Kapitálový účet - příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Kapitálový účet - příjmy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2015 49 091.00
Min 30.11.2004 9.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 16 201.40 3 373.90 12 827.50 380.20% 4 353.30 11 848.10 272.16%
31.05.2019 3 373.90 3 581.30 - 207.40 -5.79% 130.50 3 243.40 2 485.36%
30.04.2019 3 581.30 11 323.80 -7 742.50 -68.37% 2 086.60 1 494.70 71.63%
31.03.2019 11 323.80 0.00 11 323.80 - 8 116.20 3 207.60 39.52%
28.02.2019 0.00 0.00 0.00 - 38.90 -38.90 -
31.01.2019 0.00 27 447.50 -27 447.50 - 0.00 0.00 -
31.12.2018 27 447.50 52.70 27 394.80 51 982.54% 34 114.20 -6 666.70 -19.54%
30.11.2018 52.70 7 653.00 -7 600.30 -99.31% 248.10 - 195.40 -78.76%
31.10.2018 7 653.00 9 287.50 -1 634.50 -17.60% 5 722.40 1 930.60 33.74%
30.09.2018 9 287.50 0.00 9 287.50 - 3 389.10 5 898.40 174.04%
31.08.2018 0.00 3 185.50 -3 185.50 - 0.00 0.00 -
31.07.2018 3 185.50 4 353.30 -1 167.80 -26.83% 6 736.00 -3 550.50 -52.71%
30.06.2018 4 353.30 130.50 4 222.80 3 235.86% 3 266.70 1 086.60 33.26%
31.05.2018 130.50 2 086.60 -1 956.10 -93.75% 6 915.40 -6 784.90 -98.11%
30.04.2018 2 086.60 8 116.20 -6 029.60 -74.29% 0.00 2 086.60 -
31.03.2018 8 116.20 38.90 8 077.30 20 764.27% 1 814.00 6 302.20 347.42%
28.02.2018 38.90 0.00 38.90 - 0.00 38.90 -
31.01.2018 0.00 34 114.20 -34 114.20 - 0.00 0.00 -
31.12.2017 34 114.20 248.10 33 866.10 13 650.18% 2 028.90 32 085.30 1 581.41%
30.11.2017 248.10 5 722.40 -5 474.30 -95.66% 377.10 - 129.00 -34.21%
31.10.2017 5 722.40 3 389.10 2 333.30 68.85% 44.40 5 678.00 12 788.29%
30.09.2017 3 389.10 0.00 3 389.10 - 1 304.00 2 085.10 159.90%
31.08.2017 0.00 6 736.00 -6 736.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2017 6 736.00 3 266.70 3 469.30 106.20% 10 803.50 -4 067.50 -37.65%
30.06.2017 3 266.70 6 915.40 -3 648.70 -52.76% 1 272.00 1 994.70 156.82%
31.05.2017 6 915.40 0.00 6 915.40 - 20 529.10 -13 613.70 -66.31%
30.04.2017 0.00 1 814.00 -1 814.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2017 1 814.00 0.00 1 814.00 - 9 753.30 -7 939.30 -81.40%
28.02.2017 0.00 0.00 0.00 - 8 834.80 -8 834.80 -
31.01.2017 0.00 2 028.90 -2 028.90 - 0.00 0.00 -
31.12.2016 2 028.90 377.10 1 651.80 438.03% 8 399.60 -6 370.70 -75.85%
30.11.2016 377.10 44.40 332.70 749.32% 4 940.20 -4 563.10 -92.37%
31.10.2016 44.40 1 304.00 -1 259.60 -96.59% 96.30 -51.90 -53.89%
30.09.2016 1 304.00 0.00 1 304.00 - 5 700.90 -4 396.90 -77.13%
31.08.2016 0.00 10 803.50 -10 803.50 - 2 230.20 -2 230.20 -
31.07.2016 10 803.50 1 272.00 9 531.50 749.33% 52.60 10 750.90 20 438.97%
30.06.2016 1 272.00 20 529.10 -19 257.10 -93.80% 49 091.00 -47 819.00 -97.41%
31.05.2016 20 529.10 0.00 20 529.10 - 3 586.20 16 942.90 472.45%
30.04.2016 0.00 9 753.30 -9 753.30 - 34.50 -34.50 -
31.03.2016 9 753.30 8 834.80 918.50 10.40% 22 817.60 -13 064.30 -57.26%
29.02.2016 8 834.80 0.00 8 834.80 - 7 838.90 995.90 12.70%
31.01.2016 0.00 8 399.60 -8 399.60 - 90.80 -90.80 -
31.12.2015 8 399.60 4 940.20 3 459.40 70.03% 6 094.00 2 305.60 37.83%
30.11.2015 4 940.20 96.30 4 843.90 5 030.01% 413.00 4 527.20 1 096.17%
31.10.2015 96.30 5 700.90 -5 604.60 -98.31% 1 475.40 -1 379.10 -93.47%
30.09.2015 5 700.90 2 230.20 3 470.70 155.62% 454.00 5 246.90 1 155.70%
31.08.2015 2 230.20 52.60 2 177.60 4 139.92% 0.00 2 230.20 -
31.07.2015 52.60 49 091.00 -49 038.40 -99.89% 1 929.60 -1 877.00 -97.27%
30.06.2015 49 091.00 3 586.20 45 504.80 1 268.89% 926.60 48 164.40 5 197.97%
31.05.2015 3 586.20 34.50 3 551.70 10 294.78% 0.00 3 586.20 -
30.04.2015 34.50 22 817.60 -22 783.10 -99.85% 0.00 34.50 -
31.03.2015 22 817.60 7 838.90 14 978.70 191.08% 21 297.50 1 520.10 7.14%
28.02.2015 7 838.90 90.80 7 748.10 8 533.15% 47.40 7 791.50 16 437.76%
31.01.2015 90.80 6 094.00 -6 003.20 -98.51% 0.00 90.80 -
31.12.2014 6 094.00 413.00 5 681.00 1 375.54% 3 281.60 2 812.40 85.70%
30.11.2014 413.00 1 475.40 -1 062.40 -72.01% 0.00 413.00 -
31.10.2014 1 475.40 454.00 1 021.40 224.98% 18 479.80 -17 004.40 -92.02%
30.09.2014 454.00 0.00 454.00 - 2 181.00 -1 727.00 -79.18%
31.08.2014 0.00 1 929.60 -1 929.60 - 9 362.80 -9 362.80 -
31.07.2014 1 929.60 926.60 1 003.00 108.25% 44 834.00 -42 904.40 -95.70%
30.06.2014 926.60 0.00 926.60 - 5 102.00 -4 175.40 -81.84%
31.05.2014 0.00 0.00 0.00 - 36.70 -36.70 -
30.04.2014 0.00 21 297.50 -21 297.50 - 0.00 0.00 -
31.03.2014 21 297.50 47.40 21 250.10 44 831.43% 480.90 20 816.60 4 328.68%
28.02.2014 47.40 0.00 47.40 - 56.40 -9.00 -15.96%
31.01.2014 0.00 3 281.60 -3 281.60 - 81.80 -81.80 -
31.12.2013 3 281.60 0.00 3 281.60 - 5 633.90 -2 352.30 -41.75%
30.11.2013 0.00 18 479.80 -18 479.80 - 219.00 - 219.00 -
31.10.2013 18 479.80 2 181.00 16 298.80 747.31% 47 126.90 -28 647.10 -60.79%
30.09.2013 2 181.00 9 362.80 -7 181.80 -76.71% 1 432.70 748.30 52.23%
31.08.2013 9 362.80 44 834.00 -35 471.20 -79.12% 5 323.90 4 038.90 75.86%
31.07.2013 44 834.00 5 102.00 39 732.00 778.75% 658.60 44 175.40 6 707.47%
30.06.2013 5 102.00 36.70 5 065.30 13 801.91% 453.20 4 648.80 1 025.77%
31.05.2013 36.70 0.00 36.70 - 0.00 36.70 -
30.04.2013 0.00 480.90 - 480.90 - 0.00 0.00 -
31.03.2013 480.90 56.40 424.50 752.66% 651.40 - 170.50 -26.17%
28.02.2013 56.40 81.80 -25.40 -31.05% 0.00 56.40 -
31.01.2013 81.80 5 633.90 -5 552.10 -98.55% 0.00 81.80 -
31.12.2012 5 633.90 219.00 5 414.90 2 472.56% 4 091.60 1 542.30 37.69%
30.11.2012 219.00 47 126.90 -46 907.90 -99.54% 7 019.40 -6 800.40 -96.88%
31.10.2012 47 126.90 1 432.70 45 694.20 3 189.38% 3 246.80 43 880.10 1 351.49%
30.09.2012 1 432.70 5 323.90 -3 891.20 -73.09% 795.70 637.00 80.06%
31.08.2012 5 323.90 658.60 4 665.30 708.37% 48.30 5 275.60 10 922.57%
31.07.2012 658.60 453.20 205.40 45.32% 0.00 658.60 -
30.06.2012 453.20 0.00 453.20 - 1 254.20 - 801.00 -63.87%
31.05.2012 0.00 0.00 0.00 - 769.60 - 769.60 -
30.04.2012 0.00 651.40 - 651.40 - 0.00 0.00 -
31.03.2012 651.40 0.00 651.40 - 884.30 - 232.90 -26.34%
29.02.2012 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2012 0.00 4 091.60 -4 091.60 - 362.50 - 362.50 -
31.12.2011 4 091.60 7 019.40 -2 927.80 -41.71% 10 968.70 -6 877.10 -62.70%
30.11.2011 7 019.40 3 246.80 3 772.60 116.19% 392.20 6 627.20 1 689.75%
31.10.2011 3 246.80 795.70 2 451.10 308.04% 35.40 3 211.40 9 071.75%
30.09.2011 795.70 48.30 747.40 1 547.41% 3 460.80 -2 665.10 -77.01%
31.08.2011 48.30 0.00 48.30 - 10 585.40 -10 537.10 -99.54%
31.07.2011 0.00 1 254.20 -1 254.20 - 3 662.50 -3 662.50 -
30.06.2011 1 254.20 769.60 484.60 62.97% 3 986.50 -2 732.30 -68.54%
31.05.2011 769.60 0.00 769.60 - 7 665.70 -6 896.10 -89.96%
30.04.2011 0.00 884.30 - 884.30 - 0.00 0.00 -
31.03.2011 884.30 0.00 884.30 - 2 920.90 -2 036.60 -69.72%
28.02.2011 0.00 362.50 - 362.50 - 0.00 0.00 -
31.01.2011 362.50 10 968.70 -10 606.20 -96.70% 311.70 50.80 16.30%
31.12.2010 10 968.70 392.20 10 576.50 2 696.71% 15 510.20 -4 541.50 -29.28%
30.11.2010 392.20 35.40 356.80 1 007.91% 6 593.90 -6 201.70 -94.05%
31.10.2010 35.40 3 460.80 -3 425.40 -98.98% 1 658.60 -1 623.20 -97.87%
30.09.2010 3 460.80 10 585.40 -7 124.60 -67.31% 1 366.00 2 094.80 153.35%
31.08.2010 10 585.40 3 662.50 6 922.90 189.02% 137.50 10 447.90 7 598.47%
31.07.2010 3 662.50 3 986.50 - 324.00 -8.13% 5 130.30 -1 467.80 -28.61%
30.06.2010 3 986.50 7 665.70 -3 679.20 -48.00% 1 597.40 2 389.10 149.56%
31.05.2010 7 665.70 0.00 7 665.70 - 1 483.40 6 182.30 416.77%
30.04.2010 0.00 2 920.90 -2 920.90 - 3 343.90 -3 343.90 -
31.03.2010 2 920.90 0.00 2 920.90 - 2 459.30 461.60 18.77%
28.02.2010 0.00 311.70 - 311.70 - 13 437.10 -13 437.10 -
31.01.2010 311.70 15 510.20 -15 198.50 -97.99% 217.50 94.20 43.31%
31.12.2009 15 510.20 6 593.90 8 916.30 135.22% 17 108.40 -1 598.20 -9.34%
30.11.2009 6 593.90 1 658.60 4 935.30 297.56% 834.50 5 759.40 690.16%
31.10.2009 1 658.60 1 366.00 292.60 21.42% 606.00 1 052.60 173.70%
30.09.2009 1 366.00 137.50 1 228.50 893.45% 753.00 613.00 81.41%
31.08.2009 137.50 5 130.30 -4 992.80 -97.32% 854.20 - 716.70 -83.90%
31.07.2009 5 130.30 1 597.40 3 532.90 221.17% 709.30 4 421.00 623.29%
30.06.2009 1 597.40 1 483.40 114.00 7.68% 2 721.70 -1 124.30 -41.31%
31.05.2009 1 483.40 3 343.90 -1 860.50 -55.64% 144.70 1 338.70 925.16%
30.04.2009 3 343.90 2 459.30 884.60 35.97% 10 229.90 -6 886.00 -67.31%
31.03.2009 2 459.30 13 437.10 -10 977.80 -81.70% 750.20 1 709.10 227.82%
28.02.2009 13 437.10 217.50 13 219.60 6 077.98% 1 522.70 11 914.40 782.45%
31.01.2009 217.50 17 108.40 -16 890.90 -98.73% 4 920.10 -4 702.60 -95.58%
31.12.2008 17 108.40 834.50 16 273.90 1 950.14% 9 077.60 8 030.80 88.47%
30.11.2008 834.50 606.00 228.50 37.71% 3 192.40 -2 357.90 -73.86%
31.10.2008 606.00 753.00 - 147.00 -19.52% 2 130.20 -1 524.20 -71.55%
30.09.2008 753.00 854.20 - 101.20 -11.85% 510.50 242.50 47.50%
31.08.2008 854.20 709.30 144.90 20.43% 804.70 49.50 6.15%
31.07.2008 709.30 2 721.70 -2 012.40 -73.94% 2 826.40 -2 117.10 -74.90%
30.06.2008 2 721.70 144.70 2 577.00 1 780.93% 530.90 2 190.80 412.66%
31.05.2008 144.70 10 229.90 -10 085.20 -98.59% 0.00 144.70 -
30.04.2008 10 229.90 750.20 9 479.70 1 263.62% 210.00 10 019.90 4 771.38%
31.03.2008 750.20 1 522.70 - 772.50 -50.73% 2 113.20 -1 363.00 -64.50%
29.02.2008 1 522.70 4 920.10 -3 397.40 -69.05% 1 128.30 394.40 34.96%
31.01.2008 4 920.10 9 077.60 -4 157.50 -45.80% 1 080.30 3 839.80 355.44%
31.12.2007 9 077.60 3 192.40 5 885.20 184.35% 2 462.60 6 615.00 268.62%
30.11.2007 3 192.40 2 130.20 1 062.20 49.86% 2 078.10 1 114.30 53.62%
31.10.2007 2 130.20 510.50 1 619.70 317.28% 702.50 1 427.70 203.23%
30.09.2007 510.50 804.70 - 294.20 -36.56% 1 657.20 -1 146.70 -69.19%
31.08.2007 804.70 2 826.40 -2 021.70 -71.53% 394.20 410.50 104.13%
31.07.2007 2 826.40 530.90 2 295.50 432.38% 1 381.80 1 444.60 104.54%
30.06.2007 530.90 0.00 530.90 - 2 455.10 -1 924.20 -78.38%
31.05.2007 0.00 210.00 - 210.00 - 505.30 - 505.30 -
30.04.2007 210.00 2 113.20 -1 903.20 -90.06% 142.60 67.40 47.27%
31.03.2007 2 113.20 1 128.30 984.90 87.29% 4 022.50 -1 909.30 -47.47%
28.02.2007 1 128.30 1 080.30 48.00 4.44% 48.50 1 079.80 2 226.39%
31.01.2007 1 080.30 2 462.60 -1 382.30 -56.13% 1 183.10 - 102.80 -8.69%
31.12.2006 2 462.60 2 078.10 384.50 18.50% 8 621.30 -6 158.70 -71.44%
30.11.2006 2 078.10 702.50 1 375.60 195.81% 689.10 1 389.00 201.57%
31.10.2006 702.50 1 657.20 - 954.70 -57.61% 620.30 82.20 13.25%
30.09.2006 1 657.20 394.20 1 263.00 320.40% 362.10 1 295.10 357.66%
31.08.2006 394.20 1 381.80 - 987.60 -71.47% 236.90 157.30 66.40%
31.07.2006 1 381.80 2 455.10 -1 073.30 -43.72% 87.20 1 294.60 1 484.63%
30.06.2006 2 455.10 505.30 1 949.80 385.87% 661.80 1 793.30 270.97%
31.05.2006 505.30 142.60 362.70 254.35% 0.00 505.30 -
30.04.2006 142.60 4 022.50 -3 879.90 -96.45% 1 030.60 - 888.00 -86.16%
31.03.2006 4 022.50 48.50 3 974.00 8 193.81% 14 140.80 -10 118.30 -71.55%
28.02.2006 48.50 1 183.10 -1 134.60 -95.90% 97.10 -48.60 -50.05%
31.01.2006 1 183.10 8 621.30 -7 438.20 -86.28% 0.00 1 183.10 -
31.12.2005 8 621.30 689.10 7 932.20 1 151.10% 690.00 7 931.30 1 149.46%
30.11.2005 689.10 620.30 68.80 11.09% 9.40 679.70 7 230.85%
31.10.2005 620.30 362.10 258.20 71.31% 0.00 620.30 -
30.09.2005 362.10 236.90 125.20 52.85% 0.00 362.10 -
31.08.2005 236.90 87.20 149.70 171.67% 73.50 163.40 222.31%
31.07.2005 87.20 661.80 - 574.60 -86.82% 3 414.40 -3 327.20 -97.45%
30.06.2005 661.80 0.00 661.80 - 183.50 478.30 260.65%
31.05.2005 0.00 1 030.60 -1 030.60 - 66.90 -66.90 -
30.04.2005 1 030.60 14 140.80 -13 110.20 -92.71% 334.00 696.60 208.56%
31.03.2005 14 140.80 97.10 14 043.70 14 463.13% 388.80 13 752.00 3 537.04%
28.02.2005 97.10 0.00 97.10 - 0.00 97.10 -
31.01.2005 0.00 690.00 - 690.00 - 15.20 -15.20 -
31.12.2004 690.00 9.40 680.60 7 240.43% - - -
30.11.2004 9.40 0.00 9.40 - - - -
31.10.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.2004 0.00 73.50 -73.50 - - - -
31.08.2004 73.50 3 414.40 -3 340.90 -97.85% - - -
31.07.2004 3 414.40 183.50 3 230.90 1 760.71% - - -
30.06.2004 183.50 66.90 116.60 174.29% - - -
31.05.2004 66.90 334.00 - 267.10 -79.97% - - -
30.04.2004 334.00 388.80 -54.80 -14.09% - - -
31.03.2004 388.80 0.00 388.80 - - - -
29.02.2004 0.00 15.20 -15.20 - - - -
31.01.2004 15.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Kapitálový účet - příjmy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Kapitálový účet - příjmy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Kapitálový účet - příjmy (Bilance výnosů, běžných převodů a kapitálový účet (v mil.Kč))
Kapitálový účet - příjmy (Kapitálový účet)
Kapitálový účet - příjmy (Platební bilance v mil. CZK)
Kapitálový účet- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Kapitálový účet- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
Kapitálový účet- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
Kapitálový účet- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
Kapitálový účet- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
Kapitálový účet- příjmy (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Celkové příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Celkové běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Ostatní běžné příjmy (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies