3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 3 489.00
Min 31.12.2004 -1 151.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 630.00 192.00 438.00 228.12% 837.00 - 207.00 -24.73%
30.06.2017 192.00 113.00 79.00 69.91% 739.00 - 547.00 -74.02%
31.03.2017 113.00 913.00 - 800.00 -87.62% 493.00 - 380.00 -77.08%
31.12.2016 913.00 837.00 76.00 9.08% 101.00 812.00 803.96%
30.09.2016 837.00 739.00 98.00 13.26% - 131.00 968.00 - 738.93%
30.06.2016 739.00 493.00 246.00 49.90% - 257.00 996.00 - 387.55%
31.03.2016 493.00 101.00 392.00 388.12% -92.00 585.00 - 635.87%
31.12.2015 101.00 - 131.00 232.00 - 177.10% 2 149.00 -2 048.00 -95.30%
30.09.2015 - 131.00 - 257.00 126.00 -49.03% 1 685.00 -1 816.00 - 107.77%
30.06.2015 - 257.00 -92.00 - 165.00 179.35% 1 348.00 -1 605.00 - 119.07%
31.03.2015 -92.00 2 149.00 -2 241.00 - 104.28% 940.00 -1 032.00 - 109.79%
31.12.2014 2 149.00 1 685.00 464.00 27.54% 3 489.00 -1 340.00 -38.41%
30.09.2014 1 685.00 1 348.00 337.00 25.00% 2 378.00 - 693.00 -29.14%
30.06.2014 1 348.00 940.00 408.00 43.40% 2 142.00 - 794.00 -37.07%
31.03.2014 940.00 3 489.00 -2 549.00 -73.06% 1 067.00 - 127.00 -11.90%
31.12.2013 3 489.00 2 378.00 1 111.00 46.72% 1 449.00 2 040.00 140.79%
30.09.2013 2 378.00 2 142.00 236.00 11.02% 2 192.00 186.00 8.49%
30.06.2013 2 142.00 1 067.00 1 075.00 100.75% 1 916.00 226.00 11.80%
31.03.2013 1 067.00 1 449.00 - 382.00 -26.36% 227.00 840.00 370.04%
31.12.2012 1 449.00 2 192.00 - 743.00 -33.90% 323.00 1 126.00 348.61%
30.09.2012 2 192.00 1 916.00 276.00 14.40% 998.00 1 194.00 119.64%
30.06.2012 1 916.00 227.00 1 689.00 744.05% 303.00 1 613.00 532.34%
31.03.2012 227.00 323.00 -96.00 -29.72% 862.00 - 635.00 -73.67%
31.12.2011 323.00 998.00 - 675.00 -67.64% 1 401.00 -1 078.00 -76.94%
30.09.2011 998.00 303.00 695.00 229.37% 1 249.00 - 251.00 -20.10%
30.06.2011 303.00 862.00 - 559.00 -64.85% 997.00 - 694.00 -69.61%
31.03.2011 862.00 1 401.00 - 539.00 -38.47% -55.00 917.00 -1 667.27%
31.12.2010 1 401.00 1 249.00 152.00 12.17% - 793.00 2 194.00 - 276.67%
30.09.2010 1 249.00 997.00 252.00 25.28% - 660.00 1 909.00 - 289.24%
30.06.2010 997.00 -55.00 1 052.00 -1 912.73% 238.00 759.00 318.91%
31.03.2010 -55.00 - 793.00 738.00 -93.06% - 299.00 244.00 -81.61%
31.12.2009 - 793.00 - 660.00 - 133.00 20.15% 2 949.00 -3 742.00 - 126.89%
30.09.2009 - 660.00 238.00 - 898.00 - 377.31% 3 085.00 -3 745.00 - 121.39%
30.06.2009 238.00 - 299.00 537.00 - 179.60% 3 169.00 -2 931.00 -92.49%
31.03.2009 - 299.00 2 949.00 -3 248.00 - 110.14% 735.00 -1 034.00 - 140.68%
31.12.2008 2 949.00 3 085.00 - 136.00 -4.41% 2 345.00 604.00 25.76%
30.09.2008 3 085.00 3 169.00 -84.00 -2.65% 1 656.00 1 429.00 86.29%
30.06.2008 3 169.00 735.00 2 434.00 331.16% 900.00 2 269.00 252.11%
31.03.2008 735.00 2 345.00 -1 610.00 -68.66% 25.00 710.00 2 840.00%
31.12.2007 2 345.00 1 656.00 689.00 41.61% 505.00 1 840.00 364.36%
30.09.2007 1 656.00 900.00 756.00 84.00% 419.00 1 237.00 295.23%
30.06.2007 900.00 25.00 875.00 3 500.00% 467.00 433.00 92.72%
31.03.2007 25.00 505.00 - 480.00 -95.05% 269.00 - 244.00 -90.71%
31.12.2006 505.00 419.00 86.00 20.52% 1 340.00 - 835.00 -62.31%
30.09.2006 419.00 467.00 -48.00 -10.28% 1 520.00 -1 101.00 -72.43%
30.06.2006 467.00 269.00 198.00 73.61% 946.00 - 479.00 -50.63%
31.03.2006 269.00 1 340.00 -1 071.00 -79.93% 723.00 - 454.00 -62.79%
31.12.2005 1 340.00 1 520.00 - 180.00 -11.84% -1 151.00 2 491.00 - 216.42%
30.09.2005 1 520.00 946.00 574.00 60.68% - 667.00 2 187.00 - 327.89%
30.06.2005 946.00 723.00 223.00 30.84% 112.00 834.00 744.64%
31.03.2005 723.00 -1 151.00 1 874.00 - 162.81% - 846.00 1 569.00 - 185.46%
31.12.2004 -1 151.00 - 667.00 - 484.00 72.56% 1 372.00 -2 523.00 - 183.89%
30.09.2004 - 667.00 112.00 - 779.00 - 695.54% 1 378.00 -2 045.00 - 148.40%
30.06.2004 112.00 - 846.00 958.00 - 113.24% 1 413.00 -1 301.00 -92.07%
31.03.2004 - 846.00 1 372.00 -2 218.00 - 161.66% 1 845.00 -2 691.00 - 145.85%
31.12.2003 1 372.00 1 378.00 -6.00 -0.44% - 651.00 2 023.00 - 310.75%
30.09.2003 1 378.00 1 413.00 -35.00 -2.48% - 356.00 1 734.00 - 487.08%
30.06.2003 1 413.00 1 845.00 - 432.00 -23.41% - 120.00 1 533.00 -1 277.50%
31.03.2003 1 845.00 - 651.00 2 496.00 - 383.41% - 345.00 2 190.00 - 634.78%
31.12.2002 - 651.00 - 356.00 - 295.00 82.87% - 417.00 - 234.00 56.12%
30.09.2002 - 356.00 - 120.00 - 236.00 196.67% -11.00 - 345.00 3 136.36%
30.06.2002 - 120.00 - 345.00 225.00 -65.22% 140.00 - 260.00 - 185.71%
31.03.2002 - 345.00 - 417.00 72.00 -17.27% 220.00 - 565.00 - 256.82%
31.12.2001 - 417.00 -11.00 - 406.00 3 690.91% - 356.00 -61.00 17.13%
30.09.2001 -11.00 140.00 - 151.00 - 107.86% -6.00 -5.00 83.33%
30.06.2001 140.00 220.00 -80.00 -36.36% - 243.00 383.00 - 157.61%
31.03.2001 220.00 - 356.00 576.00 - 161.80% 164.00 56.00 34.15%
31.12.2000 - 356.00 -6.00 - 350.00 5 833.33% -46.00 - 310.00 673.91%
30.09.2000 -6.00 - 243.00 237.00 -97.53% 435.00 - 441.00 - 101.38%
30.06.2000 - 243.00 164.00 - 407.00 - 248.17% 215.00 - 458.00 - 213.02%
31.03.2000 164.00 -46.00 210.00 - 456.52% -69.00 233.00 - 337.68%
31.12.1999 -46.00 435.00 - 481.00 - 110.57% 1 146.00 -1 192.00 - 104.01%
30.09.1999 435.00 215.00 220.00 102.33% 713.00 - 278.00 -38.99%
30.06.1999 215.00 -69.00 284.00 - 411.59% 531.00 - 316.00 -59.51%
31.03.1999 -69.00 1 146.00 -1 215.00 - 106.02% - 245.00 176.00 -71.84%
31.12.1998 1 146.00 713.00 433.00 60.73% 1 121.00 25.00 2.23%
30.09.1998 713.00 531.00 182.00 34.27% 421.00 292.00 69.36%
30.06.1998 531.00 - 245.00 776.00 - 316.73% 459.00 72.00 15.69%
31.03.1998 - 245.00 1 121.00 -1 366.00 - 121.86% 200.00 - 445.00 - 222.50%
31.12.1997 1 121.00 421.00 700.00 166.27% 890.00 231.00 25.95%
30.09.1997 421.00 459.00 -38.00 -8.28% 487.00 -66.00 -13.55%
30.06.1997 459.00 200.00 259.00 129.50% -19.00 478.00 -2 515.79%
31.03.1997 200.00 890.00 - 690.00 -77.53% 51.00 149.00 292.16%
31.12.1996 890.00 487.00 403.00 82.75% 419.00 471.00 112.41%
30.09.1996 487.00 -19.00 506.00 -2 663.16% 122.00 365.00 299.18%
30.06.1996 -19.00 51.00 -70.00 - 137.25% 103.00 - 122.00 - 118.45%
31.03.1996 51.00 419.00 - 368.00 -87.83% -25.00 76.00 - 304.00%
31.12.1995 419.00 122.00 297.00 243.44% 95.00 324.00 341.05%
30.09.1995 122.00 103.00 19.00 18.45% 6.00 116.00 1 933.33%
30.06.1995 103.00 -25.00 128.00 - 512.00% -29.00 132.00 - 455.17%
31.03.1995 -25.00 95.00 - 120.00 - 126.32% -3.00 -22.00 733.33%
31.12.1994 95.00 6.00 89.00 1 483.33% 286.00 - 191.00 -66.78%
30.09.1994 6.00 -29.00 35.00 - 120.69% 306.00 - 300.00 -98.04%
30.06.1994 -29.00 -3.00 -26.00 866.67% 259.00 - 288.00 - 111.20%
31.03.1994 -3.00 286.00 - 289.00 - 101.05% 98.00 - 101.00 - 103.06%
31.12.1993 286.00 306.00 -20.00 -6.54% - - -
30.09.1993 306.00 259.00 47.00 18.15% - - -
30.06.1993 259.00 98.00 161.00 164.29% - - -
31.03.1993 98.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 935.00 2 982.00 -2 047.00 -68.65% 2 982.00 -2 047.00 -68.65%
01.01.2016 2 982.00 - 379.00 3 361.00 - 886.81% - 379.00 3 361.00 - 886.81%
01.01.2015 - 379.00 6 122.00 -6 501.00 - 106.19% 6 122.00 -6 501.00 - 106.19%
01.01.2014 6 122.00 9 076.00 -2 954.00 -32.55% 9 076.00 -2 954.00 -32.55%
01.01.2013 9 076.00 5 784.00 3 292.00 56.92% 5 784.00 3 292.00 56.92%
01.01.2012 5 784.00 2 486.00 3 298.00 132.66% 2 486.00 3 298.00 132.66%
01.01.2011 2 486.00 3 592.00 -1 106.00 -30.79% 3 592.00 -1 106.00 -30.79%
01.01.2010 3 592.00 -1 514.00 5 106.00 - 337.25% -1 514.00 5 106.00 - 337.25%
01.01.2009 -1 514.00 9 938.00 -11 452.00 - 115.23% 9 938.00 -11 452.00 - 115.23%
01.01.2008 9 938.00 4 926.00 5 012.00 101.75% 4 926.00 5 012.00 101.75%
01.01.2007 4 926.00 1 660.00 3 266.00 196.75% 1 660.00 3 266.00 196.75%
01.01.2006 1 660.00 4 529.00 -2 869.00 -63.35% 4 529.00 -2 869.00 -63.35%
01.01.2005 4 529.00 -2 552.00 7 081.00 - 277.47% -2 552.00 7 081.00 - 277.47%
01.01.2004 -2 552.00 6 008.00 -8 560.00 - 142.48% 6 008.00 -8 560.00 - 142.48%
01.01.2003 6 008.00 -1 472.00 7 480.00 - 508.15% -1 472.00 7 480.00 - 508.15%
01.01.2002 -1 472.00 -68.00 -1 404.00 2 064.71% -68.00 -1 404.00 2 064.71%
01.01.2001 -68.00 - 441.00 373.00 -84.58% - 441.00 373.00 -84.58%
01.01.2000 - 441.00 535.00 - 976.00 - 182.43% 535.00 - 976.00 - 182.43%
01.01.1999 535.00 2 145.00 -1 610.00 -75.06% 2 145.00 -1 610.00 -75.06%
01.01.1998 2 145.00 2 201.00 -56.00 -2.54% 2 201.00 -56.00 -2.54%
01.01.1997 2 201.00 1 409.00 792.00 56.21% 1 409.00 792.00 56.21%
01.01.1996 1 409.00 619.00 790.00 127.63% 619.00 790.00 127.63%
01.01.1995 619.00 69.00 550.00 797.10% 69.00 550.00 797.10%
01.01.1994 69.00 949.00 - 880.00 -92.73% 949.00 - 880.00 -92.73%
01.01.1993 949.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Položky Ostatních investic v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Položky Ostatních investic v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Položky Ostatních investic v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Položky Ostatních investic v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Položky Ostatních investic v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Položky Ostatních investic v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND8 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů