06.2001 12 933.20 6 780.50 6 152.70 90.74% 9 396.00 3 537.20 37.65%
31.03.2001 6 780.50 9 602.10 -2 821.60 -29.39% 17 964.00 -11 183.50 -62.26%
31.12.2000 9 602.10 -5 369.30 14 971.40 - 278.83% 45 255.40 -35 653.30 -78.78%
30.09.2000 -5 369.30 9 396.00 -14 765.30 - 157.14% 4 008.80 -9 378.10 - 233.94%
30.06.2000 9 396.00 17 964.00 -8 568.00 -47.70% 4 437.50 4 958.50 111.74%
31.03.2000 17 964.00 45 255.40 -27 291.40 -60.31% 3 435.00 14 529.00 422.97%
31.12.1999 45 255.40 4 008.80 41 246.60 1 028.90% 4 665.00 40 590.40 870.11%
30.09.1999 4 008.80 4 437.50 - 428.70 -9.66% 16 530.00 -12 521.20 -75.75%
30.06.1999 4 437.50 3 435.00 1 002.50 29.18% 11 455.10 -7 017.60 -61.26%
31.03.1999 3 435.00 4 665.00 -1 230.00 -26.37% 29 964.90 -26 529.90 -88.54%
31.12.1998 4 665.00 16 530.00 -11 865.00 -71.78% -38 200.10 42 865.10 - 112.21%
30.09.1998 16 530.00 11 455.10 5 074.90 44.30% 16 901.80 - 371.80 -2.20%
30.06.1998 11 455.10 29 964.90 -18 509.80 -61.77% -33 630.20 45 085.30 - 134.06%
31.03.1998 29 964.90 -38 200.10 68 165.00 - 178.44% -1 111.50 31 076.40 -2 795.90%
31.12.1997 -38 200.10 16 901.80 -55 101.90 - 326.01% - 802.80 -37 397.30 4 658.36%
30.09.1997 16 901.80 -33 630.20 50 532.00 - 150.26% -1 592.90 18 494.70 -1 161.07%
30.06.1997 -33 630.20 -1 111.50 -32 518.70 2 925.66% -6 803.30 -26 826.90 394.32%
31.03.1997 -1 111.50 - 802.80 - 308.70 38.45% -13 276.10 12 164.60 -91.63%
31.12.1996 - 802.80 -1 592.90 790.10 -49.60% 58 132.10 -58 934.90 - 101.38%
30.09.1996 -1 592.90 -6 803.30 5 210.40 -76.59% 73 523.80 -75 116.70 - 102.17%
30.06.1996 -6 803.30 -13 276.10 6 472.80 -48.76% 26 572.00 -33 375.30 - 125.60%
31.03.1996 -13 276.10 58 132.10 -71 408.20 - 122.84% 39 687.80 -52 963.90 - 133.45%
31.12.1995 58 132.10 73 523.80 -15 391.70 -20.93% 23 333.40 34 798.70 149.14%
30.09.1995 73 523.80 26 572.00 46 951.80 176.70% 6 503.40 67 020.40 1 030.54%
30.06.1995 26 572.00 39 687.80 -13 115.80 -33.05% 17 657.20 8 914.80 50.49%
31.03.1995 39 687.80 23 333.40 16 354.40 70.09% 20 760.60 18 927.20 91.17%
31.12.1994 23 333.40 6 503.40 16 830.00 258.79% 18 453.10 4 880.30 26.45%
30.09.1994 6 503.40 17 657.20 -11 153.80 -63.17% 27 701.50 -21 198.10 -76.52%
30.06.1994 17 657.20 20 760.60 -3 103.40 -14.95% 29 917.80 -12 260.60 -40.98%
31.03.1994 20 760.60 18 453.10 2 307.50 12.50% 12 243.80 8 516.80 69.56%
31.12.1993 18 453.10 27 701.50 -9 248.40 -33.39% - - -
30.09.1993 27 701.50 29 917.80 -2 216.30 -7.41% - - -
30.06.1993 29 917.80 12 243.80 17 674.00 144.35% - - -
31.03.1993 12 243.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Rezervní aktiva - změna - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rezervní aktiva - změna (Statistika platební bilance (v mil. CZK))
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
změny stavu zásob a čisté pořízení cenností (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies