3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2016 -87 302.00
Max 31.12.1996 77 886.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 23 339.00 -18 530.00 41 869.00 - 225.95% 28 382.00 -5 043.00 -17.77%
31.03.2018 -18 530.00 18 772.00 -37 302.00 - 198.71% 28 536.00 -47 066.00 - 164.94%
31.12.2017 18 772.00 48 334.00 -29 562.00 -61.16% -87 302.00 106 074.00 - 121.50%
30.09.2017 48 334.00 28 382.00 19 952.00 70.30% -65 987.00 114 321.00 - 173.25%
30.06.2017 28 382.00 28 536.00 - 154.00 -0.54% -60 482.00 88 864.00 - 146.93%
31.03.2017 28 536.00 -87 302.00 115 838.00 - 132.69% -23 777.00 52 313.00 - 220.02%
31.12.2016 -87 302.00 -65 987.00 -21 315.00 32.30% -32 305.00 -54 997.00 170.24%
30.09.2016 -65 987.00 -60 482.00 -5 505.00 9.10% -34 285.00 -31 702.00 92.47%
30.06.2016 -60 482.00 -23 777.00 -36 705.00 154.37% -39 028.00 -21 454.00 54.97%
31.03.2016 -23 777.00 -32 305.00 8 528.00 -26.40% -39 932.00 16 155.00 -40.46%
31.12.2015 -32 305.00 -34 285.00 1 980.00 -5.78% -52 131.00 19 826.00 -38.03%
30.09.2015 -34 285.00 -39 028.00 4 743.00 -12.15% -32 346.00 -1 939.00 5.99%
30.06.2015 -39 028.00 -39 932.00 904.00 -2.26% -2 993.00 -36 035.00 1 203.98%
31.03.2015 -39 932.00 -52 131.00 12 199.00 -23.40% 8 006.00 -47 938.00 - 598.78%
31.12.2014 -52 131.00 -32 346.00 -19 785.00 61.17% -16 814.00 -35 317.00 210.05%
30.09.2014 -32 346.00 -2 993.00 -29 353.00 980.72% -18 748.00 -13 598.00 72.53%
30.06.2014 -2 993.00 8 006.00 -10 999.00 - 137.38% -17 162.00 14 169.00 -82.56%
31.03.2014 8 006.00 -16 814.00 24 820.00 - 147.62% -10 189.00 18 195.00 - 178.57%
31.12.2013 -16 814.00 -18 748.00 1 934.00 -10.32% 632.00 -17 446.00 -2 760.44%
30.09.2013 -18 748.00 -17 162.00 -1 586.00 9.24% -3 032.00 -15 716.00 518.34%
30.06.2013 -17 162.00 -10 189.00 -6 973.00 68.44% 4 674.00 -21 836.00 - 467.18%
31.03.2013 -10 189.00 632.00 -10 821.00 -1 712.18% 5 110.00 -15 299.00 - 299.39%
31.12.2012 632.00 -3 032.00 3 664.00 - 120.84% 2 922.00 -2 290.00 -78.37%
30.09.2012 -3 032.00 4 674.00 -7 706.00 - 164.87% 9 059.00 -12 091.00 - 133.47%
30.06.2012 4 674.00 5 110.00 - 436.00 -8.53% -3 474.00 8 148.00 - 234.54%
31.03.2012 5 110.00 2 922.00 2 188.00 74.88% -2 944.00 8 054.00 - 273.57%
31.12.2011 2 922.00 9 059.00 -6 137.00 -67.74% -2 542.00 5 464.00 - 214.95%
30.09.2011 9 059.00 -3 474.00 12 533.00 - 360.77% -9 711.00 18 770.00 - 193.29%
30.06.2011 -3 474.00 -2 944.00 - 530.00 18.00% -14 739.00 11 265.00 -76.43%
31.03.2011 -2 944.00 -2 542.00 - 402.00 15.81% -2 396.00 - 548.00 22.87%
31.12.2010 -2 542.00 -9 711.00 7 169.00 -73.82% 10 984.00 -13 526.00 - 123.14%
30.09.2010 -9 711.00 -14 739.00 5 028.00 -34.11% -1 250.00 -8 461.00 676.88%
30.06.2010 -14 739.00 -2 396.00 -12 343.00 515.15% 1 507.00 -16 246.00 -1 078.04%
31.03.2010 -2 396.00 10 984.00 -13 380.00 - 121.81% 89.00 -2 485.00 -2 792.13%
31.12.2009 10 984.00 -1 250.00 12 234.00 - 978.72% 44 346.00 -33 362.00 -75.23%
30.09.2009 -1 250.00 1 507.00 -2 757.00 - 182.95% 39 801.00 -41 051.00 - 103.14%
30.06.2009 1 507.00 89.00 1 418.00 1 593.26% 26 038.00 -24 531.00 -94.21%
31.03.2009 89.00 44 346.00 -44 257.00 -99.80% 1 791.00 -1 702.00 -95.03%
31.12.2008 44 346.00 39 801.00 4 545.00 11.42% 7 401.00 36 945.00 499.19%
30.09.2008 39 801.00 26 038.00 13 763.00 52.86% 6 676.00 33 125.00 496.18%
30.06.2008 26 038.00 1 791.00 24 247.00 1 353.82% 2 414.00 23 624.00 978.62%
31.03.2008 1 791.00 7 401.00 -5 610.00 -75.80% -1 475.00 3 266.00 - 221.42%
31.12.2007 7 401.00 6 676.00 725.00 10.86% 56 495.00 -49 094.00 -86.90%
30.09.2007 6 676.00 2 414.00 4 262.00 176.55% 45 371.00 -38 695.00 -85.29%
30.06.2007 2 414.00 -1 475.00 3 889.00 - 263.66% 40 739.00 -38 325.00 -94.07%
31.03.2007 -1 475.00 56 495.00 -57 970.00 - 102.61% 14 481.00 -15 956.00 - 110.19%
31.12.2006 56 495.00 45 371.00 11 124.00 24.52% 30 735.00 25 760.00 83.81%
30.09.2006 45 371.00 40 739.00 4 632.00 11.37% 26 230.00 19 141.00 72.97%
30.06.2006 40 739.00 14 481.00 26 258.00 181.33% 18 861.00 21 878.00 116.00%
31.03.2006 14 481.00 30 735.00 -16 254.00 -52.88% 9 710.00 4 771.00 49.13%
31.12.2005 30 735.00 26 230.00 4 505.00 17.17% 49 832.00 -19 097.00 -38.32%
30.09.2005 26 230.00 18 861.00 7 369.00 39.07% 39 595.00 -13 365.00 -33.75%
30.06.2005 18 861.00 9 710.00 9 151.00 94.24% 30 472.00 -11 611.00 -38.10%
31.03.2005 9 710.00 49 832.00 -40 122.00 -80.51% 10 910.00 -1 200.00 -11.00%
31.12.2004 49 832.00 39 595.00 10 237.00 25.85% 47 273.00 2 559.00 5.41%
30.09.2004 39 595.00 30 472.00 9 123.00 29.94% 15 807.00 23 788.00 150.49%
30.06.2004 30 472.00 10 910.00 19 562.00 179.30% 7 402.00 23 070.00 311.67%
31.03.2004 10 910.00 47 273.00 -36 363.00 -76.92% 8 970.00 1 940.00 21.63%
31.12.2003 47 273.00 15 807.00 31 466.00 199.06% - 338.00 47 611.00 -14 086.09%
30.09.2003 15 807.00 7 402.00 8 405.00 113.55% -11 138.00 26 945.00 - 241.92%
30.06.2003 7 402.00 8 970.00 -1 568.00 -17.48% -9 561.00 16 963.00 - 177.42%
31.03.2003 8 970.00 - 338.00 9 308.00 -2 753.85% -10 855.00 19 825.00 - 182.63%
31.12.2002 - 338.00 -11 138.00 10 800.00 -96.97% 10 754.00 -11 092.00 - 103.14%
30.09.2002 -11 138.00 -9 561.00 -1 577.00 16.49% -20 898.00 9 760.00 -46.70%
30.06.2002 -9 561.00 -10 855.00 1 294.00 -11.92% -11 693.00 2 132.00 -18.23%
31.03.2002 -10 855.00 10 754.00 -21 609.00 - 200.94% -11 800.00 945.00 -8.01%
31.12.2001 10 754.00 -20 898.00 31 652.00 - 151.46% -16 841.00 27 595.00 - 163.86%
30.09.2001 -20 898.00 -11 693.00 -9 205.00 78.72% 4 774.00 -25 672.00 - 537.75%
30.06.2001 -11 693.00 -11 800.00 107.00 -0.91% 14 980.00 -26 673.00 - 178.06%
31.03.2001 -11 800.00 -16 841.00 5 041.00 -29.93% 6 775.00 -18 575.00 - 274.17%
31.12.2000 -16 841.00 4 774.00 -21 615.00 - 452.76% 6 208.00 -23 049.00 - 371.28%
30.09.2000 4 774.00 14 980.00 -10 206.00 -68.13% 18 702.00 -13 928.00 -74.47%
30.06.2000 14 980.00 6 775.00 8 205.00 121.11% 11 484.00 3 496.00 30.44%
31.03.2000 6 775.00 6 208.00 567.00 9.13% 15 444.00 -8 669.00 -56.13%
31.12.1999 6 208.00 18 702.00 -12 494.00 -66.81% 1 908.00 4 300.00 225.37%
30.09.1999 18 702.00 11 484.00 7 218.00 62.85% 4 237.00 14 465.00 341.40%
30.06.1999 11 484.00 15 444.00 -3 960.00 -25.64% -5 980.00 17 464.00 - 292.04%
31.03.1999 15 444.00 1 908.00 13 536.00 709.43% -15 924.00 31 368.00 - 196.99%
31.12.1998 1 908.00 4 237.00 -2 329.00 -54.97% 45 007.00 -43 099.00 -95.76%
30.09.1998 4 237.00 -5 980.00 10 217.00 - 170.85% 25 073.00 -20 836.00 -83.10%
30.06.1998 -5 980.00 -15 924.00 9 944.00 -62.45% 14 493.00 -20 473.00 - 141.26%
31.03.1998 -15 924.00 45 007.00 -60 931.00 - 135.38% 8 774.00 -24 698.00 - 281.49%
31.12.1997 45 007.00 25 073.00 19 934.00 79.50% 77 886.00 -32 879.00 -42.21%
30.09.1997 25 073.00 14 493.00 10 580.00 73.00% 54 534.00 -29 461.00 -54.02%
30.06.1997 14 493.00 8 774.00 5 719.00 65.18% 35 881.00 -21 388.00 -59.61%
31.03.1997 8 774.00 77 886.00 -69 112.00 -88.73% 4 381.00 4 393.00 100.27%
31.12.1996 77 886.00 54 534.00 23 352.00 42.82% 56 590.00 21 296.00 37.63%
30.09.1996 54 534.00 35 881.00 18 653.00 51.99% 38 895.00 15 639.00 40.21%
30.06.1996 35 881.00 4 381.00 31 500.00 719.01% 29 058.00 6 823.00 23.48%
31.03.1996 4 381.00 56 590.00 -52 209.00 -92.26% 14 960.00 -10 579.00 -70.72%
31.12.1995 56 590.00 38 895.00 17 695.00 45.49% 6 579.00 50 011.00 760.16%
30.09.1995 38 895.00 29 058.00 9 837.00 33.85% -6 964.00 45 859.00 - 658.52%
30.06.1995 29 058.00 14 960.00 14 098.00 94.24% -2 826.00 31 884.00 -1 128.24%
31.03.1995 14 960.00 6 579.00 8 381.00 127.39% 684.00 14 276.00 2 087.13%
31.12.1994 6 579.00 -6 964.00 13 543.00 - 194.47% 23 484.00 -16 905.00 -71.99%
30.09.1994 -6 964.00 -2 826.00 -4 138.00 146.43% 15 327.00 -22 291.00 - 145.44%
30.06.1994 -2 826.00 684.00 -3 510.00 - 513.16% 13 913.00 -16 739.00 - 120.31%
31.03.1994 684.00 23 484.00 -22 800.00 -97.09% 6 097.00 -5 413.00 -88.78%
31.12.1993 23 484.00 15 327.00 8 157.00 53.22% - - -
30.09.1993 15 327.00 13 913.00 1 414.00 10.16% - - -
30.06.1993 13 913.00 6 097.00 7 816.00 128.19% - - -
31.03.1993 6 097.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 4 809.00 124 024.00 - 119 215.00 -96.12% 124 024.00 - 119 215.00 -96.12%
01.01.2017 124 024.00 - 237 548.00 361 572.00 - 152.21% - 237 548.00 361 572.00 - 152.21%
01.01.2016 - 237 548.00 - 145 550.00 -91 998.00 63.21% - 145 550.00 -91 998.00 63.21%
01.01.2015 - 145 550.00 -79 464.00 -66 086.00 83.16% -79 464.00 -66 086.00 83.16%
01.01.2014 -79 464.00 -62 913.00 -16 551.00 26.31% -62 913.00 -16 551.00 26.31%
01.01.2013 -62 913.00 7 384.00 -70 297.00 - 952.02% 7 384.00 -70 297.00 - 952.02%
01.01.2012 7 384.00 5 563.00 1 821.00 32.73% 5 563.00 1 821.00 32.73%
01.01.2011 5 563.00 -29 388.00 34 951.00 - 118.93% -29 388.00 34 951.00 - 118.93%
01.01.2010 -29 388.00 11 330.00 -40 718.00 - 359.38% 11 330.00 -40 718.00 - 359.38%
01.01.2009 11 330.00 111 976.00 - 100 646.00 -89.88% 111 976.00 - 100 646.00 -89.88%
01.01.2008 111 976.00 15 016.00 96 960.00 645.71% 15 016.00 96 960.00 645.71%
01.01.2007 15 016.00 157 086.00 - 142 070.00 -90.44% 157 086.00 - 142 070.00 -90.44%
01.01.2006 157 086.00 85 536.00 71 550.00 83.65% 85 536.00 71 550.00 83.65%
01.01.2005 85 536.00 130 809.00 -45 273.00 -34.61% 130 809.00 -45 273.00 -34.61%
01.01.2004 130 809.00 79 452.00 51 357.00 64.64% 79 452.00 51 357.00 64.64%
01.01.2003 79 452.00 -31 892.00 111 344.00 - 349.13% -31 892.00 111 344.00 - 349.13%
01.01.2002 -31 892.00 -33 637.00 1 745.00 -5.19% -33 637.00 1 745.00 -5.19%
01.01.2001 -33 637.00 9 688.00 -43 325.00 - 447.20% 9 688.00 -43 325.00 - 447.20%
01.01.2000 9 688.00 51 838.00 -42 150.00 -81.31% 51 838.00 -42 150.00 -81.31%
01.01.1999 51 838.00 -15 759.00 67 597.00 - 428.94% -15 759.00 67 597.00 - 428.94%
01.01.1998 -15 759.00 93 347.00 - 109 106.00 - 116.88% 93 347.00 - 109 106.00 - 116.88%
01.01.1997 93 347.00 172 682.00 -79 335.00 -45.94% 172 682.00 -79 335.00 -45.94%
01.01.1996 172 682.00 139 503.00 33 179.00 23.78% 139 503.00 33 179.00 23.78%
01.01.1995 139 503.00 -2 527.00 142 030.00 -5 620.50% -2 527.00 142 030.00 -5 620.50%
01.01.1994 -2 527.00 58 821.00 -61 348.00 - 104.30% 58 821.00 -61 348.00 - 104.30%
01.01.1993 58 821.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. CZK)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. EUR)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. USD)
3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies