Poměrové ukazatele (v % a počty) (Družstevní záložny) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 4.03 4.71 -14.44% 2.58 56.20%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 3.80 4.47 -14.99% 2.53 50.20%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.05 0.16 -68.75% 0.00 -
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 0.36 1.02 -64.71% 0.01 3 500.00%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 3.39 3.83 -11.49% 2.10 61.43%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 84.17 81.42 3.38% 81.30 3.53%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců 353.00 333.00 6.01% 481.00 -26.61%
UK8 8. Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců 295.00 279.00 5.73% 416.00 -29.09%
UK9 9. Počet organizačních jednotek 6.00 6.00 0.00 22.00 -72.73%
UK10 10. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 20.81 19.94 4.36% 19.81 5.05%
UK11 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 10.2. Klienti (%) 25.78 25.44 1.34% 24.16 6.71%
UK13 11. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 84.69 84.28 0.49% 83.64 1.26%
UK14 11.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 11.2. Klienti (%) 84.69 84.28 0.49% 83.64 1.26%

Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 4.03
30.06.2017 4.71
31.03.2017 6.49
31.12.2016 2.50
30.09.2016 2.58
30.06.2016 2.49
31.03.2016 2.95
31.12.2015 3.38
30.09.2015 3.52
30.06.2015 3.50
Další »
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 3.80
30.06.2017 4.47
31.03.2017 5.91
31.12.2016 2.53
30.09.2016 2.53
30.06.2016 2.48
31.03.2016 2.59
31.12.2015 2.96
30.09.2015 3.10
30.06.2015 3.26
Další »
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.05
30.06.2017 0.16
31.03.2017 0.27
31.12.2016 -0.09
30.09.2016 0.00
30.06.2016 -0.12
31.03.2016 -0.14
31.12.2015 0.02
30.09.2015 0.12
30.06.2015 0.02
Další »
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.36
30.06.2017 1.02
31.03.2017 1.79
31.12.2016 -0.71
30.09.2016 0.01
30.06.2016 -0.94
31.03.2016 -1.12
31.12.2015 0.20
30.09.2015 1.06
30.06.2015 0.18
Další »
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Správní náklady / průměrná aktiva v (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 3.39
30.06.2017 3.83
31.03.2017 5.20
31.12.2016 2.18
30.09.2016 2.10
30.06.2016 2.11
31.03.2016 2.22
31.12.2015 2.36
30.09.2015 2.23
30.06.2015 2.22
Další »
Správní náklady / průměrná aktiva v (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 84.17
30.06.2017 81.42
31.03.2017 80.11
31.12.2016 87.23
30.09.2016 81.30
30.06.2016 84.79
31.03.2016 75.31
31.12.2015 69.92
30.09.2015 63.38
30.06.2015 63.39
Další »
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Evidenční stav zaměstnanců

ObdobíHodnota
30.09.2017 353.00
30.06.2017 333.00
31.03.2017 335.00
31.12.2016 496.00
30.09.2016 481.00
30.06.2016 476.00
31.03.2016 465.00
31.12.2015 469.00
30.09.2015 479.00
30.06.2015 469.00
Další »
Evidenční stav zaměstnanců,Poměrové ukazatele (v % a počty)

Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců

ObdobíHodnota
30.09.2017 295.00
30.06.2017 279.00
31.03.2017 277.00
31.12.2016 428.00
30.09.2016 416.00
30.06.2016 401.00
31.03.2016 401.00
31.12.2015 401.00
30.09.2015 411.00
30.06.2015 407.00
Další »
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců,Poměrové ukazatele (v % a počty)

Počet organizačních jednotek

ObdobíHodnota
30.09.2017 6.00
30.06.2017 6.00
31.03.2017 6.00
31.12.2016 20.00
30.09.2016 22.00
30.06.2016 22.00
31.03.2016 22.00
31.12.2015 22.00
30.09.2015 22.00
30.06.2015 21.00
Další »
Počet organizačních jednotek,Poměrové ukazatele (v % a počty)

Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 20.81
30.06.2017 19.94
31.03.2017 20.28
31.12.2016 19.36
30.09.2016 19.81
30.06.2016 19.20
31.03.2016 18.86
31.12.2015 21.01
30.09.2015 19.88
30.06.2015 21.97
Další »
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Úvěrové instituce (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
Další »
Úvěrové instituce (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Klienti (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 25.78
30.06.2017 25.44
31.03.2017 26.52
31.12.2016 22.74
30.09.2016 24.16
30.06.2016 23.87
31.03.2016 23.07
31.12.2015 26.14
30.09.2015 25.52
30.06.2015 28.68
Další »
Klienti (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 84.69
30.06.2017 84.28
31.03.2017 85.95
31.12.2016 82.68
30.09.2016 83.64
30.06.2016 82.82
31.03.2016 79.45
31.12.2015 81.83
30.09.2015 81.35
30.06.2015 83.56
Další »
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Úvěrové instituce (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
Další »
Úvěrové instituce (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Klienti (%)

ObdobíHodnota
30.09.2017 84.69
30.06.2017 84.28
31.03.2017 85.95
31.12.2016 82.68
30.09.2016 83.64
30.06.2016 82.82
31.03.2016 79.45
31.12.2015 81.83
30.09.2015 81.35
30.06.2015 83.56
Další »
Klienti (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Poměrové ukazatele (v % a počty) (Družstevní záložny)
1 (tis. Kč a počty) (Vybrané ukazatele životního pojištění podle druhů pojištění za tuzemské pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven)
Počet smluv (1 (tis. Kč a počty))
Počet nově uzavřených smluv (1 (tis. Kč a počty))
Počet nahlášených pojistných událostí (1 (tis. Kč a počty))
Počet nevyřízených pojistných událostí (1 (tis. Kč a počty))
Počet smluv (1 (tis. Kč a počty))
Počet nově uzavřených smluv (1 (tis. Kč a počty))
Počet nahlášených pojistných událostí (1 (tis. Kč a počty))
Počet nevyřízených pojistných událostí (1 (tis. Kč a počty))
Základní ukazatele finančního zdraví (Základní ukazatele finančního zdraví)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů