4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 2 198.30
Min 30.09.2010 12.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2018 2 166.90 2 198.30 -31.40 -1.43% 2 074.50 92.40 4.45%
31.12.2017 2 198.30 2 122.80 75.50 3.56% 2 171.10 27.20 1.25%
30.09.2017 2 122.80 2 018.70 104.10 5.16% 2 032.80 90.00 4.43%
30.06.2017 2 018.70 2 074.50 -55.80 -2.69% 1 651.00 367.70 22.27%
31.03.2017 2 074.50 2 171.10 -96.60 -4.45% 1 189.60 884.90 74.39%
31.12.2016 2 171.10 2 032.80 138.30 6.80% 1 141.20 1 029.90 90.25%
30.09.2016 2 032.80 1 651.00 381.80 23.13% 1 177.80 855.00 72.59%
30.06.2016 1 651.00 1 189.60 461.40 38.79% 1 212.10 438.90 36.21%
31.03.2016 1 189.60 1 141.20 48.40 4.24% 1 142.30 47.30 4.14%
31.12.2015 1 141.20 1 177.80 -36.60 -3.11% 1 140.30 0.90 0.08%
30.09.2015 1 177.80 1 212.10 -34.30 -2.83% 1 183.40 -5.60 -0.47%
30.06.2015 1 212.10 1 142.30 69.80 6.11% 1 031.40 180.70 17.52%
31.03.2015 1 142.30 1 140.30 2.00 0.18% 1 012.40 129.90 12.83%
31.12.2014 1 140.30 1 183.40 -43.10 -3.64% 481.70 658.60 136.72%
30.09.2014 1 183.40 1 031.40 152.00 14.74% 469.50 713.90 152.06%
30.06.2014 1 031.40 1 012.40 19.00 1.88% 459.90 571.50 124.27%
31.03.2014 1 012.40 481.70 530.70 110.17% 465.10 547.30 117.67%
31.12.2013 481.70 469.50 12.20 2.60% 422.60 59.10 13.98%
30.09.2013 469.50 459.90 9.60 2.09% 1 205.20 - 735.70 -61.04%
30.06.2013 459.90 465.10 -5.20 -1.12% 1 145.50 - 685.60 -59.85%
31.03.2013 465.10 422.60 42.50 10.06% 381.20 83.90 22.01%
31.12.2012 422.60 1 205.20 - 782.60 -64.94% 289.10 133.50 46.18%
30.09.2012 1 205.20 1 145.50 59.70 5.21% 212.90 992.30 466.09%
30.06.2012 1 145.50 381.20 764.30 200.50% 196.10 949.40 484.14%
31.03.2012 381.20 289.10 92.10 31.86% 151.10 230.10 152.28%
31.12.2011 289.10 212.90 76.20 35.79% 13.60 275.50 2 025.74%
30.09.2011 212.90 196.10 16.80 8.57% 12.30 200.60 1 630.89%
30.06.2011 196.10 151.10 45.00 29.78% 17.20 178.90 1 040.12%
31.03.2011 151.10 13.60 137.50 1 011.03% 20.60 130.50 633.50%
31.12.2010 13.60 12.30 1.30 10.57% 12.40 1.20 9.68%
30.09.2010 12.30 17.20 -4.90 -28.49% 12.40 -0.10 -0.81%
30.06.2010 17.20 20.60 -3.40 -16.50% 57.90 -40.70 -70.29%
31.03.2010 20.60 12.40 8.20 66.13% 27.60 -7.00 -25.36%
31.12.2009 12.40 12.40 0.00 0.00 33.90 -21.50 -63.42%
30.09.2009 12.40 57.90 -45.50 -78.58% 50.20 -37.80 -75.30%
30.06.2009 57.90 27.60 30.30 109.78% 54.30 3.60 6.63%
31.03.2009 27.60 33.90 -6.30 -18.58% 41.00 -13.40 -32.68%
31.12.2008 33.90 50.20 -16.30 -32.47% 64.60 -30.70 -47.52%
30.09.2008 50.20 54.30 -4.10 -7.55% 135.00 -84.80 -62.81%
30.06.2008 54.30 41.00 13.30 32.44% 14.40 39.90 277.08%
31.03.2008 41.00 64.60 -23.60 -36.53% 17.50 23.50 134.29%
31.12.2007 64.60 135.00 -70.40 -52.15% 0.00 64.60 -
30.09.2007 135.00 14.40 120.60 837.50% 0.00 135.00 -
30.06.2007 14.40 17.50 -3.10 -17.71% 0.00 14.40 -
31.03.2007 17.50 0.00 17.50 - 0.00 17.50 -
31.12.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1998 0.00 29.00 -29.00 - 29.00 -29.00 -
31.12.1997 29.00 26.70 2.30 8.61% 26.70 2.30 8.61%
31.12.1996 26.70 0.00 26.70 - 0.00 26.70 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 2 166.90 8 414.30 -6 247.40 -74.25% 8 414.30 -6 247.40 -74.25%
01.01.2017 8 414.30 7 044.50 1 369.80 19.44% 7 044.50 1 369.80 19.44%
01.01.2016 7 044.50 4 673.40 2 371.10 50.74% 4 673.40 2 371.10 50.74%
01.01.2015 4 673.40 4 367.50 305.90 7.00% 4 367.50 305.90 7.00%
01.01.2014 4 367.50 1 876.20 2 491.30 132.78% 1 876.20 2 491.30 132.78%
01.01.2013 1 876.20 3 154.50 -1 278.30 -40.52% 3 154.50 -1 278.30 -40.52%
01.01.2012 3 154.50 849.20 2 305.30 271.47% 849.20 2 305.30 271.47%
01.01.2011 849.20 63.70 785.50 1 233.12% 63.70 785.50 1 233.12%
01.01.2010 63.70 110.30 -46.60 -42.25% 110.30 -46.60 -42.25%
01.01.2009 110.30 179.40 -69.10 -38.52% 179.40 -69.10 -38.52%
01.01.2008 179.40 231.50 -52.10 -22.51% 231.50 -52.10 -22.51%
01.01.2007 231.50 0.00 231.50 - 0.00 231.50 -
01.01.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.2004 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1998 0.00 29.00 -29.00 - 29.00 -29.00 -
01.01.1997 29.00 26.70 2.30 8.61% 26.70 2.30 8.61%
01.01.1996 26.70 0.00 26.70 - 0.00 26.70 -
01.01.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
01.01.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR)
4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD)
4-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (Interest rates)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů