4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada 4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2017 -22 488.00
Max 31.03.2014 4 024.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 2 435.00 -5 769.00 8 204.00 - 142.21% -1 119.00 3 554.00 - 317.61%
30.09.2017 -5 769.00 - 610.00 -5 159.00 845.74% -5 963.00 194.00 -3.25%
30.06.2017 - 610.00 -22 488.00 21 878.00 -97.29% 2 607.00 -3 217.00 - 123.40%
31.03.2017 -22 488.00 -1 119.00 -21 369.00 1 909.65% 693.00 -23 181.00 -3 345.02%
31.12.2016 -1 119.00 -5 963.00 4 844.00 -81.23% 3 349.00 -4 468.00 - 133.41%
30.09.2016 -5 963.00 2 607.00 -8 570.00 - 328.73% -4 545.00 -1 418.00 31.20%
30.06.2016 2 607.00 693.00 1 914.00 276.19% -3 187.00 5 794.00 - 181.80%
31.03.2016 693.00 3 349.00 -2 656.00 -79.31% 2 286.00 -1 593.00 -69.69%
31.12.2015 3 349.00 -4 545.00 7 894.00 - 173.69% -1 561.00 4 910.00 - 314.54%
30.09.2015 -4 545.00 -3 187.00 -1 358.00 42.61% 470.00 -5 015.00 -1 067.02%
30.06.2015 -3 187.00 2 286.00 -5 473.00 - 239.41% -3 404.00 217.00 -6.37%
31.03.2015 2 286.00 -1 561.00 3 847.00 - 246.44% 4 024.00 -1 738.00 -43.19%
31.12.2014 -1 561.00 470.00 -2 031.00 - 432.13% -5 558.00 3 997.00 -71.91%
30.09.2014 470.00 -3 404.00 3 874.00 - 113.81% 1 098.00 - 628.00 -57.19%
30.06.2014 -3 404.00 4 024.00 -7 428.00 - 184.59% 1 613.00 -5 017.00 - 311.04%
31.03.2014 4 024.00 -5 558.00 9 582.00 - 172.40% 2 043.00 1 981.00 96.97%
31.12.2013 -5 558.00 1 098.00 -6 656.00 - 606.19% -1 152.00 -4 406.00 382.47%
30.09.2013 1 098.00 1 613.00 - 515.00 -31.93% 1 583.00 - 485.00 -30.64%
30.06.2013 1 613.00 2 043.00 - 430.00 -21.05% 2 347.00 - 734.00 -31.27%
31.03.2013 2 043.00 -1 152.00 3 195.00 - 277.34% 1 834.00 209.00 11.40%
31.12.2012 -1 152.00 1 583.00 -2 735.00 - 172.77% 1 189.00 -2 341.00 - 196.89%
30.09.2012 1 583.00 2 347.00 - 764.00 -32.55% -1 157.00 2 740.00 - 236.82%
30.06.2012 2 347.00 1 834.00 513.00 27.97% - 559.00 2 906.00 - 519.86%
31.03.2012 1 834.00 1 189.00 645.00 54.25% 121.00 1 713.00 1 415.70%
31.12.2011 1 189.00 -1 157.00 2 346.00 - 202.77% -1 359.00 2 548.00 - 187.49%
30.09.2011 -1 157.00 - 559.00 - 598.00 106.98% - 563.00 - 594.00 105.51%
30.06.2011 - 559.00 121.00 - 680.00 - 561.98% 2 213.00 -2 772.00 - 125.26%
31.03.2011 121.00 -1 359.00 1 480.00 - 108.90% 2 668.00 -2 547.00 -95.46%
31.12.2010 -1 359.00 - 563.00 - 796.00 141.39% 1 092.00 -2 451.00 - 224.45%
30.09.2010 - 563.00 2 213.00 -2 776.00 - 125.44% - 819.00 256.00 -31.26%
30.06.2010 2 213.00 2 668.00 - 455.00 -17.05% 1 441.00 772.00 53.57%
31.03.2010 2 668.00 1 092.00 1 576.00 144.32% 602.00 2 066.00 343.19%
31.12.2009 1 092.00 - 819.00 1 911.00 - 233.33% -3 329.00 4 421.00 - 132.80%
30.09.2009 - 819.00 1 441.00 -2 260.00 - 156.84% - 771.00 -48.00 6.23%
30.06.2009 1 441.00 602.00 839.00 139.37% 1 370.00 71.00 5.18%
31.03.2009 602.00 -3 329.00 3 931.00 - 118.08% 677.00 -75.00 -11.08%
31.12.2008 -3 329.00 - 771.00 -2 558.00 331.78% 625.00 -3 954.00 - 632.64%
30.09.2008 - 771.00 1 370.00 -2 141.00 - 156.28% -2 424.00 1 653.00 -68.19%
30.06.2008 1 370.00 677.00 693.00 102.36% 460.00 910.00 197.83%
31.03.2008 677.00 625.00 52.00 8.32% 1 158.00 - 481.00 -41.54%
31.12.2007 625.00 -2 424.00 3 049.00 - 125.78% 378.00 247.00 65.34%
30.09.2007 -2 424.00 460.00 -2 884.00 - 626.96% - 608.00 -1 816.00 298.68%
30.06.2007 460.00 1 158.00 - 698.00 -60.28% -1 000.00 1 460.00 - 146.00%
31.03.2007 1 158.00 378.00 780.00 206.35% 504.00 654.00 129.76%
31.12.2006 378.00 - 608.00 986.00 - 162.17% 66.00 312.00 472.73%
30.09.2006 - 608.00 -1 000.00 392.00 -39.20% - 634.00 26.00 -4.10%
30.06.2006 -1 000.00 504.00 -1 504.00 - 298.41% 1 136.00 -2 136.00 - 188.03%
31.03.2006 504.00 66.00 438.00 663.64% 1 166.00 - 662.00 -56.78%
31.12.2005 66.00 - 634.00 700.00 - 110.41% -2 335.00 2 401.00 - 102.83%
30.09.2005 - 634.00 1 136.00 -1 770.00 - 155.81% - 404.00 - 230.00 56.93%
30.06.2005 1 136.00 1 166.00 -30.00 -2.57% 390.00 746.00 191.28%
31.03.2005 1 166.00 -2 335.00 3 501.00 - 149.94% 1 969.00 - 803.00 -40.78%
31.12.2004 -2 335.00 - 404.00 -1 931.00 477.97% -2 247.00 -88.00 3.92%
30.09.2004 - 404.00 390.00 - 794.00 - 203.59% - 666.00 262.00 -39.34%
30.06.2004 390.00 1 969.00 -1 579.00 -80.19% -29.00 419.00 -1 444.83%
31.03.2004 1 969.00 -2 247.00 4 216.00 - 187.63% -1 267.00 3 236.00 - 255.41%
31.12.2003 -2 247.00 - 666.00 -1 581.00 237.39% -1 977.00 - 270.00 13.66%
30.09.2003 - 666.00 -29.00 - 637.00 2 196.55% -1 033.00 367.00 -35.53%
30.06.2003 -29.00 -1 267.00 1 238.00 -97.71% - 524.00 495.00 -94.47%
31.03.2003 -1 267.00 -1 977.00 710.00 -35.91% - 610.00 - 657.00 107.70%
31.12.2002 -1 977.00 -1 033.00 - 944.00 91.38% 27.00 -2 004.00 -7 422.22%
30.09.2002 -1 033.00 - 524.00 - 509.00 97.14% 516.00 -1 549.00 - 300.19%
30.06.2002 - 524.00 - 610.00 86.00 -14.10% 860.00 -1 384.00 - 160.93%
31.03.2002 - 610.00 27.00 - 637.00 -2 359.26% 570.00 -1 180.00 - 207.02%
31.12.2001 27.00 516.00 - 489.00 -94.77% -1 208.00 1 235.00 - 102.23%
30.09.2001 516.00 860.00 - 344.00 -40.00% 365.00 151.00 41.37%
30.06.2001 860.00 570.00 290.00 50.88% 459.00 401.00 87.36%
31.03.2001 570.00 -1 208.00 1 778.00 - 147.19% - 390.00 960.00 - 246.15%
31.12.2000 -1 208.00 365.00 -1 573.00 - 430.96% -1 484.00 276.00 -18.60%
30.09.2000 365.00 459.00 -94.00 -20.48% 1 780.00 -1 415.00 -79.49%
30.06.2000 459.00 - 390.00 849.00 - 217.69% 967.00 - 508.00 -52.53%
31.03.2000 - 390.00 -1 484.00 1 094.00 -73.72% 407.00 - 797.00 - 195.82%
31.12.1999 -1 484.00 1 780.00 -3 264.00 - 183.37% 774.00 -2 258.00 - 291.73%
30.09.1999 1 780.00 967.00 813.00 84.07% - 233.00 2 013.00 - 863.95%
30.06.1999 967.00 407.00 560.00 137.59% 926.00 41.00 4.43%
31.03.1999 407.00 774.00 - 367.00 -47.42% 91.00 316.00 347.25%
31.12.1998 774.00 - 233.00 1 007.00 - 432.19% 1 295.00 - 521.00 -40.23%
30.09.1998 - 233.00 926.00 -1 159.00 - 125.16% -31.00 - 202.00 651.61%
30.06.1998 926.00 91.00 835.00 917.58% 304.00 622.00 204.61%
31.03.1998 91.00 1 295.00 -1 204.00 -92.97% - 559.00 650.00 - 116.28%
31.12.1997 1 295.00 -31.00 1 326.00 -4 277.42% - 487.00 1 782.00 - 365.91%
30.09.1997 -31.00 304.00 - 335.00 - 110.20% -1 123.00 1 092.00 -97.24%
30.06.1997 304.00 - 559.00 863.00 - 154.38% - 212.00 516.00 - 243.40%
31.03.1997 - 559.00 - 487.00 -72.00 14.78% 70.00 - 629.00 - 898.57%
31.12.1996 - 487.00 -1 123.00 636.00 -56.63% - 904.00 417.00 -46.13%
30.09.1996 -1 123.00 - 212.00 - 911.00 429.72% - 768.00 - 355.00 46.22%
30.06.1996 - 212.00 70.00 - 282.00 - 402.86% - 543.00 331.00 -60.96%
31.03.1996 70.00 - 904.00 974.00 - 107.74% -1 149.00 1 219.00 - 106.09%
31.12.1995 - 904.00 - 768.00 - 136.00 17.71% - 729.00 - 175.00 24.01%
30.09.1995 - 768.00 - 543.00 - 225.00 41.44% - 360.00 - 408.00 113.33%
30.06.1995 - 543.00 -1 149.00 606.00 -52.74% -33.00 - 510.00 1 545.45%
31.03.1995 -1 149.00 - 729.00 - 420.00 57.61% - 367.00 - 782.00 213.08%
31.12.1994 - 729.00 - 360.00 - 369.00 102.50% - 267.00 - 462.00 173.03%
30.09.1994 - 360.00 -33.00 - 327.00 990.91% 143.00 - 503.00 - 351.75%
30.06.1994 -33.00 - 367.00 334.00 -91.01% - 462.00 429.00 -92.86%
31.03.1994 - 367.00 - 267.00 - 100.00 37.45% - 151.00 - 216.00 143.05%
31.12.1993 - 267.00 143.00 - 410.00 - 286.71% - - -
30.09.1993 143.00 - 462.00 605.00 - 130.95% - - -
30.06.1993 - 462.00 - 151.00 - 311.00 205.96% - - -
31.03.1993 - 151.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET - Graf
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů