?Běžný účet (B12)?NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ?Běžný účet (B12)?NET - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2016 4 626.00
Min 31.12.2007 -9 119.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2017 1 772.10 3 484.50 -1 712.40 -49.14% 3 208.80 -1 436.70 -44.77%
30.06.2017 3 484.50 3 860.50 - 376.00 -9.74% 4 151.10 - 666.60 -16.06%
31.03.2017 3 860.50 2 317.90 1 542.60 66.55% 4 626.00 - 765.50 -16.55%
31.12.2016 2 317.90 3 208.80 - 890.90 -27.76% 259.50 2 058.40 793.22%
30.09.2016 3 208.80 4 151.10 - 942.30 -22.70% - 332.10 3 540.90 -1 066.21%
30.06.2016 4 151.10 4 626.00 - 474.90 -10.27% 1 662.30 2 488.80 149.72%
31.03.2016 4 626.00 259.50 4 366.50 1 682.66% 3 649.10 976.90 26.77%
31.12.2015 259.50 - 332.10 591.60 - 178.14% 574.10 - 314.60 -54.80%
30.09.2015 - 332.10 1 662.30 -1 994.40 - 119.98% 482.50 - 814.60 - 168.83%
30.06.2015 1 662.30 3 649.10 -1 986.80 -54.45% 2 244.00 - 581.70 -25.92%
31.03.2015 3 649.10 574.10 3 075.00 535.62% 4 114.20 - 465.10 -11.30%
31.12.2014 574.10 482.50 91.60 18.98% -1 167.30 1 741.40 - 149.18%
30.09.2014 482.50 2 244.00 -1 761.50 -78.50% - 903.50 1 386.00 - 153.40%
30.06.2014 2 244.00 4 114.20 -1 870.20 -45.46% 622.00 1 622.00 260.77%
31.03.2014 4 114.20 -1 167.30 5 281.50 - 452.45% 821.80 3 292.40 400.63%
31.12.2013 -1 167.30 - 903.50 - 263.80 29.20% -3 231.60 2 064.30 -63.88%
30.09.2013 - 903.50 622.00 -1 525.50 - 245.26% -1 437.30 533.80 -37.14%
30.06.2013 622.00 821.80 - 199.80 -24.31% 1 116.30 - 494.30 -44.28%
31.03.2013 821.80 -3 231.60 4 053.40 - 125.43% 1 372.50 - 550.70 -40.12%
31.12.2012 -3 231.60 -1 437.30 -1 794.30 124.84% -4 848.20 1 616.60 -33.34%
30.09.2012 -1 437.30 1 116.30 -2 553.60 - 228.76% -4 189.40 2 752.10 -65.69%
30.06.2012 1 116.30 1 372.50 - 256.20 -18.67% -2 858.20 3 974.50 - 139.06%
31.03.2012 1 372.50 -4 848.20 6 220.70 - 128.31% 2 059.70 - 687.20 -33.36%
31.12.2011 -4 848.20 -4 189.40 - 658.80 15.73% -7 653.90 2 805.70 -36.66%
30.09.2011 -4 189.40 -2 858.20 -1 331.20 46.57% -5 729.90 1 540.50 -26.89%
30.06.2011 -2 858.20 2 059.70 -4 917.90 - 238.77% 190.60 -3 048.80 -1 599.58%
31.03.2011 2 059.70 -7 653.90 9 713.60 - 126.91% 1 431.30 628.40 43.90%
31.12.2010 -7 653.90 -5 729.90 -1 924.00 33.58% -5 064.50 -2 589.40 51.13%
30.09.2010 -5 729.90 190.60 -5 920.50 -3 106.24% -4 144.70 -1 585.20 38.25%
30.06.2010 190.60 1 431.30 -1 240.70 -86.68% -2 097.00 2 287.60 - 109.09%
31.03.2010 1 431.30 -5 064.50 6 495.80 - 128.26% 570.10 861.20 151.06%
31.12.2009 -5 064.50 -4 144.70 - 919.80 22.19% -4 369.60 - 694.90 15.90%
30.09.2009 -4 144.70 -2 097.00 -2 047.70 97.65% -2 305.00 -1 839.70 79.81%
30.06.2009 -2 097.00 570.10 -2 667.10 - 467.83% -1 372.00 - 725.00 52.84%
31.03.2009 570.10 -4 369.60 4 939.70 - 113.05% 1 813.00 -1 242.90 -68.55%
31.12.2008 -4 369.60 -2 305.00 -2 064.60 89.57% -9 119.20 4 749.60 -52.08%
30.09.2008 -2 305.00 -1 372.00 - 933.00 68.00% -5 869.70 3 564.70 -60.73%
30.06.2008 -1 372.00 1 813.00 -3 185.00 - 175.68% -2 191.70 819.70 -37.40%
31.03.2008 1 813.00 -9 119.20 10 932.20 - 119.88% 681.10 1 131.90 166.19%
31.12.2007 -9 119.20 -5 869.70 -3 249.50 55.36% -4 086.30 -5 032.90 123.17%
30.09.2007 -5 869.70 -2 191.70 -3 678.00 167.81% -1 774.50 -4 095.20 230.78%
30.06.2007 -2 191.70 681.10 -2 872.80 - 421.79% - 472.30 -1 719.40 364.05%
31.03.2007 681.10 -4 086.30 4 767.40 - 116.67% 1 120.10 - 439.00 -39.19%
31.12.2006 -4 086.30 -1 774.50 -2 311.80 130.28% -2 762.40 -1 323.90 47.93%
30.09.2006 -1 774.50 - 472.30 -1 302.20 275.71% -1 830.30 55.80 -3.05%
30.06.2006 - 472.30 1 120.10 -1 592.40 - 142.17% - 800.80 328.50 -41.02%
31.03.2006 1 120.10 -2 762.40 3 882.50 - 140.55% 383.50 736.60 192.07%
31.12.2005 -2 762.40 -1 830.30 - 932.10 50.93% -4 577.70 1 815.30 -39.66%
30.09.2005 -1 830.30 - 800.80 -1 029.50 128.56% -3 482.20 1 651.90 -47.44%
30.06.2005 - 800.80 383.50 -1 184.30 - 308.81% -1 451.20 650.40 -44.82%
31.03.2005 383.50 -4 577.70 4 961.20 - 108.38% - 230.00 613.50 - 266.74%
31.12.2004 -4 577.70 -3 482.20 -1 095.50 31.46% -6 002.80 1 425.10 -23.74%
30.09.2004 -3 482.20 -1 451.20 -2 031.00 139.95% -3 424.80 -57.40 1.68%
30.06.2004 -1 451.20 - 230.00 -1 221.20 530.96% -1 613.40 162.20 -10.05%
31.03.2004 - 230.00 -6 002.80 5 772.80 -96.17% - 233.90 3.90 -1.67%
31.12.2003 -6 002.80 -3 424.80 -2 578.00 75.27% -4 413.40 -1 589.40 36.01%
30.09.2003 -3 424.80 -1 613.40 -1 811.40 112.27% -2 945.60 - 479.20 16.27%
30.06.2003 -1 613.40 - 233.90 -1 379.50 589.78% -1 475.60 - 137.80 9.34%
31.03.2003 - 233.90 -4 413.40 4 179.50 -94.70% - 609.50 375.60 -61.62%
31.12.2002 -4 413.40 -2 945.60 -1 467.80 49.83% -3 294.30 -1 119.10 33.97%
30.09.2002 -2 945.60 -1 475.60 -1 470.00 99.62% -2 478.10 - 467.50 18.87%
30.06.2002 -1 475.60 - 609.50 - 866.10 142.10% -1 550.10 74.50 -4.81%
31.03.2002 - 609.50 -3 294.30 2 684.80 -81.50% - 768.00 158.50 -20.64%
31.12.2001 -3 294.30 -2 478.10 - 816.20 32.94% -2 745.40 - 548.90 19.99%
30.09.2001 -2 478.10 -1 550.10 - 928.00 59.87% -1 590.90 - 887.20 55.77%
30.06.2001 -1 550.10 - 768.00 - 782.10 101.84% - 976.90 - 573.20 58.68%
31.03.2001 - 768.00 -2 745.40 1 977.40 -72.03% - 463.90 - 304.10 65.55%
31.12.2000 -2 745.40 -1 590.90 -1 154.50 72.57% -1 419.40 -1 326.00 93.42%
30.09.2000 -1 590.90 - 976.90 - 614.00 62.85% - 676.00 - 914.90 135.34%
30.06.2000 - 976.90 - 463.90 - 513.00 110.58% - 527.90 - 449.00 85.05%
31.03.2000 - 463.90 -1 419.40 955.50 -67.32% - 340.80 - 123.10 36.12%
31.12.1999 -1 419.40 - 676.00 - 743.40 109.97% -1 319.10 - 100.30 7.60%
30.09.1999 - 676.00 - 527.90 - 148.10 28.05% - 436.40 - 239.60 54.90%
30.06.1999 - 527.90 - 340.80 - 187.10 54.90% - 287.40 - 240.50 83.68%
31.03.1999 - 340.80 -1 319.10 978.30 -74.16% - 284.80 -56.00 19.66%
31.12.1998 -1 319.10 - 436.40 - 882.70 202.27% -3 553.80 2 234.70 -62.88%
30.09.1998 - 436.40 - 287.40 - 149.00 51.84% -2 861.90 2 425.50 -84.75%
30.06.1998 - 287.40 - 284.80 -2.60 0.91% -2 153.50 1 866.10 -86.65%
31.03.1998 - 284.80 -3 553.80 3 269.00 -91.99% -1 115.50 830.70 -74.47%
31.12.1997 -3 553.80 -2 861.90 - 691.90 24.18% -4 101.30 547.50 -13.35%
30.09.1997 -2 861.90 -2 153.50 - 708.40 32.90% -2 746.70 - 115.20 4.19%
30.06.1997 -2 153.50 -1 115.50 -1 038.00 93.05% -1 512.30 - 641.20 42.40%
31.03.1997 -1 115.50 -4 101.30 2 985.80 -72.80% - 634.40 - 481.10 75.84%
31.12.1996 -4 101.30 -2 746.70 -1 354.60 49.32% -1 379.10 -2 722.20 197.39%
30.09.1996 -2 746.70 -1 512.30 -1 234.40 81.62% - 650.30 -2 096.40 322.37%
30.06.1996 -1 512.30 - 634.40 - 877.90 138.38% - 560.20 - 952.10 169.96%
31.03.1996 - 634.40 -1 379.10 744.70 -54.00% - 212.80 - 421.60 198.12%
31.12.1995 -1 379.10 - 650.30 - 728.80 112.07% - 818.00 - 561.10 68.59%
30.09.1995 - 650.30 - 560.20 -90.10 16.08% - 308.10 - 342.20 111.07%
30.06.1995 - 560.20 - 212.80 - 347.40 163.25% 127.70 - 687.90 - 538.68%
31.03.1995 - 212.80 - 818.00 605.20 -73.99% 198.90 - 411.70 - 206.99%
31.12.1994 - 818.00 - 308.10 - 509.90 165.50% 466.60 -1 284.60 - 275.31%
30.09.1994 - 308.10 127.70 - 435.80 - 341.27% 868.30 -1 176.40 - 135.48%
30.06.1994 127.70 198.90 -71.20 -35.80% 759.00 - 631.30 -83.18%
31.03.1994 198.90 466.60 - 267.70 -57.37% 385.40 - 186.50 -48.39%
31.12.1993 466.60 868.30 - 401.70 -46.26% - - -
30.09.1993 868.30 759.00 109.30 14.40% - - -
30.06.1993 759.00 385.40 373.60 96.94% - - -
31.03.1993 385.40 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 9 117.10 14 303.80 -5 186.70 -36.26% 14 303.80 -5 186.70 -36.26%
01.01.2016 14 303.80 5 238.80 9 065.00 173.04% 5 238.80 9 065.00 173.04%
01.01.2015 5 238.80 7 414.80 -2 176.00 -29.35% 7 414.80 -2 176.00 -29.35%
01.01.2014 7 414.80 - 627.00 8 041.80 -1 282.58% - 627.00 8 041.80 -1 282.58%
01.01.2013 - 627.00 -2 180.10 1 553.10 -71.24% -2 180.10 1 553.10 -71.24%
01.01.2012 -2 180.10 -9 836.10 7 656.00 -77.84% -9 836.10 7 656.00 -77.84%
01.01.2011 -9 836.10 -11 761.90 1 925.80 -16.37% -11 761.90 1 925.80 -16.37%
01.01.2010 -11 761.90 -10 736.10 -1 025.80 9.55% -10 736.10 -1 025.80 9.55%
01.01.2009 -10 736.10 -6 233.60 -4 502.50 72.23% -6 233.60 -4 502.50 72.23%
01.01.2008 -6 233.60 -16 499.50 10 265.90 -62.22% -16 499.50 10 265.90 -62.22%
01.01.2007 -16 499.50 -5 213.00 -11 286.50 216.51% -5 213.00 -11 286.50 216.51%
01.01.2006 -5 213.00 -5 010.00 - 203.00 4.05% -5 010.00 - 203.00 4.05%
01.01.2005 -5 010.00 -9 741.10 4 731.10 -48.57% -9 741.10 4 731.10 -48.57%
01.01.2004 -9 741.10 -11 274.90 1 533.80 -13.60% -11 274.90 1 533.80 -13.60%
01.01.2003 -11 274.90 -9 444.10 -1 830.80 19.39% -9 444.10 -1 830.80 19.39%
01.01.2002 -9 444.10 -8 090.50 -1 353.60 16.73% -8 090.50 -1 353.60 16.73%
01.01.2001 -8 090.50 -5 777.10 -2 313.40 40.04% -5 777.10 -2 313.40 40.04%
01.01.2000 -5 777.10 -2 964.10 -2 813.00 94.90% -2 964.10 -2 813.00 94.90%
01.01.1999 -2 964.10 -2 327.70 - 636.40 27.34% -2 327.70 - 636.40 27.34%
01.01.1998 -2 327.70 -9 684.70 7 357.00 -75.97% -9 684.70 7 357.00 -75.97%
01.01.1997 -9 684.70 -8 994.70 - 690.00 7.67% -8 994.70 - 690.00 7.67%
01.01.1996 -8 994.70 -2 802.40 -6 192.30 220.96% -2 802.40 -6 192.30 220.96%
01.01.1995 -2 802.40 - 799.50 -2 002.90 250.52% - 799.50 -2 002.90 250.52%
01.01.1994 - 799.50 2 479.30 -3 278.80 - 132.25% 2 479.30 -3 278.80 - 132.25%
01.01.1993 2 479.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

?Běžný účet (B12)?NET - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
?Běžný účet (B12)?NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
?Běžný účet (B12)?NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
?Běžný účet (B12)?NET (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Net external assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Net foreign assets (NFA) (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net domestic assets (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the government sector (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Net credit to the central government (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
z toho: vklady na spořících účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů