3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 3-OI-Půjčky (AF4O)-P - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2012 19 206.40
Min 31.12.1994 4 440.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 13 474.10 12 088.50 1 385.60 11.46% 12 581.00 893.10 7.10%
31.03.2018 12 088.50 12 376.70 - 288.20 -2.33% 12 303.80 - 215.30 -1.75%
31.12.2017 12 376.70 13 386.50 -1 009.80 -7.54% 11 244.40 1 132.30 10.07%
30.09.2017 13 386.50 12 581.00 805.50 6.40% 12 022.40 1 364.10 11.35%
30.06.2017 12 581.00 12 303.80 277.20 2.25% 12 201.00 380.00 3.11%
31.03.2017 12 303.80 11 244.40 1 059.40 9.42% 13 466.90 -1 163.10 -8.64%
31.12.2016 11 244.40 12 022.40 - 778.00 -6.47% 14 508.00 -3 263.60 -22.50%
30.09.2016 12 022.40 12 201.00 - 178.60 -1.46% 14 343.60 -2 321.20 -16.18%
30.06.2016 12 201.00 13 466.90 -1 265.90 -9.40% 14 116.90 -1 915.90 -13.57%
31.03.2016 13 466.90 14 508.00 -1 041.10 -7.18% 14 236.30 - 769.40 -5.40%
31.12.2015 14 508.00 14 343.60 164.40 1.15% 15 678.30 -1 170.30 -7.46%
30.09.2015 14 343.60 14 116.90 226.70 1.61% 16 293.60 -1 950.00 -11.97%
30.06.2015 14 116.90 14 236.30 - 119.40 -0.84% 17 151.60 -3 034.70 -17.69%
31.03.2015 14 236.30 15 678.30 -1 442.00 -9.20% 16 859.60 -2 623.30 -15.56%
31.12.2014 15 678.30 16 293.60 - 615.30 -3.78% 16 691.70 -1 013.40 -6.07%
30.09.2014 16 293.60 17 151.60 - 858.00 -5.00% 17 676.90 -1 383.30 -7.83%
30.06.2014 17 151.60 16 859.60 292.00 1.73% 17 872.90 - 721.30 -4.04%
31.03.2014 16 859.60 16 691.70 167.90 1.01% 18 271.70 -1 412.10 -7.73%
31.12.2013 16 691.70 17 676.90 - 985.20 -5.57% 19 142.30 -2 450.60 -12.80%
30.09.2013 17 676.90 17 872.90 - 196.00 -1.10% 19 071.30 -1 394.40 -7.31%
30.06.2013 17 872.90 18 271.70 - 398.80 -2.18% 18 606.30 - 733.40 -3.94%
31.03.2013 18 271.70 19 142.30 - 870.60 -4.55% 19 206.40 - 934.70 -4.87%
31.12.2012 19 142.30 19 071.30 71.00 0.37% 17 050.70 2 091.60 12.27%
30.09.2012 19 071.30 18 606.30 465.00 2.50% 18 178.10 893.20 4.91%
30.06.2012 18 606.30 19 206.40 - 600.10 -3.12% 17 948.60 657.70 3.66%
31.03.2012 19 206.40 17 050.70 2 155.70 12.64% 18 281.70 924.70 5.06%
31.12.2011 17 050.70 18 178.10 -1 127.40 -6.20% 18 131.60 -1 080.90 -5.96%
30.09.2011 18 178.10 17 948.60 229.50 1.28% 18 497.10 - 319.00 -1.72%
30.06.2011 17 948.60 18 281.70 - 333.10 -1.82% 17 878.60 70.00 0.39%
31.03.2011 18 281.70 18 131.60 150.10 0.83% 18 392.30 - 110.60 -0.60%
31.12.2010 18 131.60 18 497.10 - 365.50 -1.98% 17 828.20 303.40 1.70%
30.09.2010 18 497.10 17 878.60 618.50 3.46% 17 752.90 744.20 4.19%
30.06.2010 17 878.60 18 392.30 - 513.70 -2.79% 17 680.30 198.30 1.12%
31.03.2010 18 392.30 17 828.20 564.10 3.16% 17 285.90 1 106.40 6.40%
31.12.2009 17 828.20 17 752.90 75.30 0.42% 17 328.10 500.10 2.89%
30.09.2009 17 752.90 17 680.30 72.60 0.41% 17 801.60 -48.70 -0.27%
30.06.2009 17 680.30 17 285.90 394.40 2.28% 17 335.80 344.50 1.99%
31.03.2009 17 285.90 17 328.10 -42.20 -0.24% 15 907.70 1 378.20 8.66%
31.12.2008 17 328.10 17 801.60 - 473.50 -2.66% 15 569.50 1 758.60 11.30%
30.09.2008 17 801.60 17 335.80 465.80 2.69% 15 339.50 2 462.10 16.05%
30.06.2008 17 335.80 15 907.70 1 428.10 8.98% 14 992.40 2 343.40 15.63%
31.03.2008 15 907.70 15 569.50 338.20 2.17% 15 040.20 867.50 5.77%
31.12.2007 15 569.50 15 339.50 230.00 1.50% 15 182.80 386.70 2.55%
30.09.2007 15 339.50 14 992.40 347.10 2.32% 14 673.50 666.00 4.54%
30.06.2007 14 992.40 15 040.20 -47.80 -0.32% 14 470.90 521.50 3.60%
31.03.2007 15 040.20 15 182.80 - 142.60 -0.94% 13 605.40 1 434.80 10.55%
31.12.2006 15 182.80 14 673.50 509.30 3.47% 13 062.80 2 120.00 16.23%
30.09.2006 14 673.50 14 470.90 202.60 1.40% 12 950.50 1 723.00 13.30%
30.06.2006 14 470.90 13 605.40 865.50 6.36% 12 734.40 1 736.50 13.64%
31.03.2006 13 605.40 13 062.80 542.60 4.15% 12 067.00 1 538.40 12.75%
31.12.2005 13 062.80 12 950.50 112.30 0.87% 11 615.10 1 447.70 12.46%
30.09.2005 12 950.50 12 734.40 216.10 1.70% 11 230.60 1 719.90 15.31%
30.06.2005 12 734.40 12 067.00 667.40 5.53% 10 952.90 1 781.50 16.27%
31.03.2005 12 067.00 11 615.10 451.90 3.89% 10 222.70 1 844.30 18.04%
31.12.2004 11 615.10 11 230.60 384.50 3.42% 11 585.00 30.10 0.26%
30.09.2004 11 230.60 10 952.90 277.70 2.54% 10 725.40 505.20 4.71%
30.06.2004 10 952.90 10 222.70 730.20 7.14% 10 503.80 449.10 4.28%
31.03.2004 10 222.70 11 585.00 -1 362.30 -11.76% 10 631.60 - 408.90 -3.85%
31.12.2003 11 585.00 10 725.40 859.60 8.01% 10 380.40 1 204.60 11.60%
30.09.2003 10 725.40 10 503.80 221.60 2.11% 10 179.50 545.90 5.36%
30.06.2003 10 503.80 10 631.60 - 127.80 -1.20% 10 305.70 198.10 1.92%
31.03.2003 10 631.60 10 380.40 251.20 2.42% 10 294.50 337.10 3.27%
31.12.2002 10 380.40 10 179.50 200.90 1.97% 10 491.70 - 111.30 -1.06%
30.09.2002 10 179.50 10 305.70 - 126.20 -1.22% 9 213.30 966.20 10.49%
30.06.2002 10 305.70 10 294.50 11.20 0.11% 9 650.40 655.30 6.79%
31.03.2002 10 294.50 10 491.70 - 197.20 -1.88% 9 446.50 848.00 8.98%
31.12.2001 10 491.70 9 213.30 1 278.40 13.88% 9 521.40 970.30 10.19%
30.09.2001 9 213.30 9 650.40 - 437.10 -4.53% 10 218.70 -1 005.40 -9.84%
30.06.2001 9 650.40 9 446.50 203.90 2.16% 10 281.80 - 631.40 -6.14%
31.03.2001 9 446.50 9 521.40 -74.90 -0.79% 10 069.70 - 623.20 -6.19%
31.12.2000 9 521.40 10 218.70 - 697.30 -6.82% 9 762.40 - 241.00 -2.47%
30.09.2000 10 218.70 10 281.80 -63.10 -0.61% 9 373.90 844.80 9.01%
30.06.2000 10 281.80 10 069.70 212.10 2.11% 9 373.90 907.90 9.69%
31.03.2000 10 069.70 9 762.40 307.30 3.15% 9 373.90 695.80 7.42%
31.12.1999 9 762.40 9 373.90 388.50 4.14% 9 373.90 388.50 4.14%
31.12.1998 9 373.90 9 232.30 141.60 1.53% 9 232.30 141.60 1.53%
31.12.1997 9 232.30 8 545.40 686.90 8.04% 8 545.40 686.90 8.04%
31.12.1996 8 545.40 6 176.20 2 369.20 38.36% 6 176.20 2 369.20 38.36%
31.12.1995 6 176.20 4 440.40 1 735.80 39.09% 4 440.40 1 735.80 39.09%
31.12.1994 4 440.40 4 481.80 -41.40 -0.92% 4 481.80 -41.40 -0.92%
31.12.1993 4 481.80 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 25 562.60 50 648.00 -25 085.40 -49.53% 50 648.00 -25 085.40 -49.53%
01.01.2017 50 648.00 48 934.70 1 713.30 3.50% 48 934.70 1 713.30 3.50%
01.01.2016 48 934.70 57 204.80 -8 270.10 -14.46% 57 204.80 -8 270.10 -14.46%
01.01.2015 57 204.80 65 983.10 -8 778.30 -13.30% 65 983.10 -8 778.30 -13.30%
01.01.2014 65 983.10 70 513.20 -4 530.10 -6.42% 70 513.20 -4 530.10 -6.42%
01.01.2013 70 513.20 76 026.30 -5 513.10 -7.25% 76 026.30 -5 513.10 -7.25%
01.01.2012 76 026.30 71 459.10 4 567.20 6.39% 71 459.10 4 567.20 6.39%
01.01.2011 71 459.10 72 899.60 -1 440.50 -1.98% 72 899.60 -1 440.50 -1.98%
01.01.2010 72 899.60 70 547.30 2 352.30 3.33% 70 547.30 2 352.30 3.33%
01.01.2009 70 547.30 68 373.20 2 174.10 3.18% 68 373.20 2 174.10 3.18%
01.01.2008 68 373.20 60 941.60 7 431.60 12.19% 60 941.60 7 431.60 12.19%
01.01.2007 60 941.60 57 932.60 3 009.00 5.19% 57 932.60 3 009.00 5.19%
01.01.2006 57 932.60 50 814.70 7 117.90 14.01% 50 814.70 7 117.90 14.01%
01.01.2005 50 814.70 44 021.30 6 793.40 15.43% 44 021.30 6 793.40 15.43%
01.01.2004 44 021.30 43 445.80 575.50 1.32% 43 445.80 575.50 1.32%
01.01.2003 43 445.80 41 160.10 2 285.70 5.55% 41 160.10 2 285.70 5.55%
01.01.2002 41 160.10 38 801.90 2 358.20 6.08% 38 801.90 2 358.20 6.08%
01.01.2001 38 801.90 40 091.60 -1 289.70 -3.22% 40 091.60 -1 289.70 -3.22%
01.01.2000 40 091.60 9 762.40 30 329.20 310.67% 9 762.40 30 329.20 310.67%
01.01.1999 9 762.40 9 373.90 388.50 4.14% 9 373.90 388.50 4.14%
01.01.1998 9 373.90 9 232.30 141.60 1.53% 9 232.30 141.60 1.53%
01.01.1997 9 232.30 8 545.40 686.90 8.04% 8 545.40 686.90 8.04%
01.01.1996 8 545.40 6 176.20 2 369.20 38.36% 6 176.20 2 369.20 38.36%
01.01.1995 6 176.20 4 440.40 1 735.80 39.09% 4 440.40 1 735.80 39.09%
01.01.1994 4 440.40 4 481.80 -41.40 -0.92% 4 481.80 -41.40 -0.92%
01.01.1993 4 481.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

3-OI-Půjčky (AF4O)-P - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. CZK)
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. EUR)
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Položky Ostatních investic v mil. USD)
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR)
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. USD)
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK)
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
3-OI-Půjčky (AF4O)-P (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies