B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Prvotních důchodů v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... B-BÚ-Prvotní důchody-DB - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2011 6 747.00
Min 31.03.1993 108.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 5 913.00 4 008.00 1 905.00 47.53% 5 861.00 52.00 0.89%
31.03.2018 4 008.00 4 398.00 - 390.00 -8.87% 2 304.00 1 704.00 73.96%
31.12.2017 4 398.00 5 564.00 -1 166.00 -20.96% 4 184.00 214.00 5.11%
30.09.2017 5 564.00 5 861.00 - 297.00 -5.07% 5 007.00 557.00 11.12%
30.06.2017 5 861.00 2 304.00 3 557.00 154.38% 5 736.00 125.00 2.18%
31.03.2017 2 304.00 4 184.00 -1 880.00 -44.93% 1 875.00 429.00 22.88%
31.12.2016 4 184.00 5 007.00 - 823.00 -16.44% 2 481.00 1 703.00 68.64%
30.09.2016 5 007.00 5 736.00 - 729.00 -12.71% 5 335.00 - 328.00 -6.15%
30.06.2016 5 736.00 1 875.00 3 861.00 205.92% 5 675.00 61.00 1.07%
31.03.2016 1 875.00 2 481.00 - 606.00 -24.43% 2 507.00 - 632.00 -25.21%
31.12.2015 2 481.00 5 335.00 -2 854.00 -53.50% 2 799.00 - 318.00 -11.36%
30.09.2015 5 335.00 5 675.00 - 340.00 -5.99% 4 422.00 913.00 20.65%
30.06.2015 5 675.00 2 507.00 3 168.00 126.37% 6 145.00 - 470.00 -7.65%
31.03.2015 2 507.00 2 799.00 - 292.00 -10.43% 1 664.00 843.00 50.66%
31.12.2014 2 799.00 4 422.00 -1 623.00 -36.70% 3 392.00 - 593.00 -17.48%
30.09.2014 4 422.00 6 145.00 -1 723.00 -28.04% 3 840.00 582.00 15.16%
30.06.2014 6 145.00 1 664.00 4 481.00 269.29% 4 096.00 2 049.00 50.02%
31.03.2014 1 664.00 3 392.00 -1 728.00 -50.94% 3 330.00 -1 666.00 -50.03%
31.12.2013 3 392.00 3 840.00 - 448.00 -11.67% 4 166.00 - 774.00 -18.58%
30.09.2013 3 840.00 4 096.00 - 256.00 -6.25% 4 818.00 - 978.00 -20.30%
30.06.2013 4 096.00 3 330.00 766.00 23.00% 3 670.00 426.00 11.61%
31.03.2013 3 330.00 4 166.00 - 836.00 -20.07% 2 899.00 431.00 14.87%
31.12.2012 4 166.00 4 818.00 - 652.00 -13.53% 2 728.00 1 438.00 52.71%
30.09.2012 4 818.00 3 670.00 1 148.00 31.28% 3 052.00 1 766.00 57.86%
30.06.2012 3 670.00 2 899.00 771.00 26.60% 6 747.00 -3 077.00 -45.61%
31.03.2012 2 899.00 2 728.00 171.00 6.27% 1 588.00 1 311.00 82.56%
31.12.2011 2 728.00 3 052.00 - 324.00 -10.62% 3 059.00 - 331.00 -10.82%
30.09.2011 3 052.00 6 747.00 -3 695.00 -54.77% 5 634.00 -2 582.00 -45.83%
30.06.2011 6 747.00 1 588.00 5 159.00 324.87% 3 983.00 2 764.00 69.39%
31.03.2011 1 588.00 3 059.00 -1 471.00 -48.09% 1 901.00 - 313.00 -16.46%
31.12.2010 3 059.00 5 634.00 -2 575.00 -45.70% 2 641.00 418.00 15.83%
30.09.2010 5 634.00 3 983.00 1 651.00 41.45% 3 388.00 2 246.00 66.29%
30.06.2010 3 983.00 1 901.00 2 082.00 109.52% 4 667.00 - 684.00 -14.66%
31.03.2010 1 901.00 2 641.00 - 740.00 -28.02% 2 353.00 - 452.00 -19.21%
31.12.2009 2 641.00 3 388.00 - 747.00 -22.05% 2 860.00 - 219.00 -7.66%
30.09.2009 3 388.00 4 667.00 -1 279.00 -27.41% 3 240.00 148.00 4.57%
30.06.2009 4 667.00 2 353.00 2 314.00 98.34% 5 442.00 - 775.00 -14.24%
31.03.2009 2 353.00 2 860.00 - 507.00 -17.73% 1 891.00 462.00 24.43%
31.12.2008 2 860.00 3 240.00 - 380.00 -11.73% 4 100.00 -1 240.00 -30.24%
30.09.2008 3 240.00 5 442.00 -2 202.00 -40.46% 4 337.00 -1 097.00 -25.29%
30.06.2008 5 442.00 1 891.00 3 551.00 187.78% 4 412.00 1 030.00 23.35%
31.03.2008 1 891.00 4 100.00 -2 209.00 -53.88% 2 247.00 - 356.00 -15.84%
31.12.2007 4 100.00 4 337.00 - 237.00 -5.46% 3 340.00 760.00 22.75%
30.09.2007 4 337.00 4 412.00 -75.00 -1.70% 2 724.00 1 613.00 59.21%
30.06.2007 4 412.00 2 247.00 2 165.00 96.35% 3 002.00 1 410.00 46.97%
31.03.2007 2 247.00 3 340.00 -1 093.00 -32.72% 1 610.00 637.00 39.57%
31.12.2006 3 340.00 2 724.00 616.00 22.61% 2 229.00 1 111.00 49.84%
30.09.2006 2 724.00 3 002.00 - 278.00 -9.26% 1 940.00 784.00 40.41%
30.06.2006 3 002.00 1 610.00 1 392.00 86.46% 2 516.00 486.00 19.32%
31.03.2006 1 610.00 2 229.00 - 619.00 -27.77% 1 287.00 323.00 25.10%
31.12.2005 2 229.00 1 940.00 289.00 14.90% 1 618.00 611.00 37.76%
30.09.2005 1 940.00 2 516.00 - 576.00 -22.89% 2 430.00 - 490.00 -20.16%
30.06.2005 2 516.00 1 287.00 1 229.00 95.49% 1 780.00 736.00 41.35%
31.03.2005 1 287.00 1 618.00 - 331.00 -20.46% 1 012.00 275.00 27.17%
31.12.2004 1 618.00 2 430.00 - 812.00 -33.42% 1 834.00 - 216.00 -11.78%
30.09.2004 2 430.00 1 780.00 650.00 36.52% 1 824.00 606.00 33.22%
30.06.2004 1 780.00 1 012.00 768.00 75.89% 1 407.00 373.00 26.51%
31.03.2004 1 012.00 1 834.00 - 822.00 -44.82% 1 047.00 -35.00 -3.34%
31.12.2003 1 834.00 1 824.00 10.00 0.55% 1 503.00 331.00 22.02%
30.09.2003 1 824.00 1 407.00 417.00 29.64% 1 735.00 89.00 5.13%
30.06.2003 1 407.00 1 047.00 360.00 34.38% 1 453.00 -46.00 -3.17%
31.03.2003 1 047.00 1 503.00 - 456.00 -30.34% 1 291.00 - 244.00 -18.90%
31.12.2002 1 503.00 1 735.00 - 232.00 -13.37% 1 109.00 394.00 35.53%
30.09.2002 1 735.00 1 453.00 282.00 19.41% 1 480.00 255.00 17.23%
30.06.2002 1 453.00 1 291.00 162.00 12.55% 1 305.00 148.00 11.34%
31.03.2002 1 291.00 1 109.00 182.00 16.41% 1 120.00 171.00 15.27%
31.12.2001 1 109.00 1 480.00 - 371.00 -25.07% 993.00 116.00 11.68%
30.09.2001 1 480.00 1 305.00 175.00 13.41% 961.00 519.00 54.01%
30.06.2001 1 305.00 1 120.00 185.00 16.52% 859.00 446.00 51.92%
31.03.2001 1 120.00 993.00 127.00 12.79% 805.00 315.00 39.13%
31.12.2000 993.00 961.00 32.00 3.33% 697.00 296.00 42.47%
30.09.2000 961.00 859.00 102.00 11.87% 890.00 71.00 7.98%
30.06.2000 859.00 805.00 54.00 6.71% 779.00 80.00 10.27%
31.03.2000 805.00 697.00 108.00 15.49% 664.00 141.00 21.23%
31.12.1999 697.00 890.00 - 193.00 -21.69% 677.00 20.00 2.95%
30.09.1999 890.00 779.00 111.00 14.25% 627.00 263.00 41.95%
30.06.1999 779.00 664.00 115.00 17.32% 641.00 138.00 21.53%
31.03.1999 664.00 677.00 -13.00 -1.92% 572.00 92.00 16.08%
31.12.1998 677.00 627.00 50.00 7.97% 478.00 199.00 41.63%
30.09.1998 627.00 641.00 -14.00 -2.18% 515.00 112.00 21.75%
30.06.1998 641.00 572.00 69.00 12.06% 519.00 122.00 23.51%
31.03.1998 572.00 478.00 94.00 19.67% 411.00 161.00 39.17%
31.12.1997 478.00 515.00 -37.00 -7.18% 398.00 80.00 20.10%
30.09.1997 515.00 519.00 -4.00 -0.77% 392.00 123.00 31.38%
30.06.1997 519.00 411.00 108.00 26.28% 406.00 113.00 27.83%
31.03.1997 411.00 398.00 13.00 3.27% 314.00 97.00 30.89%
31.12.1996 398.00 392.00 6.00 1.53% 296.00 102.00 34.46%
30.09.1996 392.00 406.00 -14.00 -3.45% 232.00 160.00 68.97%
30.06.1996 406.00 314.00 92.00 29.30% 246.00 160.00 65.04%
31.03.1996 314.00 296.00 18.00 6.08% 234.00 80.00 34.19%
31.12.1995 296.00 232.00 64.00 27.59% 202.00 94.00 46.53%
30.09.1995 232.00 246.00 -14.00 -5.69% 158.00 74.00 46.84%
30.06.1995 246.00 234.00 12.00 5.13% 167.00 79.00 47.31%
31.03.1995 234.00 202.00 32.00 15.84% 155.00 79.00 50.97%
31.12.1994 202.00 158.00 44.00 27.85% 171.00 31.00 18.13%
30.09.1994 158.00 167.00 -9.00 -5.39% 141.00 17.00 12.06%
30.06.1994 167.00 155.00 12.00 7.74% 151.00 16.00 10.60%
31.03.1994 155.00 171.00 -16.00 -9.36% 108.00 47.00 43.52%
31.12.1993 171.00 141.00 30.00 21.28% - - -
30.09.1993 141.00 151.00 -10.00 -6.62% - - -
30.06.1993 151.00 108.00 43.00 39.81% - - -
31.03.1993 108.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 9 921.00 18 127.00 -8 206.00 -45.27% 18 127.00 -8 206.00 -45.27%
01.01.2017 18 127.00 16 802.00 1 325.00 7.89% 16 802.00 1 325.00 7.89%
01.01.2016 16 802.00 15 998.00 804.00 5.03% 15 998.00 804.00 5.03%
01.01.2015 15 998.00 15 030.00 968.00 6.44% 15 030.00 968.00 6.44%
01.01.2014 15 030.00 14 658.00 372.00 2.54% 14 658.00 372.00 2.54%
01.01.2013 14 658.00 15 553.00 - 895.00 -5.75% 15 553.00 - 895.00 -5.75%
01.01.2012 15 553.00 14 115.00 1 438.00 10.19% 14 115.00 1 438.00 10.19%
01.01.2011 14 115.00 14 577.00 - 462.00 -3.17% 14 577.00 - 462.00 -3.17%
01.01.2010 14 577.00 13 049.00 1 528.00 11.71% 13 049.00 1 528.00 11.71%
01.01.2009 13 049.00 13 433.00 - 384.00 -2.86% 13 433.00 - 384.00 -2.86%
01.01.2008 13 433.00 15 096.00 -1 663.00 -11.02% 15 096.00 -1 663.00 -11.02%
01.01.2007 15 096.00 10 676.00 4 420.00 41.40% 10 676.00 4 420.00 41.40%
01.01.2006 10 676.00 7 972.00 2 704.00 33.92% 7 972.00 2 704.00 33.92%
01.01.2005 7 972.00 6 840.00 1 132.00 16.55% 6 840.00 1 132.00 16.55%
01.01.2004 6 840.00 6 112.00 728.00 11.91% 6 112.00 728.00 11.91%
01.01.2003 6 112.00 5 982.00 130.00 2.17% 5 982.00 130.00 2.17%
01.01.2002 5 982.00 5 014.00 968.00 19.31% 5 014.00 968.00 19.31%
01.01.2001 5 014.00 3 618.00 1 396.00 38.58% 3 618.00 1 396.00 38.58%
01.01.2000 3 618.00 3 030.00 588.00 19.41% 3 030.00 588.00 19.41%
01.01.1999 3 030.00 2 517.00 513.00 20.38% 2 517.00 513.00 20.38%
01.01.1998 2 517.00 1 923.00 594.00 30.89% 1 923.00 594.00 30.89%
01.01.1997 1 923.00 1 510.00 413.00 27.35% 1 510.00 413.00 27.35%
01.01.1996 1 510.00 1 008.00 502.00 49.80% 1 008.00 502.00 49.80%
01.01.1995 1 008.00 682.00 326.00 47.80% 682.00 326.00 47.80%
01.01.1994 682.00 571.00 111.00 19.44% 571.00 111.00 19.44%
01.01.1993 571.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

B-BÚ-Prvotní důchody-DB - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Platební bilance v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Platební bilance v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Platební bilance v mil. EUR)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Platební bilance v mil. USD)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Platební bilance v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Platební bilance v mil. EUR)
kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
B-BÚ-Prvotní důchody-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
B-BÚ-Prvotní důchody-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies