- Důchody z rezervních aktiv- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Prvotních důchodů v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada - Důchody z rezervních aktiv- saldo obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z rezervních aktiv- saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2014 63.00
Max 31.12.2007 1 153.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 542.00 168.00 374.00 222.62% 488.00 54.00 11.07%
31.03.2018 168.00 1 000.00 - 832.00 -83.20% 184.00 -16.00 -8.70%
31.12.2017 1 000.00 714.00 286.00 40.06% 872.00 128.00 14.68%
30.09.2017 714.00 488.00 226.00 46.31% 731.00 -17.00 -2.33%
30.06.2017 488.00 184.00 304.00 165.22% 452.00 36.00 7.96%
31.03.2017 184.00 872.00 - 688.00 -78.90% 208.00 -24.00 -11.54%
31.12.2016 872.00 731.00 141.00 19.29% 598.00 274.00 45.82%
30.09.2016 731.00 452.00 279.00 61.73% 464.00 267.00 57.54%
30.06.2016 452.00 208.00 244.00 117.31% 343.00 109.00 31.78%
31.03.2016 208.00 598.00 - 390.00 -65.22% 142.00 66.00 46.48%
31.12.2015 598.00 464.00 134.00 28.88% 351.00 247.00 70.37%
30.09.2015 464.00 343.00 121.00 35.28% 262.00 202.00 77.10%
30.06.2015 343.00 142.00 201.00 141.55% 185.00 158.00 85.41%
31.03.2015 142.00 351.00 - 209.00 -59.54% 63.00 79.00 125.40%
31.12.2014 351.00 262.00 89.00 33.97% 254.00 97.00 38.19%
30.09.2014 262.00 185.00 77.00 41.62% 192.00 70.00 36.46%
30.06.2014 185.00 63.00 122.00 193.65% 132.00 53.00 40.15%
31.03.2014 63.00 254.00 - 191.00 -75.20% 66.00 -3.00 -4.55%
31.12.2013 254.00 192.00 62.00 32.29% 366.00 - 112.00 -30.60%
30.09.2013 192.00 132.00 60.00 45.45% 302.00 - 110.00 -36.42%
30.06.2013 132.00 66.00 66.00 100.00% 227.00 -95.00 -41.85%
31.03.2013 66.00 366.00 - 300.00 -81.97% 88.00 -22.00 -25.00%
31.12.2012 366.00 302.00 64.00 21.19% 447.00 -81.00 -18.12%
30.09.2012 302.00 227.00 75.00 33.04% 349.00 -47.00 -13.47%
30.06.2012 227.00 88.00 139.00 157.95% 234.00 -7.00 -2.99%
31.03.2012 88.00 447.00 - 359.00 -80.31% 105.00 -17.00 -16.19%
31.12.2011 447.00 349.00 98.00 28.08% 450.00 -3.00 -0.67%
30.09.2011 349.00 234.00 115.00 49.15% 351.00 -2.00 -0.57%
30.06.2011 234.00 105.00 129.00 122.86% 243.00 -9.00 -3.70%
31.03.2011 105.00 450.00 - 345.00 -76.67% 114.00 -9.00 -7.89%
31.12.2010 450.00 351.00 99.00 28.21% 715.00 - 265.00 -37.06%
30.09.2010 351.00 243.00 108.00 44.44% 583.00 - 232.00 -39.79%
30.06.2010 243.00 114.00 129.00 113.16% 425.00 - 182.00 -42.82%
31.03.2010 114.00 715.00 - 601.00 -84.06% 230.00 - 116.00 -50.43%
31.12.2009 715.00 583.00 132.00 22.64% 1 037.00 - 322.00 -31.05%
30.09.2009 583.00 425.00 158.00 37.18% 789.00 - 206.00 -26.11%
30.06.2009 425.00 230.00 195.00 84.78% 536.00 - 111.00 -20.71%
31.03.2009 230.00 1 037.00 - 807.00 -77.82% 280.00 -50.00 -17.86%
31.12.2008 1 037.00 789.00 248.00 31.43% 1 153.00 - 116.00 -10.06%
30.09.2008 789.00 536.00 253.00 47.20% 855.00 -66.00 -7.72%
30.06.2008 536.00 280.00 256.00 91.43% 551.00 -15.00 -2.72%
31.03.2008 280.00 1 153.00 - 873.00 -75.72% 271.00 9.00 3.32%
31.12.2007 1 153.00 855.00 298.00 34.85% 987.00 166.00 16.82%
30.09.2007 855.00 551.00 304.00 55.17% 721.00 134.00 18.59%
30.06.2007 551.00 271.00 280.00 103.32% 462.00 89.00 19.26%
31.03.2007 271.00 987.00 - 716.00 -72.54% 221.00 50.00 22.62%
31.12.2006 987.00 721.00 266.00 36.89% 682.00 305.00 44.72%
30.09.2006 721.00 462.00 259.00 56.06% 469.00 252.00 53.73%
30.06.2006 462.00 221.00 241.00 109.05% 286.00 176.00 61.54%
31.03.2006 221.00 682.00 - 461.00 -67.60% 129.00 92.00 71.32%
31.12.2005 682.00 469.00 213.00 45.42% 418.00 264.00 63.16%
30.09.2005 469.00 286.00 183.00 63.99% 305.00 164.00 53.77%
30.06.2005 286.00 129.00 157.00 121.71% 203.00 83.00 40.89%
31.03.2005 129.00 418.00 - 289.00 -69.14% 104.00 25.00 24.04%
31.12.2004 418.00 305.00 113.00 37.05% 0.00 418.00 -
30.09.2004 305.00 203.00 102.00 50.25% 0.00 305.00 -
30.06.2004 203.00 104.00 99.00 95.19% 0.00 203.00 -
31.03.2004 104.00 0.00 104.00 - 0.00 104.00 -
31.12.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2003 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2002 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2001 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2000 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1999 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1998 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1997 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1996 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1995 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.06.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z rezervních aktiv- saldo - Graf
- Důchody z rezervních aktiv- saldo - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z rezervních aktiv- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z rezervních aktiv- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z rezervních aktiv- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z rezervních aktiv- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z rezervních aktiv- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z rezervních aktiv- saldo (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z rezervních aktiv - saldo (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies