Poměrové ukazatele (v % a počty) (Družstevní záložny) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.32 1.40 65.71% 6.49 -64.25%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 2.70 1.23 119.51% 5.91 -54.31%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) -0.15 -0.26 -42.31% 0.27 - 155.56%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) -0.99 -1.71 -42.11% 1.79 - 155.31%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 3.13 1.64 90.85% 5.20 -39.81%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 135.07 117.20 15.25% 80.11 68.61%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců 352.00 348.00 1.15% 335.00 5.07%
UK8 8. Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00
UK9 9. Počet organizačních jednotek 20.00 20.00 0.00 21.00 -4.76%
UK10 10. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 10.2. Klienti (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 11. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 11.1. Úvěrové instituce (%) 28.69 24.94 15.04% 26.91 6.61%
UK15 11.2. Klienti (%) 33.75 34.60 -2.46% 43.37 -22.18%

Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 2.32
31.12.2017 1.40
30.09.2017 4.03
30.06.2017 4.71
31.03.2017 6.49
31.12.2016 2.50
30.09.2016 2.58
30.06.2016 2.49
31.03.2016 2.95
31.12.2015 3.38
Další »
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 2.70
31.12.2017 1.23
30.09.2017 3.80
30.06.2017 4.47
31.03.2017 5.91
31.12.2016 2.53
30.09.2016 2.53
30.06.2016 2.48
31.03.2016 2.59
31.12.2015 2.96
Další »
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 -0.15
31.12.2017 -0.26
30.09.2017 0.05
30.06.2017 0.16
31.03.2017 0.27
31.12.2016 -0.09
30.09.2016 0.00
30.06.2016 -0.12
31.03.2016 -0.14
31.12.2015 0.02
Další »
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 -0.99
31.12.2017 -1.71
30.09.2017 0.36
30.06.2017 1.02
31.03.2017 1.79
31.12.2016 -0.71
30.09.2016 0.01
30.06.2016 -0.94
31.03.2016 -1.12
31.12.2015 0.20
Další »
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Správní náklady / průměrná aktiva v (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 3.13
31.12.2017 1.64
30.09.2017 3.39
30.06.2017 3.83
31.03.2017 5.20
31.12.2016 2.18
30.09.2016 2.10
30.06.2016 2.11
31.03.2016 2.22
31.12.2015 2.36
Další »
Správní náklady / průměrná aktiva v (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 135.07
31.12.2017 117.20
30.09.2017 84.17
30.06.2017 81.42
31.03.2017 80.11
31.12.2016 87.23
30.09.2016 81.30
30.06.2016 84.79
31.03.2016 75.31
31.12.2015 69.92
Další »
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Evidenční stav zaměstnanců

ObdobíHodnota
31.03.2018 352.00
31.12.2017 348.00
30.09.2017 353.00
30.06.2017 333.00
31.03.2017 335.00
31.12.2016 496.00
30.09.2016 481.00
30.06.2016 476.00
31.03.2016 465.00
31.12.2015 469.00
Další »
Evidenční stav zaměstnanců,Poměrové ukazatele (v % a počty)

Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců

ObdobíHodnota
31.03.2018 6.00
31.12.2017 6.00
30.09.2017 6.00
30.06.2017 6.00
31.03.2017 6.00
31.12.2016 20.00
30.09.2016 22.00
30.06.2016 22.00
31.03.2016 22.00
31.12.2015 22.00
Další »
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců,Poměrové ukazatele (v % a počty)

Počet organizačních jednotek

ObdobíHodnota
31.03.2018 20.00
31.12.2017 20.00
30.09.2017 25.00
30.06.2017 21.00
31.03.2017 21.00
31.12.2016 30.00
30.09.2016 31.00
30.06.2016 27.00
31.03.2016 27.00
31.12.2015 0.00
Další »
Počet organizačních jednotek,Poměrové ukazatele (v % a počty)

Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Úvěrové instituce (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Úvěrové instituce (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Klienti (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Klienti (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.09.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
Další »
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Úvěrové instituce (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 28.69
31.12.2017 24.94
30.09.2017 31.67
30.06.2017 28.48
31.03.2017 26.91
31.12.2016 38.33
30.09.2016 38.88
30.06.2016 34.89
31.03.2016 34.62
31.12.2015 0.00
Další »
Úvěrové instituce (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Klienti (%)

ObdobíHodnota
31.03.2018 33.75
31.12.2017 34.60
30.09.2017 39.07
30.06.2017 39.81
31.03.2017 43.37
31.12.2016 42.41
30.09.2016 35.77
30.06.2016 35.75
31.03.2016 37.64
31.12.2015 0.00
Další »
Klienti (%),Poměrové ukazatele (v % a počty)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Poměrové ukazatele (v % a počty) (Družstevní záložny)
Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR (Úrokové sazby MFI)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet jednodenních vkladů přes internet/PC (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet převoditelných jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
z toho: Počet jednodenních vkladů převoditelných přes internet/PC (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies