Refinancované úvěry v CZK (Úrokové sazby MFI včetně objemů»Nové obchody) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 3.22 3.39 -5.01% 2.28 41.23%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba 4.53 4.91 -7.74% 2.77 63.54%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 3.94 3.26 20.86% 2.97 32.66%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 35 768.00 26 321.00 35.89% 45 661.00 -21.67%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem 1 932.00 175.00 1 004.00% 1 573.00 22.82%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 9 939.00 3 735.00 166.10% 7 098.00 40.03%

Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 4.64 4.78 -2.93% 4.24 9.43%
UK2 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 2.98 3.05 -2.29% 2.74 8.76%
UK3 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 8.63 8.53 1.17% 8.68 -0.58%
UK4 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 4.13 4.42 -6.56% 3.24 27.47%
UK5 2.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba 4.52 4.64 -2.59% 4.10 10.24%
UK6 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba 2.77 2.79 -0.72% 2.46 12.60%
UK7 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba 7.68 7.82 -1.79% 7.84 -2.04%
UK8 v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba 6.56 6.82 -3.81% 6.96 -5.75%
UK9 3.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 3.73 3.76 -0.80% 3.37 10.68%
UK10 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba 2.65 2.64 0.38% 2.38 11.34%
UK11 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba 7.75 7.64 1.44% 8.43 -8.07%
UK12 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba 3.08 3.49 -11.75% 2.96 4.05%
UK13 1.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 27 023.00 27 307.00 -1.04% 30 983.00 -12.78%
UK14 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 16 979.00 16 828.00 0.90% 20 523.00 -17.27%
UK15 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 7 390.00 8 004.00 -7.67% 7 565.00 -2.31%
UK16 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 2 653.00 2 476.00 7.15% 2 896.00 -8.39%
UK17 2.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem 4 041.00 4 039.00 0.05% 4 841.00 -16.53%
UK18 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem 2 505.00 2 476.00 1.17% 3 304.00 -24.18%
UK19 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem 1 138.00 1 167.00 -2.48% 1 159.00 -1.81%
UK20 v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem 397.00 396.00 0.25% 379.00 4.75%
UK21 3.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 9 654.00 10 844.00 -10.97% 10 849.00 -11.01%
UK22 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem 6 603.00 7 393.00 -10.69% 8 037.00 -17.84%
UK23 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem 1 947.00 2 207.00 -11.78% 1 661.00 17.22%
UK24 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem 1 105.00 1 244.00 -11.17% 1 151.00 -4.00%

.1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 4.37 4.33 0.92% 4.44 -1.58%
UK2 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 2.55 2.62 -2.67% 2.97 -14.14%
UK3 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 8.71 8.61 1.16% 8.73 -0.23%
UK4 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 3.93 3.96 -0.76% 4.08 -3.68%
UK5 2.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba 3.99 4.07 -1.97% 4.19 -4.77%
UK6 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba 2.36 2.40 -1.67% 2.72 -13.24%
UK7 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba 7.55 7.67 -1.56% 7.84 -3.70%
UK8 v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba 4.50 4.72 -4.66% 6.51 -30.88%
UK9 3.1. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 3.83 3.74 2.41% 3.60 6.39%
UK10 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba 2.49 2.53 -1.58% 2.50 -0.40%
UK11 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba 7.69 7.84 -1.91% 8.34 -7.79%
UK12 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba 3.30 3.05 8.20% 3.03 8.91%
UK13 1.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 28 823.00 28 669.00 0.54% 30 238.00 -4.68%
UK14 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 18 528.00 18 479.00 0.27% 20 750.00 -10.71%
UK15 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 7 953.00 7 602.00 4.62% 7 267.00 9.44%
UK16 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 2 342.00 2 588.00 -9.51% 2 220.00 5.50%
UK17 2.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem 4 298.00 3 477.00 23.61% 5 181.00 -17.04%
UK18 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem 2 807.00 2 284.00 22.90% 3 587.00 -21.75%
UK19 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem 1 252.00 1 031.00 21.44% 1 174.00 6.64%
UK20 v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem 239.00 163.00 46.63% 420.00 -43.10%
UK21 3.2. Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 12 022.00 11 967.00 0.46% 10 718.00 12.17%
UK22 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem 8 117.00 8 305.00 -2.26% 7 873.00 3.10%
UK23 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem 2 936.00 2 624.00 11.89% 1 926.00 52.44%
UK24 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem 969.00 1 038.00 -6.65% 919.00 5.44%

.2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba 3.47 3.68 -5.71% 3.11 11.58%
UK2 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba 3.91 3.72 5.11% 4.67 -16.27%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba 3.59 3.78 -5.03% 3.26 10.12%
UK4 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem 29 383.00 29 771.00 -1.30% 22 244.00 32.09%
UK5 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem 713.00 165.00 332.12% 925.00 -22.92%
UK6 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem 5 398.00 6 958.00 -22.42% 4 340.00 24.38%
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem (66 hodnot, 30.06.2019)
.1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
.2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (71 hodnota, 30.11.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem (71 hodnota, 30.11.2019)
Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (71 hodnota, 30.11.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Refinancované úvěry v CZK (Nové obchody)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Domácí úvěry zbytku ekonomiky (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies