- Důchody z rezervních aktiv - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Důchody z rezervních aktiv - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.08.2019 457.00
Max 31.05.2019 6 534.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2019 3 445.00 1 682.00 1 763.00 104.82% 3 005.00 440.00 14.64%
31.10.2019 1 682.00 1 839.00 - 157.00 -8.54% 2 278.00 - 596.00 -26.16%
30.09.2019 1 839.00 457.00 1 382.00 302.41% 975.00 864.00 88.62%
31.08.2019 457.00 1 759.00 -1 302.00 -74.02% 2 806.00 -2 349.00 -83.71%
31.07.2019 1 759.00 1 758.00 1.00 0.06% 1 396.00 363.00 26.00%
30.06.2019 1 758.00 6 534.00 -4 776.00 -73.09% 1 772.00 -14.00 -0.79%
31.05.2019 6 534.00 3 084.00 3 450.00 111.87% 4 379.00 2 155.00 49.21%
30.04.2019 3 084.00 1 642.00 1 442.00 87.82% 3 571.00 - 487.00 -13.64%
31.03.2019 1 642.00 3 343.00 -1 701.00 -50.88% 799.00 843.00 105.51%
28.02.2019 3 343.00 1 823.00 1 520.00 83.38% 1 966.00 1 377.00 70.04%
31.01.2019 1 823.00 1 216.00 607.00 49.92% 1 512.00 311.00 20.57%
31.12.2018 1 216.00 3 005.00 -1 789.00 -59.53% 900.00 316.00 35.11%
30.11.2018 3 005.00 2 278.00 727.00 31.91% 2 090.00 915.00 43.78%
31.10.2018 2 278.00 975.00 1 303.00 133.64% 4 314.00 -2 036.00 -47.20%
30.09.2018 975.00 2 806.00 -1 831.00 -65.25% 997.00 -22.00 -2.21%
31.08.2018 2 806.00 1 396.00 1 410.00 101.00% 1 305.00 1 501.00 115.02%
31.07.2018 1 396.00 1 772.00 - 376.00 -21.22% 3 575.00 -2 179.00 -60.95%
30.06.2018 1 772.00 4 379.00 -2 607.00 -59.53% 533.00 1 239.00 232.46%
31.05.2018 4 379.00 3 571.00 808.00 22.63% 3 521.00 858.00 24.37%
30.04.2018 3 571.00 799.00 2 772.00 346.93% 3 892.00 - 321.00 -8.25%
31.03.2018 799.00 1 966.00 -1 167.00 -59.36% 1 594.00 - 795.00 -49.87%
28.02.2018 1 966.00 1 512.00 454.00 30.03% 1 766.00 200.00 11.32%
31.01.2018 1 512.00 900.00 612.00 68.00% 1 622.00 - 110.00 -6.78%
31.12.2017 900.00 2 090.00 -1 190.00 -56.94% 813.00 87.00 10.70%
30.11.2017 2 090.00 4 314.00 -2 224.00 -51.55% 1 068.00 1 022.00 95.69%
31.10.2017 4 314.00 997.00 3 317.00 332.70% 1 912.00 2 402.00 125.63%
30.09.2017 997.00 1 305.00 - 308.00 -23.60% 2 018.00 -1 021.00 -50.59%
31.08.2017 1 305.00 3 575.00 -2 270.00 -63.50% 1 431.00 - 126.00 -8.80%
31.07.2017 3 575.00 533.00 3 042.00 570.73% 4 111.00 - 536.00 -13.04%
30.06.2017 533.00 3 521.00 -2 988.00 -84.86% 1 511.00 - 978.00 -64.73%
31.05.2017 3 521.00 3 892.00 - 371.00 -9.53% 1 099.00 2 422.00 220.38%
30.04.2017 3 892.00 1 594.00 2 298.00 144.17% 3 987.00 -95.00 -2.38%
31.03.2017 1 594.00 1 766.00 - 172.00 -9.74% 1 413.00 181.00 12.81%
28.02.2017 1 766.00 1 622.00 144.00 8.88% 2 676.00 - 910.00 -34.01%
31.01.2017 1 622.00 813.00 809.00 99.51% 1 548.00 74.00 4.78%
31.12.2016 813.00 1 068.00 - 255.00 -23.88% 963.00 - 150.00 -15.58%
30.11.2016 1 068.00 1 912.00 - 844.00 -44.14% 958.00 110.00 11.48%
31.10.2016 1 912.00 2 018.00 - 106.00 -5.25% 1 705.00 207.00 12.14%
30.09.2016 2 018.00 1 431.00 587.00 41.02% 844.00 1 174.00 139.10%
31.08.2016 1 431.00 4 111.00 -2 680.00 -65.19% 1 266.00 165.00 13.03%
31.07.2016 4 111.00 1 511.00 2 600.00 172.07% 1 176.00 2 935.00 249.57%
30.06.2016 1 511.00 1 099.00 412.00 37.49% 1 465.00 46.00 3.14%
31.05.2016 1 099.00 3 987.00 -2 888.00 -72.44% 1 674.00 - 575.00 -34.35%
30.04.2016 3 987.00 1 413.00 2 574.00 182.17% 2 324.00 1 663.00 71.56%
31.03.2016 1 413.00 2 676.00 -1 263.00 -47.20% 1 372.00 41.00 2.99%
29.02.2016 2 676.00 1 548.00 1 128.00 72.87% 1 166.00 1 510.00 129.50%
31.01.2016 1 548.00 963.00 585.00 60.75% 1 383.00 165.00 11.93%
31.12.2015 963.00 958.00 5.00 0.52% 817.00 146.00 17.87%
30.11.2015 958.00 1 705.00 - 747.00 -43.81% 837.00 121.00 14.46%
31.10.2015 1 705.00 844.00 861.00 102.01% 815.00 890.00 109.20%
30.09.2015 844.00 1 266.00 - 422.00 -33.33% 635.00 209.00 32.91%
31.08.2015 1 266.00 1 176.00 90.00 7.65% 810.00 456.00 56.30%
31.07.2015 1 176.00 1 465.00 - 289.00 -19.73% 668.00 508.00 76.05%
30.06.2015 1 465.00 1 674.00 - 209.00 -12.48% 786.00 679.00 86.39%
31.05.2015 1 674.00 2 324.00 - 650.00 -27.97% 1 629.00 45.00 2.76%
30.04.2015 2 324.00 1 372.00 952.00 69.39% 949.00 1 375.00 144.89%
31.03.2015 1 372.00 1 166.00 206.00 17.67% 599.00 773.00 129.05%
28.02.2015 1 166.00 1 383.00 - 217.00 -15.69% 544.00 622.00 114.34%
31.01.2015 1 383.00 817.00 566.00 69.28% 577.00 806.00 139.69%
31.12.2014 817.00 837.00 -20.00 -2.39% 592.00 225.00 38.01%
30.11.2014 837.00 815.00 22.00 2.70% 641.00 196.00 30.58%
31.10.2014 815.00 635.00 180.00 28.35% 460.00 355.00 77.17%
30.09.2014 635.00 810.00 - 175.00 -21.60% 528.00 107.00 20.27%
31.08.2014 810.00 668.00 142.00 21.26% 537.00 273.00 50.84%
31.07.2014 668.00 786.00 - 118.00 -15.01% 470.00 198.00 42.13%
30.06.2014 786.00 1 629.00 - 843.00 -51.75% 628.00 158.00 25.16%
31.05.2014 1 629.00 949.00 680.00 71.65% 565.00 1 064.00 188.32%
30.04.2014 949.00 599.00 350.00 58.43% 534.00 415.00 77.72%
31.03.2014 599.00 544.00 55.00 10.11% 596.00 3.00 0.50%
28.02.2014 544.00 577.00 -33.00 -5.72% 511.00 33.00 6.46%
31.01.2014 577.00 592.00 -15.00 -2.53% 590.00 -13.00 -2.20%
31.12.2013 592.00 641.00 -49.00 -7.64% 558.00 34.00 6.09%
30.11.2013 641.00 460.00 181.00 39.35% 541.00 100.00 18.48%
31.10.2013 460.00 528.00 -68.00 -12.88% 513.00 -53.00 -10.33%
30.09.2013 528.00 537.00 -9.00 -1.68% 651.00 - 123.00 -18.89%
31.08.2013 537.00 470.00 67.00 14.26% 577.00 -40.00 -6.93%
31.07.2013 470.00 628.00 - 158.00 -25.16% 632.00 - 162.00 -25.63%
30.06.2013 628.00 565.00 63.00 11.15% 918.00 - 290.00 -31.59%
31.05.2013 565.00 534.00 31.00 5.81% 1 556.00 - 991.00 -63.69%
30.04.2013 534.00 596.00 -62.00 -10.40% 1 101.00 - 567.00 -51.50%
31.03.2013 596.00 511.00 85.00 16.63% 710.00 - 114.00 -16.06%
28.02.2013 511.00 590.00 -79.00 -13.39% 697.00 - 186.00 -26.69%
31.01.2013 590.00 558.00 32.00 5.73% 757.00 - 167.00 -22.06%
31.12.2012 558.00 541.00 17.00 3.14% 788.00 - 230.00 -29.19%
30.11.2012 541.00 513.00 28.00 5.46% 938.00 - 397.00 -42.32%
31.10.2012 513.00 651.00 - 138.00 -21.20% 796.00 - 283.00 -35.55%
30.09.2012 651.00 577.00 74.00 12.82% 927.00 - 276.00 -29.77%
31.08.2012 577.00 632.00 -55.00 -8.70% 913.00 - 336.00 -36.80%
31.07.2012 632.00 918.00 - 286.00 -31.15% 1 016.00 - 384.00 -37.80%
30.06.2012 918.00 1 556.00 - 638.00 -41.00% 982.00 -64.00 -6.52%
31.05.2012 1 556.00 1 101.00 455.00 41.33% 1 252.00 304.00 24.28%
30.04.2012 1 101.00 710.00 391.00 55.07% 897.00 204.00 22.74%
31.03.2012 710.00 697.00 13.00 1.87% 882.00 - 172.00 -19.50%
29.02.2012 697.00 757.00 -60.00 -7.93% 796.00 -99.00 -12.44%
31.01.2012 757.00 788.00 -31.00 -3.93% 904.00 - 147.00 -16.26%
31.12.2011 788.00 938.00 - 150.00 -15.99% 942.00 - 154.00 -16.35%
30.11.2011 938.00 796.00 142.00 17.84% 1 003.00 -65.00 -6.48%
31.10.2011 796.00 927.00 - 131.00 -14.13% 549.00 247.00 44.99%
30.09.2011 927.00 913.00 14.00 1.53% 513.00 414.00 80.70%
31.08.2011 913.00 1 016.00 - 103.00 -10.14% 956.00 -43.00 -4.50%
31.07.2011 1 016.00 982.00 34.00 3.46% 1 191.00 - 175.00 -14.69%
30.06.2011 982.00 1 252.00 - 270.00 -21.57% 996.00 -14.00 -1.41%
31.05.2011 1 252.00 897.00 355.00 39.58% 1 335.00 -83.00 -6.22%
30.04.2011 897.00 882.00 15.00 1.70% 981.00 -84.00 -8.56%
31.03.2011 882.00 796.00 86.00 10.80% 952.00 -70.00 -7.35%
28.02.2011 796.00 904.00 - 108.00 -11.95% 938.00 - 142.00 -15.14%
31.01.2011 904.00 942.00 -38.00 -4.03% 1 008.00 - 104.00 -10.32%
31.12.2010 942.00 1 003.00 -61.00 -6.08% 1 299.00 - 357.00 -27.48%
30.11.2010 1 003.00 549.00 454.00 82.70% 1 074.00 -71.00 -6.61%
31.10.2010 549.00 513.00 36.00 7.02% 1 120.00 - 571.00 -50.98%
30.09.2010 513.00 956.00 - 443.00 -46.34% 1 187.00 - 674.00 -56.78%
31.08.2010 956.00 1 191.00 - 235.00 -19.73% 1 324.00 - 368.00 -27.79%
31.07.2010 1 191.00 996.00 195.00 19.58% 1 474.00 - 283.00 -19.20%
30.06.2010 996.00 1 335.00 - 339.00 -25.39% 1 513.00 - 517.00 -34.17%
31.05.2010 1 335.00 981.00 354.00 36.09% 1 742.00 - 407.00 -23.36%
30.04.2010 981.00 952.00 29.00 3.05% 1 777.00 - 796.00 -44.79%
31.03.2010 952.00 938.00 14.00 1.49% 1 923.00 - 971.00 -50.49%
28.02.2010 938.00 1 008.00 -70.00 -6.94% 2 166.00 -1 228.00 -56.69%
31.01.2010 1 008.00 1 299.00 - 291.00 -22.40% 2 223.00 -1 215.00 -54.66%
31.12.2009 1 299.00 1 074.00 225.00 20.95% 2 408.00 -1 109.00 -46.05%
30.11.2009 1 074.00 1 120.00 -46.00 -4.11% 2 106.00 -1 032.00 -49.00%
31.10.2009 1 120.00 1 187.00 -67.00 -5.64% 2 162.00 -1 042.00 -48.20%
30.09.2009 1 187.00 1 324.00 - 137.00 -10.35% 2 080.00 - 893.00 -42.93%
31.08.2009 1 324.00 1 474.00 - 150.00 -10.18% 2 130.00 - 806.00 -37.84%
31.07.2009 1 474.00 1 513.00 -39.00 -2.58% 2 013.00 - 539.00 -26.78%
30.06.2009 1 513.00 1 742.00 - 229.00 -13.15% 1 852.00 - 339.00 -18.30%
31.05.2009 1 742.00 1 777.00 -35.00 -1.97% 2 110.00 - 368.00 -17.44%
30.04.2009 1 777.00 1 923.00 - 146.00 -7.59% 2 160.00 - 383.00 -17.73%
31.03.2009 1 923.00 2 166.00 - 243.00 -11.22% 2 233.00 - 310.00 -13.88%
28.02.2009 2 166.00 2 223.00 -57.00 -2.56% 2 316.00 - 150.00 -6.48%
31.01.2009 2 223.00 2 408.00 - 185.00 -7.68% 2 553.00 - 330.00 -12.93%
31.12.2008 2 408.00 2 106.00 302.00 14.34% 2 685.00 - 277.00 -10.32%
30.11.2008 2 106.00 2 162.00 -56.00 -2.59% 2 574.00 - 468.00 -18.18%
31.10.2008 2 162.00 2 080.00 82.00 3.94% 2 676.00 - 514.00 -19.21%
30.09.2008 2 080.00 2 130.00 -50.00 -2.35% 2 711.00 - 631.00 -23.28%
31.08.2008 2 130.00 2 013.00 117.00 5.81% 2 841.00 - 711.00 -25.03%
31.07.2008 2 013.00 1 852.00 161.00 8.69% 2 848.00 - 835.00 -29.32%
30.06.2008 1 852.00 2 110.00 - 258.00 -12.23% 2 744.00 - 892.00 -32.51%
31.05.2008 2 110.00 2 160.00 -50.00 -2.31% 2 730.00 - 620.00 -22.71%
30.04.2008 2 160.00 2 233.00 -73.00 -3.27% 2 567.00 - 407.00 -15.86%
31.03.2008 2 233.00 2 316.00 -83.00 -3.58% 2 798.00 - 565.00 -20.19%
29.02.2008 2 316.00 2 553.00 - 237.00 -9.28% 2 371.00 -55.00 -2.32%
31.01.2008 2 553.00 2 685.00 - 132.00 -4.92% 2 416.00 137.00 5.67%
31.12.2007 2 685.00 2 574.00 111.00 4.31% 2 474.00 211.00 8.53%
30.11.2007 2 574.00 2 676.00 - 102.00 -3.81% 2 355.00 219.00 9.30%
31.10.2007 2 676.00 2 711.00 -35.00 -1.29% 2 475.00 201.00 8.12%
30.09.2007 2 711.00 2 841.00 - 130.00 -4.58% 2 468.00 243.00 9.85%
31.08.2007 2 841.00 2 848.00 -7.00 -0.25% 2 431.00 410.00 16.87%
31.07.2007 2 848.00 2 744.00 104.00 3.79% 2 435.00 413.00 16.96%
30.06.2007 2 744.00 2 730.00 14.00 0.51% 2 319.00 425.00 18.33%
31.05.2007 2 730.00 2 567.00 163.00 6.35% 2 379.00 351.00 14.75%
30.04.2007 2 567.00 2 798.00 - 231.00 -8.26% 2 169.00 398.00 18.35%
31.03.2007 2 798.00 2 371.00 427.00 18.01% 2 217.00 581.00 26.21%
28.02.2007 2 371.00 2 416.00 -45.00 -1.86% 2 014.00 357.00 17.73%
31.01.2007 2 416.00 2 474.00 -58.00 -2.34% 2 088.00 328.00 15.71%
31.12.2006 2 474.00 2 355.00 119.00 5.05% 2 208.00 266.00 12.05%
30.11.2006 2 355.00 2 475.00 - 120.00 -4.85% 1 977.00 378.00 19.12%
31.10.2006 2 475.00 2 468.00 7.00 0.28% 1 996.00 479.00 24.00%
30.09.2006 2 468.00 2 431.00 37.00 1.52% 1 835.00 633.00 34.50%
31.08.2006 2 431.00 2 435.00 -4.00 -0.16% 1 762.00 669.00 37.97%
31.07.2006 2 435.00 2 319.00 116.00 5.00% 1 819.00 616.00 33.86%
30.06.2006 2 319.00 2 379.00 -60.00 -2.52% 1 643.00 676.00 41.14%
31.05.2006 2 379.00 2 169.00 210.00 9.68% 1 592.00 787.00 49.43%
30.04.2006 2 169.00 2 217.00 -48.00 -2.17% 1 472.00 697.00 47.35%
31.03.2006 2 217.00 2 014.00 203.00 10.08% 1 393.00 824.00 59.15%
28.02.2006 2 014.00 2 088.00 -74.00 -3.54% 1 182.00 832.00 70.39%
31.01.2006 2 088.00 2 208.00 - 120.00 -5.43% 1 294.00 794.00 61.36%
31.12.2005 2 208.00 1 977.00 231.00 11.68% 1 256.00 952.00 75.80%
30.11.2005 1 977.00 1 996.00 -19.00 -0.95% 1 087.00 890.00 81.88%
31.10.2005 1 996.00 1 835.00 161.00 8.77% 1 088.00 908.00 83.46%
30.09.2005 1 835.00 1 762.00 73.00 4.14% 1 056.00 779.00 73.77%
31.08.2005 1 762.00 1 819.00 -57.00 -3.13% 1 099.00 663.00 60.33%
31.07.2005 1 819.00 1 643.00 176.00 10.71% 1 098.00 721.00 65.66%
30.06.2005 1 643.00 1 592.00 51.00 3.20% 1 039.00 604.00 58.13%
31.05.2005 1 592.00 1 472.00 120.00 8.15% 1 063.00 529.00 49.76%
30.04.2005 1 472.00 1 393.00 79.00 5.67% 1 033.00 439.00 42.50%
31.03.2005 1 393.00 1 182.00 211.00 17.85% 1 157.00 236.00 20.40%
28.02.2005 1 182.00 1 294.00 - 112.00 -8.66% 1 073.00 109.00 10.16%
31.01.2005 1 294.00 1 256.00 38.00 3.03% 1 184.00 110.00 9.29%
31.12.2004 1 256.00 1 087.00 169.00 15.55% - - -
30.11.2004 1 087.00 1 088.00 -1.00 -0.09% - - -
31.10.2004 1 088.00 1 056.00 32.00 3.03% - - -
30.09.2004 1 056.00 1 099.00 -43.00 -3.91% - - -
31.08.2004 1 099.00 1 098.00 1.00 0.09% - - -
31.07.2004 1 098.00 1 039.00 59.00 5.68% - - -
30.06.2004 1 039.00 1 063.00 -24.00 -2.26% - - -
31.05.2004 1 063.00 1 033.00 30.00 2.90% - - -
30.04.2004 1 033.00 1 157.00 - 124.00 -10.72% - - -
31.03.2004 1 157.00 1 073.00 84.00 7.83% - - -
29.02.2004 1 073.00 1 184.00 - 111.00 -9.38% - - -
31.01.2004 1 184.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Důchody z rezervních aktiv - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Důchody z rezervních aktiv- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z rezervních aktiv- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z rezervních aktiv- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z rezervních aktiv- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
- Důchody z rezervních aktiv- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
- Důchody z rezervních aktiv- příjmy (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
- Důchody z rezervních aktiv - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Důchod z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové kapitálové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní placené důchody z vlastnictví (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies