Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 4 206.50 540.30 678.55% 3 337.60 26.03%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 38 332.80 38 038.70 0.77% 37 378.50 2.55%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 34 126.30 37 498.40 -8.99% 34 040.90 0.25%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 4 079.10 2 085.90 95.56% 3 446.30 18.36%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 35 253.00 36 044.20 -2.19% 33 997.10 3.69%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 31 173.90 33 958.40 -8.20% 30 550.70 2.04%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 3 336.30 1 440.80 131.56% 2 792.20 19.49%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 30 357.50 30 520.20 -0.53% 29 347.30 3.44%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 27 021.10 29 079.40 -7.08% 26 555.10 1.75%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 742.80 645.10 15.14% 654.10 13.56%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 4 895.50 5 524.10 -11.38% 4 649.70 5.29%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 4 152.70 4 879.00 -14.89% 3 995.60 3.93%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET - 123.50 -1 160.50 -89.36% - 627.00 -80.30%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 1 908.30 1 448.90 31.71% 1 958.30 -2.55%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 2 031.80 2 609.40 -22.14% 2 585.30 -21.41%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 301.60 290.70 3.75% 234.40 28.67%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 493.80 490.60 0.65% 389.20 26.88%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 192.20 199.90 -3.85% 154.80 24.16%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET - 897.10 -1 418.20 -36.74% -1 564.80 -42.67%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 885.80 930.70 -4.82% 812.80 8.98%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 1 782.80 2 348.90 -24.10% 2 377.60 -25.02%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -1 218.00 -1 492.30 -18.38% -1 811.50 -32.76%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 371.80 488.90 -23.95% 319.50 16.37%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 1 589.80 1 981.20 -19.76% 2 131.10 -25.40%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET 34.10 - 111.80 - 130.50% -2.30 -1 582.61%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 96.20 106.90 -10.01% 88.30 8.95%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 62.10 218.60 -71.59% 90.60 -31.46%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET 78.40 51.70 51.64% 106.70 -26.52%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR 209.50 200.70 4.38% 262.60 -20.22%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB 131.00 149.00 -12.08% 155.90 -15.97%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 472.00 -33.10 -1 525.98% 703.40 -32.90%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 528.70 27.60 1 815.58% 756.30 -30.09%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 56.70 60.60 -6.44% 52.90 7.18%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET 250.80 - 385.00 - 165.14% 518.30 -51.61%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 1 171.50 545.60 114.72% 1 423.20 -17.69%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 920.70 930.60 -1.06% 904.90 1.75%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 680.20 548.90 23.92% 1 116.50 -39.08%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 680.50 550.80 23.55% 1 116.80 -39.07%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 0.30 1.90 -84.21% 0.30 0.00
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 4 886.60 1 089.30 348.60% 4 454.10 9.71%

Běžný účet (B12)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 4 206.50
31.12.2015 540.30
30.09.2015 -1 307.90
30.06.2015 -1 085.10
31.03.2015 3 337.60
31.12.2014 181.90
30.09.2014 -1 210.40
30.06.2014 -1 064.60
31.03.2014 3 045.40
31.12.2013 - 645.30
Další »
Běžný účet (B12)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Běžný účet (B12)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 38 332.80
31.12.2015 38 038.70
30.09.2015 35 950.30
30.06.2015 37 284.60
31.03.2015 37 378.50
31.12.2014 35 171.50
30.09.2014 33 626.20
30.06.2014 34 981.30
31.03.2014 34 061.00
31.12.2013 33 008.10
Další »
Běžný účet (B12)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Běžný účet (B12)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 34 126.30
31.12.2015 37 498.40
30.09.2015 37 258.10
30.06.2015 38 369.60
31.03.2015 34 040.90
31.12.2014 34 989.50
30.09.2014 34 836.60
30.06.2014 36 046.00
31.03.2014 31 015.70
31.12.2013 33 653.40
Další »
Běžný účet (B12)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 4 079.10
31.12.2015 2 085.90
30.09.2015 2 150.70
30.06.2015 2 792.00
31.03.2015 3 446.30
31.12.2014 1 791.10
30.09.2014 2 324.70
30.06.2014 3 037.20
31.03.2014 3 564.60
31.12.2013 1 542.30
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 35 253.00
31.12.2015 36 044.20
30.09.2015 33 744.00
30.06.2015 35 072.30
31.03.2015 33 997.10
31.12.2014 33 140.80
30.09.2014 32 203.70
30.06.2014 32 414.40
31.03.2014 31 743.20
31.12.2013 30 654.10
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 31 173.90
31.12.2015 33 958.40
30.09.2015 31 593.40
30.06.2015 32 280.30
31.03.2015 30 550.70
31.12.2014 31 349.60
30.09.2014 29 879.00
30.06.2014 29 377.20
31.03.2014 28 178.70
31.12.2013 29 111.80
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 3 336.30
31.12.2015 1 440.80
30.09.2015 1 430.30
30.06.2015 2 057.10
31.03.2015 2 792.20
31.12.2014 1 500.00
30.09.2014 1 879.80
30.06.2014 2 485.20
31.03.2014 2 820.50
31.12.2013 988.10
Další »
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 30 357.50
31.12.2015 30 520.20
30.09.2015 28 600.50
30.06.2015 29 870.50
31.03.2015 29 347.30
31.12.2014 27 956.00
30.09.2014 27 387.30
30.06.2014 27 785.30
31.03.2014 27 414.90
31.12.2013 26 006.60
Další »
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 27 021.10
31.12.2015 29 079.40
30.09.2015 27 170.20
30.06.2015 27 813.40
31.03.2015 26 555.10
31.12.2014 26 456.00
30.09.2014 25 507.50
30.06.2014 25 300.10
31.03.2014 24 594.40
31.12.2013 25 018.50
Další »
a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 742.80
31.12.2015 645.10
30.09.2015 720.40
30.06.2015 734.90
31.03.2015 654.10
31.12.2014 291.20
30.09.2014 444.90
30.06.2014 552.00
31.03.2014 744.10
31.12.2013 554.20
Další »
b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 4 895.50
31.12.2015 5 524.10
30.09.2015 5 143.60
30.06.2015 5 201.80
31.03.2015 4 649.70
31.12.2014 5 184.80
30.09.2014 4 816.40
30.06.2014 4 629.10
31.03.2014 4 328.40
31.12.2013 4 647.50
Další »
b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 4 152.70
31.12.2015 4 879.00
30.09.2015 4 423.20
30.06.2015 4 466.90
31.03.2015 3 995.60
31.12.2014 4 893.60
30.09.2014 4 371.50
30.06.2014 4 077.10
31.03.2014 3 584.30
31.12.2013 4 093.30
Další »
b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 - 123.50
31.12.2015 -1 160.50
30.09.2015 -3 392.80
30.06.2015 -3 768.50
31.03.2015 - 627.00
31.12.2014 -1 726.80
30.09.2014 -3 163.80
30.06.2014 -4 557.00
31.03.2014 36.70
31.12.2013 -2 771.50
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 1 908.30
31.12.2015 1 448.90
30.09.2015 1 629.80
30.06.2015 1 549.90
31.03.2015 1 958.30
31.12.2014 1 083.80
30.09.2014 1 133.70
30.06.2014 1 334.60
31.03.2014 1 887.70
31.12.2013 1 108.80
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 2 031.80
31.12.2015 2 609.40
30.09.2015 5 022.60
30.06.2015 5 318.40
31.03.2015 2 585.30
31.12.2014 2 810.60
30.09.2014 4 297.50
30.06.2014 5 891.60
31.03.2014 1 851.00
31.12.2013 3 880.30
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 301.60
31.12.2015 290.70
30.09.2015 288.50
30.06.2015 279.60
31.03.2015 234.40
31.12.2014 217.30
30.09.2014 210.50
30.06.2014 196.90
31.03.2014 183.00
31.12.2013 157.60
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 493.80
31.12.2015 490.60
30.09.2015 454.60
30.06.2015 441.40
31.03.2015 389.20
31.12.2014 372.20
30.09.2014 358.40
30.06.2014 348.50
31.03.2014 347.60
31.12.2013 360.80
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 192.20
31.12.2015 199.90
30.09.2015 166.00
30.06.2015 161.80
31.03.2015 154.80
31.12.2014 154.90
30.09.2014 147.80
30.06.2014 151.60
31.03.2014 164.60
31.12.2013 203.20
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 - 897.10
31.12.2015 -1 418.20
30.09.2015 -3 823.20
30.06.2015 -4 138.70
31.03.2015 -1 564.80
31.12.2014 -1 897.80
30.09.2014 -3 380.40
30.06.2014 -4 906.70
31.03.2014 - 941.60
31.12.2013 -2 928.30
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 885.80
31.12.2015 930.70
30.09.2015 979.10
30.06.2015 959.20
31.03.2015 812.80
31.12.2014 703.20
30.09.2014 718.60
30.06.2014 786.20
31.03.2014 699.50
31.12.2013 705.30
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 1 782.80
31.12.2015 2 348.90
30.09.2015 4 802.20
30.06.2015 5 097.90
31.03.2015 2 377.60
31.12.2014 2 601.00
30.09.2014 4 098.90
30.06.2014 5 692.90
31.03.2014 1 641.10
31.12.2013 3 633.60
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 -1 218.00
31.12.2015 -1 492.30
30.09.2015 -3 729.70
30.06.2015 -3 942.80
31.03.2015 -1 811.50
31.12.2014 -1 872.40
30.09.2014 -3 310.20
30.06.2014 -4 606.40
31.03.2014 -1 074.30
31.12.2013 -2 856.60
Další »
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 371.80
31.12.2015 488.90
30.09.2015 524.10
30.06.2015 407.70
31.03.2015 319.50
31.12.2014 286.60
30.09.2014 299.30
30.06.2014 333.70
31.03.2014 308.40
31.12.2013 335.30
Další »
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 1 589.80
31.12.2015 1 981.20
30.09.2015 4 253.80
30.06.2015 4 350.50
31.03.2015 2 131.10
31.12.2014 2 159.00
30.09.2014 3 609.50
30.06.2014 4 940.10
31.03.2014 1 382.80
31.12.2013 3 191.90
Další »
.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 34.10
31.12.2015 - 111.80
30.09.2015 - 286.30
30.06.2015 - 464.20
31.03.2015 -2.30
31.12.2014 - 175.20
30.09.2014 - 216.80
30.06.2014 - 522.00
31.03.2014 -4.50
31.12.2013 - 170.20
Další »
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 96.20
31.12.2015 106.90
30.09.2015 115.20
30.06.2015 118.70
31.03.2015 88.30
31.12.2014 88.50
30.09.2014 91.50
30.06.2014 78.50
31.03.2014 106.40
31.12.2013 124.40
Další »
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 62.10
31.12.2015 218.60
30.09.2015 401.40
30.06.2015 582.90
31.03.2015 90.60
31.12.2014 263.70
30.09.2014 308.40
30.06.2014 600.40
31.03.2014 110.90
31.12.2013 294.70
Další »
.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 78.40
31.12.2015 51.70
30.09.2015 72.00
30.06.2015 67.70
31.03.2015 106.70
31.12.2014 60.60
30.09.2014 69.90
30.06.2014 99.10
31.03.2014 74.50
31.12.2013 36.80
Další »
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 209.50
31.12.2015 200.70
30.09.2015 218.90
30.06.2015 232.30
31.03.2015 262.60
31.12.2014 239.00
30.09.2014 250.90
30.06.2014 251.40
31.03.2014 222.00
31.12.2013 183.90
Další »
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 131.00
31.12.2015 149.00
30.09.2015 147.00
30.06.2015 164.60
31.03.2015 155.90
31.12.2014 178.30
30.09.2014 181.00
30.06.2014 152.40
31.03.2014 147.50
31.12.2013 147.00
Další »
.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Ostatní důchody z investic-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 472.00
31.12.2015 -33.10
30.09.2015 141.90
30.06.2015 90.50
31.03.2015 703.40
31.12.2014 -46.30
30.09.2014 6.00
30.06.2014 152.80
31.03.2014 795.40
31.12.2013 -0.80
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 528.70
31.12.2015 27.60
30.09.2015 196.20
30.06.2015 149.20
31.03.2015 756.30
31.12.2014 8.40
30.09.2014 56.70
30.06.2014 200.00
31.03.2014 840.70
31.12.2013 42.70
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 56.70
31.12.2015 60.60
30.09.2015 54.30
30.06.2015 58.70
31.03.2015 52.90
31.12.2014 54.70
30.09.2014 50.70
30.06.2014 47.20
31.03.2014 45.30
31.12.2013 43.50
Další »
-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 250.80
31.12.2015 - 385.00
30.09.2015 -65.80
30.06.2015 - 108.50
31.03.2015 518.30
31.12.2014 117.60
30.09.2014 - 371.30
30.06.2014 455.20
31.03.2014 - 555.90
31.12.2013 583.90
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 1 171.50
31.12.2015 545.60
30.09.2015 576.40
30.06.2015 662.40
31.03.2015 1 423.20
31.12.2014 946.90
30.09.2014 288.80
30.06.2014 1 232.30
31.03.2014 430.10
31.12.2013 1 245.20
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 920.70
31.12.2015 930.60
30.09.2015 642.20
30.06.2015 770.90
31.03.2015 904.90
31.12.2014 829.30
30.09.2014 660.10
30.06.2014 777.10
31.03.2014 986.00
31.12.2013 661.30
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Kapitálový účet-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 680.20
31.12.2015 548.90
30.09.2015 291.20
30.06.2015 1 932.70
31.03.2015 1 116.50
31.12.2014 278.70
30.09.2014 86.90
30.06.2014 26.80
31.03.2014 776.90
31.12.2013 790.30
Další »
Kapitálový účet-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Kapitálový účet-CR

ObdobíHodnota
31.03.2016 680.50
31.12.2015 550.80
30.09.2015 293.70
30.06.2015 1 934.70
31.03.2015 1 116.80
31.12.2014 279.90
30.09.2014 88.10
30.06.2014 28.10
31.03.2014 778.10
31.12.2013 793.50
Další »
Kapitálový účet-CR,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Kapitálový účet-DB

ObdobíHodnota
31.03.2016 0.30
31.12.2015 1.90
30.09.2015 2.60
30.06.2015 2.10
31.03.2015 0.30
31.12.2014 1.20
30.09.2014 1.20
30.06.2014 1.40
31.03.2014 1.20
31.12.2013 3.20
Další »
Kapitálový účet-DB,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2016 4 886.60
31.12.2015 1 089.30
30.09.2015 -1 016.70
30.06.2015 847.60
31.03.2015 4 454.10
31.12.2014 460.60
30.09.2014 -1 123.50
30.06.2014 -1 037.90
31.03.2014 3 822.30
31.12.2013 145.00
Další »
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET,Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR (Položky Běžného účtu a kapitálový účet)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR (Položky Běžného účtu a kapitálový účet)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR (Položky Běžného účtu a kapitálový účet)
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR (Položky Běžného účtu a kapitálový účet)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
z toho: vklady na běžných účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
z toho: vklady na spořících účtech (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů