-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... -FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2016 -1 781.00
Max 30.06.2008 1 346.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 - 165.00 -50.00 - 115.00 230.00% -43.00 - 122.00 283.72%
31.03.2018 -50.00 - 403.00 353.00 -87.59% - 132.00 82.00 -62.12%
31.12.2017 - 403.00 1 268.00 -1 671.00 - 131.78% - 639.00 236.00 -36.93%
30.09.2017 1 268.00 -43.00 1 311.00 -3 048.84% - 249.00 1 517.00 - 609.24%
30.06.2017 -43.00 - 132.00 89.00 -67.42% -1 781.00 1 738.00 -97.59%
31.03.2017 - 132.00 - 639.00 507.00 -79.34% - 800.00 668.00 -83.50%
31.12.2016 - 639.00 - 249.00 - 390.00 156.63% - 116.00 - 523.00 450.86%
30.09.2016 - 249.00 -1 781.00 1 532.00 -86.02% 517.00 - 766.00 - 148.16%
30.06.2016 -1 781.00 - 800.00 - 981.00 122.62% - 501.00 -1 280.00 255.49%
31.03.2016 - 800.00 - 116.00 - 684.00 589.66% -1 408.00 608.00 -43.18%
31.12.2015 - 116.00 517.00 - 633.00 - 122.44% - 703.00 587.00 -83.50%
30.09.2015 517.00 - 501.00 1 018.00 - 203.19% -1 219.00 1 736.00 - 142.41%
30.06.2015 - 501.00 -1 408.00 907.00 -64.42% - 366.00 - 135.00 36.89%
31.03.2015 -1 408.00 - 703.00 - 705.00 100.28% 464.00 -1 872.00 - 403.45%
31.12.2014 - 703.00 -1 219.00 516.00 -42.33% - 106.00 - 597.00 563.21%
30.09.2014 -1 219.00 - 366.00 - 853.00 233.06% -84.00 -1 135.00 1 351.19%
30.06.2014 - 366.00 464.00 - 830.00 - 178.88% - 257.00 - 109.00 42.41%
31.03.2014 464.00 - 106.00 570.00 - 537.74% - 526.00 990.00 - 188.21%
31.12.2013 - 106.00 -84.00 -22.00 26.19% 138.00 - 244.00 - 176.81%
30.09.2013 -84.00 - 257.00 173.00 -67.32% - 289.00 205.00 -70.93%
30.06.2013 - 257.00 - 526.00 269.00 -51.14% 64.00 - 321.00 - 501.56%
31.03.2013 - 526.00 138.00 - 664.00 - 481.16% 302.00 - 828.00 - 274.17%
31.12.2012 138.00 - 289.00 427.00 - 147.75% - 408.00 546.00 - 133.82%
30.09.2012 - 289.00 64.00 - 353.00 - 551.56% 547.00 - 836.00 - 152.83%
30.06.2012 64.00 302.00 - 238.00 -78.81% -73.00 137.00 - 187.67%
31.03.2012 302.00 - 408.00 710.00 - 174.02% - 132.00 434.00 - 328.79%
31.12.2011 - 408.00 547.00 - 955.00 - 174.59% 103.00 - 511.00 - 496.12%
30.09.2011 547.00 -73.00 620.00 - 849.32% - 141.00 688.00 - 487.94%
30.06.2011 -73.00 - 132.00 59.00 -44.70% - 692.00 619.00 -89.45%
31.03.2011 - 132.00 103.00 - 235.00 - 228.16% - 240.00 108.00 -45.00%
31.12.2010 103.00 - 141.00 244.00 - 173.05% 334.00 - 231.00 -69.16%
30.09.2010 - 141.00 - 692.00 551.00 -79.62% - 259.00 118.00 -45.56%
30.06.2010 - 692.00 - 240.00 - 452.00 188.33% - 250.00 - 442.00 176.80%
31.03.2010 - 240.00 334.00 - 574.00 - 171.86% -8.00 - 232.00 2 900.00%
31.12.2009 334.00 - 259.00 593.00 - 228.96% 152.00 182.00 119.74%
30.09.2009 - 259.00 - 250.00 -9.00 3.60% 403.00 - 662.00 - 164.27%
30.06.2009 - 250.00 -8.00 - 242.00 3 025.00% 1 346.00 -1 596.00 - 118.57%
31.03.2009 -8.00 152.00 - 160.00 - 105.26% 294.00 - 302.00 - 102.72%
31.12.2008 152.00 403.00 - 251.00 -62.28% -12.00 164.00 -1 366.67%
30.09.2008 403.00 1 346.00 - 943.00 -70.06% 212.00 191.00 90.09%
30.06.2008 1 346.00 294.00 1 052.00 357.82% 70.00 1 276.00 1 822.86%
31.03.2008 294.00 -12.00 306.00 -2 550.00% -83.00 377.00 - 454.22%
31.12.2007 -12.00 212.00 - 224.00 - 105.66% 375.00 - 387.00 - 103.20%
30.09.2007 212.00 70.00 142.00 202.86% 47.00 165.00 351.06%
30.06.2007 70.00 -83.00 153.00 - 184.34% 1 046.00 - 976.00 -93.31%
31.03.2007 -83.00 375.00 - 458.00 - 122.13% 582.00 - 665.00 - 114.26%
31.12.2006 375.00 47.00 328.00 697.87% 26.00 349.00 1 342.31%
30.09.2006 47.00 1 046.00 - 999.00 -95.51% 204.00 - 157.00 -76.96%
30.06.2006 1 046.00 582.00 464.00 79.72% 115.00 931.00 809.57%
31.03.2006 582.00 26.00 556.00 2 138.46% 385.00 197.00 51.17%
31.12.2005 26.00 204.00 - 178.00 -87.25% 230.00 - 204.00 -88.70%
30.09.2005 204.00 115.00 89.00 77.39% 270.00 -66.00 -24.44%
30.06.2005 115.00 385.00 - 270.00 -70.13% 717.00 - 602.00 -83.96%
31.03.2005 385.00 230.00 155.00 67.39% 327.00 58.00 17.74%
31.12.2004 230.00 270.00 -40.00 -14.81% 1 177.00 - 947.00 -80.46%
30.09.2004 270.00 717.00 - 447.00 -62.34% 345.00 -75.00 -21.74%
30.06.2004 717.00 327.00 390.00 119.27% -47.00 764.00 -1 625.53%
31.03.2004 327.00 1 177.00 - 850.00 -72.22% 82.00 245.00 298.78%
31.12.2003 1 177.00 345.00 832.00 241.16% 335.00 842.00 251.34%
30.09.2003 345.00 -47.00 392.00 - 834.04% -40.00 385.00 - 962.50%
30.06.2003 -47.00 82.00 - 129.00 - 157.32% 309.00 - 356.00 - 115.21%
31.03.2003 82.00 335.00 - 253.00 -75.52% - 402.00 484.00 - 120.40%
31.12.2002 335.00 -40.00 375.00 - 937.50% 839.00 - 504.00 -60.07%
30.09.2002 -40.00 309.00 - 349.00 - 112.94% - 187.00 147.00 -78.61%
30.06.2002 309.00 - 402.00 711.00 - 176.87% 243.00 66.00 27.16%
31.03.2002 - 402.00 839.00 -1 241.00 - 147.91% 113.00 - 515.00 - 455.75%
31.12.2001 839.00 - 187.00 1 026.00 - 548.66% - 166.00 1 005.00 - 605.42%
30.09.2001 - 187.00 243.00 - 430.00 - 176.95% 300.00 - 487.00 - 162.33%
30.06.2001 243.00 113.00 130.00 115.04% 386.00 - 143.00 -37.05%
31.03.2001 113.00 - 166.00 279.00 - 168.07% 26.00 87.00 334.62%
31.12.2000 - 166.00 300.00 - 466.00 - 155.33% - 212.00 46.00 -21.70%
30.09.2000 300.00 386.00 -86.00 -22.28% 26.00 274.00 1 053.85%
30.06.2000 386.00 26.00 360.00 1 384.62% 154.00 232.00 150.65%
31.03.2000 26.00 - 212.00 238.00 - 112.26% 208.00 - 182.00 -87.50%
31.12.1999 - 212.00 26.00 - 238.00 - 915.38% - 176.00 -36.00 20.45%
30.09.1999 26.00 154.00 - 128.00 -83.12% - 101.00 127.00 - 125.74%
30.06.1999 154.00 208.00 -54.00 -25.96% - 107.00 261.00 - 243.93%
31.03.1999 208.00 - 176.00 384.00 - 218.18% - 173.00 381.00 - 220.23%
31.12.1998 - 176.00 - 101.00 -75.00 74.26% 535.00 - 711.00 - 132.90%
30.09.1998 - 101.00 - 107.00 6.00 -5.61% 420.00 - 521.00 - 124.05%
30.06.1998 - 107.00 - 173.00 66.00 -38.15% 301.00 - 408.00 - 135.55%
31.03.1998 - 173.00 535.00 - 708.00 - 132.34% 357.00 - 530.00 - 148.46%
31.12.1997 535.00 420.00 115.00 27.38% 629.00 -94.00 -14.94%
30.09.1997 420.00 301.00 119.00 39.53% 638.00 - 218.00 -34.17%
30.06.1997 301.00 357.00 -56.00 -15.69% 702.00 - 401.00 -57.12%
31.03.1997 357.00 629.00 - 272.00 -43.24% 312.00 45.00 14.42%
31.12.1996 629.00 638.00 -9.00 -1.41% 415.00 214.00 51.57%
30.09.1996 638.00 702.00 -64.00 -9.12% 334.00 304.00 91.02%
30.06.1996 702.00 312.00 390.00 125.00% 530.00 172.00 32.45%
31.03.1996 312.00 415.00 - 103.00 -24.82% 313.00 -1.00 -0.32%
31.12.1995 415.00 334.00 81.00 24.25% 469.00 -54.00 -11.51%
30.09.1995 334.00 530.00 - 196.00 -36.98% 384.00 -50.00 -13.02%
30.06.1995 530.00 313.00 217.00 69.33% 265.00 265.00 100.00%
31.03.1995 313.00 469.00 - 156.00 -33.26% 282.00 31.00 10.99%
31.12.1994 469.00 384.00 85.00 22.14% 352.00 117.00 33.24%
30.09.1994 384.00 265.00 119.00 44.91% 216.00 168.00 77.78%
30.06.1994 265.00 282.00 -17.00 -6.03% 234.00 31.00 13.25%
31.03.1994 282.00 352.00 -70.00 -19.89% 29.00 253.00 872.41%
31.12.1993 352.00 216.00 136.00 62.96% - - -
30.09.1993 216.00 234.00 -18.00 -7.69% - - -
30.06.1993 234.00 29.00 205.00 706.90% - - -
31.03.1993 29.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 - 215.00 690.00 - 905.00 - 131.16% 690.00 - 905.00 - 131.16%
01.01.2017 690.00 -3 469.00 4 159.00 - 119.89% -3 469.00 4 159.00 - 119.89%
01.01.2016 -3 469.00 -1 508.00 -1 961.00 130.04% -1 508.00 -1 961.00 130.04%
01.01.2015 -1 508.00 -1 824.00 316.00 -17.32% -1 824.00 316.00 -17.32%
01.01.2014 -1 824.00 - 973.00 - 851.00 87.46% - 973.00 - 851.00 87.46%
01.01.2013 - 973.00 215.00 -1 188.00 - 552.56% 215.00 -1 188.00 - 552.56%
01.01.2012 215.00 -66.00 281.00 - 425.76% -66.00 281.00 - 425.76%
01.01.2011 -66.00 - 970.00 904.00 -93.20% - 970.00 904.00 -93.20%
01.01.2010 - 970.00 - 183.00 - 787.00 430.05% - 183.00 - 787.00 430.05%
01.01.2009 - 183.00 2 195.00 -2 378.00 - 108.34% 2 195.00 -2 378.00 - 108.34%
01.01.2008 2 195.00 187.00 2 008.00 1 073.80% 187.00 2 008.00 1 073.80%
01.01.2007 187.00 2 050.00 -1 863.00 -90.88% 2 050.00 -1 863.00 -90.88%
01.01.2006 2 050.00 730.00 1 320.00 180.82% 730.00 1 320.00 180.82%
01.01.2005 730.00 1 544.00 - 814.00 -52.72% 1 544.00 - 814.00 -52.72%
01.01.2004 1 544.00 1 557.00 -13.00 -0.83% 1 557.00 -13.00 -0.83%
01.01.2003 1 557.00 202.00 1 355.00 670.79% 202.00 1 355.00 670.79%
01.01.2002 202.00 1 008.00 - 806.00 -79.96% 1 008.00 - 806.00 -79.96%
01.01.2001 1 008.00 546.00 462.00 84.62% 546.00 462.00 84.62%
01.01.2000 546.00 176.00 370.00 210.23% 176.00 370.00 210.23%
01.01.1999 176.00 - 557.00 733.00 - 131.60% - 557.00 733.00 - 131.60%
01.01.1998 - 557.00 1 613.00 -2 170.00 - 134.53% 1 613.00 -2 170.00 - 134.53%
01.01.1997 1 613.00 2 281.00 - 668.00 -29.29% 2 281.00 - 668.00 -29.29%
01.01.1996 2 281.00 1 592.00 689.00 43.28% 1 592.00 689.00 43.28%
01.01.1995 1 592.00 1 400.00 192.00 13.71% 1 400.00 192.00 13.71%
01.01.1994 1 400.00 831.00 569.00 68.47% 831.00 569.00 68.47%
01.01.1993 831.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR)
-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD)
-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR)
-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: ostatní - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Ostatní - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Na spotřebu a ostatní - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Ostatní - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Poskytnuté půjčky (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies