1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR - 1 - Zboží - dovoz - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 31 674.80
Min 31.03.1993 2 399.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2018 31 103.20 31 621.60 - 518.40 -1.64% 28 640.60 2 462.60 8.60%
30.06.2018 31 621.60 30 870.80 750.80 2.43% 30 556.50 1 065.10 3.49%
31.03.2018 30 870.80 31 674.80 - 804.00 -2.54% 29 013.20 1 857.60 6.40%
31.12.2017 31 674.80 28 640.60 3 034.20 10.59% 28 543.30 3 131.50 10.97%
30.09.2017 28 640.60 30 556.50 -1 915.90 -6.27% 26 159.50 2 481.10 9.48%
30.06.2017 30 556.50 29 013.20 1 543.30 5.32% 27 642.40 2 914.10 10.54%
31.03.2017 29 013.20 28 543.30 469.90 1.65% 26 512.10 2 501.10 9.43%
31.12.2016 28 543.30 26 159.50 2 383.80 9.11% 28 534.90 8.40 0.03%
30.09.2016 26 159.50 27 642.40 -1 482.90 -5.36% 26 751.40 - 591.90 -2.21%
30.06.2016 27 642.40 26 512.10 1 130.30 4.26% 27 598.30 44.10 0.16%
31.03.2016 26 512.10 28 534.90 -2 022.80 -7.09% 25 970.00 542.10 2.09%
31.12.2015 28 534.90 26 751.40 1 783.50 6.67% 26 700.70 1 834.20 6.87%
30.09.2015 26 751.40 27 598.30 - 846.90 -3.07% 25 596.90 1 154.50 4.51%
30.06.2015 27 598.30 25 970.00 1 628.30 6.27% 25 396.80 2 201.50 8.67%
31.03.2015 25 970.00 26 700.70 - 730.70 -2.74% 24 727.80 1 242.20 5.02%
31.12.2014 26 700.70 25 596.90 1 103.80 4.31% 24 995.00 1 705.70 6.82%
30.09.2014 25 596.90 25 396.80 200.10 0.79% 24 524.20 1 072.70 4.37%
30.06.2014 25 396.80 24 727.80 669.00 2.71% 23 543.20 1 853.60 7.87%
31.03.2014 24 727.80 24 995.00 - 267.20 -1.07% 22 804.80 1 923.00 8.43%
31.12.2013 24 995.00 24 524.20 470.80 1.92% 25 356.30 - 361.30 -1.42%
30.09.2013 24 524.20 23 543.20 981.00 4.17% 24 380.50 143.70 0.59%
30.06.2013 23 543.20 22 804.80 738.40 3.24% 24 420.80 - 877.60 -3.59%
31.03.2013 22 804.80 25 356.30 -2 551.50 -10.06% 25 495.00 -2 690.20 -10.55%
31.12.2012 25 356.30 24 380.50 975.80 4.00% 23 794.70 1 561.60 6.56%
30.09.2012 24 380.50 24 420.80 -40.30 -0.17% 23 774.30 606.20 2.55%
30.06.2012 24 420.80 25 495.00 -1 074.20 -4.21% 24 166.70 254.10 1.05%
31.03.2012 25 495.00 23 794.70 1 700.30 7.15% 23 282.10 2 212.90 9.50%
31.12.2011 23 794.70 23 774.30 20.40 0.09% 23 513.70 281.00 1.20%
30.09.2011 23 774.30 24 166.70 - 392.40 -1.62% 22 638.30 1 136.00 5.02%
30.06.2011 24 166.70 23 282.10 884.60 3.80% 20 830.20 3 336.50 16.02%
31.03.2011 23 282.10 23 513.70 - 231.60 -0.98% 18 551.70 4 730.40 25.50%
31.12.2010 23 513.70 22 638.30 875.40 3.87% 18 897.90 4 615.80 24.42%
30.09.2010 22 638.30 20 830.20 1 808.10 8.68% 18 039.50 4 598.80 25.49%
30.06.2010 20 830.20 18 551.70 2 278.50 12.28% 17 147.60 3 682.60 21.48%
31.03.2010 18 551.70 18 897.90 - 346.20 -1.83% 16 366.70 2 185.00 13.35%
31.12.2009 18 897.90 18 039.50 858.40 4.76% 19 423.20 - 525.30 -2.70%
30.09.2009 18 039.50 17 147.60 891.90 5.20% 21 213.90 -3 174.40 -14.96%
30.06.2009 17 147.60 16 366.70 780.90 4.77% 23 290.80 -6 143.20 -26.38%
31.03.2009 16 366.70 19 423.20 -3 056.50 -15.74% 21 330.70 -4 964.00 -23.27%
31.12.2008 19 423.20 21 213.90 -1 790.70 -8.44% 21 922.00 -2 498.80 -11.40%
30.09.2008 21 213.90 23 290.80 -2 076.90 -8.92% 19 207.40 2 006.50 10.45%
30.06.2008 23 290.80 21 330.70 1 960.10 9.19% 18 487.00 4 803.80 25.98%
31.03.2008 21 330.70 21 922.00 - 591.30 -2.70% 18 040.30 3 290.40 18.24%
31.12.2007 21 922.00 19 207.40 2 714.60 14.13% 19 423.50 2 498.50 12.86%
30.09.2007 19 207.40 18 487.00 720.40 3.90% 16 342.70 2 864.70 17.53%
30.06.2007 18 487.00 18 040.30 446.70 2.48% 16 630.00 1 857.00 11.17%
31.03.2007 18 040.30 19 423.50 -1 383.20 -7.12% 15 304.10 2 736.20 17.88%
31.12.2006 19 423.50 16 342.70 3 080.80 18.85% 16 320.30 3 103.20 19.01%
30.09.2006 16 342.70 16 630.00 - 287.30 -1.73% 14 397.30 1 945.40 13.51%
30.06.2006 16 630.00 15 304.10 1 325.90 8.66% 14 262.90 2 367.10 16.60%
31.03.2006 15 304.10 16 320.30 -1 016.20 -6.23% 12 327.80 2 976.30 24.14%
31.12.2005 16 320.30 14 397.30 1 923.00 13.36% 13 723.00 2 597.30 18.93%
30.09.2005 14 397.30 14 262.90 134.40 0.94% 12 033.50 2 363.80 19.64%
30.06.2005 14 262.90 12 327.80 1 935.10 15.70% 12 672.40 1 590.50 12.55%
31.03.2005 12 327.80 13 723.00 -1 395.20 -10.17% 9 104.70 3 223.10 35.40%
31.12.2004 13 723.00 12 033.50 1 689.50 14.04% 9 982.50 3 740.50 37.47%
30.09.2004 12 033.50 12 672.40 - 638.90 -5.04% 8 917.20 3 116.30 34.95%
30.06.2004 12 672.40 9 104.70 3 567.70 39.19% 9 097.90 3 574.50 39.29%
31.03.2004 9 104.70 9 982.50 - 877.80 -8.79% 8 334.50 770.20 9.24%
31.12.2003 9 982.50 8 917.20 1 065.30 11.95% 9 124.10 858.40 9.41%
30.09.2003 8 917.20 9 097.90 - 180.70 -1.99% 8 310.70 606.50 7.30%
30.06.2003 9 097.90 8 334.50 763.40 9.16% 8 967.00 130.90 1.46%
31.03.2003 8 334.50 9 124.10 - 789.60 -8.65% 8 090.70 243.80 3.01%
31.12.2002 9 124.10 8 310.70 813.40 9.79% 9 030.60 93.50 1.04%
30.09.2002 8 310.70 8 967.00 - 656.30 -7.32% 7 667.80 642.90 8.38%
30.06.2002 8 967.00 8 090.70 876.30 10.83% 8 299.80 667.20 8.04%
31.03.2002 8 090.70 9 030.60 - 939.90 -10.41% 7 675.00 415.70 5.42%
31.12.2001 9 030.60 7 667.80 1 362.80 17.77% 8 133.40 897.20 11.03%
30.09.2001 7 667.80 8 299.80 - 632.00 -7.61% 6 843.00 824.80 12.05%
30.06.2001 8 299.80 7 675.00 624.80 8.14% 6 825.60 1 474.20 21.60%
31.03.2001 7 675.00 8 133.40 - 458.40 -5.64% 6 041.70 1 633.30 27.03%
31.12.2000 8 133.40 6 843.00 1 290.40 18.86% 6 384.20 1 749.20 27.40%
30.09.2000 6 843.00 6 825.60 17.40 0.25% 5 195.50 1 647.50 31.71%
30.06.2000 6 825.60 6 041.70 783.90 12.97% 5 318.10 1 507.50 28.35%
31.03.2000 6 041.70 6 384.20 - 342.50 -5.36% 4 364.00 1 677.70 38.44%
31.12.1999 6 384.20 5 195.50 1 188.70 22.88% 5 307.00 1 077.20 20.30%
30.09.1999 5 195.50 5 318.10 - 122.60 -2.31% 4 975.40 220.10 4.42%
30.06.1999 5 318.10 4 364.00 954.10 21.86% 5 164.30 153.80 2.98%
31.03.1999 4 364.00 5 307.00 - 943.00 -17.77% 5 061.10 - 697.10 -13.77%
31.12.1998 5 307.00 4 975.40 331.60 6.66% 5 316.60 -9.60 -0.18%
30.09.1998 4 975.40 5 164.30 - 188.90 -3.66% 4 722.70 252.70 5.35%
30.06.1998 5 164.30 5 061.10 103.20 2.04% 4 820.60 343.70 7.13%
31.03.1998 5 061.10 5 316.60 - 255.50 -4.81% 4 581.50 479.60 10.47%
31.12.1997 5 316.60 4 722.70 593.90 12.58% 5 120.60 196.00 3.83%
30.09.1997 4 722.70 4 820.60 -97.90 -2.03% 4 513.50 209.20 4.63%
30.06.1997 4 820.60 4 581.50 239.10 5.22% 4 492.30 328.30 7.31%
31.03.1997 4 581.50 5 120.60 - 539.10 -10.53% 4 087.90 493.60 12.07%
31.12.1996 5 120.60 4 513.50 607.10 13.45% 4 670.90 449.70 9.63%
30.09.1996 4 513.50 4 492.30 21.20 0.47% 3 797.90 715.60 18.84%
30.06.1996 4 492.30 4 087.90 404.40 9.89% 4 054.30 438.00 10.80%
31.03.1996 4 087.90 4 670.90 - 583.00 -12.48% 3 610.90 477.00 13.21%
31.12.1995 4 670.90 3 797.90 873.00 22.99% 3 594.90 1 076.00 29.93%
30.09.1995 3 797.90 4 054.30 - 256.40 -6.32% 3 108.60 689.30 22.17%
30.06.1995 4 054.30 3 610.90 443.40 12.28% 3 128.20 926.10 29.60%
31.03.1995 3 610.90 3 594.90 16.00 0.45% 2 636.40 974.50 36.96%
31.12.1994 3 594.90 3 108.60 486.30 15.64% 3 413.30 181.60 5.32%
30.09.1994 3 108.60 3 128.20 -19.60 -0.63% 2 769.90 338.70 12.23%
30.06.1994 3 128.20 2 636.40 491.80 18.65% 2 895.80 232.40 8.03%
31.03.1994 2 636.40 3 413.30 - 776.90 -22.76% 2 399.60 236.80 9.87%
31.12.1993 3 413.30 2 769.90 643.40 23.23% - - -
30.09.1993 2 769.90 2 895.80 - 125.90 -4.35% - - -
30.06.1993 2 895.80 2 399.60 496.20 20.68% - - -
31.03.1993 2 399.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Zboží - dovoz - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
1 - Zboží - dovoz (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies