4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2017 - 773 724.00
Max 30.09.2012 144 897.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 - 773 724.00 - 624 156.00 - 149 568.00 23.96% - 106 681.00 - 667 043.00 625.27%
30.06.2017 - 624 156.00 - 608 107.00 -16 049.00 2.64% 64 471.00 - 688 627.00 -1 068.12%
31.03.2017 - 608 107.00 - 146 644.00 - 461 463.00 314.68% 13 746.00 - 621 853.00 -4 523.88%
31.12.2016 - 146 644.00 - 106 681.00 -39 963.00 37.46% -56 367.00 -90 277.00 160.16%
30.09.2016 - 106 681.00 64 471.00 - 171 152.00 - 265.47% - 146 886.00 40 205.00 -27.37%
30.06.2016 64 471.00 13 746.00 50 725.00 369.02% -23 365.00 87 836.00 - 375.93%
31.03.2016 13 746.00 -56 367.00 70 113.00 - 124.39% 63 467.00 -49 721.00 -78.34%
31.12.2015 -56 367.00 - 146 886.00 90 519.00 -61.63% -17 546.00 -38 821.00 221.25%
30.09.2015 - 146 886.00 -23 365.00 - 123 521.00 528.66% 27 307.00 - 174 193.00 - 637.91%
30.06.2015 -23 365.00 63 467.00 -86 832.00 - 136.81% 16 029.00 -39 394.00 - 245.77%
31.03.2015 63 467.00 -17 546.00 81 013.00 - 461.72% 109 675.00 -46 208.00 -42.13%
31.12.2014 -17 546.00 27 307.00 -44 853.00 - 164.25% -29 747.00 12 201.00 -41.02%
30.09.2014 27 307.00 16 029.00 11 278.00 70.36% 122 687.00 -95 380.00 -77.74%
30.06.2014 16 029.00 109 675.00 -93 646.00 -85.39% 94 425.00 -78 396.00 -83.02%
31.03.2014 109 675.00 -29 747.00 139 422.00 - 468.69% 52 574.00 57 101.00 108.61%
31.12.2013 -29 747.00 122 687.00 - 152 434.00 - 124.25% 115 942.00 - 145 689.00 - 125.66%
30.09.2013 122 687.00 94 425.00 28 262.00 29.93% 144 897.00 -22 210.00 -15.33%
30.06.2013 94 425.00 52 574.00 41 851.00 79.60% 105 528.00 -11 103.00 -10.52%
31.03.2013 52 574.00 115 942.00 -63 368.00 -54.65% 45 360.00 7 214.00 15.90%
31.12.2012 115 942.00 144 897.00 -28 955.00 -19.98% -8 622.00 124 564.00 -1 444.72%
30.09.2012 144 897.00 105 528.00 39 369.00 37.31% -39 290.00 184 187.00 - 468.79%
30.06.2012 105 528.00 45 360.00 60 168.00 132.65% -10 641.00 116 169.00 -1 091.71%
31.03.2012 45 360.00 -8 622.00 53 982.00 - 626.10% 2 964.00 42 396.00 1 430.36%
31.12.2011 -8 622.00 -39 290.00 30 668.00 -78.06% 76 832.00 -85 454.00 - 111.22%
30.09.2011 -39 290.00 -10 641.00 -28 649.00 269.23% 110 893.00 - 150 183.00 - 135.43%
30.06.2011 -10 641.00 2 964.00 -13 605.00 - 459.01% 124 744.00 - 135 385.00 - 108.53%
31.03.2011 2 964.00 76 832.00 -73 868.00 -96.14% 67 890.00 -64 926.00 -95.63%
31.12.2010 76 832.00 110 893.00 -34 061.00 -30.72% 62 101.00 14 731.00 23.72%
30.09.2010 110 893.00 124 744.00 -13 851.00 -11.10% 33 195.00 77 698.00 234.07%
30.06.2010 124 744.00 67 890.00 56 854.00 83.74% 53 795.00 70 949.00 131.89%
31.03.2010 67 890.00 62 101.00 5 789.00 9.32% 16 480.00 51 410.00 311.95%
31.12.2009 62 101.00 33 195.00 28 906.00 87.08% -58 766.00 120 867.00 - 205.68%
30.09.2009 33 195.00 53 795.00 -20 600.00 -38.29% 30 871.00 2 324.00 7.53%
30.06.2009 53 795.00 16 480.00 37 315.00 226.43% 49 889.00 3 906.00 7.83%
31.03.2009 16 480.00 -58 766.00 75 246.00 - 128.04% 17 153.00 - 673.00 -3.92%
31.12.2008 -58 766.00 30 871.00 -89 637.00 - 290.36% -4 625.00 -54 141.00 1 170.62%
30.09.2008 30 871.00 49 889.00 -19 018.00 -38.12% -21 263.00 52 134.00 - 245.19%
30.06.2008 49 889.00 17 153.00 32 736.00 190.85% 45 650.00 4 239.00 9.29%
31.03.2008 17 153.00 -4 625.00 21 778.00 - 470.88% 32 437.00 -15 284.00 -47.12%
31.12.2007 -4 625.00 -21 263.00 16 638.00 -78.25% -20 925.00 16 300.00 -77.90%
30.09.2007 -21 263.00 45 650.00 -66 913.00 - 146.58% -31 331.00 10 068.00 -32.13%
30.06.2007 45 650.00 32 437.00 13 213.00 40.73% -14 094.00 59 744.00 - 423.90%
31.03.2007 32 437.00 -20 925.00 53 362.00 - 255.02% 14 412.00 18 025.00 125.07%
31.12.2006 -20 925.00 -31 331.00 10 406.00 -33.21% 52 224.00 -73 149.00 - 140.07%
30.09.2006 -31 331.00 -14 094.00 -17 237.00 122.30% 50 312.00 -81 643.00 - 162.27%
30.06.2006 -14 094.00 14 412.00 -28 506.00 - 197.79% 69 053.00 -83 147.00 - 120.41%
31.03.2006 14 412.00 52 224.00 -37 812.00 -72.40% 34 927.00 -20 515.00 -58.74%
31.12.2005 52 224.00 50 312.00 1 912.00 3.80% -6 890.00 59 114.00 - 857.97%
30.09.2005 50 312.00 69 053.00 -18 741.00 -27.14% 64 258.00 -13 946.00 -21.70%
30.06.2005 69 053.00 34 927.00 34 126.00 97.71% 77 064.00 -8 011.00 -10.40%
31.03.2005 34 927.00 -6 890.00 41 817.00 - 606.92% 64 665.00 -29 738.00 -45.99%
31.12.2004 -6 890.00 64 258.00 -71 148.00 - 110.72% - 135 452.00 128 562.00 -94.91%
30.09.2004 64 258.00 77 064.00 -12 806.00 -16.62% -62 637.00 126 895.00 - 202.59%
30.06.2004 77 064.00 64 665.00 12 399.00 19.17% -41 416.00 118 480.00 - 286.07%
31.03.2004 64 665.00 - 135 452.00 200 117.00 - 147.74% -40 485.00 105 150.00 - 259.73%
31.12.2003 - 135 452.00 -62 637.00 -72 815.00 116.25% - 127 928.00 -7 524.00 5.88%
30.09.2003 -62 637.00 -41 416.00 -21 221.00 51.24% -65 467.00 2 830.00 -4.32%
30.06.2003 -41 416.00 -40 485.00 - 931.00 2.30% -34 164.00 -7 252.00 21.23%
31.03.2003 -40 485.00 - 127 928.00 87 443.00 -68.35% -18 831.00 -21 654.00 114.99%
31.12.2002 - 127 928.00 -65 467.00 -62 461.00 95.41% 67 083.00 - 195 011.00 - 290.70%
30.09.2002 -65 467.00 -34 164.00 -31 303.00 91.63% 66 211.00 - 131 678.00 - 198.88%
30.06.2002 -34 164.00 -18 831.00 -15 333.00 81.42% 48 680.00 -82 844.00 - 170.18%
31.03.2002 -18 831.00 67 083.00 -85 914.00 - 128.07% 19 637.00 -38 468.00 - 195.90%
31.12.2001 67 083.00 66 211.00 872.00 1.32% -26 855.00 93 938.00 - 349.80%
30.09.2001 66 211.00 48 680.00 17 531.00 36.01% 15 519.00 50 692.00 326.64%
30.06.2001 48 680.00 19 637.00 29 043.00 147.90% 2 571.00 46 109.00 1 793.43%
31.03.2001 19 637.00 -26 855.00 46 492.00 - 173.12% -13 892.00 33 529.00 - 241.35%
31.12.2000 -26 855.00 15 519.00 -42 374.00 - 273.05% 60 871.00 -87 726.00 - 144.12%
30.09.2000 15 519.00 2 571.00 12 948.00 503.62% 114 505.00 -98 986.00 -86.45%
30.06.2000 2 571.00 -13 892.00 16 463.00 - 118.51% 51 056.00 -48 485.00 -94.96%
31.03.2000 -13 892.00 60 871.00 -74 763.00 - 122.82% 15 627.00 -29 519.00 - 188.90%
31.12.1999 60 871.00 114 505.00 -53 634.00 -46.84% 56 050.00 4 821.00 8.60%
30.09.1999 114 505.00 51 056.00 63 449.00 124.27% 28 948.00 85 557.00 295.55%
30.06.1999 51 056.00 15 627.00 35 429.00 226.72% 37 147.00 13 909.00 37.44%
31.03.1999 15 627.00 56 050.00 -40 423.00 -72.12% 3 319.00 12 308.00 370.83%
31.12.1998 56 050.00 28 948.00 27 102.00 93.62% 40 571.00 15 479.00 38.15%
30.09.1998 28 948.00 37 147.00 -8 199.00 -22.07% -8 911.00 37 859.00 - 424.86%
30.06.1998 37 147.00 3 319.00 33 828.00 1 019.22% -7 795.00 44 942.00 - 576.55%
31.03.1998 3 319.00 40 571.00 -37 252.00 -91.82% -18 853.00 22 172.00 - 117.60%
31.12.1997 40 571.00 -8 911.00 49 482.00 - 555.29% -59 265.00 99 836.00 - 168.46%
30.09.1997 -8 911.00 -7 795.00 -1 116.00 14.32% -42 753.00 33 842.00 -79.16%
30.06.1997 -7 795.00 -18 853.00 11 058.00 -58.65% -4 853.00 -2 942.00 60.62%
31.03.1997 -18 853.00 -59 265.00 40 412.00 -68.19% 2 392.00 -21 245.00 - 888.17%
31.12.1996 -59 265.00 -42 753.00 -16 512.00 38.62% - 115 123.00 55 858.00 -48.52%
30.09.1996 -42 753.00 -4 853.00 -37 900.00 780.96% -84 329.00 41 576.00 -49.30%
30.06.1996 -4 853.00 2 392.00 -7 245.00 - 302.88% -57 923.00 53 070.00 -91.62%
31.03.1996 2 392.00 - 115 123.00 117 515.00 - 102.08% -39 225.00 41 617.00 - 106.10%
31.12.1995 - 115 123.00 -84 329.00 -30 794.00 36.52% -50 873.00 -64 250.00 126.29%
30.09.1995 -84 329.00 -57 923.00 -26 406.00 45.59% -25 973.00 -58 356.00 224.68%
30.06.1995 -57 923.00 -39 225.00 -18 698.00 47.67% -13 540.00 -44 383.00 327.79%
31.03.1995 -39 225.00 -50 873.00 11 648.00 -22.90% -12 408.00 -26 817.00 216.13%
31.12.1994 -50 873.00 -25 973.00 -24 900.00 95.87% -25 104.00 -25 769.00 102.65%
30.09.1994 -25 973.00 -13 540.00 -12 433.00 91.82% -16 145.00 -9 828.00 60.87%
30.06.1994 -13 540.00 -12 408.00 -1 132.00 9.12% -20 972.00 7 432.00 -35.44%
31.03.1994 -12 408.00 -25 104.00 12 696.00 -50.57% -5 186.00 -7 222.00 139.26%
31.12.1993 -25 104.00 -16 145.00 -8 959.00 55.49% - - -
30.09.1993 -16 145.00 -20 972.00 4 827.00 -23.02% - - -
30.06.1993 -20 972.00 -5 186.00 -15 786.00 304.40% - - -
31.03.1993 -5 186.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 -2 005 987.00 - 175 108.00 -1 830 879.00 1 045.57% - 175 108.00 -1 830 879.00 1 045.57%
01.01.2016 - 175 108.00 - 163 151.00 -11 957.00 7.33% - 163 151.00 -11 957.00 7.33%
01.01.2015 - 163 151.00 135 465.00 - 298 616.00 - 220.44% 135 465.00 - 298 616.00 - 220.44%
01.01.2014 135 465.00 239 939.00 - 104 474.00 -43.54% 239 939.00 - 104 474.00 -43.54%
01.01.2013 239 939.00 411 727.00 - 171 788.00 -41.72% 411 727.00 - 171 788.00 -41.72%
01.01.2012 411 727.00 -55 589.00 467 316.00 - 840.66% -55 589.00 467 316.00 - 840.66%
01.01.2011 -55 589.00 380 359.00 - 435 948.00 - 114.61% 380 359.00 - 435 948.00 - 114.61%
01.01.2010 380 359.00 165 571.00 214 788.00 129.73% 165 571.00 214 788.00 129.73%
01.01.2009 165 571.00 39 147.00 126 424.00 322.95% 39 147.00 126 424.00 322.95%
01.01.2008 39 147.00 52 199.00 -13 052.00 -25.00% 52 199.00 -13 052.00 -25.00%
01.01.2007 52 199.00 -51 938.00 104 137.00 - 200.50% -51 938.00 104 137.00 - 200.50%
01.01.2006 -51 938.00 206 516.00 - 258 454.00 - 125.15% 206 516.00 - 258 454.00 - 125.15%
01.01.2005 206 516.00 199 097.00 7 419.00 3.73% 199 097.00 7 419.00 3.73%
01.01.2004 199 097.00 - 279 990.00 479 087.00 - 171.11% - 279 990.00 479 087.00 - 171.11%
01.01.2003 - 279 990.00 - 246 390.00 -33 600.00 13.64% - 246 390.00 -33 600.00 13.64%
01.01.2002 - 246 390.00 201 611.00 - 448 001.00 - 222.21% 201 611.00 - 448 001.00 - 222.21%
01.01.2001 201 611.00 -22 657.00 224 268.00 - 989.84% -22 657.00 224 268.00 - 989.84%
01.01.2000 -22 657.00 242 059.00 - 264 716.00 - 109.36% 242 059.00 - 264 716.00 - 109.36%
01.01.1999 242 059.00 125 464.00 116 595.00 92.93% 125 464.00 116 595.00 92.93%
01.01.1998 125 464.00 5 012.00 120 452.00 2 403.27% 5 012.00 120 452.00 2 403.27%
01.01.1997 5 012.00 - 104 479.00 109 491.00 - 104.80% - 104 479.00 109 491.00 - 104.80%
01.01.1996 - 104 479.00 - 296 600.00 192 121.00 -64.77% - 296 600.00 192 121.00 -64.77%
01.01.1995 - 296 600.00 - 102 794.00 - 193 806.00 188.54% - 102 794.00 - 193 806.00 188.54%
01.01.1994 - 102 794.00 -67 407.00 -35 387.00 52.50% -67 407.00 -35 387.00 52.50%
01.01.1993 -67 407.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD)
4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů