2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Portfoliových investic v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Portfoliových investic v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Portfoliových investic v mil. CZK (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Položky Portfoliových investic v mil. CZK (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2017 - 399 697.00
Max 31.12.2014 90 269.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2018 -49 856.00 - 268 263.00 218 407.00 -81.42% - 353 842.00 303 986.00 -85.91%
31.12.2017 - 268 263.00 - 247 088.00 -21 175.00 8.57% - 169 532.00 -98 731.00 58.24%
30.09.2017 - 247 088.00 - 399 697.00 152 609.00 -38.18% -54 000.00 - 193 088.00 357.57%
30.06.2017 - 399 697.00 - 353 842.00 -45 855.00 12.96% - 104 747.00 - 294 950.00 281.58%
31.03.2017 - 353 842.00 - 169 532.00 - 184 310.00 108.72% -44 652.00 - 309 190.00 692.44%
31.12.2016 - 169 532.00 -54 000.00 - 115 532.00 213.95% - 164 135.00 -5 397.00 3.29%
30.09.2016 -54 000.00 - 104 747.00 50 747.00 -48.45% -32 146.00 -21 854.00 67.98%
30.06.2016 - 104 747.00 -44 652.00 -60 095.00 134.59% 48 555.00 - 153 302.00 - 315.73%
31.03.2016 -44 652.00 - 164 135.00 119 483.00 -72.80% 13 794.00 -58 446.00 - 423.71%
31.12.2015 - 164 135.00 -32 146.00 - 131 989.00 410.59% 90 269.00 - 254 404.00 - 281.83%
30.09.2015 -32 146.00 48 555.00 -80 701.00 - 166.21% 70 866.00 - 103 012.00 - 145.36%
30.06.2015 48 555.00 13 794.00 34 761.00 252.00% 64 152.00 -15 597.00 -24.31%
31.03.2015 13 794.00 90 269.00 -76 475.00 -84.72% -16 995.00 30 789.00 - 181.16%
31.12.2014 90 269.00 70 866.00 19 403.00 27.38% -92 838.00 183 107.00 - 197.23%
30.09.2014 70 866.00 64 152.00 6 714.00 10.47% -59 242.00 130 108.00 - 219.62%
30.06.2014 64 152.00 -16 995.00 81 147.00 - 477.48% -66 390.00 130 542.00 - 196.63%
31.03.2014 -16 995.00 -92 838.00 75 843.00 -81.69% -18 950.00 1 955.00 -10.32%
31.12.2013 -92 838.00 -59 242.00 -33 596.00 56.71% -54 848.00 -37 990.00 69.26%
30.09.2013 -59 242.00 -66 390.00 7 148.00 -10.77% -68 312.00 9 070.00 -13.28%
30.06.2013 -66 390.00 -18 950.00 -47 440.00 250.34% -40 250.00 -26 140.00 64.94%
31.03.2013 -18 950.00 -54 848.00 35 898.00 -65.45% -25 293.00 6 343.00 -25.08%
31.12.2012 -54 848.00 -68 312.00 13 464.00 -19.71% -5 781.00 -49 067.00 848.76%
30.09.2012 -68 312.00 -40 250.00 -28 062.00 69.72% 12 373.00 -80 685.00 - 652.11%
30.06.2012 -40 250.00 -25 293.00 -14 957.00 59.13% 10 520.00 -50 770.00 - 482.60%
31.03.2012 -25 293.00 -5 781.00 -19 512.00 337.52% 39 909.00 -65 202.00 - 163.38%
31.12.2011 -5 781.00 12 373.00 -18 154.00 - 146.72% - 150 353.00 144 572.00 -96.16%
30.09.2011 12 373.00 10 520.00 1 853.00 17.61% - 141 258.00 153 631.00 - 108.76%
30.06.2011 10 520.00 39 909.00 -29 389.00 -73.64% -63 206.00 73 726.00 - 116.64%
31.03.2011 39 909.00 - 150 353.00 190 262.00 - 126.54% -13 635.00 53 544.00 - 392.70%
31.12.2010 - 150 353.00 - 141 258.00 -9 095.00 6.44% - 158 688.00 8 335.00 -5.25%
30.09.2010 - 141 258.00 -63 206.00 -78 052.00 123.49% -97 135.00 -44 123.00 45.42%
30.06.2010 -63 206.00 -13 635.00 -49 571.00 363.56% -73 180.00 9 974.00 -13.63%
31.03.2010 -13 635.00 - 158 688.00 145 053.00 -91.41% 1 042.00 -14 677.00 -1 408.54%
31.12.2009 - 158 688.00 -97 135.00 -61 553.00 63.37% 9 146.00 - 167 834.00 -1 835.05%
30.09.2009 -97 135.00 -73 180.00 -23 955.00 32.73% -34 739.00 -62 396.00 179.61%
30.06.2009 -73 180.00 1 042.00 -74 222.00 -7 123.03% -26 273.00 -46 907.00 178.54%
31.03.2009 1 042.00 9 146.00 -8 104.00 -88.61% 13 033.00 -11 991.00 -92.00%
31.12.2008 9 146.00 -34 739.00 43 885.00 - 126.33% 58 258.00 -49 112.00 -84.30%
30.09.2008 -34 739.00 -26 273.00 -8 466.00 32.22% 70 918.00 - 105 657.00 - 148.98%
30.06.2008 -26 273.00 13 033.00 -39 306.00 - 301.59% 30 615.00 -56 888.00 - 185.82%
31.03.2008 13 033.00 58 258.00 -45 225.00 -77.63% 23 649.00 -10 616.00 -44.89%
31.12.2007 58 258.00 70 918.00 -12 660.00 -17.85% 26 882.00 31 376.00 116.72%
30.09.2007 70 918.00 30 615.00 40 303.00 131.64% 56 643.00 14 275.00 25.20%
30.06.2007 30 615.00 23 649.00 6 966.00 29.46% 44 150.00 -13 535.00 -30.66%
31.03.2007 23 649.00 26 882.00 -3 233.00 -12.03% 8 086.00 15 563.00 192.47%
31.12.2006 26 882.00 56 643.00 -29 761.00 -52.54% 81 187.00 -54 305.00 -66.89%
30.09.2006 56 643.00 44 150.00 12 493.00 28.30% 60 892.00 -4 249.00 -6.98%
30.06.2006 44 150.00 8 086.00 36 064.00 446.01% 25 815.00 18 335.00 71.02%
31.03.2006 8 086.00 81 187.00 -73 101.00 -90.04% 22 797.00 -14 711.00 -64.53%
31.12.2005 81 187.00 60 892.00 20 295.00 33.33% -52 591.00 133 778.00 - 254.37%
30.09.2005 60 892.00 25 815.00 35 077.00 135.88% -55 968.00 116 860.00 - 208.80%
30.06.2005 25 815.00 22 797.00 3 018.00 13.24% -58 583.00 84 398.00 - 144.07%
31.03.2005 22 797.00 -52 591.00 75 388.00 - 143.35% -23 404.00 46 201.00 - 197.41%
31.12.2004 -52 591.00 -55 968.00 3 377.00 -6.03% 35 719.00 -88 310.00 - 247.24%
30.09.2004 -55 968.00 -58 583.00 2 615.00 -4.46% 55 396.00 - 111 364.00 - 201.03%
30.06.2004 -58 583.00 -23 404.00 -35 179.00 150.31% 38 987.00 -97 570.00 - 250.26%
31.03.2004 -23 404.00 35 719.00 -59 123.00 - 165.52% 32 734.00 -56 138.00 - 171.50%
31.12.2003 35 719.00 55 396.00 -19 677.00 -35.52% 46 749.00 -11 030.00 -23.59%
30.09.2003 55 396.00 38 987.00 16 409.00 42.09% -6 725.00 62 121.00 - 923.73%
30.06.2003 38 987.00 32 734.00 6 253.00 19.10% -10 707.00 49 694.00 - 464.13%
31.03.2003 32 734.00 46 749.00 -14 015.00 -29.98% -7 782.00 40 516.00 - 520.64%
31.12.2002 46 749.00 -6 725.00 53 474.00 - 795.15% -34 857.00 81 606.00 - 234.12%
30.09.2002 -6 725.00 -10 707.00 3 982.00 -37.19% -19 034.00 12 309.00 -64.67%
30.06.2002 -10 707.00 -7 782.00 -2 925.00 37.59% -18 796.00 8 089.00 -43.04%
31.03.2002 -7 782.00 -34 857.00 27 075.00 -77.67% -9 477.00 1 695.00 -17.89%
31.12.2001 -34 857.00 -19 034.00 -15 823.00 83.13% 68 173.00 - 103 030.00 - 151.13%
30.09.2001 -19 034.00 -18 796.00 - 238.00 1.27% 44 246.00 -63 280.00 - 143.02%
30.06.2001 -18 796.00 -9 477.00 -9 319.00 98.33% 24 386.00 -43 182.00 - 177.08%
31.03.2001 -9 477.00 68 173.00 -77 650.00 - 113.90% 12 602.00 -22 079.00 - 175.20%
31.12.2000 68 173.00 44 246.00 23 927.00 54.08% 48 269.00 19 904.00 41.24%
30.09.2000 44 246.00 24 386.00 19 860.00 81.44% -9 066.00 53 312.00 - 588.04%
30.06.2000 24 386.00 12 602.00 11 784.00 93.51% -8 455.00 32 841.00 - 388.42%
31.03.2000 12 602.00 48 269.00 -35 667.00 -73.89% -1 504.00 14 106.00 - 937.90%
31.12.1999 48 269.00 -9 066.00 57 335.00 - 632.42% -34 508.00 82 777.00 - 239.88%
30.09.1999 -9 066.00 -8 455.00 - 611.00 7.23% -8 853.00 - 213.00 2.41%
30.06.1999 -8 455.00 -1 504.00 -6 951.00 462.17% -27 196.00 18 741.00 -68.91%
31.03.1999 -1 504.00 -34 508.00 33 004.00 -95.64% -1 050.00 - 454.00 43.24%
31.12.1998 -34 508.00 -8 853.00 -25 655.00 289.79% -34 439.00 -69.00 0.20%
30.09.1998 -8 853.00 -27 196.00 18 343.00 -67.45% -18 815.00 9 962.00 -52.95%
30.06.1998 -27 196.00 -1 050.00 -26 146.00 2 490.10% 4 301.00 -31 497.00 - 732.32%
31.03.1998 -1 050.00 -34 439.00 33 389.00 -96.95% 5 544.00 -6 594.00 - 118.94%
31.12.1997 -34 439.00 -18 815.00 -15 624.00 83.04% -19 692.00 -14 747.00 74.89%
30.09.1997 -18 815.00 4 301.00 -23 116.00 - 537.46% -11 228.00 -7 587.00 67.57%
30.06.1997 4 301.00 5 544.00 -1 243.00 -22.42% -7 524.00 11 825.00 - 157.16%
31.03.1997 5 544.00 -19 692.00 25 236.00 - 128.15% 3 496.00 2 048.00 58.58%
31.12.1996 -19 692.00 -11 228.00 -8 464.00 75.38% -36 144.00 16 452.00 -45.52%
30.09.1996 -11 228.00 -7 524.00 -3 704.00 49.23% -18 318.00 7 090.00 -38.70%
30.06.1996 -7 524.00 3 496.00 -11 020.00 - 315.22% -9 800.00 2 276.00 -23.22%
31.03.1996 3 496.00 -36 144.00 39 640.00 - 109.67% - 812.00 4 308.00 - 530.54%
31.12.1995 -36 144.00 -18 318.00 -17 826.00 97.31% -24 596.00 -11 548.00 46.95%
30.09.1995 -18 318.00 -9 800.00 -8 518.00 86.92% -23 163.00 4 845.00 -20.92%
30.06.1995 -9 800.00 - 812.00 -8 988.00 1 106.90% -16 911.00 7 111.00 -42.05%
31.03.1995 - 812.00 -24 596.00 23 784.00 -96.70% -7 227.00 6 415.00 -88.76%
31.12.1994 -24 596.00 -23 163.00 -1 433.00 6.19% -46 659.00 22 063.00 -47.29%
30.09.1994 -23 163.00 -16 911.00 -6 252.00 36.97% -36 882.00 13 719.00 -37.20%
30.06.1994 -16 911.00 -7 227.00 -9 684.00 134.00% -27 134.00 10 223.00 -37.68%
31.03.1994 -7 227.00 -46 659.00 39 432.00 -84.51% 72.00 -7 299.00 -10 137.50%
31.12.1993 -46 659.00 -36 882.00 -9 777.00 26.51% - - -
30.09.1993 -36 882.00 -27 134.00 -9 748.00 35.93% - - -
30.06.1993 -27 134.00 72.00 -27 206.00 -37 786.11% - - -
31.03.1993 72.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 -49 856.00 -1 268 890.00 1 219 034.00 -96.07% -1 268 890.00 1 219 034.00 -96.07%
01.01.2017 -1 268 890.00 - 372 931.00 - 895 959.00 240.25% - 372 931.00 - 895 959.00 240.25%
01.01.2016 - 372 931.00 - 133 932.00 - 238 999.00 178.45% - 133 932.00 - 238 999.00 178.45%
01.01.2015 - 133 932.00 208 292.00 - 342 224.00 - 164.30% 208 292.00 - 342 224.00 - 164.30%
01.01.2014 208 292.00 - 237 420.00 445 712.00 - 187.73% - 237 420.00 445 712.00 - 187.73%
01.01.2013 - 237 420.00 - 188 703.00 -48 717.00 25.82% - 188 703.00 -48 717.00 25.82%
01.01.2012 - 188 703.00 57 021.00 - 245 724.00 - 430.94% 57 021.00 - 245 724.00 - 430.94%
01.01.2011 57 021.00 - 368 452.00 425 473.00 - 115.48% - 368 452.00 425 473.00 - 115.48%
01.01.2010 - 368 452.00 - 327 961.00 -40 491.00 12.35% - 327 961.00 -40 491.00 12.35%
01.01.2009 - 327 961.00 -38 833.00 - 289 128.00 744.54% -38 833.00 - 289 128.00 744.54%
01.01.2008 -38 833.00 183 440.00 - 222 273.00 - 121.17% 183 440.00 - 222 273.00 - 121.17%
01.01.2007 183 440.00 135 761.00 47 679.00 35.12% 135 761.00 47 679.00 35.12%
01.01.2006 135 761.00 190 691.00 -54 930.00 -28.81% 190 691.00 -54 930.00 -28.81%
01.01.2005 190 691.00 - 190 546.00 381 237.00 - 200.08% - 190 546.00 381 237.00 - 200.08%
01.01.2004 - 190 546.00 162 836.00 - 353 382.00 - 217.02% 162 836.00 - 353 382.00 - 217.02%
01.01.2003 162 836.00 21 535.00 141 301.00 656.15% 21 535.00 141 301.00 656.15%
01.01.2002 21 535.00 -82 164.00 103 699.00 - 126.21% -82 164.00 103 699.00 - 126.21%
01.01.2001 -82 164.00 149 407.00 - 231 571.00 - 154.99% 149 407.00 - 231 571.00 - 154.99%
01.01.2000 149 407.00 29 244.00 120 163.00 410.90% 29 244.00 120 163.00 410.90%
01.01.1999 29 244.00 -71 607.00 100 851.00 - 140.84% -71 607.00 100 851.00 - 140.84%
01.01.1998 -71 607.00 -43 409.00 -28 198.00 64.96% -43 409.00 -28 198.00 64.96%
01.01.1997 -43 409.00 -34 948.00 -8 461.00 24.21% -34 948.00 -8 461.00 24.21%
01.01.1996 -34 948.00 -65 074.00 30 126.00 -46.29% -65 074.00 30 126.00 -46.29%
01.01.1995 -65 074.00 -71 897.00 6 823.00 -9.49% -71 897.00 6 823.00 -9.49%
01.01.1994 -71 897.00 - 110 603.00 38 706.00 -35.00% - 110 603.00 38 706.00 -35.00%
01.01.1993 - 110 603.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. CZK)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. CZK)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. EUR)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Platební bilance v mil. USD)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Portfoliových investic v mil. CZK)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Portfoliových investic v mil. EUR)
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET (Položky Portfoliových investic v mil. USD)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
NACE 47.11 + 47.2 Maloobchod s potravinami (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data)
NACE 47.11 + 47.2 Maloobchod s potravinami (Stálé ceny, 2015=100, měsíční data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů